ตะลอนมูเตลู

ดูฤกษ์เปลี่ยนชื่อ 2567 วันไหนดี เสริมความปังให้ชีวิต?!

ผู้เขียน : Mayya Style

เป็นนักเขียนสายสุขภาพและการเงินที่มีประสบการณ์ในการเขียนมากมาย โดยได้ฝากผลงานในหลากหลายรูปแบบที่เน้นด้านบริหารร่างกายและจิตใจ ทำงานที่ Rabbit Care ได้อย่างมืออาชีพ

close
linkedin icon
แก้ไขโดย : คะน้าใบเขียว

นักเขียนรุ่นไฮบริด เขียนบทความด้านการบริหารเงินส่วนบุคคลและการลงทุนต่าง ๆ กว่า 7 ปี เริ่มต้นที่งานเขียนที่ Rabbit Finance จนย้ายมาที่ Rabbit Care

close
linkedin icon
 
Published: February 28,2023
  
Last edited: June 4, 2024
ฤกษืเปลี่ยนชื่อ

หลายคนมีความคิดว่าการเปลี่ยนชื่อมีผลต่อชีวิตจริงไหม? เป็นคำถามที่น่าสนใจมากแต่ก็ยังไม่ได้มีผลวิจัยที่แน่ชัดว่าเปลี่ยนชื่อแล้ว ชีวิตจะดีขึ้นทันตาเห็น หรือชีวิตจะดิ่งลง ดังนั้นมันขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิต การกระทำในทุก ๆ วัน หากคุณทำดีในวันนี้ อนาคตย่อมดีเสมอ ก่อนจะมาดูฤกษ์เปลี่ยนชื่อ 2567 มาทำความรู้จักกับการเปลี่ยนชื่อกันก่อน ว่าต้องทำยังไง เปลี่ยนที่ไหน เปลี่ยนชื่อนามสกุลต้องใช้อะไรบ้าง เปลี่ยนชื่อมีค่าใช้จ่ายไหม มีคำตอบ! 

สมัครประกันสุขภาพกับน้องแคร์ รับบริการปรึกษาแพทย์ฟรี! ไม่ต้องไปโรงพยาบาล
icon angle up or down

เลือกแผนประกันสุขภาพที่คุณสนใจ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  เอกสารที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนชื่อ 

  สำนักบริหารการทะเบียนกล่าวถึงเอกสารที่ใช้ในการเปลี่ยนชื่อ มี 3 อย่างที่คุณต้องเตรียมไป ดังนี้

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน

  2. บัตรประจำตัวประชาชน

  3. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (สำหรับคนที่เป็นต่างด้าว)

  การเปลี่ยนชื่อ มีกี่ประเภท 

  แหล่งข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้อ้างอิงจาก พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 มาตราที่ 4 กล่าวว่า 

  “ชื่อตัว” หมายความว่า ชื่อประจำบุคคล 

  “ชื่อรอง” หมายความว่า ชื่อประกอบถัดจากชื่อตัว 

  “ชื่อสกุล” หมายความว่า ชื่อประจำวงศ์สกุล

  “นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนท้องที่ นายทะเบียนจังหวัด หรือนาย ทะเบียนกลาง ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน 

  โดยการเปลี่ยนชื่อ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ การเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อรอง การขอจดทะเบียนชื่อสกุล และการขอร่วมใช้ชื่อสกุล โดยขั้นตอนและหลักเกณฑ์จะแตกต่างกันไป โดยส่วนใหญ่แล้ว การเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ต้องไม่พ้องหรือคล้ายกับพระปรมาภิไธย หรือพระนามของพระราชินี มากไปกว่านั้นต้องไม่มีความหมายที่หยาบคาย

  เปลี่ยนชื่อ

  จะเปลี่ยนชื่อต้องไปที่ไหน 

  การเปลี่ยนชื่อสามารถทำได้ที่อำเภอที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ดังนั้นหากคุณจะไปเปลี่ยนชื่อต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านไปด้วยทุกครั้ง  ซึ่งที่อำเภอจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยจะมีหยุดพักในช่วงเวลา 12.00 น. – 13.00 น. แต่อำเภอจะหยุดให้บริการวันเสาร์-วันอาทิตย์ วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  เปลี่ยนชื่อมีค่าใช้จ่ายไหม

  การเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนชื่อสกุล คุณจะเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท

  ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อ 

  1. ยื่นคำร้องขอต่อนายทะเบียนที่อำเภอ
  2. นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
  3. หากเอกสารถูกต้องครบถ้วน นายทะเบียนจะออกเอกสารรับรองการเปลี่ยนชื่อมาให้คุณ
  4. นำเอกสารที่ได้มา มาใช้ในการเปลี่ยนชื่อในเอกสารต่าง ๆ 

  เปลี่ยนชื่อ ต้องแจ้งเปลี่ยนอะไรอีกบ้าง

  1. พาสปอร์ต 

  หากคุณมีการเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล อย่าลืมมาทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเวลาเดินทางไปเที่ยวหรือทำงานนอกประเทศ โดยเอกสารที่ต้องใช้จะมี บัตรประชาชนที่ไม่หมดอายุ เอกสารเปลี่ยนชื่อนามสกุล และหนังสือเดินทางเล่มเก่า ในปัจจุบันมีสถานที่ทำพาสปอร์ตมากมาย เช่น กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นต้น น้องแคร์แนะนำให้คุณจองคิวล่วงหน้าผ่านเว็บ www.passport.in.th

  2. โฉนดที่ดิน

  หากคุณมีเปลี่ยนชื่อ คุณจำเป็นต้องไปทำเรื่องแจ้งเปลี่ยนชื่อที่สำนักงานที่ดินด้วย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่อาจตามมาเวลาโอนบ้าน ขายบ้าน เป็นต้น โดยเอกสารที่ต้องเตรียมคือ ใบเปลี่ยนชื่อ บัตรประชาชน และโฉนดที่ดิน 

  3. ใบขับขี่ 

  ใบขับขี่เป็นสิ่งจำเป็นที่คุณต้องพกติดตัวไว้ตลอดเพื่อตำรวจหรือเจ้าหน้าที่คนไหนขอดู ดังนั้นหากคุณเปลี่ยนชื่อ อย่าลืมมาทำใบขับขี่ใหม่ด้วย คุณไม่จำเป็นต้องสอบใบขับขี่ใหม่ สามารถทำได้เลยแต่อาจมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อยตามที่กรมการขนส่งกำหนดไว้ โดยเอกสารที่ต้องเตรียมคือ ใบขับขี่เก่า บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ 

  4. บัญชีธนาคาร

  เพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับการทำธุรกรรม หากมีการเปลี่ยนชื่อแล้ว คุณจำเป็นต้องยื่นเอกสารเพื่อขอเปลี่ยนชื่อกับธนาคารที่คุณเปิดบัญชีไว้ โดยวิธีนี้จำเป็นการเปลี่ยนข้อมูลในระบบทั้งหมด โดยอาจมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อยในการขอแจ้งเปลี่ยนชื่อ หากคุณมีบัตรเครดิตหรือเดบิตก็สามารถให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเปลี่ยนชื่อให้ได้ตอนนั้นเลย

  เปลี่ยนนามสกุลเองได้ตอนไหน

  คุณสามารถเปลี่ยนชื่อนามสกุลเองเมื่ออายุ 20 ปีขึ้นไปโดยไม่ต้องมีผู้ปกครองมาดำเนินการแทน

  เปลี่ยนชื่อ

  ฤกษ์เปลี่ยนชื่อตามเดือนเกิด

  คุณสามารถเปลี่ยนชื่อนามสกุลเองเมื่ออายุ 20 ปีขึ้นไปโดยไม่ต้องมีผู้ปกครองมาดำเนินการแทนหลังจากที่ทราบแล้วว่าการเปลี่ยนชื่อเป็นยังไง ขั้นตอนมีอะไรบ้าง เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง ต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง แรบบิท แคร์ รวบรวมฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ปี 2567 มาให้คุณแล้ว ถ้าคุณมีแพลนที่จะเปลี่ยนชื่อ ห้ามพลาดบทความนี้!

  ฤกษ์เปลี่ยนชื่อมงคลเดือนมกราคม 2567

  ฤกษ์สำหรับเปลี่ยนชื่อนามสกุล 

  • 8 มกราคม 2567
  • 23 มกราคม 2567
  • 25 มกราคม 2567

  ฤกษ์เปลี่ยนชื่อมงคลเดือนกุมภาพันธ์ 2567

  ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 

  • 1 กุมภาพันธ์ 2567
  • 8 กุมภาพันธ์ 2567
  • 20 กุมภาพันธ์ 2567
  • 22 กุมภาพันธ์ 2567

  ฤกษ์เปลี่ยนชื่อมงคลเดือนมีนาคม 2567

  ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 

  • 4 มีนาคม 2567
  • 7 มีนาคม 2567

   

  ฤกษ์เปลี่ยนชื่อมงคลเดือนเมษายน 2567

   ฤกษ์เปลี่ยนชื่อมงคล 

  *สำหรับเดือนเมษายน 2567 นี้ไม่มีวันที่มีฤกษ์เปลี่ยนชื่อซึ่งถือว่าสามารถเรียกว่าเป็นฤกษ์ที่ดีมาก มีเพียงฤกษ์เปลี่ยนชื่อที่พอใช้ สามารถเปลี่ยนได้แต่ไม่ค่อยแนะนำ ดังนั้นจึงแนะนำให้รอเปลี่ยนในเดือนถัด ๆ ไป

  ฤกษ์เปลี่ยนชื่อสำหรับเดือนพฤษภาคม 2567

  ฤกษ์มงคลเปลี่ยนชื่อนามสกุล 

  • 8 พฤษภาคม 2567
  • 15 พฤษภาคม 2567
  • 16 พฤษภาคม 2567
  • 21 พฤษภาคม 2567
  • 22 พฤษภาคม 2567
  • 29 พฤษภาคม 2567

  ฤกษ์เปลี่ยนชื่อมงคลเดือนมิถุนายน 2567

  ฤกษ์เปลี่ยนชื่อนามสกุล 

  • 4 มิถุนายน 2567
  • 5 มิถุนายน 2567
  • 7 มิถุนายน 2567
  • 19 มิถุนายน 2567
  • 20 มิถุนายน 2567
  • 21 มิถุนายน 2567

  ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ เดือนกรกฎาคม 2567

   ฤกษ์เปลี่ยนชื่อมงคล

  • 3 กรกฎาคม 2567
  • 4 กรกฎาคม 2567

  ฤกษ์เปลี่ยนชื่อมงคลเดือนสิงหาคม 2567

  ฤกษ์เปลี่ยนชื่อนามสกุล 

  • 6 สิงหาคม 2567
  • 13 สิงหาคม 2567
  • 16 สิงหาคม 2567
  • 21 สิงหาคม 2567
  • 30 สิงหาคม 2567

  ฤกษ์เปลี่ยนชื่อมงคลเดือนกันยายน 2567

  ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 

  • 4 กันยายน 2567
  • 11 กันยายน 2567
  • 18 กันยายน 2567
  • 26 กันยายน 2567

  ฤกษ์มงคลเปลี่ยนชื่อสำหรับเดือนตุลาคม 2567

  ฤกษ์เปลี่ยนชื่อนามสกุล 

  • 1 ตุลาคม 2567
  • 2 ตุลาคม 2567
  • 4 ตุลาคม 2567
  • 11 ตุลาคม 2567
  • 15 ตุลาคม 2567
  • 18 ตุลาคม 2567
  • 24 ตุลาคม 2567
  • 25 ตุลาคม 2567

  ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ เดือนพฤศจิกายน 2567

  ฤกษ์เปลี่ยนชื่อนามสกุล 

  • 26 พฤศจิกายน 2567

   

  ฤกษ์เปลี่ยนชื่อมงคลของเดือนธันวาคม 2567

   ฤกษ์เปลี่ยนชื่อนามสกุล 

  • *สำหรับเดือนธันวาคม 2567 นี้ไม่มีวันที่มีฤกษ์เปลี่ยนชื่อซึ่งถือว่าสามารถเรียกว่าเป็นฤกษ์ที่ดีมาก มีเพียงฤกษ์เปลี่ยนชื่อที่พอใช้ สามารถเปลี่ยนได้แต่ไม่ค่อยแนะนำ ดังนั้นจึงแนะนำให้รอเปลี่ยนในเดือนก่อนหน้าหรือรอเปลี่ยนในปีถัดไป

  10 ชื่อมงคลพร้อมความหมาย

  ชื่อมงคล

  คำอ่าน

  ความหมาย

  ฐิตารีย์

  ถิ-ตา-รี

  ผู้ที่มีความมั่นคงและประเสริฐ

  ธัญธร

  ทัน-ยะ-ทอน

  ผู้ที่ทรงไว้ซึ่งความโชคดี

  บุณยวีย์

  บุน-ยะ-วี

  ผู้ที่มีความกล้าหาญ

  ปูริดา

  ปู-ริ-ดา

  ผู้ที่มีความสมบูรณ์และเต็มเปี่ยม

  วชิรวิทย์

  วะ-ชิ-ระ-วิด

  ผู้ที่ความรู้เฉียบคมดุจเพชร

  วิชชาพร

  วิด-ชา-พอน

  เป็นนักปราชญ์ผู้ประเสริฐเพียบพร้อมด้วยความรู้อันประเสริฐ

  อรชพร

  อะ-ระ-ชะ-พอน

  เป็นผู้มีความบริสุทธิ์ยิ่ง

  เบญญาภา

  เบน-ยา-พา

  ผู้ที่รุ่งเรืองด้วยสติปัญญา

  ก้องภพ

  ก้อง-พบ

  ผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังก้องโลก

  ณภัทร

  นะ-พัด

  ผู้ที่ดีงามด้วยความรู้

  หลังจากที่รู้แล้วว่าฤกษ์เปลี่ยนชื่อ 2567 วันไหนดี ก็ควรดูเวลามงคลไว้ด้วยเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต การเปลี่ยนชื่ออาจทำให้ชีวิตคุณดีขึ้น เสริมดวงชีวิตให้ดีขึ้น ค้าขายดีขึ้น มีคนช่วยเหลือมากขึ้น แต่ชีวิตก็ยังคงเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน น้องแคร์ขอแนะนำให้คุณซื้อประกันชีวิตของ แรบบิท แคร์ ติดตัวไว้สักหนึ่งฉบับเพื่อความอุ่นใจ เพราะหากเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้น คนที่คุณรัก เช่น ครอบครัว ลูก ก็ยังได้รับความคุ้มครอง หากคุณสนใจ คุณสามารถโทรติดต่อ 1438 เพื่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม

  บทความฤกษ์มงคลอื่น ๆ


   

  บทความตะลอนมูเตลู

  Rabbit Care Blog Image 87919

  ตะลอนมูเตลู

  ฤกษ์ออกรถเดือนกรกฎาคม 2567 ตามวันเกิด สายมูเตรียมจดได้เลย!

  ใครที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการดูวันออกรถที่เป็นมงคล แรบบิท แคร์ ได้เตรียมฤกษ์ออกรถเดือนกรกฎาคม 2567 มานำเสนอกันแบบครบถ้วน
  กองบรรณาธิการ
  05/03/2024
  Rabbit Care Blog Image 80963

  ตะลอนมูเตลู

  รวมคำทำนายฝัน ฝันเห็นพระ ฝันเห็นพระสงฆ์ มีความหมายว่าอะไร?

  ความฝันของคุณอาจเป็นภาพนิมิตบอกเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งการฝันเห็นพระสงฆ์ พระพุทธรูป หรือฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ
  กองบรรณาธิการ
  15/02/2024
  Rabbit Care Blog Image 82061

  ตะลอนมูเตลู

  ทำนายฝัน ฝันเห็นงานแต่งงาน ฝันว่าแต่งงาน ฝันว่าไปงานแต่ง ฝันว่าใส่ชุดแต่งงาน หมายความว่าอะไร?

  หลายคนอาจจะเคยนึกถึงงานแต่งงานในฝันของตนเอง และก็มีอีกหลายคนเช่นกันที่เคยฝันเห็นงานแต่งงาน ไม่ว่าจะฝันว่าตัวเองแต่งงาน ฝันว่าใส่ชุดแต่งงาน
  กองบรรณาธิการ
  15/02/2024