แคร์ขับขี่ปลอดภัย

ป้ายภาษีรถ (ป้ายวงกลม) หายต้องทำอย่างไร? ขอป้ายภาษีรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ได้ที่ไหน?

ผู้เขียน : Tawan

Tawan มีประสบการณ์สร้างสรรค์ผลงานออนไลน์ 2 ปี เขียนด้านยานยนต์ ประกันยานยนต์ที่ Rabbit Care มีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย มีความเชี่ยวชาญด้านประกันรถยนต์และประกันชีวิต

close
linkedin icon
 
 
Published: January 2,2023
ป้ายภาษีรถ (ป้ายวงกลม) หายต้องทำอย่างไร

ป้ายภาษีรถหรือป้ายวงกลม คือ ป้ายสติ๊กเกอร์สำหรับใช้แสดงเป็นหลักฐานการชำระภาษีรถประจำปีและต่ออายุ พ.ร.บ. หากป้ายภาษีรถหายหรือชำรุด สามารถขอป้ายภาษีใหม่ได้โดยต้องแจ้งความหรือลงบันทึกถ้อยคำเอกสารสูญหายที่สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนไว้เท่านั้น ไม่สามารถขอป้ายภาษีออนไลน์ได้ และกรณีรถติดไฟแนนซ์ ต้องดำเนินการผ่านไฟแนนซ์เท่านั้น 

แรบบิท แคร์ พร้อมตอบทุกคำถามป้ายภาษีรถหาย หรือที่หลายคนเรียกติดปากว่า “ป้ายวงกลม” ไม่ว่าจะเป็นป้ายภาษีรถยนต์หายต้องแจ้งความไหม? ป้ายภาษีรถมอเตอร์ไซค์หายต่างจังหวัดต้องทำอย่างไร? พร้อมสรุปวิธีขอป้ายภาษีรถใหม่มาฝากกัน 

คัดมาให้แล้ว! ประกันรถสุดคุ้ม จากกว่า 30 บริษัทชั้นนำ

รถของคุณยี่ห้ออะไร

< กลับไป
< กลับไป

ระบุยี่ห้อรถของคุณ

ระบุปีผลิตรถของคุณ

ป้ายภาษีรถต้องติดตรงไหน? 

กฎกระทรวงกําหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจําปี พ.ศ. 2554 ข้อ 6 กำหนดว่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจําปี (ป้ายภาษีรถยนต์) ให้ติดที่ด้านในของกระจกกันลมด้านหน้ารถ โดยหันข้อความด้านหน้าของเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจําปีออกด้านนอกรถ

ป้ายภาษีรถจักรยานยนต์ ให้ติดในที่ที่สามารถมองเห็นข้อความด้านหน้าของเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจําปีได้ชัดเจน ดังนั้นแล้ว ป้ายภาษีรถมอเตอร์ไซค์จึงควรติดบริเวนด้านหน้ารถ หรือเก็บไว้ในแคปซูลสำหรับใส่ป้ายภาษีรถมอเตอร์ไซค์บริเวณป้ายทะเบียน ไม่ควรเก็บไว้ใต้เบาะ เนื่องจากอาจโดนเรียกปรับฐานไม่แสดงเครื่องหมายเสียภาษี ไม่เกิน 2,000 บาท

ป้ายภาษี (ป้ายวงกลม) หายได้จากกรณีใดบ้าง?

ป้ายภาษีรถสูญหายเกิดได้จากหลายกรณี เช่น ป้ายภาษีรถยนต์บริเวณหน้ากระจกรถยนต์หลุดลอกออกมาจากหน้ารถในระหว่างขับขี่ หรือป้ายภาษีรถมอเตอร์ไซค์ใน “แคปซูลป้ายภาษี” ร่วงหล่นหายระหว่างทาง เนื่องจากไขน็อตบริเวณที่ติดเชื่อมกับแผ่นป้ายทะเบียนได้ไม่แน่น รวมถึงกรณีได้รับป้ายวงกลมมาแล้ว แต่ไม่ติดในทันทีจนลืม หรือสูญหายระหว่างจัดส่งทางไปรษณีย์

ป้ายภาษีหาย ต้องแจ้งความไหม?

หากทำป้ายภาษีหรือป้ายวงกลมหาย ต้องแจ้งความหรือลงบันทึกประจำวันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อใช้ใบแจ้งความเป็นหลักฐานแสดงความบริสุทธิ์กรณีผู้อื่นนำป้ายภาษีรถยนต์หรือป้ายภาษีรถมอเตอร์ไซค์ไปใช้แอบอ้างหรือกระทำความผิด รวมถึงเพื่อใช้ยื่นประกอบคำขอรับป้ายภาษี (ป้ายวงกลม) ใหม่ 

กรณีป้ายภาษีรถ (ป้ายวงกลม) ชำรุด เช่น หลุดลอก ฉีกขาด ไม่ต้องแจ้งความ และให้นำป้ายที่ชำรุดไปแสดงประกอบการยื่นขอรับป้ายภาษีรถยนต์หรือป้ายรถจักรยานยนต์แผ่นใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนไว้

หากไม่สะดวกเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจเพื่อนำใบแจ้งความมาใช้ประกอบการขอแผ่นป้ายภาษีใหม่ สามารถแจ้งขอลงบันทึกถ้อยคำกรณีเอกสารป้ายภาษีรถยนต์สูญหายไว้เป็นหลักฐานกับนายทะเบียน ณ สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนไว้แทนได้เช่นกัน

ป้ายภาษีหาย ต้องแจ้งความไหม?

ป้ายภาษีหาย รถติดไฟแนนซ์ ต้องทำอย่างไร?

กรณีรถติดไฟแนนซ์หรือรถยังอยู่ในระหว่างผ่อน และต้องการขอป้ายภาษีรถยนต์หรือป้ายภาษีรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ เนื่องจากป้ายวงกลมหายหรือชำรุด ต้องติดต่อบริษัทไฟแนนซ์หรือธนาคารได้โดยตรงเพื่อมอบอำนาจให้ดำเนินการคัดป้ายภาษีรถยนต์ หรือป้ายวงกลมใหม่ภายในไม่เกิน 15 วัน นับจากป้ายภาษีหาย และมีค่าบริการคัดแผ่นป้ายภาษีรถยนต์อยู่ที่ 500-600 บาท

คัดป้ายภาษีรถ รถติดไฟแนนซ์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

เอกสารสำหรับใช้ยื่นขอคัดป้ายภาษีใหม่ กรณีป้ายแสดงการเสียภาษีหาย แต่รถยังผ่อนไม่หมดหรือติดไฟแนนซ์อยู่ ต้องใช้แบบฟอร์มคำขอให้ดำเนินการทางทะเบียนเพื่อคัดป้ายภาษีรถ (ป้ายวงกลม) ของไฟแนนซ์ แบบฟอร์มคำขออื่นๆ ของสำนักงานขนส่ง ใบแจ้งความ หรือบันทึกถ้อยคำ กรณีแจ้งเอกสารหรือแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหาย และเอกสารอื่นๆ ดังนี้

ขอป้ายภาษีใหม่ด้วยตัวเอง ต้องทำอย่างไร?

กรณีเป็นเจ้าของรถคันที่ป้ายวงกลมหาย และไม่ติดไฟแนนซ์ สามารถขอป้ายวงกลมรถยนต์หรือป้ายวงกลมรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ได้โดยแจ้งขอป้ายภาษีใหม่ที่สำนักงานขนส่งทางบกพื้นที่ที่รถจดทะเบียนไว้เท่านั้น ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับจากป้ายภาษีหาย ทั้งนี้ กรณีป้ายภาษีหาย ต้องนำใบแจ้งความมาแสดง หรือกรณีป้ายภาษีชำรุด ต้องนำป้ายที่ชำรุดมาแสดงด้วยเช่นกัน

ขอป้ายภาษีรถแผ่นใหม่ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

เอกสารสำหรับยื่นขอแผ่นป้ายเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ป้ายภาษีรถ หรือป้ายวงกลม) แผ่นใหม่จากหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก กรณีป้ายภาษีหายหรือชำรุด สำหรับรถที่ผ่อนหมดแล้วและไม่ติดไฟแนนซ์ใดใด ต้องใช้เอกสารจดทะเบียนประจำรถ เอกสารประจำตัวเจ้าของรถ ใบแจ้งความ ป้ายภาษีรถยนต์ที่ชำรุดเสียหาย และเอกสารอื่นๆ ดังนี้

ป้ายภาษีหาย ต่างจังหวัด ต้องทำอย่างไร?

ค่าธรรมเนียมขอป้ายภาษีใหม่ ต้องจ่ายเท่าไร?

ค่าธรรมเนียมในการขอป้ายภาษีแผ่นใหม่ กรณีป้ายภาษี (ป้ายวงกลม) เสียหายหรือชำรุด ที่หน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก จะอยู่ที่ทั้งหมด 25 บาท ประกอบด้วยค่าคำขอ ฉบับละ 5 บาท และค่าธรรมเนียมใบแทนเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี ฉบับละ 20 บาท และอาจมีค่าอากรแสตมป์ใช้ติดหนังสือมอบอำนาจ เพิ่มอีกฉบับละ 10 บาท กรณีเจ้าของรถไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง

ในขณะที่ค่าธรรมเนียมในการขอคัดป้ายภาษีรถแผ่นใหม่ กรณีป้ายภาษีสูญหายหรือชำรุด สำหรับรถติดไฟแนนซ์หรือรถที่กำลังผ่อนอยู่ จะมีค่าบริการคัดป้ายภาษีอยู่ 500-600 บาท โดยค่าบริการจะขึ้นอยู่กับบริษัทไฟแนนซ์หรือธนาคารแต่ละแห่ง

ป้ายภาษีหาย ต่างจังหวัด ต้องทำอย่างไร?

กรณีป้ายภาษีรถหายต่างจังหวัด หรือหายในพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้รถเป็นประจำ โดยเฉพาะป้ายภาษีรถมอเตอร์ไซค์ เจ้าของรถต้องทำเรื่องขอป้ายภาษีใหม่กับสำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนไว้เท่านั้น ไม่สามารถทำเรื่องกับสำนักงานขนส่งตามสะดวกได้ และกรณีรถติดไฟแนนซ์ต้องดำเนินการผ่านบริษัทไฟแนนซ์เท่านั้น หากไม่สะดวกดำเนินการด้วยต้วเองที่สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนไว้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้  

ขอแผ่นป้ายภาษีรถยนต์ใหม่ทางออนไลน์ได้ไหม?

ไม่สามารถขอแผ่นป้ายภาษีใหม่ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ แต่สามารถต่อชำระภาษีรถประจำปีใหม่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต (https://eservice.dlt.go.th/esvapp/login.jsf#) เพื่อขอรับแผ่นป้ายภาษีใหมได้ในกรณีที่ไม่สะดวกเข้าแจ้งความที่สถานที่ตำรวจ และเข้าดำเนินการขอแผ่นป้ายภาษี (ป้ายวงกลม) ใหม่ด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนไว้

รถไม่ติดป้ายภาษี หรือใช้ป้ายภาษีหมดอายุ มีโทษอะไรบ้าง? ปรับเท่าไร?

กรณีไม่ติดป้ายภาษีรถให้เห็นชัดเจน ใช้ป้ายภาษีหมดอายุ หรือใช้ป้ายภาษีรถปลอม อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และประมวลกฎหมายอาญา ทั้งโทษจำคุก หรือโทษปรับ ตั้งแต่ 2,000 – 100,000 บาท มีรายละเอียดความผิดแลโทษปรับ ดังนี้

พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 

กรณีไม่ติดป้ายภาษีรถให้ชัดเจนถูกต้อง มีความผิดตามาตรา 11 หรือกรณีใช้ป้ายภาษีรถหมดอายุ ใช้รถที่ยังไม่ได้เสียภาษีประจำปี มีความผิดตามมาตรา 6 มีโทษปรับตามมาตรา 60 ไม่เกิน 2,000 บาท 

พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

กรณีเจ้าของรถไม่จัดทำประกันภัยภาคบังคับ พ.ร.บ. รถยนต์ หรือ พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซค์ ทำให้ไม่สามารถต่อภาษีรถประจำปีได้  มีความผิดตามมาตรา 7 มีโทษปรับตามมาตรา 37 ไม่เกิน 10,000 บาท และกรณีผู้ใช้รถคันที่ไม่ได้ทำประกันภัยภาคบังคับ พ.ร.บ. มีความผิดตามมาตรา 11 มีโทษปรับตามมาตรา 39 ไม่เกิน 10,000 บาทเช่นกัน เนื่องจากการต่อภาษีรถประจำปีต้องแสดงเอกสาร พ.ร.บ. ที่ยังไม่หมดอายุร่วมด้วยทุกครั้ง

ประมวลกฎหมายอาญา

กรณีใช้ป้ายภาษีรถปลอม ปลอมแปลงเอกสารราชการ และใช้เอกสารราชการปลอม มีความผิดตามมาตรา 265 มีโทษจำคุก 6 เดือน – 5 ปี และโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท

ป้ายภาษีรถยนต์ หรือป้ายภาษีรถมอเตอร์ไซค์หายไม่ต้องห่วงอีกต่อไป แรบบิท แคร์ มีให้เลือกครบทั้ง พ.ร.บ ประกันรถยนต์ และประกันมอเตอร์ไซค์ พร้อมบริการความแคร์ที่เพิ่มความคุ้มให้ทันที ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นบริการช่วยเหลือแจ้งเหตุฉุกเฉินทางถนน ตลอด 24 ชั่วโมง บริการประสานงานทุกเหตุฉุกเฉินผ่านทาง LINE Official Account หรือบริการผ่อนเงินสด หรือผ่อน 0% ผ่านบัตรเครดิต นานสูงสุด 10 เดือน โทรเลย 1438 หรือ rabbitcare.com

บัตรไหนคุ้ม เปรียบเทียบเลย แค่ 30 วิ เช็คเลย!
icon angle up or down

สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ

เด็กจบใหม่ รักการท่องเที่ยว รักการช้อปปิ้ง รักความหรูหรา รักสุขภาพ รักการกิน
  

 

บทความแคร์ขับขี่ปลอดภัย

Rabbit Care Blog Image 91032

แคร์ขับขี่ปลอดภัย

สอนขับรถให้ลูกเองได้ไหม ? จำเป็นต้องไปโรงเรียนสอนขับรถหรือไม่ มีอะไรที่ต้องใส่ใจหากต้องการสอนเอง ?

ปัจจุบันอีกหนึ่งทักษะสำคัญที่ควรมีติดตัวกันเอาไว้ก็คือทักษะในการขับรถยนต์ ซึ่งหลายครอบครัวก็สอนขับรถให้ลูกด้วยตนเอง
Thirakan T
28/06/2024
Rabbit Care Blog Image 89551

แคร์ขับขี่ปลอดภัย

พวงมาลัยสั่น อันตรายไหม เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง

การเดินทางด้วยรถยนต์นั้นพวงมาลัยถือเป็นส่วนสำคัญมากในการควบคุม ถ้าเกิดเจอพวงมาลัยสั่นระหว่างเดินทาง คงทำให้หลายคนตกใจอย่างมากว่ารถยนต์ของเรา
Thirakan T
17/04/2024
Rabbit Care Blog Image 89434

แคร์ขับขี่ปลอดภัย

สรุปสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย

รวมข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย ว่าแท้จริงแล้วมันมาจากอะไรได้บ้าง และถ้าหากเปรียบเทียบข้อมูลจากหน่วยงาน
Thirakan T
11/04/2024