ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ไทยประกันชีวิต เศรษฐีไทร์ 4 เด้ง

สร้างความสุขหลังวัยเกษียณ
รับความแคร์เป็นเงินบำนาญ 15% ทุกปี

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันชีวิต “ไทยประกันชีวิต” มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง?


แคร์คุ้ม ๆ

รับเงินบำนาญของเงินเอาประกันทุกปี ตั้งแต่เกษียณไปจนถึงอายุ 90 ปี มีเงินใช้ชิล ๆ แบบไม่พึ่งใคร

แคร์คนสมัคร

แผนประกันสมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ค่าเบี้ยฯไม่แพง และสมครได้ตั้งแต่อายุ 20 - 55 ปี

แคร์อนาคต

เพิ่มความมั่นคงให้ชีวิต มีเงินใช้หลังเกษียณไปยาว ๆ จนถึงอายุ 90 ปี และสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้

ชีวิตหลังเกษียณแฮปปี้ เพราะเราการันตีเงินบำนาญ เลือกประกันชีวิต เศรษฐีไทร์ 4 เด้ง จาก ไทยประกันชีวิต


แคร์ทุกปี

รับเงินบำนาญ 15% ตั้งแต่อายุ 60 - 90 ปี

แคร์การันตี

รับรองการจ่ายเงิน
บำนาญให้ถึง 15 ปี

แคร์ไม่เยอะ

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
หรือตอบคำถามสุขภาพ

แคร์ค่าเบี้ย

เบี้ยเริ่มต้นวันละ 6 บาท (เดือนละ 175 บาท)

แคร์ทุกคน

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 20 - 55 ปี

แคร์ภาษี

สามารถลดหย่อนภาษี ได้สูงสุด 100,000 บาท*

ตารางผลประโยชน์


ชื่อแบบประกันภัย

แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1แผนที่ 2แผนที่ 3แผนที่ 4แผนที่ 5แผนที่ 6
เศรษฐีรีไทร์ 4 เด้ง50,000100,000200,000300,000400,000500,000
กรณีเสียชีวิต
• รับเงินบํานาญทุกปี ปีละ 15% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี ไปจนถึงอายุครบ 90 ปี
• รับรองการจ่ายเงินบํานาญ กรณีเสียชีวิตโดยที่ยังรับเงินบํานาญไม่ครบ 15 ปี โดยจ่ายเป็นมูลค่าปัจจุบันของเงินบํานาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี
กรณีเสียชีวิต
• ก่อนรับเงินบํานาญ : คุ้มครอง 105% ของเบี้ยสัญญาประกันชีวิตที่ชําระมาแล้วทั้งหมด หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจํานวนที่มากกว่า

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย