ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
Kashjoy-Personal-Loan-top-banner-mobile.jpg

สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า สินเชื่อส่วนบุคคลแคชจอย

รายได้หลักพันก็กู้ได้

เริ่มต้น 7,000 บาท ก็สมัครได้

วงเงินหลักล้าน

อนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้
หรือไม่เกิน 1 ล้านบาท

ดอกเบี้ยต่ำ

อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 25% ต่อปี

ปิดหนี้ได้ไว

ดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอก
ยิ่งชำระเพิ่ม ยิ่งหมดเร็ว

กู้เงินง่าย

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน

ผ่อนคืนสบาย

เลือกผ่อนได้ 12 - 60 เดือน

คุณสมบัติและเอกสาร
สำหรับการสมัคร

 

ผู้ที่มีรายได้ประจำ

คุณสมบัติ 
1. สัญชาติไทย อายุ 20–60 ปี บริบูรณ์ (ณ วันที่สมัคร)
2. มีรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป
3. พนักงานประจำ มีอายุการทำงานมากกว่า 4 เดือน
4. มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ
5. อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล และชลบุรีเท่านั้น

เอกสาร
1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
2. สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริงหรือสำเนา) ย้อนหลัง 2 เดือน
3. รายการเดินบัญชีเงินเดือน(Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน
*กรณีไม่มีสลิปหรือหนังสือรับรองเงินเดือน 
ใช้รายการเดินบัญชีเงินเดือน (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน
4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงิน 
(บัญชีธนาคารภายใน 6 เดือนต้องมีการเคลื่อนไหวของบัญชี 
ยกเว้น ออมสิน, ธ.ก.ส, ธ.อ.ส)

เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ์

คุณสมบัติ
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ์
1. อายุ 20-65 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
2.รายได้สุทธิ 30,000 บาทขึ้นไป
3.มีเบอร์พื้นฐานที่ทำงาน สามารถติดต่อได้(ถ้ามี)
4.อายุการดำเนินงาน จดทะเบียนการค้า,ทะเบียนพาณิชย์ 6 เดือน
/ไม่จดทะเบียน 12 เดือน
5.สัญชาติไทย

เอกสาร
1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
2. เอกสารแสดงรายได้
จดทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์ : รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
ไม่จดทะเบียน : รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน
3. รูปภาพกิจการ หรืองานของลูกค้า
4. สมุดหน้าบัญชีธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

ตารางอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

1. ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ

1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ไม่มี

1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี

ไม่มี

1.3 ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินแบบลดต้นลดดอก

สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี

1.4 ค่าปรับกรณีชำระคืนก่อนกำหนด

ไม่มี

1.5 ดอกเบี้ยผิดนัด

บริษัทจะคิดอันตราดอกเบี้ยเพิ่มอีกไม่เกิน 3% ต่อปี

ของจำนวนเงินที่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ชำระเสร็จสิ้น

แต่ไม่เกิน 25% ต่อปี

อัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ

2.5% ของยอดเงินคงค้าง หรือไม่ต่ำกว่า 200 บาท

2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ

2.1 ค่าอากรแสตมป์

1 บาท ทุกๆ เงินกู้ 2,000 บาท หรือ เศษของเงินกู้ 2,000 บาท

3. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก

3.1 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต

ไม่เกิน 12 บาท / ครั้ง

4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท

4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้

ไม่เกิน 50 บาทต่อรอบการทวงถามหนี้ ในกรณีที่มียอดค้างชำระหนึ่งงวดและมีหนี้ค้างชำระตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปไม่เกิน 100 บาทต่อรอบการทวงถามหนี้ ในกรณีที่มียอดค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวดและมีหนี้ค้างชำระตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

4.2 ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (ไม่เกิน 200 บาทต่อครั้ง)

200 บาท / ครั้ง

4.3 ค่าออกบัตรใหม่กรณีบัตรหาย/ชำรุด 

(กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน)

100 บาท / ครั้ง

4.4 ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด 

(ชุดที่ 2 เป็นต้นไป)

100 บาท / ครั้ง

4.5 ค่าขอตรวจสอบเอกสารราชการ

100 บาท / ครั้ง

ช่องทางการชำระเงิน

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

สินเชื่อส่วนบุคคล Kashjoy คือผลิตภัณฑ์อะไร

สินเชื่อส่วนบุคคล Kashjoy (แคชจอย) คือสินเชื่อส่วนบุคคลแบบอเนกประสงค์ที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน ออกโดยบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง Jaymart Group บริษัทโฮลดิ้งจากประเทศไทย และ KB Kookmin Card Co., Ltd บริษัทบัตรเครดิตระดับแนวหน้าของ KB Financial Group Inc จากเกาหลีใต้

สินเชื่อ Kashjoy มีวงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน หรือสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ในกรณีที่ผู้กู้มีรายได้มากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป และส่วนในกรณีที่ผู้กู้มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท วงเงินอนุมัติสูงสุดจะไม่เกิน 1.5 เท่า อย่างไรก็ตาม การอนุมัติวงเงินสินเชื่อจะเป็นไปตามที่เกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด 

หลังจากผู้กู้ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ Kashjoy แล้ว ผู้กู้จะได้รับเงินก้อนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเพียงครั้งเดียว แล้วผู้กู้จะต้องชำระคืนเป็นงวดตั้งแต่ 12 – 60 เดือน โดยมีช่องทางการชำระเงินหลากหลาย ทั้งธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ เคาน์เตอร์ Jaymart Pay-Point และจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส (ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับตัวแทนรับชำระเงิน)

สินเชื่อส่วนบุคคล Kashjoy มีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

สินเชื่อ Kashjoy (แคชจอย) มีสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย โดยเป็นสินเชื่อเงินก้อนพร้อมใช้แบบไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน เหมาะกับผู้ที่ต้องการเงินด่วนและไม่สะดวกหาคนค้ำประกันหรือไม่สามารถนำทรัพย์สินมาค้ำประกันได้ รวมถึงเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ ผู้กู้จึงไม่จำเป็นต้องระบุวัตถุประสงค์ในการกู้และสามารถนำเงินไปใช้จ่ายได้ตามความต้องการหรือความจำเป็นได้ทันที

สินเชื่อ Kashjoy มีวงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 1,000,000 บาท (เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ) โดยบริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อทาง SMS ให้ผู้กู้ทราบ แล้วผู้กู้จะได้รับเงินก้อนโอนเข้าบัญชีอย่างรวดเร็วภายใน 1 วันทำการหลังจากได้รับอนุมัติ และสามารถผ่อนสบายได้นานสูงสุด 60 เดือน 

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อ Kashjoy จะเป็นดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอก หมายความว่ายิ่งจ่ายคืนเงินต้นมากเท่าไหร่ ดอกเบี้ยก็จะน้อยลงมากเท่านั้น ผู้กู้สามารถผ่อนชำระคืนได้มากกว่าที่แจ้งไว้ในใบแจ้งยอดเพื่อทำให้เงินต้นลดลงและทำให้ครบกำหนดระยะเวลาผ่อนเร็วขึ้น นอกจากนี้ ผู้กู้จะสามารถชำระเงินกู้ก่อนกำหนดได้โดยไม่คิดดอกเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ดังนั้น หากผู้กู้ต้องการปลดหนี้ก่อนเวลา ก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล Kashjoy มีอะไรบ้าง

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานประจำ/รายวัน

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 - 60 ปี
 • รายได้สุทธิมากกว่า 7,000 บาทต่อเดือน
 • อายุงานไม่ต่ำกว่า 4 เดือน
 • รับเงินเดือนโอนผ่านธนาคาร
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

 

คุณสมบัติผู้สมัครเจ้าของกิจการ/ฟรีแลนซ์/อาชีพอิสระ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 - 60 ปี
 • รายได้สุทธิมากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน
 • อายุกิจการไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล Kashjoy ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

พนักงานประจำ/รายวัน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนและรายการเดินบัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด ในกรณีไม่มีสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนสามารถใช้รายการเดินบัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดแทนได้
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินสินเชื่อ (ยกเว้น ธนาคารออมสิน, ธ.ก.ส, ธ.อ.ส)

 

เจ้าของกิจการ/ฟรีแลนซ์/อาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาจดทะเบียนการค้า
 • รายการเดินบัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด สำหรับอาชีพฟรีแลนซ์และอาชีพอิสระให้ใช้รายการเดินบัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 12 เดือนล่าสุด 
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินสินเชื่อ (ยกเว้น ธนาคารออมสิน, ธ.ก.ส, ธ.อ.ส)
 • ภาพถ่ายสถานประกอบการหรือที่ทำงาน

 

ผู้ที่สนใจสมัครสินเชื่อ Kashjoy (แคชจอย) สามารถเตรียมเอกสารตามที่ระบุข้างต้นแล้วสมัครสินเชื่อได้ที่สาขาหรือบูธของ Kashjoy และสาขาของ Jaymart หรือหากไม่สะดวกเดินทางไปที่สาขา สามารถสมัครเว็บไซต์ของแรบบิท แคร์ ได้ทันที

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล Kashjoy ผ่านแรบบิท แคร์ ดีอย่างไร

 • สะดวกสบาย สมัครออนไลน์ได้ทันที

ผู้ที่สนใจสมัครสินเชื่อ Kashjoy สามารถสมัครออนไลน์ผ่านแรบบิท แคร์ได้ง่าย ๆ เพียงแค่กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ก็สมัครได้ทันที สะดวกสบายและประหยัดเวลาเดินทางไปที่ธนาคาร

 • มีพนักงานให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง 

เจ้าหน้าที่ของแรบบิท แคร์ พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอสินเชื่อ Kashjoy การเตรียมเอกสาร ไปจนถึงการผ่อนชำระ เพียงแค่โทรมาที่ Care Center 1438 หรือส่งข้อความมาที่ LINE @rabbitcare

 • ประสานงานให้อย่างรวดเร็วทันใจ

นอกจากเจ้าหน้าที่ของแรบบิท แคร์ จะพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องสินเชื่อแล้ว เจ้าหน้าที่ของเราจะคอยประสานงานและติดตามเรื่องให้อย่างรวดเร็วเมื่อคุณสมัครสินเชื่อผ่านแรบบิท แคร์ ทำให้อนุมัติไว ทันใจยิ่งขึ้น

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท แคร์
ข้อมูลของคุณปลอดภัยแน่นอน ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไข
Rabbit Mascot Icon

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา