ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันสุขภาพ Care Plus

จาก กรุงเทพประกันภัย

แคร์ยามป่วย ช่วยเคลียร์ทุกค่ารักษา
เหมาจ่ายสูงสุด 500,000 บาท

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันสุขภาพ “กรุงเทพประกันภัย” มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง?


แคร์ครอบคลุม

ให้คุณรับความคุ้มครองแบบ 3 in 1 ด้วยประกันสุขภาพผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ ในแผนเดียว

แคร์ไม่กี่คำถาม

เราทำทุกอย่างให้เป็นเรื่องง่าย โดยที่คุณไม่ต้องตรวจสุขภาพให้ยุ่งยาก เพียงแค่ตอบคำถามไม่กี่ข้อ

แคร์มากกว่า

รับบริการพิเศษ Nursing At Home ดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้าน หลังรับการรักษาจากโรงพยาบาล

เช็กความแคร์ พร้อมการดูแลสุดพิเศษ จาก ประกันสุขภาพ Care Plus


แคร์ค่ารักษา

นอนรพ.เหมาจ่ายค่ารักษาตามจริง สูงสุด 500,000 บาทต่อปี*

แคร์ผู้ป่วยนอก

คุ้มครองค่ารักษา สูงสุด 1,000 บาท/ครั้ง

แคร์ผู้ป่วยใน

คุ้มครองค่ารักษาต่อการบาดเจ็บหรือป่วย สูงสุด 50,000 บาท/ครั้ง*

แคร์ยามนอนรพ.

มอบค่าห้องสูงสุด 3,000 บาท/วัน กรณีที่ต้องนอนพักรักษาตัว

แคร์ทุกคน

อายุรับประกัน 21 - 55 ปี
(ต่ออายุได้ถึง 60 ปี)

แคร์ภาษี

ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 15,000 บาท

ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง
 

ความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

จํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับผู้ป่วยในต่อปี หรือตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

400,000

500,000

1.จํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับผู้ป่วยใน ต่อการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง

40,000

50,000

1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล

2,000

3,000

1.2 ค่าห้องผู้ป่วยหนัก

4,000

6,000

1.3 ค่าใช้จ่ายทั่วไปในการรักษาพยาบาล

จ่ายตามจริง
ทั้งนี้เมื่อรวมค่าใช้จ่าย 1.1-1.8 แล้วต้องไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัย 
สําหรับผู้ป่วยในต่อการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง (ข้อ 1)

1.4 ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด รวมค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ
1.5 ค่าแพทย์เยี่ยมไข้
1.6 ค่าบริการรถพยาบาล
1.7 ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินสําหรับผู้ป่วยนอก

5,000

5,000

1.8 ค่าผ่าตัดกรณีไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

5,000

5,000

2.ค่ารักษาพยาบาลสําหรับผู้ป่วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)

500

1,000


สนใจประกันสุขภาพ Care Plus ต้องจ่ายเบี้ยเท่าไหร่

 

ตารางเบี้ยประกันภัย ตามช่วงอายุ (ปี)แผน 1แผน 2
21 - 3010,23014,410
31 - 3511,25015,650
36 - 4012,27016,860
41 - 4512,96017,700
46 - 5014,67019,750
51 - 5516,04021,390
56 - 60 สำหรับต่ออายุ18,43024,260

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย