วีซ่า แบบ Visa Free กับ Visa on Arrival ต่างกันยังไง?

นักท่องเที่ยว หลายคนคงไม่มีใครไม่รู้จักวีซ่า (Visa)  หรือ เอกสารที่แสดงว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการอนุญาตให้เข้าสู่เขตแดนหรือพื้นที่ซึ่งได้ระบุไว้ในวีซ่านั้นๆ โดยส่วนใหญ่จะเป็นตราประทับอยู่ในหนังสือเดินทาง

เรียกได้ว่า การทำวีซ่า ก็เปรียบเสมือนเป็นการเปิดประตูสู่การท่องเที่ยวต่างประเทศที่กว้างขวางขึ้น ซึ่งก็มีทั้งแบบ Visa-free และ Visa on Arrival แต่มันแตกต่างกันยังไง แล้วเราจะเลือกทำวีซ่าแบบไหนดีนะ?

วีซ่า ประกันการเดินทาง เที่ยวต่างประเทศ
CC : travel-triangle

วีซ่า แบบ Visa on Arrival คืออะไร ?

Visa on Arrival (VOA) คือวีซ่า ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวีซ่าที่ต้องทำการขอก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศปลายทาง โดยผู้เดินทางสามารถขอวีซ่านี้ได้ที่สนามบินของประเทศนั้นๆ ได้เลย

การขอ Visa on Arrival ที่สนามบินของประเทศนั้นๆ จะผ่านหรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ดังนั้น ควรเตรียมเอกสารไปให้ครบถ้วนและแจ้งจุดประสงค์การเดินทางเข้าประเทศให้ชัดเจน

นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบเอกสารที่ต้องใช้ และเงื่อนไขในการทำวีซ่าที่ต่างกันออกไป และดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ทางการของประเทศนั้นๆ หรือตรวจสอบประเทศที่ต้องขอ VOA ได้ที่ เว็บไซต์กรมการกงสุลประเทศไทย

Visa on Arrival มีประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวอย่างไร ?

สำหรับผู้เดินทางที่ชื่นชอบการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเล็กๆ หรือประเทศที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักในวงกว้าง ประเทศเหล่านี้มักจะให้ผู้เดินทางขอ Visa on Arrival ก่อนเข้าประเทศเสมอ

ข้อดีของการทำ VOA ก็คือ นักท่องเที่ยวจะได้พบแหล่งท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ รวมทั้งขั้นตอนในการขอวีซ่าก็สามารถไปขอได้ที่สนามบินปลายทางและสามารถเข้าประเทศได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาไปทำวีซ่าให้ยุ่งยาก

วีซ่า ประกันการเดินทาง เที่ยวต่างประเทศ
CC : Adomonline

วีซ่า แบบ Visa-Free คืออะไร ?

Visa-Free คือ ผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางจากประเทศไทยได้รับการยกเว้นการขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศนั้นๆ โดยมีจุดประสงค์คือการท่องเที่ยว หมายถึงว่าเป็นประเทศที่คนไทยสามารถเข้าได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่า นั่นเอง

ความแตกต่างของวีซ่า 2 แบบนี้ก็คือ Visa on Arrival ต้องขอก่อนที่จะไปยังด่านตรวจคนเข้าเมือง แต่ Visa-Free เมื่อลงจากเครื่องบินก็ไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองได้เลย

วีซ่า ประกันการเดินทาง เที่ยวต่างประเทศ

ประเภทของวีซ่า

นอกจาก Visa on Arrive และ Visa-Free แล้ว เพื่อนๆ ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวต่างประเทศ ควรรู้จักประเภทของวีซ่าอื่นๆ เพื่อที่จะเข้าใจจุดประสงค์ในการขอวีซ่าในแต่ละประเภท โดยจะแบ่งได้ดังนี้นะคะ 

 • Transit Visa

คือวีซ่าสำหรับ ผู้เดินทางที่เปลี่ยนเครื่อง เพื่อเป็นทางผ่านไปยังประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทาง โดยปกติจะมีอายุประมาณ 5 วัน

 • Tourist Visa

คือวีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่าที่มีจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวหรือการเดินทาง ไม่มีเรื่องของธุรกิจมาเกี่ยวข้อง

 • Business Visa

คือวีซ่าธุรกิจ เป็นวีซ่าที่มีจุดประสงค์เพื่อทำการค้า หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่ดำเนินการในประเทศนั้นๆ ในบางประเทศจะรวมการจ้างงานถาวรเอาไว้ด้วย

 • Temporary Worker Visa

คือวีซ่าทำงานชั่วคราว เป็นวีซ่าที่ช่วยยืนยันว่าได้รับการอนุญาตให้ทำงานในประเทศนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง วีซ่าประเภทนี้จะต้องใช้เวลาในการขอค่อนข้างนาน และมีช่วงเวลาที่ได้รับการอนุญาตยาวกว่าวีซ่าธุรกิจ

 • Partner Visa หรือ Spousal Visa

คือวีซ่าแต่งงาน ที่ใช้สำหรับบุคคลที่เป็นคู่แต่งงาน (ทั้งเพศชายและหญิง) ของบุคคลที่เป็นประชากรในประเทศนั้นๆ สามารถเดินทางมาพักอาศัยด้วยกันได้

 • Student Visa

คือ วีซ่านักเรียนหรือนักศึกษา ที่เข้ามาศึกษาในประเทศนั้นๆ แต่บางประเทศก็จะให้นักเรียนใช้วีซ่าท่องเที่ยวแทน

 • Working Holiday Visa

เป็นวีซ่าสำหรับท่องเที่ยวและทำงาน โดยจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ ผู้ที่ขอวีซ่านี้จะสามารถทำงานและท่องเที่ยวเพื่อหาประสบการณ์ ส่วนใหญ่จะเปิดให้ขอได้ในกลุ่มบุคคลวัยเรียนและวัยทำงานที่อายุไม่เกิน 30 ปี

 • Diploma Visa

คือวีซ่าฑูต เป็นวีซ่าที่จะออกให้กับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางของทางการฑูต

 • Journalist Visa

คือวีซ่าสำหรับสื่อมวลชน หรือนักข่าวจากหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต

 • Immigration Visa

คือวีซ่าสำหรับผู้เดินทางที่ต้องการอพยพถิ่นฐาน หรือตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ประเทศนั้นๆ โดยกฎเกณฑ์และเงื่อนไขจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละประเทศ

 • Retirement Visa (Pensioner Visa)

เป็นวีซ่าที่จะออกให้ผู้ที่มีรายได้ในต่างประเทศที่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิต และไม่มีความประสงค์ที่จะทำงานแล้ว มักมีการจำกัดอายุผู้ขอวีซ่า และจะออกให้บางประเทศเท่านั้น

 • Electronics Visa

คือวีซ่าที่จะบันทึกข้อมูลเอาไว้ในคอมพิวเตอร์ ซึ่งระบบจะมีการเชื่อมโยงกับหมายเลขของหนังสือเดินทาง และข้อมูลต่างๆ ของผู้เดินทาง โดยไม่ต้องมีป้ายหรือติดสติ๊กเกอร์ลงในหนังสือเดินทาง

การขอวีซ่าจะทำให้คุณได้เดินทางเข้าไปในประเทศนั้นๆ ได้อย่างถูกกฎหมายและสบายใจค่ะ แต่อย่าลืมทำ ประกันเดินทาง ที่จะช่วยให้ความคุ้มครองชีวิตและ ความปลอดภัยของคุณ ขณะท่องเที่ยวด้วยนะคะ 😀

บทความทั้งหมด

ออมเงิน
ประกันชีวิตออมทรัพย์และการลงทุน

พ่อแม่มือใหม่ บริหารการเงินอย่างไรให้รุ่งเงินไม่ช็อต

วางแผนออมเงินให้ลูกแบบไหนดี  การวางแผนการเงินให้แก่ลูกน้อยนั้นถือว่า เป็นเรื่องที่สำคัญ เช่น เริ่มตั้งแต่ลูกจะเริ่มเรียนอนุบาลที่โรงเรียนอะไร ต้องใช้เงินจำนวนเท่าไร ในระหว่างทางจะต้องประสบกับค่าใช้จ่ายอะไร ฉะนั้นแล้วควรเริ่มวางแผนตั้งแต่เนิ่น ๆ ไปจนถึงระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ดังนั้นพ่อแม่จึงต้องวางแผนเงินนั้นให้งอกเงย ซึ่งมีหลากหลายวิธีดังนี้   1.ฝากประจำแบบปลอดภาษี  ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดให้เงินฝากบัญชีปลอดภาษี เริ่มตั้งแต่ 12 เดือน 24 เดือน

สินเชื่อบ้าน
สินเชื่อบ้าน

ตรวจเช็กสภาพบ้าน ก่อนฤดูฝนมาถึง เริ่มตรงไหนดี?

ใกล้เข้าสู่ช่วงหน้าฝนเข้าไปทุกขณะ แน่นอนว่านอกเหนือจากการระมัดระวังสุขภาพร่างกายเป็นสำคัญแล้ว สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลย คือ บ้าน หรือที่พักอาศัยของเรานี่เอง และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหา ที่อาจลามเกินแก้แบบนี้ การตรวจเช็กบ้าน และซ่อมแซมก่อนที่หน้าฝนจะมาถึง จึงสำคัญมาก ว่าแต่มีจุดไหนที่ตรวจเช็กเป็นพิเศษ และซ่อมแซมเร่งด่วนด้วยสินเชื่อบ้านบ้างไหม ? ไปเช็กกันเลยดีกว่า  ตรวจเช็กสภาพบ้าน ก่อนฤดูฝนมาถึง เริ่มตรงไหนดี? หมั่นตรวจเช็กรอยรั่วซึมต่างๆ ในบ้าน

ต่อเติมบ้าน
สินเชื่อบ้าน

ครอบครัวขยาย เมื่อมีลูกน้อย ต่อเติมบ้านอย่างไรดี

การที่จะมีครอบครัวที่สมบูรณ์นั้นประกอบไปด้วย พ่อ แม่ ลูก ซึ่งถ้าบ้านไหนที่กำลังจะมีลูกน้อยบ้านหลังเก่าที่อยู่อาศัย ณ ปัจจุบันคงจะคับแคบจนเกินไปถ้าเมื่อวันหนึ่งลูกของเราต้องเติบโตขึ้นมา ฉะนั้นแล้วเพื่อเป็นการวางแผนคกแต่งภายในบ้านใหม่ให้ลูกนั้นได้มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และไม่ก่อให้เกิดอุบัติได้ จึงจำเป็นต้องจ้างช่างมาต่อเติมบ้าน แต่นอกจากความปลอดภัยของลูกแล้วจะมีอะไรบ้างที่เราต้องมาวางแผนกัน เริ่มกันที่…  เทคนิคการตกแต่งต่อเติมบ้านสำหรับลูกน้อย ความปลอดภัยที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากเด็กเล็กจะไม่ค่อยมีความระมัดระวัง ทำให้ในบางครั้งหัวอาจจะไปชนกับเหลี่ยม หรือแขน ขา ไปโดนกระแทกกับของแข็ง เช่น

icon image icon image
Back to top