ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ประกันคู่ใจ เบาหวาน ความดัน มีไว้อุ่นใจ เมื่อเจอเบาหวาน

ตรวจพบเบาหวาน ความดัน พร้อมแคร์ สูงสุด 100,000 บาท

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

RC Shop Diabetes_Slider_Top banner mb.jpg

ประกันคู่ใจ เบาหวาน ความดัน จาก กรุงเทพประกันภัย

เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา

ไม่ปรับเพิ่มตามอายุ ยิ่งซื้อเร็วยิ่งถูก

เจอ จ่าย จบ

ตรวจเจอโรคเบาหวานชนิดที่ 3 และโรคความ ดันโลหิตสูง โรคที่มักจะ มาพร้อมกันรับเงินก้อนทันที 100%

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนสมัคร

ยกเลิกกรมธรรม์ได้โดยไม่ถาม เหตุผล ฟรี!

ภายใน 60 วัน เมื่อซื้อผ่าน แรบบิท แคร์*

แคร์คุณ 2 แผนคุ้ม ๆ

ตารางความคุ้มครอง

BKI กรุงเทพประกันภัย

แผนสำหรับ
อายุ 20-34 ปี 
500 
บาท/ปี

แผนสำหรับ 
อายุ 35-44 ปี 
1,500 
บาท/ปี

ความคุ้มครอง
ทุกประกันภัย

100,000

100,000

 

ซื้อเลย

ซื้อเลย


คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย 
1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 20 - 44 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรมได้ต่อเนื่องจนถึงอายุ 50 ปี  
2. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีถิ่นฐานในประเทศไทยเท่านั้น 
3. ไม่เคยตรวจพบเป็นโรคความดันโลหิตสูง และ/หรือ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 มาก่อนการเอาประกันภัย  
4. บิดา มารดา พี่ หรือน้อง ไม่เคยตรวจพบเป็นโรคความดันโลหิตสูง และ/หรือ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 
5. ผู้เอาประกันภัยสามารถทําประกันภัยได้สูงสุดไม่เกิน 1 ฉบับ

หมายเหตุ

1. ควรทําความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง 
2. การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย 
3. การจ่ายผลประโยชน์ ผู้เอาประกันภัยต้องแสดงหลักฐานทางการวินิจฉัยโรคยืนยันการเป็นโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
หลังจากเอาประกันภัย 120 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก 
4. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรและภาษีแล้ว  
5. ผู้ซื้อควรทําความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง 
*ยกเลิกกรมธรรมได้โดยไม่ถามเหตุผล ฟรีภายใน 60 วัน พร้อมคืนเงินเต็มจํานวนไม่ว่าจะเคลมไปแล้วหรือไม่ก็ตาม *หากยกเลิกหลังจาก 60 วัน จะได้รับเงินคืนบางส่วน ตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์กําหนด

4 ขั้นตอนสมัครรับความแคร์ง่าย ๆ

ขั้นตอนที่ 1

เลือกบริษัทประกันภัยที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ

ขั้นตอนที่ 3

กรอกรายละเอียดส่วนตัวให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 4

ชำระเงิน และ รอรับกรมธรรม์ ผ่านทางอีเมลของท่านภายใน 7-14 วันทำการ

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

คุณสมบัติของผู้สมัคร ประกันคู่ใจเบาหวาน ความดัน มีอะไรบ้าง?

ผู้ที่สนใจประกันคู่ใจเบาหวาน ความดัน ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 

  • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 20 - 44 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ต่อเนื่องจนถึงอายุ 50 ปี
  • เป็นบุคคลสัญชาติไทย และมีถิ่นฐานในประเทศไทยเท่านั้น
  • ไม่เคยตรวจพบเป็นโรคความดันโลหิตสูง และ/หรือ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 มาก่อนการเอาประกันภัย
  • บิดา มารดา พี่ หรือน้อง ไม่มีประวัติการตรวจพบโรคความดันโลหิตสูง
  • ผู้เอาประกันภัยสามารถทําประกันภัยได้สูงสุดไม่เกิน 1 ฉบับ

จะทำประกันเบาหวาน ประกันความดัน ต้องตรวจสุขภาพไหม?

สำหรับท่านใดที่เป็นกังวลเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับความคุ้มครอง ขอให้สบายใจได้เลย เพราะประกันคู่ใจเบาหวาน ความดัน มอบข้อเสนอสุดคุ้ม สมัครรับความคุ้มครองได้ง่าย ๆ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ประกันเบาหวาน ความดันแบบ เจอ-จ่าย-จบ มีไหม?

“เจอ-จ่าย-จบ” หมายถึงความคุ้มครองในรูปแบบที่บริษัทฯ จะจ่ายเงินตามวงเงินคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เมื่อมีการตรวจพบอาการหรือมีหลักฐานการวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าพบอาการของโรคดังกล่าว โดยผู้เอาประกันจะได้รับเงินตามข้อตกลงในกรมธรรม์ และถือว่าสิ้นสุดความคุ้มครองของประกัน

 

หลายคนอาจเคยเห็นคำว่า “เจอ-จ่าย-จบ” ช่วงนี้บ่อยขึ้น และข้อเสนอประเภทนี้ก็มีแทบจะครบถ้วนของทุก ๆ ปัญหาสุขภาพ ไม่ว่าจะมาจากหมวดของประกันสุขภาพ, ประกันโรคร้ายแรง, ประกันมะเร็ง, ประกันโรคเบาหวาน ความดัน หรือประกันภัยชนิดอื่น ๆ เช่น โควิด

เบี้ยประกันเบาหวาน ความดัน แบบคงที่คืออะไร?

การเรียกเก็บเบี้ยประกันรายงวดของประกันเบาหวานบางเจ้าอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันที่เพิ่มขึ้น แต่ประกันคู่ใจเบาหวาน ความดัน จาก แรบบิท แคร์ นั้นจะเรียกเก็บเบี้ยประกันคงที่ คือผู้เอาประกันจะชำระเบี้ยประกันรายงวดเป็นจำนวนเงินเท่าเดิมตลอดอายุสัญญาของกรมธรรม์ โดยจะไม่มีการบวกเพิ่ม

มีประวัติเจ็บป่วยมาก่อน สามารถทำประกันเบาหวาน ประกันความดันได้หรือไม่?

ผู้ที่มีประวัติเจ็บป่วยด้วยโรคอื่น ๆ มาก่อน (ยกเว้นโรคความดันโลหิตและโรคเบาหวานชนิดที่ 2) สามารถสมัครเพื่อรับความคุ้มครองจากประกันคู่ใจเบาหวาน ความดัน ได้ แต่ประกันจะไม่ครอบคลุมถึงกรณีเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนการทำประกัน หรืออาการที่สืบเนื่องมาจากอาการก่อนทำประกัน

หากต้องการขอยกเลิกกรมธรรม์เบาหวาน ความดันนี้ทำได้ไหม? ต้องทำอย่างไร?

หากคุณสมัครประกันเบาหวาน ผ่านบริการจาก แรบบิท แคร์ แล้วต้องการยกเลิกกรมธรรม์ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอยกเลิกกรมธรรม์ได้โดยไม่ถามเหตุผล และไม่เสียค่าธรรมเนียม (ภายใน 60 วัน)

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท แคร์
ข้อมูลของคุณปลอดภัยแน่นอน ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไข
Rabbit Mascot Icon

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา