แคร์การเงิน

ติดแบล็คลิสต์ เครดิตบูโรคืออะไร? จะลบได้ไหมนะ?

ผู้เขียน : คะน้าใบเขียว

นักเขียนรุ่นไฮบริด ผู้พยายามเข้าใจมักเกิ้ล นิยมชมชอบกลางคืน สามารถผูกมิตรได้ด้วยของกินอร่อยๆ ตอนนี้กำลังหลบลี้หนีภัยจากออฟฟิศซินโดรมอยู่

close
Published May 06, 2022
แบล็คลิสต์

พลาดท่าติดแบล็คลิสต์เสียแล้ว แบบนี้จะทำอย่างไรดี มีวิธีแก้ได้บ้างไหม? จริงหรือเปล่า ที่เขาว่าติดแบล็คลิสต์เครดิตบูโร ทำให้กู้สินเชื่อ หรือสมัครบัตรเครดิตต่าง ๆ ไม่ผ่าน แล้ว เครดิตบูโร เช็คอะไรบ้างนะ? วันนี้ แรบบิท แคร์ จะพาคุณไปหาคำตอบกัน!

รู้จักกันให้มากขึ้น กับ เครดิตบูโร

เครดิตบูโร หรือ บริษัทข้อมูลเครดิต (Credit Bureau) คือ บริษัทที่ตั้งขึ้นเพื่อใช้งานทั่วโลก คอยทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเครดิตจากสถาบันการเงินหลาย ๆ แห่ง มีจุดประสงค์เพื่อเป็นฐานข้อมูลวัดระดับความน่าเชื่อถือในการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้า เช่น  ข้อมูลการใช้บัตรเครดิต, ประวัติชำระบัตรเครดิตจากธนาคารต่าง ๆ , รายงานความเคลื่อนไหวเครดิต เป็นต้น โดยการจะเรียกดูรายงานข้อมูลเครดิตหรือเปิดเผยข้อมูลเครดิตนั้น จะต้องเป็นไปตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด 

นอกจากนี้ ทางเครดิตบูโรจะจัดเก็บข้อมูลทางการเงิน ประวัติการทำธุรกรรม หรือการชำระหนี้ไว้ไม่เกิน 3 ปี หากชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว สถานะบัญชีจะขึ้นเป็น ปิดบัญชี และแสดงข้อมูลอยู่ในเครดิตบูโรไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับรายงานข้อมูลการปิดบัญชี

หรือให้สรุปเข้าใจแบบง่าย ๆ เครดิตบูโรไม่ใช่สถานะผิดปกติ ภาระชำระหนี้ไม่ตรงตามกำหนดอะไรทั้งนั้น แต่เป็นการเก็บข้อมูล เพื่อให้สถาบันการเงินใช้เช็กเครดิตต่าง ๆ ของลูกค้าของตน ว่ามีหนี้สินมากน้อยแค่ไหน เป็นลูกหนี้ที่ดีหรือไม่ นั่นเอง

เครดิตบูโร เช็คอะไรบ้าง

เบื้องต้นแล้ว เราสามารถเช็คแบล็คลิสต์ เครดิตบูโรของตนได้ง่าย ๆ ดังนี้  

หากเป็นบุคคลธรรมดา มีค่าธรรมเนียม 100 บาท/ฉบับ/คน/ครั้ง สามารถตรวจเครดิตบูโรได้ที่ 

  • ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร สาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ สามารถรับรายงานได้เลยภายใน 15 นาที 
  • ยื่นคำขอผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารธนชาต, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ และธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ได้ทุกสาขา โดยจะจัดส่งรายงานผ่านทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนภายใน 7 วัน
  • ยื่นคำขอผ่านตู้เบิกเงินสด (ATM) ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ และจัดส่งรายงานผ่านทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนภายใน 7 วัน 
  • ยื่นคำขอผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) ของธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยจะจัดส่งรายงานผ่านทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนภายใน 7 วัน 
  • ยื่นคำขอผ่านช่องทางออนไลน์ (Internet Banking) ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานผ่านทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนภายใน 7 วัน 

หากเป็นนิติบุคคล มีค่าธรรมเนียม 200 บาท/ฉบับ/ครั้ง สามารถตรวจสอบเครดิตบูโร ได้ที่

  • ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร สาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ รับรายงานภายใน 15 นาที และผ่านทางไปรษณีย์ โดยจะจัดส่งรายงานผ่านทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วน

นอกจากเอกสารที่จะจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์แล้ว ปัจจุบันขณะที่มีโรคโควิด-19 ยังแพร่ระบาดอยู่ บางแห่งที่ให้คุณได้รอรับผลตรวจสอบทางออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชันของแต่ละธนาคาร หรือทางอีเมล ได้อีกด้วย โดยต้องเสียค่าธรรมเนียม 150 บาท

เช็คแบล็คลิสต์

เช็คแบล็คลิสต์เครดิตบูโร มีจริงไหม ส่งผลเสียอะไรต่อเราบ้าง?

หลายคนมักเข้าใจว่า การติดเครดิตบูโร หมายถึง การติดแบล็คลิสต์ต่าง ๆ ทำให้การกู้ขอสินเชื่อ ทำบัตรเครดิต หรือทำธุรกรรมด้านการเงินใด ๆ ลำบาก และถูกปฎิเสธได้ง่าย แต่แท้จริงแล้ว เครดิตบูโรเป็นเพียงบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติที่คอยเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการเงินตามความจริงเท่านั้น หากถามว่า เครดิตบูโร เช็คอะไรบ้าง จะเน้นไปที่ข้อมูลธุรกรรมด้านการเงิน และไม่มีหน้าที่ขึ้นแบล็คลิสต์แต่อย่างใด

ส่วนสาเหตุที่การกู้ยืมขอสินเชื่อ หรือการทำธุรกรรมต่าง ๆ ถูกปฎิเสธ อาจมีปัจจัยอื่น ๆ อีกหลายประการ ที่ทางสถาบันการเงินมองว่ามีความเสี่ยง เช่น รายได้, อาชีพ, การออมเงิน, การลงทุน ไปจนถึงบุคคลหรือหลักทรัพย์ที่เรานำมาค้ำประกัน เป็นต้น

สรุปแล้ว เครดิตบูโรไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัว เป็นเพียงการเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาในการอนุมัติธุรกรรมด้านการเงินเท่านั้น

ดังนั้น หากเห็นว่ามีบัตรเครดิต หรือสินเชื่ออื่น ๆ ที่เขียนแจ้งไว้ว่าไม่เช็กเครดิตบูโร หมายความว่า สถาบันการเงินแห่งนั้น ๆ อาจเลือกพิจารณาจากปัจจัยอื่น ๆ ทดแทน อย่าง บัญชีต้องมีเงินหมุนเวียนสม่ำเสมอ, มีสลิปเงินเดือน หรือหลักฐานด้านการเงินว่ามีรายได้ที่มั่นคง, ไม่มีหนี้สินเยอะเกินที่กำหนด เป็นต้น

และในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง สามารถจยื่นคำขอพร้อมแสดงหลักฐานประกอบเพื่อให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินพิจารณาแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้ หรือขอให้ทางสถาบันเงินพิจารณาคำขอกู้ใหม่ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเช็คแบล็คลิสต์แต่อย่างใด แต่ต้องทำภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคำปฏิเสธการขอสินเชื่อที่มีข้อมูลไม่ถูกต้อง

บัตร เงินสด สินเชื่อ รายย่อยสำหรับผู้มีประวัติติดแบล็คลิสต์

ไม่มีผลก็จริง แต่อยากแก้เครดิตให้ดีขึ้น ทำอย่างไรดี? 

บอกเลยว่าแนวทางการกู้เครดิตเสียให้กลับมามีดี ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด! โดยคุณสามารถจัดการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • เจรจากับสถาบันทางการเงินเจ้าหนี้

ทั้งนี้ก็เพื่อหาปรึกษาร่วมกันกับทางสถาบันทางการเงิน เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ หาทางออกในการชำระหนี้สินให้หมดได้ไวขึ้นนั่นเอง 

  • ชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนด และครบถ้วน

พยายามเคลียร์หนี้สินต่าง ๆ ให้ตรงต่อเวลา ครบถ้วน เพื่อสร้างเครดิตใหม่ และล้างชื่อไม่ดีออกจากเครดิตบูโร หลังจากที่เคลียร์หนี้เสียเรียบร้อยแล้ว ทางเครดิตบูโรจะทำการลบประวัติเสียออกให้ภายใน 3 ปี โดยอัตโนมัติ 

ขอสินเชื่อเงินด่อน

เมื่อเคลียร์หนี้สินเรียบร้อยแล้ว แต่ยังติดว่ายังมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโร เพราะต้องรอระยะเวลาในการลบข้อมูลออก แต่คุณเองก็มีความจำเป็นต้องขอสินเชื่อ หากจำเป็นแบบนี้ คุณอาจจะ

  • แสดงเอกสารการชำระหนี้ให้กับทางสถาบันทางการเงิน เพื่อเป็นหลักฐานว่าจัดการเคลียร์หนี้สินเรียบร้อยแล้ว
  • เลือกสถาบันทางการเงิน บัตร เงินสด สินเชื่อ รายย่อยสำหรับผู้มีประวัติติดแบล็คลิสต์ หรือแจ้งว่าไม่เช็คแบล็คลิสต์เครดิตบูโร 

อย่าง สินเชื่อส่วนบุคคล หรือ บัตรเครดิต  ที่ แรบบิท แคร์ นอกจากบริการรวบรวมสินเชื่อที่น่าสนใจ สมัครง่าย อนุมัติไว มาพร้อมโปรโมชั่นเด็ด ๆ แล้ว ยังมี บัตร เงินสด สินเชื่อ รายย่อยสำหรับผู้มีประวัติติดแบล็คลิสต์ อีกด้วย! ให้คุณได้อุ่นใจ ไร้กังวล เมื่อจำเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วน คลิกเลย!บทความที่เกี่ยวข้อง
 

บทความแคร์การเงิน

Rabbit Care Blog Image 87087

แคร์การเงิน

สิทธิ์-สวัสดิการของรัฐสำหรับผู้มีรายได้น้อย ผู้มีรายได้น้อย คืออะไร ใครบ้างที่เข้าเกณฑ์ ?

ผู้มีรายได้น้อย คืออะไร ? จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะขอรับสิทธิ์และสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้มีรายได้น้อยได้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คืออะไร
กองบรรณาธิการ
10/11/2023
Rabbit Care Blog Image 86987

แคร์การเงิน

แอบส่อง! เงินเดือนแอร์โฮสเตส พร้อมสวัสดิการแบบปัง ๆ

แนะนำเงินเดือนแอร์โฮสเตสจากสายการบินชื่อดังต่าง ๆ ทั่วโลก ว่ามีฐานเงินเดือนกันเท่าไหร่ มีสวัสดิการดี ๆ อย่างไร ถึงได้กลายเป็นอาชีพในฝันของสาว ๆ หลาย ๆ
Tawan
01/11/2023