ประกันชีวิต

เมื่อเกิดเหตุจลาจล ประกันภัยตัวไหนจะคุ้มครองคุณบ้าง?

ผู้เขียน : Beer Veerasak
Published November 19, 2021
บาดเจ็บ

สถานการณ์ในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันล้วนมีเหตุการณ์จลาจลหรือการก่อความไม่สงบเกิดขึ้นหลายครั้ง ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้มักส่งผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนโดยตรง ไม่ว่าคุณจะอยู่ร่วมในเหตุการณ์หรืออาจเป็นเพียงคนที่สัญจรไปมาก็มีโอกาสได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้นหลายคนอาจเคยสงสัยว่าหากเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์จลาจลแล้ว จะมีประกันภัยประเภทไหนที่ให้ความคุ้มครองบ้าง น้องแคร์จะขออาสาอธิบายให้ทุกคนคลายความสงสัยในบทความนี้

เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภทย่อมมีรายละเอียดและข้อยกเว้นการคุ้มครองที่แตกต่างกัน ผู้ทำประกันต้องศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนทำประกันภัยทุกประเภท ซึ่งหลาย ๆ ประกันภัยมักจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับความคุ้มครองกรณีเหตุการณ์จลาจลอยู่ โดยน้องแคร์จะขอยึดความคุ้มครองมาตรฐานที่หลายบริษัทประกันใช้เงื่อนไขที่ตรงกัน ว่าแล้วก็มาดูกันเลยว่ามีประกันภัยประเภทไหนที่ให้ความคุ้มครองกรณีการเกิดจลาจลบ้าง

ประกันชีวิต

ริ่มต้นที่ประกันชีวิตกันก่อน หากใครทำประกันชีวิตกับบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องในประเทศไทยขอให้สบายใจได้เลย เพราะคุณจะได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากเหตุจลาจลแน่นอน เนื่องจากประกันชีวิตจะให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตแทบทุกกรณียกเว้น

  • การเสียชีวิตในภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากการทำประกันชีวิต
  • ผู้รับผลประโยชน์จงใจฆาตกรรมผู้ทำประกันเพื่อหวังเงินเอาประกัน
  • ผู้ทำประกันจงใจปกปิดข้อเท็จจริงขณะที่ทำประกัน

ดังนั้นประกันชีวิตจึงให้ความคุ้มครองในกรณีเกิดเหตุจลาจลเนื่องจากไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้น 3 ข้อ ตามที่กล่าวมานั้นเอง แต่ทั้งนี้ต้องมั่นใจว่าได้ทำประกันชีวิตกับบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเท่านั้น เพราะบริษัทประกันชีวิตต่างชาติบางแห่งอาจมีข้อยกเว้นไม่คุ้มครองการเกิดเหตุจลาจลจากพื้นที่เสี่ยง

ประกันสุขภาพ

ขอกล่าวถึงกรณีของการทำประกันสุขภาพกันบ้างเนื่องจากหลายคนมักเข้าใจผิดกันบ่อย ๆ ซึ่งน้องแคร์ขอคลายข้อสงสัยให้เลยว่าประกันสุขภาพนั้นไม่ให้ความคุ้มครองกรณีเกิดเหตุจลาจล โดยพิจารณาเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันสุขภาพของบริษัทใหญ่ ๆ มักจะระบุว่าไม่ให้ความคุ้มครองกรณีดังกล่าว ซึ่งจะรวมไปถึงกรณีสงครามกลางเมือง, การกบฏ, การนัดหยุดงาน, การก่อความวุ่นวาย, การปฏิวัติ, การรัฐประหาร, การประกาศกฏอัยการศึก, ซึ่งทั้งหมดนี้จะไม่ให้ความคุ้มครอง เรียกได้ว่าหากคุณได้รับบาดเจ็บหรือเกิดการเจ็บป่วยอันเนื่องมากจากเหตุทั้งหมดคุณต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองทั้งหมด แต่ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันสุขภาพอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือขยายความคุ้มครองเพิ่มในอนาคต หรือมีบริษัทประกันภัยบางแห่งให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมจากสลักหลัง ซึ่งผู้ทำประกันภัยจะต้องอ่านกรมธรรม์ให้ดีก่อนทำสัญญาประกันภัย

ประกันอุบัติเหตุ

สำหรับประกันอุบัติเหตุนั้นก็ไม่ให้ความคุ้มครองกรณีเหตุจลาจลเหมือนประกันสุขภาพเลย ซึ่งสืบเนื่องมากจากเหตุผลเดียวกันคือบริษัทประกันภัยชั้นนำได้ตั้งเงื่อนไขยกเว้นการเคลมกรณีเหตการณ์จลาจล ไปจนถึงสงครามกลางเมือง, การกบฏ, การนัดหยุดงาน, การก่อความวุ่นวาย, การปฏิวัติ, การรัฐประหาร, การประกาศกฏอัยการศึก เช่นกัน แต่เพื่อความชัวร์ผู้ทำประกันต้องอ่านรายละเอียดกรมธรรม์ให้ดีก่อนทำประกันภัยด้วย

จะเห็นได้ว่าการจลาจลนั้นมีเพียงประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองแบบ 100% ส่วนประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุโดยส่วนมากบริษัทประกันมักจะไม่ให้ความคุ้มครอง (ยกเว้นการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมจากสลักหลังในบากรณี) ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินขอแนะนำว่าพยายามอย่าเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการจลาจล หรืออยู่ให้ห่างจากเหตุการณ์จลาจลให้มากที่สุด แต่ถ้าคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองของประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, หรือประกันอุบัติเหตุ ว่าให้ความคุ้มครองอะไรบ้างและมีส่วนไหนยกเว้นความคุ้มครอง สามารถติดต่อมาปรึกษาเรา Rabbit Care ได้เลย ที่ เบอร์โทรศัพท์ 1438

บทความประกันชีวิต

Rabbit Care Blog Image 75181

ประกันชีวิต

คู่รัก LGBTQ+ ทำประกันให้กันได้ไหมนะ?

เป็นเรื่องที่น่าเสียดายไม่น้อย เมื่อการสมรสเท่าเทียมยังไม่ผ่านร่างกฎหมายครั้งล่าสุดในไทย ทำให้ความหวังของเหล่ากลุ่มคน LGBTQ+
คะน้าใบเขียว
25/11/2021
Rabbit Care Blog Image 70687

ประกันชีวิต

สินสมรสคืออะไร ? ครอบคลุมถึงอะไรบ้างนะ ?

เคยสงสัยกันไหมว่า สินสมรสคืออะไร ? แตกต่างยังไงกับสินส่วนตัวกันนะ ? แล้วแบบนี้ ถ้าเราทำประกันชีวิต ประกันออมทรัพย์ หรือการทำประกันต่างๆ ไว้
คะน้าใบเขียว
28/05/2021
Rabbit Care Blog Image 70222

ประกันชีวิต

เก็บออมเงินรูปแบบไหน ที่ไม่ต้องเสียภาษี

อยากจะเก็บออมเงิน แต่หันไปทางไหนก็สุ่มเสี่ยงกับการเสียภาษีทั้งนั้น แม้แต่การออมเงินก็ยังมีการเสียภาษี! แล้วแบบนี้มีการออมเงินดีๆ
คะน้าใบเขียว
22/04/2021