ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันคู่ใจ เบาหวาน ความดัน มีไว้อุ่นใจ เมื่อเจอเบาหวาน

ตรวจพบเบาหวาน ความดัน พร้อมแคร์ สูงสุด 100,000 บาท

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันคู่ใจ เบาหวาน ความดัน จาก กรุงเทพประกันภัย


เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา

ไม่ปรับเพิ่มตามอายุ ยิ่งซื้อเร็วยิ่งถูก

เจอ จ่าย จบ

ตรวจเจอโรคเบาหวานชนิดที่ 3 และโรคความ ดันโลหิตสูง โรคที่มักจะ มาพร้อมกันรับเงินก้อนทันที 100%

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนสมัคร

ยกเลิกกรมธรรม์ได้โดยไม่ถาม เหตุผล ฟรี!

ภายใน 60 วัน เมื่อซื้อผ่าน แรบบิท แคร์*

แคร์คุณ 2 แผนคุ้ม ๆ


ตารางความคุ้มครอง


BKI กรุงเทพประกันภัย

แผนสำหรับ
อายุ 20-34 ปี 
500 
บาท/ปี

แผนสำหรับ 
อายุ 35-44 ปี 
1,500 
บาท/ปี

ความคุ้มครอง
ทุกประกันภัย

100,000

100,000

 

ซื้อเลย

ซื้อเลย


คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย 
1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 20 - 44 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรมได้ต่อเนื่องจนถึงอายุ 50 ปี  
2. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีถิ่นฐานในประเทศไทยเท่านั้น 
3. ไม่เคยตรวจพบเป็นโรคความดันโลหิตสูง และ/หรือ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 มาก่อนการเอาประกันภัย  
4. บิดา มารดา พี่ หรือน้อง ไม่เคยตรวจพบเป็นโรคความดันโลหิตสูง และ/หรือ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 
5. ผู้เอาประกันภัยสามารถทําประกันภัยได้สูงสุดไม่เกิน 1 ฉบับ

หมายเหตุ

1. ควรทําความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง 
2. การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย 
3. การจ่ายผลประโยชน์ ผู้เอาประกันภัยต้องแสดงหลักฐานทางการวินิจฉัยโรคยืนยันการเป็นโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
หลังจากเอาประกันภัย 120 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก 
4. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรและภาษีแล้ว  
5. ผู้ซื้อควรทําความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง 
*ยกเลิกกรมธรรมได้โดยไม่ถามเหตุผล ฟรีภายใน 60 วัน พร้อมคืนเงินเต็มจํานวนไม่ว่าจะเคลมไปแล้วหรือไม่ก็ตาม *หากยกเลิกหลังจาก 60 วัน จะได้รับเงินคืนบางส่วน ตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์กําหนด

4 ขั้นตอนสมัครรับความแคร์ง่าย ๆ


ขั้นตอนที่ 1

เลือกบริษัทประกันภัยที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ

ขั้นตอนที่ 3

กรอกรายละเอียดส่วนตัวให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 4

ชำระเงิน และ รอรับกรมธรรม์ ผ่านทางอีเมลของท่านภายใน 7-14 วันทำการ

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย