ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ไทยประกันชีวิต P.A. Beyond Smart Protection

ชีวิตเสี่ยง ให้เราเคียงคู่ดูแล
แคร์คุณเต็มที่เมื่อเจออุบัติเหตุ

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ไทยประกันชีวิต มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง ?


แคร์ความคุ้ม

คุ้มครองให้เยอะ ทั้งค่ารักษาพยาบาล; อุบัติเหตุ, การขับขี่ และชดเชยรายได้ ให้คุณหมดกังวล

แคร์ความเสี่ยง

ให้คุณใช้ชีวิตได้เต็มที่ แม้วันข้างหน้าจะไม่แน่นอน แต่ยังมีเกราะป้องกันค่ารักษา และชดเชยรายได้

แคร์คนข้างหลัง

หมดห่วงเมื่อเจอวันร้าย ๆ หรือค่ารักษาแพง ๆ ไม่ต้องพึ่งลูกหลานเพราะมีความคุ้มครองจากเราช่วย

เสริมเกราะป้องกันเรื่องแย่ แคร์ตัวเองให้มากขึ้นด้วย ไทยประกันชีวิต“P.A. Beyond Smart Protection”


แคร์อุบัติเหตุ

คุ้มครองค่ารักษาจากอุบัติเหตุ สูงสุด 50,000 บาท/ต่อครั้ง

แคร์การขับขี่

คุ้มครองกรณีขับขี่ หรือโดยสารรถ จักรยานยนต์ สูงสุด 250,000 บาท*

แคร์เรื่องไม่คาดฝัน

คุ้มครองกรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุสูงสุด 500,000 บาท*

แคร์รายได้

ค่าชดเชยรายได้ระหว่าง เข้ารักษาพยาบาล 1,000 บาท

แคร์ทุกคน

สมัครได้ตั้งแต่อายุ5-65 ปี โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ

แคร์เลือกได้

ให้คุณเลือกชําระเบี้ยได้ ทั้งแบบรายปี หรือรายเดือน

ตารางผลประโยชน์


ผลประโยชน์ความคุ้มครองแผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1แผนที่ 2แผนที่ 3
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง300,000400,000500,000
การถูกฆาตกรรม การถูกทำร้ายร่างกาย300,000400,000500,000
การเสียชีวิตจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์300,000400,000500,000
การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล150,000200,000250,000
การก่อการร้าย150,000200,000250,000
อุบัติเหตุสาธารณะ*(จ่ายเพิ่มจากผลประโยชน์ข้อ 1.)300,000400,000500,000
ค่าปลงศพ10,00010,00010,000
การรักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง30,00040,00050,000
การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล1,0001,0001,000

 

หมายเหตุ:
อุบัติเหตุสาธารณะ หมายถึง อุบัติเหตุอันเกิดแก่รถโดยสารประจำทาง รถไฟ ไฟไหม้อาคารสาธารณะหรือลิฟท์ ไฟไหม้มหรสพ

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย