ตะลอนมูเตลู

ออกรถวันไหนดี? ฤกษ์ออกรถเดือนพฤศจิกายน 2565 และวันดีประจำเดือน

ผู้เขียน : Tawan
Published November 04, 2022
ฤกษ์ออกรถเดือนพฤศจิกายน

การที่จะทราบวันดีออกรถในแต่ละเดือนได้นั้น จะต้องคำนวณพื้นดวงวันเกิดของเจ้าของรถแต่ละคน ร่วมกับฤกษ์ยามมงคลประจำเดือนที่สมพงษ์กับเจ้าของรถเท่านั้น จึงจะได้วันหรือเวลามงคลที่ดีที่สุดในการออกรถใหม่ เจิมรถ หรือไหว้แม่ย่านาง แรบบิท แคร์ รวบรวมฤกษ์ดีเดือนพฤศจิกายน 2565 วันกาลกิณีประจำเดือน พร้อมฤกษ์เวลาออกรถเดือนพฤศจิกายน 2565 สำหรับแต่ละวันเกิดของเจ้าของรถมาฝากกัน

ห้ามพลาด! ประกันรถชั้น 1 เบี้ยเริ่มต้น 1,000.-/เดือน

icon angle up or down

  เลือกยี่ห้อรถของคุณ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  วันพระเดือนพฤศจิกายน 2565

  • วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 (ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12)
  • วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12)
  • วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2565 (แรม 8 ค่ำ เดือน 12)
  • วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 (แรม 15 ค่ำ เดือน 12)

  ฤกษ์ดีเดือนพฤศจิกายน 2565

  วันฤกษ์ดีตามความเชื่อโหราศาสตร์ของไทย  แปลว่า วันหรือช่วงเวลาดีในช่วงวันของแต่ละวันที่จะช่วยส่งเสริมความมงคลให้กับพิธีการงานมงคล หรือผู้เกี่ยวข้องที่มีดวงสมพงษ์กัน ในขณะที่วันหรือช่วงเวลาที่ไม่ดี ถือว่าเป็นฤกษ์ไม่มงคล ไม่เหมาะต่อการประกอบกิจการ งานมงคลใดใด เพราะอาจไม่สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น หรือมีความวุ่นวายต่างๆ เกิดขึ้นได้ ซึ่งฤกษ์ดีเดือนพฤศจิกายน 2565 ประกอบด้วย

  วันกาลโยคเดือนพฤศจิกายน 2565

  ฤกษ์วันกาลโยคตามความเชื่อโหราศาสตร์ของไทย คือ การแบ่งฤกษ์วันเวลาที่เป็นมงคล หรือวันเวลาที่ไม่เป็นมงคล โดยคำนวณจาก “ยาม” (เวลา) เป็นหลัก ทำให้วันฤกษ์ดี ตัวอย่างเช่น วันธงชัย วันอธิบดี อาจจะไม่ได้เป็นวันดี หรือวันมงคลตลอดทั้งวัน ในขณะที่วันฤกษ์ไม่ดี เช่น วันอุบาทว์ หรือวันโลกาวินาสน์ อาจจะไม่ใช่วันที่ไม่เป็นมงคลตลอดทั้งวันเช่นกัน โดยในเดือนพฤศจิกายน 2565 นี้มีวันกาลโยคต่างๆ ดังนี้

  วันอธิบดีเดือนพฤศจิกายน 2565

  ฤกษ์อธิบดีตามความเชื่อโหราศาสตร์ของไทย คือ วันมงคลแห่งอำนาจบารมี การปกครอง เหมาะสำหรับใช้ในพิธีการที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล เน้นส่งเสริมความเคารพนับถือหรือความยำเกรง ไม่ว่าจะเป็น เข้ารับตำแหน่งใหม่ เกษียณอายุ  

  • วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 (ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12)
  • วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12)
  • วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 (แรม 7 ค่ำ เดือน 12)
  • วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 (แรม 14 ค่ำ เดือน 12)
  • วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 (ขึ้น 6 ค่ำ เดือนอ้าย)

  วันธงชัยเดือนพฤศจิกายน 2565

  ฤกษ์ธงชัยตามความเชื่อโหราศาสตร์ของไทย คือ วันมงคลแห่งความสำเร็จ มีชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง สามารถใช้ฤกษ์วันธงชัยในพิธีมงคลที่เกี่ยวข้องกับสถานที่หรือวัตถุสิ่งของ การสอบ การแข่งขัน หรือการเปิดห้างร้านธุรกิจ

  • วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 (ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 12)
  • วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 (แรม 1 ค่ำ เดือน 12)
  • วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 (แรม 8 ค่ำ เดือน 12)
  • วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 (แรม 15 ค่ำ เดือน 12)
  • วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 (ขึ้น 7 ค่ำ เดือนอ้าย)

  วันอุบาทว์/อุบาสนเดือนพฤศจิกายน 2565

  ฤกษ์อุบาทว์ หรืออุบาสนตามความเชื่อโหราศาสตร์ของไทย คือ วันใกล้กับวันธงชัย วันที่เคราะห์ร้ายกำลังจะกลับกลายเป็นดี อย่างไรก็ตาม หลายคนเชื่อว่าวันอุบาทว์ หรือวันอุบาสนนั้น เป็นวันไม่ดี มีความเชื่อมโยงกับเรื่องของอุปสรรค เคราะห์กรรม หรืออุบัติเหตุต่อบุคคลโดยตรง

  • วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 (ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12)
  • วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12)
  • วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 (แรม 7 ค่ำ เดือน 12)
  • วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 (แรม 14 ค่ำ เดือน 12)
  • วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 (ขึ้น 6 ค่ำ เดือนอ้าย)

  วันโลกาวินาศเดือนพฤศจิกายน 2565

  ฤกษ์โลกาวินาศตามความเชื่อโหราศาสตร์ของไทย คือ วันไม่เป็นอัปมงคล หรือวันสิ้นความเป็นมงคล ไม่ควรจัดพิธีการงานมงคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล สิ่งของ หรือสถานที่ในวันโลกาวินาศ เนื่องจากอาจไม่สามารถจัดงานได้อย่างราบรื่นตามความตั้งใจ รวมถึงอาจมีปัญหาความวุ่นวายมากกว่าวันปกติทั่วไป โดยในปี 2565 มีวันพฤหัสบดีตรงกับวันโลกาวินาศ

  • วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 (ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 12)
  • วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 (แรม 2 ค่ำ เดือน 12)
  • วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 (แรม 8 ค่ำ เดือน 12)
  • วันพฤหัวสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือนอ้าย)

  วันดิถีมหาโชคเดือนพฤศจิกายน 2565

  ฤกษ์ดิถีมหาโชคเดือนพฤศจิกายน 2565 คือ ฤกษ์ดีเดือนพฤศจิกายน 2565 ประกอบด้วย “วาระดิถีมงคล 5 ประการ” ตามตำราโหราศาสตร์ของไทยที่เชื่อว่าเป็นวันมงคลประจำเดือน ส่งเสริมพุทธคุณและความเจริญก้าวหน้า ลาภยศสรรเสริญให้แก่ผู้ที่มีดวงสมพงษ์ในแต่ละวันต่างกันไป โดยในเดือนพฤศจิกายน 2565 มีฤกษ์ดิถีมหาโชค 4 วาระดิถีมงคล ได้แก่ วันสิทธิโชค วันชัยโชค วันมหาสิทธิโชค และวันราชาโชค รวมทั้งหมด 8 วัน ดังนี้

  วันอำมฤตโชคเดือนพฤศจิกายน 2565

  ฤกษ์อำมฤตโชค คือ วาระดิถีมงคลแห่งความสำเร็จสูงสุด ใช้ได้กับการจัดพิธีงานมงคลทั่วไป หรือพิธีมงคลใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์งานขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ซื้อรถใหม่ หรือฤกษ์เริ่มต้นกิจการใหม่ ตามตำราโหราศาสตร์ของไทยเชื่อว่าวันข้างขึ้นดีกว่าวันข้างแรม ทั้งนี้ เดือนพฤศจิกายน 2565 ไม่มีวันอำมฤตโชค

  วันสิทธิโชคเดือนพฤศจิกายน 2565

  ฤกษ์สิทธิโชค คือ วาระดิถีมงคลแห่งความโชคดี ตามตำราโหราศาสตร์ไทยเชื่อว่าเป็นฤกษ์ที่ช่วยส่งเสริมด้านโชคลาภ เหมาะสำหรับจัดพิธีมงคลทั่วไป ทั้งฤกษ์เจิมรถ ฤกษ์ไหว้รถได้ทั้งสิ้น มักเลือกใช้วันข้างแรมมากกว่า แต่สามารถเลือกใช้ได้ทั้งวันข้างขึ้นขึ้นและข้างแรม

  • วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 (ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 12)
  • วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 (แรม 4 ค่ำ เดือน 12)
  • วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 (แรม 9 ค่ำ เดือน 12)
  • วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 (แรม 14 ค่ำ เดือน 12)
  • วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 (ขึ้น 5 เดือน 1)

  วันมหาสิทธิโชคเดือนพฤศจิกายน 2565

  ฤกษ์มหาสิทธิโชค คือ วาระดิถีมงคลใหญ่สำหรับการจัดงานมงคลทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นฤกษ์ออกรถ ฤกษ์รับรถ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานมงคลสำคัญ เนื่องจากเชื่อว่าวันมหาสิทธิโชคจะช่วยส่งเสริมเรื่องความสำเร็จยิ่งใหญ่ สามารถเลือกใช้ได้ทั้งวันข้างขึ้นข้างแรม แต่มักเลือกใช้วันข้างขึ้นมากกว่า

  • วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 (แรม 10 ค่ำ เดือน 12)

  วันชัยโชคเดือนพฤศจิกายน 2565

  ฤกษ์ชัยโชค คือ วาระดิถีมงคลรองลงมาสำหรับจัดงานมงคล การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันชิงชัยต่างๆ เนื่องจากตามความเชื่อโหราศาสตร์ไทยเชื่อว่าวันชัยโชคเป็นฤกษ์แห่งชัยชนะ สามารถเลือกใช้ฤกษ์ชัยโชคสำหรับพิธีเจิมรถ หรือฤกษ์สตาร์ทกุญแจรถครั้งแรกได้ทั้งวันข้างขึ้นหรือข้างแรม

  • วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 (แรม 11 ค่ำ  เดือน 12)

  วันราชาโชคเดือนพฤศจิกายน 2565

  ฤกษ์ราชาโชค คือ วาระดิถีมงคลสำหรับจัดพิธีการงานมงคลทั่วไป เช่น ขึ้นบ้านใหม่ หรือออกรถใหม่ หรือพิธีการสำคัญที่จำเป็นต้องได้รับการเกื้อหนุนหรือความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ สามารถเลือกใช้วันราชาโชคได้ทั้งวันข้างขึ้นและข้างแรมตามความเชื่อโหราศาสตร์ของไทย

  • วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 (ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 12)
  วันดีออกรถเดือนพฤศจิกายน

  วันกาลกิณีเดือนพฤศจิกายน 2565

  วันไม่ดีเดือนพฤศจิกายน 2565 หรือเรียกทั่วไปว่าวันกาลกิณี คือ วันหรือช่วงเวลาที่ไม่ควรจัดหรือห้ามจัดพิธีการ งานมงคลตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ของไทย เช่น งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ หรือไหว้แม่ย่านาง เนื่องจากเชื่อว่าหากจัดพิธีมงคลในวันอัปมงคลของเดือนแล้ว นอกจากจะไม่สามารถจัดพิธีได้อย่างราบรื่นแล้ว อาจจะจัดงานได้ไม่สำเร็จ รวมถึงอาจมีผู้บาดเจ็บภายในงานได้ 

  • วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 (ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12) *ทินสูรย์
  • วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 (ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 12) *มฤตยู, ทรทึก
  • วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 (ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 12) *กาลทิน, มหาสูญ
  • วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 (ขึ้น  12 ค่ำ เดือน 12) *พิลา, มหาสูญ
  • วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 (ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12) *อัคนิโรธ
  • วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 (แรม 1 ค่ำ เดือน 12) *อัคนิโรธ
  • วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 (แรม 2 ค่ำ เดือน 12) *อายกรรมพลายปฐม
  • วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 (แรม 4 ค่ำ เดือน 12) *วันจม
  • วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 (แรม 5 ค่ำ เดือน 12) *กาลกรรณี
  • วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 (แรม 7 ค่ำ เดือน 12) *พิฆาต
  • วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 (แรม 9 ค่ำ เดือน 12) *ทรทึก
  • วันเสาร์ที่19 พฤศจิกายน 2565 (แรม 11 ค่ำ เดือน 12) *บอด, วันจม
  • วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 (แรม 12 ค่ำ เดือน 12) *พิฆาต, กระทิงวัน
  • วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือนอ้าย) *กาลกรรณี, กระทิงวัน
  • วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 (ขึ้น 2 ค่ำ เดือนอ้าย) *มหาสูญ
  • วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 (ขึ้น 7 ค่ำ เดือนอ้าย) *บอด

  ฤกษ์ออกรถเดือนพฤศจิกายน 2565

  การเลือกฤกษ์วันรับรถ ฤกษ์ไหว้แม่ย่านางรถ หรือฤกษ์ออกรถใหม่เดือนพฤศจิกายน 2565 ควรต้องตรวจสอบให้ครบทั้งวันมงคลฤกษ์ดี เช่น วันอธิบดี หรือวันธงชัย และฤกษ์ไม่ดีหรือวันกาลกิณี เช่น วันบอด หรือวันจม ประจำเดือนนั้นๆ รวมถึงต้องดู “วันคู่อริ” หรือวันที่เจ้าของวันเกิดในแต่ละวันไม่ควรใช้ เพื่อเลือกจัดพิธีมงคลในวันและเวลาที่ดีและเสริมดวงของเจ้าของรถได้มากที่สุด

  • วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 (เกิดวันอาทิตย์ไม่ควรใช้วันอังคาร)
  • วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 (เกิดวันศุกร์ไม่ควรใช้วันพุธ)
  • วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 (เกิดวันเสาร์ไม่ควรใช้วันศุกร์)
  • วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 (เกิดวันพฤหัสบดีไม่ควรใช้วันจันทร์)
  • วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 (เกิดวันศุกร์ไม่ควรใช้วันพุธ)
  • วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 (เกิดวันพฤหัสบดีไม่ควรใช้วันจันทร์)
  • วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 (เกิดวันอังคารไม่ควรใช้วันอาทิตย์)
  • วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 (เกิดวันจันทร์ไม่ควรใช้วันพฤหัสบดี)
  • วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 (เกิดวันศุกร์ไม่ควรใช้วันพุธ)

  เลือกฤกษ์ออกรถเดือนพฤศจิกายน 2565 ได้แล้ว อย่าลืมเลือกเปรียบเทียบประกันรถออนไลน์กับ แรบบิท แคร์ ที่รวบรวมแบบประกันรถยนต์จากทุกบริษัทชั้นนำให้เลือก ภายใน 30 วินาที พร้อมรับสิทธิประโยชน์เพิ่มความแคร์แม้ไม่มีให้เหตุให้ต้องแจ้งเคลมกว่า 10 รายการ และส่วนลดสูงสุด 70% โทรเลย 1438 https://rabbitcare.com/

   

  เปรียบเทียบบัตรเครดิตที่ใช่ ง่ายๆ แค่ 30 วิ คลิกเลย!

  icon angle up or down

  สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ

  เด็กจบใหม่ เด็กจบใหม่ สายท่องเที่ยว รักการท่องเที่ยว รักการช้อปปิ้ง ชอบความหรูหรา รักความหรูหรา สายรักสุขภาพ รักสุขภาพ สายชอบกิน รักการกิน
   

  บทความตะลอนมูเตลู

  Rabbit Care Blog Image 82958

  ตะลอนมูเตลู

  ฝันว่าเห็นรถ ฝันว่าเห็นรถตู้ ฝันว่าเห็นรถกระบะ หมายถึงอะไร?

  ความเชื่อเรื่องความฝัน มีมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน บางครั้งความฝันอาจจะมีทั้งดีและร้าย โดยความฝันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาในขณะที่เราหลับ เช่น
  Mayya Style
  23/03/2023
  Rabbit Care Blog Image 83093

  ตะลอนมูเตลู

  ตั้งศาลพระภูมิต้องทำอย่างไร เจ้าของบ้านต้องเตรียมอะไรบ้าง?

  ตามความเชื่อของคนไทยสมัยโบราณแล้ว การตั้งศาลพระภูมิจะเป็นพิธีสำคัญที่อัญเชิญวิญญาณพระภูมิมาปกปักษ์ดูแลผู้อยู่อาศัยภายในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข
  Little Seal
  23/03/2023
  Rabbit Care Blog Image 82960

  ตะลอนมูเตลู

  ฝันว่านั่งรถ ฝันว่าได้นั่งรถ เหตุการณ์ความฝันแบบนี้มีความหมายว่าอะไร?

  ความฝันเกี่ยวกับการเดินทาง หรือฝันว่าได้นั่งรถ เพราะนอกจากจะแตกต่างจากฝันว่าออกรถใหม่ หรือฝันเห็นรถแล้ว
  korkong
  15/03/2023