ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

บริษัทประกันภัยรถยนต์ทั้งหมดในไทยมีบริษัทอะไรบ้าง?

บริษัทประกันภัยรถยนต์ หรือบริษัทประกันวินาศภัย คือ บริษัทประกันภัยที่ได้รับอนุญาตากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 เพื่อรับประกันต่อความเสียหายต่างๆ เช่น อัคคีภัย ภัยทางทะเลและขนส่ง รวมถึงภัยรถยนต์ เช่น การประกันภัยรถยนต์ (Motor Insurance) ทั้งการประกันภัยรถภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance) และการประกันภัยรถภาคสมัครใจ (Voluntary Car Insurance)

 • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
 • บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท จีนี่ อินชัวรันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ จำกัด (สาขาประเทศไทย)
 • บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย
 • บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด (สาขาประเทศไทย)
 • บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอไอเอ จำกัด (ประกันวินาศภัย) สาขาประเทศไทย
 • บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อและรหัสบริษัทประกันภัยรถยนต์มีอะไรบ้าง?

รหัสบริษัทประกันภัย (Company Code) และตัวย่อบริษัทประกันภัยในกลุ่มบริษัทประกันรถยนต์ หรือบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทยตามมาตรฐานอ้างอิงของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (Office Of Insurance Commission) หรือ คปภ. ซึ่งจะมีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันรถยนต์ หรือระบบการจัดการภายในของแต่ละบริษัทเพื่อความสะดวกในการอ้างอิงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีรายละเอียดตัวย่อและรหัสบริษัทประกันภัยรถยนต์ ดังต่อไปนี้

 • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ BKI รหัสบริษัท 2025
 • บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ KPI รหัสบริษัท 2019
 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตัวย่อ RVP รหัสบริษัท 2081
 • บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ KSK รหัสบริษัท 2074
 • บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ PIC รหัสบริษัท 2065
 • บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ CIGNA รหัสบริษัท 2064
 • บริษัท บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ TMI รหัสบริษัท 2026
 • บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ DHP รหัสบริษัท 2051
 • บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ TUNE รหัสบริษัท 2069
 • บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ DVS รหัสบริษัท 2020
 • บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ TIC รหัสบริษัท 2001
 • บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ TPI รหัสบริษัท 2018
 • บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ THRE รหัสบริษัท 5001
 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ TMW รหัสบริษัท 2029
 • บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ TSK รหัสบริษัท 2003
 • บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ TNI รหัสบริษัท 2067
 • บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ NKI รหัสบริษัท 2050
 • บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ NSI รหัสบริษัท 2007
 • บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย ตัวย่อ NHI รหัสบริษัท 2034
 • บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ TVI รหัสบริษัท 2023
 • บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ FCI รหัสบริษัท 2024
 • บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย ตัวย่อ MMF รหัสบริษัท 2012
 • บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ MIT รหัสบริษัท 2016
 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ MTI รหัสบริษัท 2779
 • บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ VIB รหัสบริษัท 2037
 • บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ SAGI รหัสบริษัท 2042
 • บริษัท บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ SIT รหัสบริษัท 2062
 • บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ SMG รหัสบริษัท 2047
 • บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ AIC รหัสบริษัท 2040
 • บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ SMK รหัสบริษัท 2061
 • บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ CPI รหัสบริษัท 2063
 • บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ SEI รหัสบริษัท 2079
 • บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ IIC รหัสบริษัท 2077
 • บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ MSIG รหัสบริษัท 2045
 • บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ AIG รหัสบริษัท 2014
 • บริษัท เอไอเอ จำกัด (ประกันวินาศภัย) สาขาประเทศไทย ตัวย่อ AIA (NON-LIFE) รหัสบริษัท 2080
 • บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ AXA รหัสบริษัท 2052
 • บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ LMG รหัสบริษัท 2028
 • บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ WSN รหัสบริษัท 2010

บริษัทประกันภัยรถยนต์ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตมีบริษัทอะไรบ้าง?

บริษัทประกันวินาศภัยที่ถูกประกาศบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีรายชื่อบริษัทประกันภัยรถยนต์และประกันวินาศภัยที่ถูกเพิ่กถอนใบอนุญาตประกอบกิจการธุรกิจประกันภัยดังต่อไปนี้

 • บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอ.พี.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันส์ จำกัด
 • บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา