ตะลอนมูเตลู

บูชาขอขมาพระแม่คงคาอย่างไร? ให้รอดพ้นอุบัติเหตุยอดฮิตวันลอยกระทง

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ

ทีมกองบรรณาธิการ กลุ่มนักเขียนผู้มีประสบการณ์ด้านรถยนต์ การเงิน และประกันภัย ของ แรบบิท แคร์ ที่เปิดดำเนินการมาแล้วมากกว่า 10 ปี

close
Facebook iconIG iconlinkedin iconYoutube icon
 
 
Published: November 7,2022
ลอยกระทง

หลายคนอาจยังไม่รู้ว่า นอกจาก “พิธีลอยกระทง” จะเป็นการขอขมาพระแม่คงคาแล้ว ยังมีความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับพิธีลอยกระทงอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการขอขมาทำผิด การสะเดาะเคราะห์ การถอดขันธ์ครู หรือแม้กระทั่งการบูชารอยพระพุทธบาทริมแม่น้ำ วันนี้ แรบบิท แคร์ รวบรวมตัวอย่างอุบัติเหตุยอดฮิตที่ต้องระวังเป็นพิเศษในช่วงวันลอยกระทง พร้อมคาถาบูชาและขอขมาพระแม่คงคามาฝากกัน

ประกันสุขภาพที่คุณเลือกเองได้ พร้อมชำระได้หลากหลายช่องทาง
icon angle up or down

เลือกแผนประกันสุขภาพที่คุณสนใจ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  1. บูชารอยพระพุทธบาท

  ประเพณีลอยกระทง หรือเรียกแต่เดิมในชื่อ “พิธีลอยประทีป” หรือ “พิธีลอยโคม” เป็นหนึ่งในพิธีน้อมแสดงพุทธบูชารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า ณ ลุ่มน้ำนัมมทานที มัชฌิมประเทศหรือประเทศอินเดียในปัจจุบ้น เมื่อคราวเสด็จไปแสดงธรรมโปรดในนาคพิภพ โดยใช้การลอยดวงไฟประทีปลงสู่แม่น้ำจากทั่วสารทิศและมีพระแม่คงคาเป็นต้นทางร่วมแสดงพุทธบูชา

  สิ่งของใช้ถวายพุทธบูชารอยพระพุทธบาทวันลอยกระทง

  • ดอกไม้
  • เครื่องหอม
  • กระทง ประทีบ หรือเทียนลอยน้ำ

  คำบูชาพระแม่คงคา

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)

  มะยัง อิมินา ปะทีเปนะ อะสุกายะ นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน ฐิตัง มุนิโน ปาทะวะลัญชัง อะภิปูเชมะ อะยัง ปะทีเปนะ มุนิโน ปาทะวะลัญชัสสะ ปูชา อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ

  (คำกล่าว) ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชา ซึ่งรอยพระพุทธบาท ที่ตั้งอยู่เหนือหาดทรายในแม่น้ำชื่อนัมมทานทีโน้น ด้วยประทีปนี้ กิริยาที่บูชารอยพระพุทธบาทด้วยประทีปนี้ ขอจงเป็นไปเพื่อประโยชน์ และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนาน เทอญ (ไม่ต้องกล่าวว่า “สาธุ” ลงท้าย)

  อุบัติเหตุที่ต้องระวังขณะบูชาพระแม่คงคาวันลอยกระทง

  อุบัติเหตุจากพลุ ดอกไม้ไฟในเทศกาลงานลอยกระทง คือ หนึ่งในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้บ่อยในวันลอยกระทง โดยจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บของกรมควบคุมโรค ระบุว่ากลุ่มอายุของผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟที่พบมากสุด คือ 15-29 ปี รองลงมาเป็นกลุ่มเด็กอายุ 1-14 ปี 

  2. ขอขมาพระแม่คงคา

  หนึ่งในความเชื่อสำคัญของพิธีลอยกระทง มีความเชื่อว่าลอยกระทงมีขึ้นเพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคาจากกรณีที่เราชำระล้างหรือทิ้งสิ่งสกปรกลงในแม่น้ำลำคลอง รวมถึงแสดงการขอบคุณพระแม่คงคาที่ประทานน้ำหล่อเลี้ยง ก่อกำเนิดชีวิตแก่มวลมนุษย์ทั้งหลาย หรืออาจมองได้ว่าเป็นหนึ่งกุศโลบายที่สอนให้ผู้คนรู้จักคุณค่าของน้ำ และใช้น้ำอย่างประหยัดรู้คุณค่ามากทีสุด

  สิ่งของที่ต้องใช้ขอขมาพระแม่คงคา

  • ผ้าแพร 3 สี
  • ข้าวตอก
  • น้ำนม
  • ดอกไม้สีเหลืองหรือส้ม
  • พวงมาลัยดอกดาวเรือง
  • ขนมหวาน
  • ผลไม้รสหวาน

  คำขอขมาพระแม่คงคา

  อุกาสะ อุกาสะ ดอกไม้ ธูป เทียน ชวาลา รูปนาม และชีวิต พร้อมไปด้วยการปฏิบัติ ทั้งภายในและภายนอก ขอบูชาแด่พระโพธิญาณ พระพุทธัง พระธัมมัง พระสังฆัง ขอให้แม่พระแม่คงคาจงมาเป็นทิพยญาณให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนะพระเจ้าข้า นิพพานะ ปัจจะโยโหตุ

  (คำกล่าว) ข้าพเจ้าได้อาศัย ดิน น้ำ ลม ไฟ  มีแม่พระคงคาเป็นต้นที่มีชีวิตอยู่ได้ บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างเอาไว้ในภพนี้ ชาตินี้ จงส่งผลเป็นปฏิบัติบูชาแด่แม่พระคงคา ขอประทีปนี้สว่างไสวในสัมมาอาชีพและปัจจัย 4  เป็นปฏิบัติบูชา และอโหสิกรรม ถ้าข้าพเจ้าเคยล่วงเกินแม่พระคงคาด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทำให้แม่พระคงคาเปื้อนศีล 5 ประทีปนี้ถวายปฏิบัติบูชาและขอขมาต่อแม่พระคงคา

  อุบัติเหตุที่ต้องระวังระหว่างขอขมาพระแม่คงคา

  อุบัติเหตุทางถนน เป็นอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่ต้องระวังในคืนวันลอยกระทง เนื่องจากจะเป็นวันที่มีผู้คนจำนวนมากออกมาเที่ยวงานและลอยกระทง ทำให้มีรถบนถนนมากกว่าปกติ จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นแม้จะเป็นเพียงผู้เดินถนน ไม่ได้เป็นผู้ขับขี่รถก็ตาม

  3. ถอนขันธ์/จำเริญขันธ์

  การจำเริญขันธ์ครู หรือการถอนขันธ์ที่ไปรับขันธ์ทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ เนื่องจากไม่สามารถถือศีลรักษาสัจจะตามที่ให้ไว้กับครูบาอาจารย์ หรือรู้สึกไม่สบายใจที่ต้องรับขันธ์ครูไว้ สามารถทำพิธีถอนขันธ์ด้วยตัวเองด้วยการถอดถอนสัญญารับขันธ์ และนำขันธ์ที่รับมาไปลอยน้ำหรือลอยกระทงโดยขอให้พระแม่คงคา (แม่น้ำหรือทะเล) เป็นพยาน

  ของที่ต้องใช้ถอนขันธ์ครู

  • พานครู หรือขันธ์ครูที่รับมา
  • ดอกไม้
  • ธูป 16 ดอก
  • เทียน
  • น้ำมนต์สำหรับอาบชำระล้างร่างกาย
  • ชุดสังฆทาน

  คาถาถอดถอนขันธ์

  สะมุหะเนยยะ สะมุหะนะติ สะมุหะคะโต สีมาคะตัง พัทธะเสมายัง สะมุหะนิตัพโพ เอวัง เอหิ นะถอด โมถอน

  พุทคลอน ธาเคลื่อน ยะเลื่อนหลุดหาย ฯ

  (คำกล่าว) กระผมหรือดิฉันหรือลูก ขอฝากของทั้งหมดเหล่านี้ไว้กับแม่คงคา นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป กระผมหรือดิฉันหรือลูกนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะขอยอมรับนับถือพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสูงสุดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น นอกนั้นไม่มี 

  ขอประกาศตัดขาดจากสัญญาทาสตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คำมั่นสัญญาใดๆ ที่เคยให้ไว้ต่อกันกับ (ชื่อเจ้าพ่อเจ้าแม่หลวงปู่หลวงพ่อพ่อแก่แม่เฒ่าทั้งหลาย) ให้ถือเป็นอันโมฆะต่อกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  อุบัติเหตุที่ต้องระวังระหว่างถอนพานครู

  การถอนขันธ์ครู หรือลาขันธ์สามารถทำได้ด้วยการฝังดินให้พระแม่ธรณีเป็นพยาน หรือปล่อยลอยไปกับทะเลหรือแม่น้ำ ให้พระแม่คงคาเป็นพยาน โดยสามารถทำพิธีถอนขันธ์ครูได้ในวันลอยกระทง หรือวันที่ผู้รับขันธ์สะดวก

  อุบัติเหตุที่ต้องระวังในระหว่างลอยกระทงขันธ์ครู คือ อุบัติเหตุทางน้ำในวันลอยกระทง ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุโป๊ะล่ม ตกน้ำ เรือล่ม โดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่ากลุ่มอายุของผู้ที่จมน้ำเสียชีวิตในวันลอยกระทงวันเดียวที่พบมากที่สุด คือ 45 – 59 ปี และเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ถึง 1 ใน 5

  4. อธิษฐานขอพรพระแม่คงคา

  การไหว้ขอพรจากพระแม่คงคามักทำพร้อมกับการขอขมาพระแม่คงคาในคืนวันลอยกระทง อย่างไรก็ตาม หากไม่สะดวกทำพิธีอธิษฐานขอพรในวันลอยกระทงได้ สามารถเลือกวันเวลาฤกษ์ดีได้ตามสะดวก โดยเลือกลอยกระทงบูชาพระแม่คงคาในแม่น้ำ ห้วย หรือลำธารใหญ่ โดยใช้ธูป 3 ดอกในพิธีไหว้พระแม่คงคา

  ของที่ต้องใช้อธิษฐานขอพรวันลอยกระทง

  • ดอกไม้สีส้มหรือสีเหลืองและดอกบัว
  • ผลไม้รสหวาน 5 ชนิด
  • น้ำมัน
  • ตะเกียงน้ำมัน
  • เครื่องหอม หรือกำยาน
  • ขนมหวาน
  • ธูป 3 ดอก

  คำอธิษฐานวันลอยกระทง

  ข้าพเจ้าชื่อ…..นามสกุล…..ขอถวายบูชาแด่พระแม่คงคา ด้วยกระทงประทีปนี้ ขอพระแม่คงคาเมตตารับการบูชาด้วย จากลูกผู้มีใจภักดี ผู้ตระหนักในความกรุณาปราณีที่ท่านให้โดยตลอดมา โปรดรับขอขมาจากลูกผู้เอ่ยวาจา ณ ครานี้ หากสิ่งใดผิดพลาดเกิดมี ขอพระแม่คงคา ปราณีให้อภัย และขอพรพระแม่คงคา ผู้มีเมตตาเป็นที่สุด โปรดนำพาความมงคล ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย มาให้แก่ลูกผู้ภักดี ณ ครานี้ด้วยเทอญ สาธุ

  อุบัติเหตุที่ต้องระวังระหว่างอธิษฐานขอพรวันลอยกระทง

  เหตุเหยียบกันเสียชีวิต (Stampede) หรือเบียดเสียดจนเสียชีวิต (Crowd Crush หรือ Crowd Surge) มักเกิดขึ้นในสถานที่ที่มีผู้คนรวมตัวกันอย่างแออัดพลุกพล่านในสถานที่ที่จำกัดและเกิดการเคลื่อนไหวบางอย่าง เช่น การผลักดันกันจนทำให้เกิดการล้มตัวทับกันต่อเนื่อง หรือการวิ่งทับหรือเหยียบผู้คนที่ล้มอยู่ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากการขาดอาการหายใจ

  แม้ในประเทศไทยจะยังไม่มีเหตุการณ์เหยียบกันตายเกิดขึ้นในเทศกาลประเพณี หรืองานสำคัญประจำปี รวมถึงอุบัติเหตุอื่นๆ ในวันลอยกระทงอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับใครหลายๆ คน 

  แต่จะดีกว่าไหม? ถ้าจะขอขมาพระแม่คงคาพร้อมเที่ยวลอยกระทงให้ปลอดภัยด้วย ประกันอุบัติเหตุจาก แรบบิท แคร์ ที่เลือกความคุ้มครองได้ครบ ทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายได้ หรือความคุ้มครองอุบัติเหตุแบบพิเศษ ปรึกษาเจ้าหน้าสที่ผู้เชี่ยวชาญของ แรบบิท แคร์ ได้ฟรีตั้งแต่วันนี้ โทรเลย. 1438 หรือ rabbitcare.com

   
  บัตรไหนคุ้ม เปรียบเทียบเลย แค่ 30 วิ เช็คเลย!
  icon angle up or down

  สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ

  เด็กจบใหม่ รักการท่องเที่ยว รักการช้อปปิ้ง รักความหรูหรา รักสุขภาพ รักการกิน

  บทความสายมูน่าอ่าน


   

  บทความตะลอนมูเตลู

  Rabbit Care Blog Image 87919

  ตะลอนมูเตลู

  ฤกษ์ออกรถเดือนกรกฎาคม 2567 ตามวันเกิด สายมูเตรียมจดได้เลย!

  ใครที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการดูวันออกรถที่เป็นมงคล แรบบิท แคร์ ได้เตรียมฤกษ์ออกรถเดือนกรกฎาคม 2567 มานำเสนอกันแบบครบถ้วน
  กองบรรณาธิการ
  05/03/2024
  Rabbit Care Blog Image 80963

  ตะลอนมูเตลู

  รวมคำทำนายฝัน ฝันเห็นพระ ฝันเห็นพระสงฆ์ มีความหมายว่าอะไร?

  ความฝันของคุณอาจเป็นภาพนิมิตบอกเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งการฝันเห็นพระสงฆ์ พระพุทธรูป หรือฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ
  กองบรรณาธิการ
  15/02/2024
  Rabbit Care Blog Image 82061

  ตะลอนมูเตลู

  ทำนายฝัน ฝันเห็นงานแต่งงาน ฝันว่าแต่งงาน ฝันว่าไปงานแต่ง ฝันว่าใส่ชุดแต่งงาน หมายความว่าอะไร?

  หลายคนอาจจะเคยนึกถึงงานแต่งงานในฝันของตนเอง และก็มีอีกหลายคนเช่นกันที่เคยฝันเห็นงานแต่งงาน ไม่ว่าจะฝันว่าตัวเองแต่งงาน ฝันว่าใส่ชุดแต่งงาน
  กองบรรณาธิการ
  15/02/2024