ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันออมทรัพย์ คิงไว ประกันชีวิต

ออมคุ้มคุ้ม MAX 10/5

รับความแคร์จัดเต็ม ผลตอบแทนสูง 555%
การันตี IRR 3.10% ต่อปี ดีที่สุดในตลาด

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันออมทรัพย์ “คิงไว ประกันชีวิต” มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง?


แคร์ผลประโยชน์

รับผลตอบแทนสูงมาก ทั้ง IRR ต่อปี ครบสัญญาก็รับเงินก้อนใหญ่ และยังมเงินคืนให้อีกด้วย

แคร์กันยาว ๆ

ให้คุณจ่ายเบี้ยแค่ 5 ปี แต่รับควาคุ้มครองยาว ๆ 10 ปี ไปแบบอุ่นใจ และยังลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

แคร์อนาคต

เริ่มออมเงินกับเรา ก็เหมือนวางแผนชีวิตระยะยาว เพื่อเพิ่มความมั่นคง และสภาพคล่องทางการเงินที่ดี

คุ้มไม่หยุด ฉุดไม่อยู่ ออมกับเรา การันตีความแคร์สูงมาก เลือกประกันออมทรัพย์ ออมคุ้มคุ้ม MAX 10/5 จาก คิงไว ประกันชีวิต


แคร์ค่าเบี้ย

จ่ายเบี้ยแค่ 5 ปี
คุ้มครองนานถึง 10 ปี

แคร์ให้สูง

รับผลประโยชน์ตลอดสัญญา สูงสุด 555%

แคร์คืนให้

รับเงินคืน 5%* ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 7-9

แคร์สุดคุ้ม

รับผลตอบแทน IRR 3.10% สูงที่สุดในตลาด

แคร์ลดให้

รับส่วนลด 13% ทุกปี โดยไม่ลดทุนประกัน

แคร์ภาษี

ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 100,000 บาท

ตัวอย่างผลประโยชน์ทุนประกัน 35,000 บาท/ปี
ลด 13% จ่ายจริงเพียง 30,450 บาท/ปี


ได้ส่วนต่าง 42,000 บาท

 

ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี 
อายุ 35 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี
เพศ ชาย
จำนวนเงินเอาประกันภัย
35,000 บาท

 

ปีกรมธรรม์ที่

เบี้ยประกันต่อปี
จ่าย ณ ต้นปีกรมธรรม์

เงินคืน
ณ สิ้นปีกรมธรรม์
ผลประโยชน์
กรณีเสียชีวิต
%(บาท)%(บาท)

1

30,450

-

-

111%

38,850

2

30,450

-

-

222%

77,700

3

30,450

-

-

333%

116,550

4

30,450

-

-

444%

155,400

5

30,450

-

-

555%

194,250

6

-

-

-

555%

194,250

7

-

5%

1,750

555%

194,250

8

-

5%

1,750

555%

194,250

9

-

5%

1,750

555%

194,250

10

-

540%

189,000

555%

194,250

รวม

-

555%

194,250

-

-

ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่าย42,000

 

หมายเหตุ 

*เบี้ยประกันภัยสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ 
(ฉบับที่ 172)

**เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามตารางเป็นตัวเลขก่อนหักหนี้สินใดๆ ตามกรมธรรม์ที่ค้างชําระอยู่ (ถ้ามี) และเป็นจํานวนที่รักเงินจ่ายคืน (ถ้ามี) ออกแล้ว ยกเว้นปีที่ครบกําหนดสัญญา
 

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย