ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ลุ้นรับเบี้ยประกันรถ
มูลค่าสูงสุด 50,000 บาท

MarketingCommu_TopBannerMobile.jpg

แคมเปญ Lucky Draw จาก Rabbit Care


ลุ้นเป็นผู้โชคดีรับเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 66 รางวัล มูลค่ารวม 1.2 ล้านบาท

ระยะเวลากิจกรรม

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ 16 มกราคม 2566 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2566

วิธีการรับสิทธิ์ร่วมสนุก

 1. ผู้มีสิทธิร่วมสนุกจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยซื้อเบี้ยประกันภัยรถยนต์กับบริษัท แรบบิท แคร์ โบรกเกอร์ จำกัด (“บริษัทฯ”) มาก่อน
 2. ผู้มีสิทธิร่วมสนุก จะต้องกรอกชื่อจริง นามสกุลจริง เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ผ่าน https://rabbitcare.com/product/motor-insurance/questions ซึ่งข้อมูลจะต้องตรงกับข้อมูลในบัตรประชาชนเท่านั้น โดยหนึ่งหมายเลขบัตรประชาชนมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น
 3. ผู้มีสิทธิร่วมสนุกจะต้องทำตามกติกาให้ถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น หากไม่สามารถทำได้ครบถ้วน ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ก็ตาม ให้ถือว่าสิทธิของผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นโมฆะ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. ผู้มีสิทธิร่วมสนุกจะต้องกรอกข้อมูลรถยนต์จริงที่ตรงกับในเล่มทะเบียนเท่านั้น
 5. ผู้มีสิทธิร่วมสนุกจะต้องเป็นผู้ใช้สิทธิ์เท่านั้น

ของรางวัล

บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเบี้ยประกันภัยรถยนต์มูลค่ารวม 1,210,000 บาท จำนวน 66 รางวัล
มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 46 รางวัล
มูลค่า 25,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
มูลค่า 50,000 บาท จำนวน 10 รางวัล *ทั้งนี้ มูลค่าของของรางวัลข้างต้น รวมภาษีอากรที่เกี่ยวข้องแล้ว มูลค่าสุทธิของของรางวัล เป็นไปตามกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการจับรางวัล และ ประกาศรายชื่อ

จับรางวัลทั้งหมด 11 ครั้ง ความถี่ในการจับสองวันต่อหนึ่งครั้ง ทุกวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ จับครั้งละ 6 รางวัล


ครั้งที่ 1 รายชื่อผู้มีสิทธิร่วมสนุกลุ้นรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ระหว่างวันที่ 16 - 17 มกราคม 2566 กำหนดจับรางวัล และประกาศรายชื่อในวันที่ 18 มกราคม 2566
ครั้งที่ 2 รายชื่อผู้มีสิทธิร่วมสนุกลุ้นรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ระหว่างวันที่ 18- 19 มกราคม 2566 กำหนดจับรางวัลและประกาศรายชื่อในวันที่ 20 มกราคม 2566
ครั้งที่ 3 รายชื่อผู้มีสิทธิร่วมสนุกลุ้นรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ระหว่างวันที่ 20- 22 มกราคม 2566 กำหนดจับรางวัลและประกาศรายชื่อในวันที่ 23 มกราคม 2566
ครั้งที่ 4 รายชื่อผู้มีสิทธิร่วมสนุกลุ้นรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ระหว่างวันที่ 23- 24 มกราคม 2566 กำหนดจับรางวัลและประกาศรายชื่อในวันที่ 25 มกราคม 2566
ครั้งที่ 5 รายชื่อผู้มีสิทธิร่วมสนุกลุ้นรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2566 กำหนดจับรางวัลและประกาศรายชื่อในวันที่ 27 มกราคม 2566
ครั้งที่ 6 รายชื่อผู้มีสิทธิร่วมสนุกลุ้นรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2566 กำหนดจับรางวัลและประกาศรายชื่อในวันที่ 30 มกราคม 2566
ครั้งที่ 7 รายชื่อผู้มีสิทธิร่วมสนุกลุ้นรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ระหว่างวันที่ 30 -31 มกราคม 2566 กำหนดจับรางวัลและประกาศรายชื่อในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
ครั้งที่ 8 รายชื่อผู้มีสิทธิร่วมสนุกลุ้นรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2566 กำหนดจับรางวัลและประกาศรายชื่อในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
ครั้งที่ 9 รายชื่อผู้มีสิทธิร่วมสนุกลุ้นรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566 กำหนดจับรางวัลและประกาศรายชื่อในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
ครั้งที่ 10 รายชื่อผู้มีสิทธิร่วมสนุกลุ้นรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2566 กำหนดจับรางวัลและประกาศรายชื่อในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
ครั้งที่ 11 รายชื่อผู้มีสิทธิร่วมสนุกลุ้นรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2566 กำหนดจับรางวัลและประกาศรายชื่อในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566


รายชื่อจากการจับรางวัลจากวันที่ผ่านไปแล้วจะไม่ได้รับการรวบรวมมาจับรางวัลในวันถัดไป

วิธีการจับรางวัล

บริษัทฯ จะทำการพิมพ์ ชื่อ-ชื่อสกุล ของผู้มีสิทธิร่วมสนุกทุกคนที่ลงทะเบียนซื้อกรมธรรม์ประกันรถยนต์ และปฏิบัติตามเงื่อนไขจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ลงบนกระดาษตัดเป็นชิ้นส่วนตามจำนวนสิทธิที่ได้รับ นำใส่ภาชนะโปร่งใสรวมกันไว้ในภาชนะเดียวกัน มองเห็นได้เด่นชัดทั่วบริเวณจับรางวัล ทำการคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกัน โยนขึ้นบนอากาศ แล้วจับชิ้นส่วนเพื่อให้ผู้โชคดีรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ต่อไป

สถานที่จับรางวัล

บริษัท แรบบิท แคร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เงื่อนไข

 1. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่าน Facebook Fanpage https://www.facebook.com/RabbitCareTH และเว็บไซต์ https://rabbitcare.com/ ตามกำหนดการประกาศรางวัล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official Account @RabbitCare, Facebook Messenger และ Care Center 1438
 2. เมื่อจับรางวัลเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะติดต่อกลับไปยังผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้กรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัลต่อไป หากไม่สามารถติดต่อได้ภายใน 30 วัน บริษัทจะดึงรายชื่อลำดับสำรองขึ้นมาแทน (ลำดับสำรองเรียงตามลำดับตอนจับรางวัล) ขอสงวนสิทธิในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการขอรับรางวัล และไม่สามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้ได้
 3. ก่อนการรับรางวัล ผู้โชคดีจะต้องส่งรูปถ่ายบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการซึ่งชื่อจริงและนามสกุลจริงตรงกับข้อมูลที่กรอกผ่านทางเว็บไซต์ มาที่ LINE Official Acoount @RabbitCare หรือ Facebook Messenger เพื่อยืนยันความถูกต้องก่อนการรับรางวัล โดยจะต้องถ่ายรูปคู่บัตรประจำตัวประชาชนที่ต้องไม่มีการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำรอยตัวพิมพ์เดิม หรือทำการใด ๆ เพื่อให้ได้มาโดยไม่ชอบ ซึ่งจะถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิรับรางวัล หากหลักฐานไม่ครบจะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป
 4. การมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีจะดำเนินการหลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีเรียบร้อยแล้ว ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อกลับผ่านทาง LINE Official Account @RabbitCare หรือ Facebook Messenger ภายใน 18.00 น. ของวันที่ 31 มีนาคม 2566
 5. ผู้โชคดีจะได้รับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเบี้ยประกันภัยรถยนต์เป็นรหัส 13 หลักผ่านทาง SMS โดยผู้โชคดีจะต้องโทรติดต่อทาง LINE Official Account @RabbitCare, Facebook Messenger หรือ Care Center 1438 และแจ้งรหัส 13 หลักนี้ในการใช้บัตรกำนัล
 6. ผลการจับรางวัลและคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอนุญาตให้บริษัทฯ บันทึกภาพการเข้าร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอน พร้อมทั้งอนุญาตให้บริษัทฯ นำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของลูกค้าผู้ได้รับรางวัลรวมถึงภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัล ออกเผยแพร่เพื่อวัตถประสงค์ทางการตลาดได้ในสื่อทุกชนิดในรูปแบบตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดๆ และบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. กรณีผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือกรรมธรรม์ที่ชำระโดยบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ไม่ครบอายุกรมธรรม์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าชดเชย ไม่จ่ายค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นที่อาจเกิดขึ้น
 9. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้ใช้บัตรกำนัลเท่านั้น ทั้งนี้ บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับ ไม่สามารถขาย โอนสิทธิ หรือเปลี่ยนมือการรับรางวัล และ/หรือ การใช้รางวัลไปให้บุคคลอื่นได้ทุกกรณี
 10. กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับส่วนต่างเบี้ยประกันที่มากกว่ามูลค่าบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ผู้โชคดีต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างรวมทั้งภาษีที่เกิดขึ้นทั้งหมดเองเท่านั้น
 11. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด เงินทอนหรือสิ่งของอื่นได้
 12. หมายเลขโทรศัพท์หนึ่งหมายเลขต่อบัตรประชาชนหนึ่งใบต่อหนึ่งสิทธิในการร่วมลุ้นของรางวัลเท่านั้น กรณีผู้โชคดีกรอกข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์มากกว่าหนึ่งหมายเลข บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิร่วมสนุกแก่หมายเลขโทรศัพท์ลำดับแรกที่กรอกข้อมูลเข้ามาเท่านั้น
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการรับรางวัลหนึ่งรางวัลต่อผู้มีสิทธิ์ร่วมสนุกหนึ่งคน เท่านั้น
 14. ของรางวัลหมดอายุภายใน 31 มีนาคม 2567
 15. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการชิงรางวัลนี้ทุกประการ โดยมีการลงนามข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา