Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ
GEN Senior So Good

รับเงินก้อนสูงสุด 450,000 บาท
เมื่ออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิต

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 55-70 ปี

MicrosoftTeams-image (325).png

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ GEN Senior So Good สมัครแล้วดีอย่างไร?

อายุเพิ่ม ความคุ้มครองเพิ่ม

เริ่มตั้งแต่ปีที่ 7 เป็นต้นไป รับเงินความคุ้มครองสูงสุด 450,000 บาท

มีประวัติเจ็บป่วยก็สมัครได้

ผู้สมัคร ไม่ต้องตรวจหรือ ตอบคำถามสุขภาพ

จ่ายค่าเบี้ยคงที่ทุกปี

หมดห่วงเรื่องค่าเบี้ย จ่ายเท่าเดิมจนอายุ 90 ปี

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ "GEN Senior So Good" อายุเพิ่มอย่างมั่นคง ด้วยความคุ้มครองที่สูงขึ้น

รับเงินเพิ่มทุกปี

รับเงินก้อน
สูงสุด 450,000 บาท เมื่อครบสัญญาหรือเสียชีวิต

ค่าเบี้ยเบาๆ

จ่ายเริ่มต้นเพียง 15 บาท/วัน

อายุผู้ทำประกัน

สมัครได้ตั้งแต่ อายุ 55-70 ปี

แบ่งชำระรายเดือนได้

นานสูงสุด 12 เดือน

สมัครง่ายไม่ยุ่งยาก

โทรคุยจบผ่านโทรศัพท์
ใน 15 นาที

จ่ายรายปีถูกกว่า

เลือกชำระค่าเบี้ยรายปี รับส่วนลดถูกกว่า 8%

คุณอายุเพิ่มขึ้น เราให้ความคุ้มครองเพิ่มตาม

ตารางผลประโยชน์

 

 

ความคุ้มครอง

เงื่อนไขความคุ้มครอง

 

แผนความคุ้มครอง (หน่วย : บาท)

75,000

100,000

125,000

150,000

200,000

250,000

300,000

เสียชีวิตในปีที่ 1-2 จากการเจ็บป่วย

รับเงินประกันภัยที่ชำระมาแล้ว

+ 2% ของเบี้ยที่ชำระมาแล้ว

รับตามจริง

เสียชีวิตในปีที่ 1-2 จากอุบัติเหตุ

รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว

+ เงินเพิ่ม 2% ของค่าเบี้ยที่ชำระมาแล้ว

+ เงินเอาประกันภัย 100%

75,000

100,000

125,000

150,000

200,000

250,000

300,000

เสียชีวิตในปีที่ 3

รับ 110% ของเงินเอาประกัน

82,500

110,000

137,500

165,000

220,000

275,000

330,000

เสียชีวิตในปีที่ 4

รับ 120% ของเงินเอาประกัน

90,000

120,000

150,000

180,000

240,000

300,000

360,000

เสียชีวิตในปีที่ 5

รับ 130% ของเงินเอาประกัน

97,500

130,000

162,500

195,000

260,000

325,000

390,000

เสียชีวิตในปีที่ 6

รับ 140% ของเงินเอาประกัน

105,000

140,000

175,000

210,000

280,000

350,000

420,000

เสียชีวิตในปีที่ 7 เป็นต้นไป

รับ 150% ของเงินเอาประกัน

112,500

150,000

187,500

225,000

300,000

375,000

450,000

อายุครบ 90 ปี

รับ 150% ของเงินเอาประกัน

112,500

150,000

187,500

225,000

300,000

375,000

450,000

 

- ผู้ซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง ข้อยกเว้นและเงื่อนไขตามกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

- ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันภัย เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

ทำไมประกัน GEN Senior So Good จึงน่าสนใจ เหมาะกับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่สนใจวางแผนเกษียณ?

ประกันชีวิต GEN Senior So Good เป็นประกันชีวิตแบบตลอดชีพเพื่อผู้สูงอายุ ที่ช่วยให้ผู้ทำประกันสามารถสร้างมรดกไว้ให้แก่คนที่รักได้ภายหลัง โดยค่าเบี้ยจะคงที่ไม่มีการปรับเพิ่มจนถึงปีสุดท้ายที่ต้องชำระเบี้ยประกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หาเลือกทำประกันตั้งแต่อายุยิ่งคุ้มค่า เพราะเบี้ยประกันที่จ่ายจะน้อย แต่คุ้มครองยาวนาน

 

โดยประกัน GEN Senior So Good ไม่ต้องตรวจหรือถามหาประวัติเรื่องสุขภาพแต่อย่างใด สามารถเลือกชำระรายเดือนได้นานถึง 12 เดือน​ หรือเลือกชำระแบบรายปีถูกกว่า 7-8% และในกรณีที่ผู้ทำประกันมีอายุอายุครบ 90 ปี​​ จะได้รับเงิน150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย นอกจากนี้ ยังสามารถสมัครให้คนในครอบครัวได้ ไม่ว่าจะเป็นคู่สมรส หรือพ่อแม่ โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องสมัครประกันอื่น ๆ ของเจนเนอราลี่แต่อย่างใด

 

ทั้งนี้ แม้ประกันชีวิต GEN Senior So Good หรือทางเจนเนอราลี่ จะไม่มีการสอบถามถึงผลตรวจสุขภาพ หรือประวัติด้านการรักษาพยาบาล แต่ผู้ทำประกันควรแถลงข้อมูลสุขภาพ​ตามความจริง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของตัวผู้ทำประกันเองทุกครั้ง

เงื่อนไขในการทำประกันชีวิต GEN Senior So Good มีอะไรบ้าง?

ประกันชีวิต GEN Senior So Good ของทางเจนเนอราลี่ เบื้องต้นมีเงื่อนไขในการรับทำประกัน ดังนี้

 

  • อายุรับทำประกัน เริ่มตั้งแต่ 55 ปี จนถึง 70 ปี​
     
  • แม้มีโรคประจำตัว หรือโรคร้ายแรง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง ก็สามารถทำได้

 

ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันชีวิต ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) โดยรายละเอียดความคุ้มครอง ข้อยกเว้น / ผลประโยชน์การรักษาและการจ่ายผลประโยชน์เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

ประกันชีวิต GEN Senior So Good สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?

สำหรับผู้ทำประกันเจนเนอราลี่ที่มีอายุ 55 ปี ถึง 60 ปี ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีส่งท้ายก่อนเกษียณได้ ตามข้อกำหนดกรมสรรพากร โดยค่าเบี้ยประกันภัยนำไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

 

ทั้งนี้เฉพาะกรณีผู้สูงอายุซื้อให้ตัวเองเท่านั้น กรณีลูกซื้อให้พ่อแม่ไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ และเงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร

หากผู้ทำประกัน GEN Senior So Good เสียชีวิต จะได้เงินคืนหรือไม่?

ในกรณีที่ผู้ทำประกันเจนเนอราลี่เสียชีวิต สามารถแบ่งการรับผลประโยชน์ในกรณีต่าง ๆ​ ได้ดังนี้

 

กรณีเสียชีวิตในปีที่ 1-2

 

  • หากเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วคืน + เงินเพิ่ม 2% ของค่าเบี้ยที่ชำระมาแล้ว​
     
  • หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วคืน + เงินเพิ่ม 2% ของค่าเบี้ยที่ชำระมาแล้ว + เงินเอาประกันภัย 100%​

 

กรณีเสียชีวิตทุกกรณีในปีที่ 3 : รับ 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย​
กรณีเสียชีวิตทุกกรณีในปีที่ 4 : รับ 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย​
กรณีเสียชีวิตทุกกรณีในปีที่ 5 : รับ 130% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย​
กรณีเสียชีวิตทุกกรณีในปีที่ 6 : รับ 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย​
กรณีเสียชีวิตทุกกรณีในปีที่ 7 เป็นต้นไป : รับ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา