ตะลอนมูเตลู

ตั้งศาลพระภูมิต้องทำอย่างไร เจ้าของบ้านต้องเตรียมอะไรบ้าง?

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ

ทีมกองบรรณาธิการ กลุ่มนักเขียนผู้มีประสบการณ์ด้านรถยนต์ การเงิน และประกันภัย ของ แรบบิท แคร์ ที่เปิดดำเนินการมาแล้วมากกว่า 10 ปี

close
Facebook iconIG iconlinkedin iconYoutube icon
 
 
Published: March 23,2023
ตั้งศาลพระภูมิ

ตามความเชื่อของคนไทยสมัยโบราณแล้ว การตั้งศาลพระภูมิจะเป็นพิธีสำคัญที่อัญเชิญวิญญาณพระภูมิมาปกปักษ์ดูแลผู้อยู่อาศัยภายในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการก่อสร้างบ้านหรืออาคารใหม่นั้นจะมีธรรมเนียมปฏิบัติที่จะต้องศาลพระภูมิด้วย การตั้งศาลพระภูมิจะทำให้ผู้อาศัยได้โชคลาภ ได้รับความเป็นสิริมงคล มีสุขภาพแข็งแรง หรือถ้าทำการค้าก็จะรวยเฮงปัง ๆ แต่ทั้งนี้การตั้งศาลพระภูมิให้ศักดิ์สิทธิ์นั้นจะมีข้อกำหนดหลายประการและต้องทำพิธีด้วยความระมัดระวัง หากใครที่กำลังจะก่อสร้างบ้านหรืออาคารแล้วอยากจะตั้งศาลพระภูมิแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดี น้องแคร์จะมาอธิบายแนวทางการตั้งศาลพระภูมิ ฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ปี 2566 รวมถึงวิธีการกราบไหว้ศาลพระภูมิมาให้ทราบดังนี้

ทำไมต้องตั้งศาลพระภูมิ?

เนื่องจากคนไทยมีความเชื่อว่าพื้นที่ต่าง ๆ จะมีเทพอารักษ์คอยปกป้องอยู่ การปลูกบ้านพักอาศัยจะต้องทำพิธีขอให้เทพประจำพื้นที่เข้ามาดูแลปกป้องจากสิ่งชั่วร้ายด้วยประการทั้งปวง ซึ่งการตั้งศาลพระภูมินั้นจะเป็นการสร้างศาลเล็ก ๆ ที่มีรูปลักษณ์เหมือนเรือนไทย แล้วให้พราหมณ์มาทำพิธีอัญเชิญพระภูมิเข้ามาสถิตในศาล ซึ่งผู้อาศัยจะทำการกราบไหว้บูชาพร้อมถวายของเซ่นไหว้ให้พระภูมิช่วยดูแลผู้อาศัยในฐานะเทพผู้คอยปกป้องนั่นเอง

ตามตำนานแล้วพระภูมิ (พระชัยมงคล) เป็นหนึ่งในเก้าโอรสของท้าวทศราชชัยมงคล ซึ่งประกอบไปด้วย พระชัยมงคล พระนครราช พระเทเพล พระชัยสพ พระคนธรรพ์ พระธรรมโหรา พระวัยทัต พระธรรมมิกราช และพระทาษธารา โดยเทพทั้งเก้าองค์นั้นจะมีหน้าที่ดูแลสถานที่ต่าง ๆ ในโลกมนุษย์ โดยพระภูมินั้นจะทำหน้าที่ดูแลบ้านเรือน ด้วยเหตุนี้การตั้งศาลพระภูมิจะก่อให้เกิดคุณแก่ผู้พักอาศัย ซึ่งจะทำให้คนในบ้านได้รับความสุข อยู่สบายใจร่มเย็น สุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยต่อโรคร้าย และปกป้องวิญญาณร้ายที่จะเอามาก่อกวนผู้พักอาศัย

ฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ปี 2566 ต้องตั้งวันไหน?

การตั้งศาลพระภูมินั้นตามธรรมเนียมแล้วจะตั้งตามเวลาภูมิปาโลฤกษ์ ซึ่งเป็นฤกษ์ของผู้รักษาแผ่นดินหรือก็คือฤกษ์ที่ตรงกับพระภูมิโดยตรง ภูมิปาโลฤกษ์นี้เหมาะสำหรับการกระทำสิ่งอันเป็นมงคลเกี่ยวกับการตั้งศาล การทำพิธียกเสาเอกบ้าน การทำกิจการอสังหาริมทรัพย์ การเกษตร การเปิดร้านค้า การก่อสร้าง การขึ้นบ้านใหม่ การแต่งงาน และการอุปสมบท นอกจากนี้การตั้งศาลพระภูมิยังมีวันต้องห้ามในแต่ละเดือนกำหนดด้วยดังนี้

 • เดือนมกราคม ห้ามตั้งศาลในวันพฤหัสบดี และวันเสาร์
 • เดือนกุมภาพันธ์ ห้ามตั้งศาลในวันพุธ และวันศุกร์
 • เดือนมีนาคม ห้ามตั้งศาลในวันอังคาร
 • เดือนเมษายน ห้ามตั้งศาลในวันจันทร์
 • เดือนพฤษภาคม ห้ามตั้งศาลในวันพฤหัสบดี และวันเสาร์
 • เดือนมิถุนายน ห้ามตั้งศาลในวันพุธ และวันศุกร์
 • เดือนกรกฎาคม ห้ามตั้งศาลในวันอังคาร
 • เดือนสิงหาคม ห้ามตั้งศาลในวันจันทร์
 • เดือนกันยายน ห้ามตั้งศาลในวันพฤหัสบดี และวันเสาร์
 • เดือนตุลาคม ห้ามตั้งศาลในวันพุธ และวันศุกร์
 • เดือนพฤศจิกายน ห้ามตั้งศาลในวันอังคาร
 • เดือนธันวาคม ห้ามตั้งศาลในวันจันทร์

เพื่อให้ความสะดวกกับทุกท่าน ทางแรบบิท แคร์ ได้ระบุวันที่เหมาะสมกับฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ปี 2556 มาให้คุณแล้ว โดยจะเลือกวันที่เป็นภูมิปาโลฤกษ์และคัดวันต้องห้ามในแต่ละเดือนออก ซึ่งจะได้วันตามนี้

ฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิ

เดือนมกราคม

 • วันอังคารที่ 3 เวลา 17.56 น.
 • วันพุธที่ 4 เวลา 20.19 น.
 • วันศุกร์ที่ 13 เวลา 18.06 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 22 เวลา 8.00 น.
 • วันจันทร์ที่ 23 เวลา 4.51 น.
 • วันจันทร์ที่ 30 เวลา 23.46 น.
 • วันอังคารที่ 31 ตลอดทั้งวัน

เดือนกุมภาพันธ์

 • วันพฤหัสที่ 9 เวลา 23.58 น.
 • วันเสาร์ที่ 11 เวลา 1.48 น.
 • วันเสาร์ที่ 18 เวลา 19.12 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 19 เวลา 16.14 น.
 • วันจันทร์ที่ 27 เวลา 6.49 น.
 • วันอังคารที่ 28 เวลา 8.50 น.

เดือนมีนาคม

 • วันพฤหัสที่ 9 เวลา 5.50 น.
 • วันศุกร์ที่ 10 เวลา 7.27 น.
 • วันเสาร์ที่ 18 เวลา 4.17 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 19 เวลา 2.00 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 26 เวลา 15.31 น.
 • วันจันทร์ที่ 27 เวลา 16.58 น.

เดือนเมษายน

 • วันพุธที่ 5 เวลา 12.53 น.
 • วันพฤหัสที่ 6 เวลา 14.12 น.
 • วันศุกร์ที่ 14 เวลา 12.14 น.
 • วันเสาร์ที่ 15 เวลา 9.06 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 23 เวลา 0.55 น.

เดือนพฤษภาคม

 • วันอังคารที่ 2 เวลา 21.12 น.
 • วันพุธที่ 3 เวลา 22.27 น.
 • วันศุกร์ที่ 12 เวลา 14.34 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 21 เวลา 10.35 น.
 • วันอังคารที่ 30 เวลา 5.59 น.
 • วันพุธที่ 31 เวลา 7.30 น.

เดือนมิถุนายน

 • วันพุธที่ 7 เวลา 22.33 น.
 • วันพฤหัสที่ 8 เวลา 20.29 น.
 • วันเสาร์ที่ 17 เวลา 17.56 น.
 • วันจันทร์ที่ 26 เวลา 14.14 น.
 • วันอังคารที่ 27 เวลา 16.14 น.

เดือนกรกฎาคม

 • วันพุธที่ 5 เวลา 7.10 น.
 • วันพฤหัสที่ 6 เวลา 4.26 น.
 • วันพฤหัสที่ 13 เวลา 22.23 น.
 • วันศุกร์ที่ 14 เวลา 23.57 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 23 เวลา 21.17 น.
 • วันจันทร์ที่ 24 เวลา 23.43 น.

เดือนสิงหาคม

 • วันอังคารที่ 1 เวลา 16.09 น.
 • วันพุธที่ 2 เวลา 14.41 น.
 • วันพฤหัสที่ 10 เวลา 5.36 น.
 • วันศุกร์ที่ 11 เวลา 5.55 น.
 • วันเสาร์ที่ 19 เวลา 21.21 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 20 เวลา 23.26 น.
 • วันอังคารที่ 29 เวลา 22.47 น.

เดือนกันยายน 2566

 • วันพุธที่ 6 เวลา 13.23 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 17 เวลา 6.44 น.
 • วันจันทร์ที่ 25 เวลา 8.20 น.
 • วันอังคารที่ 26 เวลา 6.56 น.

เดือนตุลาคม 2566

 • วันอังคารที่ 3 เวลา 21.10 น.
 • วันเสาร์ที่ 14 เวลา 14.00 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 22 เวลา 16.24 น.
 • วันจันทร์ที่ 23 เวลา 15.02 น.
 • วันอังคารที่ 32 เวลา 5.02 น.

เดือนพฤศจิกายน 2566

 • วันพุธที่ 1 เวลา 4.58 น.
 • วันพฤหัสที่ 9 เวลา 19.03 น.
 • วันศุกร์ที่ 10 เวลา 21.21 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 19 เวลา 0.29 น.
 • วันจันทร์ที่ 24 เวลา 12.53 น.

เดือนธันวาคม 2566

 • วันพฤหัสที่ 7 เวลา 2.22 น.
 • วันศุกร์ที่ 8 เวลา 4.43 น.
 • วันเสาร์ที่ 16 เวลา 8.33 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 17 เวลา 7.21 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 24 เวลา 20.46 น.

จากฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ปี 2556 ที่แจ้งไป หากคุณไม่สะดวกทำพิธีตั้งศาลพระภูมิตามวันและเวลาที่กำหนด คุณอาจตั้งศาลพระภูมิตามฤกษ์รองอื่น ๆ อย่าง เทวีฤกษ์ มหัทธโนฤกษ์ และราชาฤกษ์ ก็ได้เช่นกัน ซึ่งฤกษ์ดังกล่าวก็มักนิยมใช้ตั้งศาลพระภูมิทั้งสิ้น หรือถ้าจะให้ชัวร์เลยจริง ๆ ก็แนะนำให้ปรึกษากับพราหมณ์หรือซินแส

ศาลพระภูมิต้องตั้งไว้ที่ไหน?

สำหรับการไหว้ศาลพระภูมิให้ได้คุณประโยชน์สูงสุด การตั้งศาลพระภูมินั้นควรตั้งให้ห่างจากตัวกำแพงบ้านประมาณ 1 เมตรขึ้นไป อย่าให้เงาของศาลทอดตกลงมาบนตัวบ้าน โดยให้ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวบ้านย่อมดีที่สุด รองลงมาคือทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ห้ามตั้งศาลพระภูมิบริเวณทิศตะวันตกเด็กขาดเพราะเป็นทิศอัปมงคลไม่ควรให้เทพชัยมงคลสถิตอยู่ให้หันหน้าของศาลพระภูมิออกจากตัวบ้าน อย่าให้หันเข้ามาตรงประตูบ้านหรือห้องน้ำ พื้นที่ตั้งศาลพระภูมินั้นควรก่อเนินดินให้มีความสูงประมาณ 10 เซ็นติเมตร หรือจะโบกปูนเป็นขั้นบันไดให้สูงขึ้นเหนือจากพื้นก็ได้เช่นกัน สำหรับผู้ที่อาศัยในบ้านตึกแถวไม่มีพื้นที่รอบบ้านแต่อยากตั้งศาลพระภูมิ คุณสามารถตั้งศาลไว้ที่บริเวณดาดฟ้าของตัวบ้านได้

เลือกศาลพระภูมิ ต้องเลือกอย่างไร?

เพื่อให้ไหว้ศาลพระภูมิได้อย่างสบายใจคุณสามารถเลือกศาลพระภูมิตามความประสงค์ของคุณได้เลย เพราะการเลือกศาลพระภูมินั้นจะไม่มีกฎตายตัวเรื่องดีไซน์ ทำให้ปัจจุบันนี้เราเห็นศาลพระภูมิในหลาย ๆ แบบ เช่น ศาลพระภูมิโมเดิร์น ศาลพระภูมิแบบไทย เป็นต้น แต่หลัก ๆ แล้วศาลพระภูมิจะมีข้อกำหนดก็คือต้องเป็นเสาเพียงต้นเดียว อยู่สูงประมาณหัวของเจ้าของบ้าน และที่สำคัญคือห้ามเป็นศาลพระภูมิสีดำ สีน้ำเงิน และสีฟ้า เพราะเป็นสีของธาตุน้ำซึ่งเป็นขั้วตรงข้ามกับพระภูมิที่เป็นธาตุไฟนั่นเอง ส่วนเรื่องขนาด การตกแต่ง และรูปทรงนั้นก็แล้วแต่ตามที่เจ้าบ้านต้องการหรือตามกำลังทรัพย์ของเจ้าบ้าน

ส่วนเรื่ององค์ประกอบภายในศาลพระภูมินั้นจะประกอบด้วย

 1. เจว็ดศาลพระภูมิ ซึ่งเป็นรูปปั้นเทวดา อันเป็นตัวแทนของพระภูมิหรือพระชัยมงคล
 2. ข้าบริวารของพระภูมิ ซึ่งประกอบไปด้วย ตุ๊กตาชาย 1 คู่, ตุ๊กตาหญิง 1 คู่, ตุ๊กตาม้า 1 คู่, ตุ๊กตาช้าง 1 คู่, และตุ๊กตานางรำประมาณ 4-8 ตัว
 3. แจกันสำหรับปักดอกไม้ไหว้ศาลพระภูมิ 1 คู่
 4. กระถางธูป
 5. เชิงเทียน 1 คู่
 6. ผ้าผูกเจว็ดพระภูมิ
 7. ผ้าสามสีพันรอบพระภูมิ
 8. ฉัตรเงิน และฉัตรทอง
 9. ทองคำเปลว
 10. แป้งเจิมศาลพระภูมิ
เลือกศาลพระภูมิ

การทำพิธีตั้งศาลพระภูมิ

เมื่อดูฤกษ์ยามที่ต้องการแล้วให้ทำการนัดหมายพราหมณ์มาทำพิธีตั้งศาล ซึ่งจะมีขั้นตอนดังนี้

1 ขุดหลุมบริเวณที่ตั้งศาล ความลึกประมาณ 1 เมตร เพื่อวางฐานรากของศาลพระภูมิ

2. เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม ให้นำของมงคลใส่เข้าไปในหลุมเสา ซึ่งประกอบด้วย

 • เหรียญเงินและเหรียญทองอย่างละ 9 เหรียญ
 • ใบเงิน, ใบทอง, ใบนาคอย่างละ 9 ใบ
 • ใบต้นไม้มงคล ซึ่งประกอบด้วย, ใบมะยม, ใบรัก, ใบนางคุ้ม, ใบนางกวัก, ใบกาหลง, อย่างละ 9 ใบ
 • ดอกไม้มงคล ซึ่งประกอบไปด้วย ดอกพุทธรักษา, ดอกบานไม่รู้โรย, อย่างละ 9 ดอก
 • แผ่นเงิน ทอง และนาค 1 ชุด
 • พลอยนพเก้า 1 ชุด

หลังจากที่ใส่ของมงคลลงในหลุมเสาแล้วให้ใช้มือกลบหลุมเสา ห้ามใช้เท้าโดยเด็ดขาด

3. ตั้งโต๊ะเครื่องสังเวย ให้ปูผ้าขาวบนโต๊ะ พร้อมเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ดังนี้

 • ชุดบายศรีปากชาม พร้อมไข่ต้มปอกเปลือก เสียบบนยอดบายศรี
 • ไก่ต้ม, เป็ดต้ม, ปลาต้ม อย่างละ 1 ตัว
 • หัวหมูต้ม 1 หัว
 • ข้าวขาวหุงสุก 1 จาน
 • น้ำเปล่า 1 แก้ว
 • มะพร้าวอ่อนเฉือนเปลือก 1 ลูก
 • กล้วยน้ำว้าสุก 1 หวี
 • ผลส้มหรือแอปเปิล 4 ลูก
 • ขนมต้มขาว-แดง 1 ที่
 • ธูปหาง เท่าจำนวนเครื่องสังเวย
 • ดินสอดำ 1 แท่ง
 • ปัจจัยบูชาครู 9 บาท
 • แจกัน และกระถางธูป
 • ผ้าสามสี

4. พราหมณ์ทำพิธีเทปูนที่ฐาน พร้อมตั้งศาลพระภูมิ ตามด้วยทำพิธีเชิญเจว็ดขึ้นศาล

5. จุดธูปเทียน ถวายเครื่องสังเวยกับเทพพระภูมิและเทวดาต่าง ๆ พร้อมผูกผ้าสามสีไว้ที่เสาศาลพระภูมิ

6. กล่าวคำบูชา ดังนี้

“เทวะตา อะภิปูเชมิ เทวะตา จะ นะมามิหัง เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง สัพเพ เทวานุโมทันตุ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา อิมัสสัง จิจจะสาลายัง ติฏฐันตุ สัพพะเทวะตา อัมเห จะ อะนุรักขันตุ สะทา โสตถี ภะวันตุ โนฯ”

7. นำเครื่องสังเวยตักใส่กระทง นำไปไว้บนที่ดินศาล ก็เป็นอันเสร็จพิธี

ไหว้ศาลพระภูมิ

การไหว้ศาลพระภูมิต้องทำอย่างไร?

หลังจากที่มีศาลพระภูมิประจำบนที่ดินบ้านแล้ว เพื่อความเป็นสิริมงคลให้พระชัยมงคลดูแลปกปักคนในครอบครัว ทางเจ้าบ้านก็ต้องไหว้ศาลพระภูมิบูชาอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้อาศัยควรไหว้ศาลพระภูมิทุกวัน หรืออย่างน้อยก็ให้ไหว้ศาลพระภูมิทุก ๆ วันพระ หรือตามวันสำคัญทางศาสนา โดยให้เตรียมของไหว้ศาลพระภูมิดังนี้

ของไหว้ศาลพระภูมิ มีอะไรบ้าง?

เจ้าของบ้านสามารถจัดหาของไหว้ศาลพระภูมิได้ตามที่สะดวก ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วย การเตรียมเครื่องคาวหวานจัดใส่สำรับขนาดเล็ก และผลไม้ (นิยมส้ม สาลี่ แอปเปิล องุ่น กล้วย) พร้อมด้วยดอกดาวเรืองหรือพวงมาลัย แล้วนำของไหว้ไปตั้งที่ศาลพระภูมิ จุดธูป ท่องคาถาบูชาพระภูมิ รอจนธูปหมดสักพักก็ให้เก็บของไหว้ได้เลย

ไหว้ศาลพระภูมิใช้ธูปกี่ดอก?

การไหว้ศาลพระภูมิโดยทั่วไปนั้น ผู้ไหว้จะจุดธูปทั้งหมด 9 ดอก เนื่องจากเลข 9 เป็นเลขมหามงคลที่สื่อถึงการบูชาพระภูมิหรือพระชัยมงคลตลอดจนเทวดาองค์อื่น ๆ แต่ถ้ามีความจำเป็นอนุโลมให้เจ้าของบ้านสามารถใช้ธูปจำนวน 3 ดอกไหว้พระภูมิได้

คาถาไหว้พระภูมิเจ้าที่

ตั้งสวนดนะโม 3 จบ แล้วท่องคาถาไหว้พระภูมิเจ้าที่ ดังนี้

ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง ยัมหิ เจวานุยุญ ชันโต รัตตินเทวะ มะตันทิโต สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปังกิญจิ นะ ปัสสะติ เอวะมาทิ คุณูปเปตัง ปะริตตันตัม ภะณามะเห

คาถาไหว้พระภูมิเจ้าที่เมื่อต้องการขอขมา 

สำหรับสวดขอขมาในกรณีล่วงเกินพระภูมิหรือทำศาลพระภูมิชำรุด

สวด นะโม 3 จบ แล้วตามด้วยคำถามดังนี้

อิติสุขะโต อะระหังพุทโธ นะโม พุทธายะ ปฐวีคงคา พระภูมิเทวา ขะมามิหัง.

คาถาลาเครื่องสังเวยพระภูมิ

อายันตุ โภนโต อิธะ ทานะสีละ เนกขัมมะปัญญา สะหะ วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐานะ เมตตุเปกขายุทธายะโว ทิสสา วินะติ อะเสสะโต.

การตั้งศาลพระภูมิให้เทพพระภูมิหรือพระชัยมงคลช่วยดูแลคนในบ้านใน แม้ว่าจะเป็นเพียงความเชื่อ แต่ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำต่อกันมาเป็นเวลานาน แต่ถ้าใครไม่สะดวกที่จะตั้งศาลพระภูมิก็สามารถคุณก็สามารถเลือกปกป้องบ้านอันแสนรักของคุณได้อีกทาง นั่นก็คือการทำประกันภัยบ้าน แม้ว่าจะประกันไม่ได้ช่วยปกป้องบ้านของคุณโดยตรง แต่อย่างน้อยประกันภัยก็จะให้เงินชดเชยหากบ้านของคุณไฟไหม้หรือเสียหายจากเภทภัยต่าง ๆ เพื่อให้คุณมีเงินซ่อมบ้านของคุณให้กลับมาคงสภาพดีน่าอยู่อีกครั้ง เลือกประกันภัยบ้านที่ตอบโจทย์คุณ ปรึกษากับเราแรบบิท แคร์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

บทความสายมูน่าอ่าน


 

บทความตะลอนมูเตลู

Rabbit Care Blog Image 87919

ตะลอนมูเตลู

ฤกษ์ออกรถเดือนกรกฎาคม 2567 ตามวันเกิด สายมูเตรียมจดได้เลย!

ใครที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการดูวันออกรถที่เป็นมงคล แรบบิท แคร์ ได้เตรียมฤกษ์ออกรถเดือนกรกฎาคม 2567 มานำเสนอกันแบบครบถ้วน
กองบรรณาธิการ
05/03/2024
Rabbit Care Blog Image 80963

ตะลอนมูเตลู

รวมคำทำนายฝัน ฝันเห็นพระ ฝันเห็นพระสงฆ์ มีความหมายว่าอะไร?

ความฝันของคุณอาจเป็นภาพนิมิตบอกเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งการฝันเห็นพระสงฆ์ พระพุทธรูป หรือฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ
กองบรรณาธิการ
15/02/2024
Rabbit Care Blog Image 82061

ตะลอนมูเตลู

ทำนายฝัน ฝันเห็นงานแต่งงาน ฝันว่าแต่งงาน ฝันว่าไปงานแต่ง ฝันว่าใส่ชุดแต่งงาน หมายความว่าอะไร?

หลายคนอาจจะเคยนึกถึงงานแต่งงานในฝันของตนเอง และก็มีอีกหลายคนเช่นกันที่เคยฝันเห็นงานแต่งงาน ไม่ว่าจะฝันว่าตัวเองแต่งงาน ฝันว่าใส่ชุดแต่งงาน
กองบรรณาธิการ
15/02/2024