ประกันการเดินทาง

ตามรอยพ่อกับหลากโครงการหลวงในเชียงราย และแม่ฮ่องสอน

ผู้เขียน : HamsterB
Published November 02, 2017
หากจะให้เอ่ยถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยให้ใครฟัง จะให้เล่าสักกี่สิบปีก็คงไม่หมด และ ส่วนหนึ่งของพระราชดำริ จากพระองค์ท่านก็ได้ก่อเกิดเป็นโครงการหลวงต่างๆ มากมาย ทำให้ปวงชนชาวไทยตามถิ่นทุรกันดารต่างๆ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบต่อกันมาหลายรุ่น ในวันนี้ Expedia ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยการหยิบยกเรื่องราวของ 5 โครงการหลวงในจังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอน มาเล่าสู่กันฟัง แต่ละสถานที่นั้นนอกจากจะทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้ว ยังสวยงามเหมาะแก่การไปเที่ยวพักผ่อนสัมผัสธรรมชาติอันสวยงามกันด้วย จะมีโครงการหลวงใดที่น่าไปเที่ยวบ้าง ลองมาดูกัน

โครงการหลวงในเชียงราย และ แม่ฮ่องสอน

 โครงการพัฒนาดอยตุง

1. โครงการพัฒนาดอยตุง 

โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เกิดจากพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงได้รับแรงบันดาลใจจาก พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นของชาวบ้านบนดอยตุง ซึ่งเป็นยาเสพติด ก่อให้เกิดปัญหาสังคมและความยากจน จึงทรงมีพระราชดำริให้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ และพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้พึ่งพาตัวเองได้ รวมถึงอนุรักษ์สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของชาวไทยภูเขาและชาวไทยในภาคเหนือให้คงอยู่สืบไป จึงก่อให้เกิดโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แห่งนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531  โครงการพัฒนาดอยตุง ที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อนๆ จะได้เรียนรู้งานฝีมือ งานแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร ได้เยี่ยมชมพระตำหนักดอยตุง ซึ่งเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานเพื่อทรงงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชมดอกไม้ที่สวนแม่ฟ้าหลวง ชมหอพระราชประวัติ ทานอาหารที่ร้านอาหารของโครงการหลวง จิบกาแฟที่ร้านกาแฟดอยตุง และซื้อของที่ระลึกที่ร้านจำหน่ายของที่ระลึกได้ด้วย  โครงการพัฒนาดอยตุง

เวลาเปิด - ปิด : 

ทุกวัน เวลา 07.00 – 17.00 น.

ค่าเข้าชม : 

  • ค่าเข้าชมพระตำหนัก 70 บาท
  • ค่าเข้าชมสวนแม่ฟ้าหลวง 80 บาท
  • ค่าเข้าชมหอพระราชประวัติ 30 บาท
  • หรือสามารถซื้อบัตรรวมเข้าชมทั้ง 3 ที่ได้ในราคา 150 บาท ส่วนเด็กที่สูงไม่เกิน 120 ซม. เข้าฟรี

การเดินทาง :

จากตัวเมืองเชียงราย ให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (เชียงราย – แม่สาย) ประมาณ 45 กิโลเมตร เมื่อถึงกิโลเมตรที่ 870 – 871 ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1149 ไปอีกประมาณ 15 กิโลเมตรก็จะถึงที่หมาย [caption id="attachment_11676" align="aligncenter" width="800"]ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง จ.เชียงราย Credit Photo: www.thairoyalprojecttour.com[/caption]

2. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง จ.เชียงราย

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง อีกหนึ่งโครงการหลวงที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงราย ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ใกล้กับดอยผาตั้ง เป็นศูนย์พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร ที่นี่จะเน้นการปลูกผักภายใต้โรงเรือนและลดการใช้สารเคมี ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง เพื่อนๆ จะได้ชมแปลงปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาว รวมถึงดอกไม้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น บัตเตอร์เฮด โอ๊ตลีฟแดง บล็อกโคลี พีช ลูกพลับ บ๊วย เคปกูสเบอร์รี่ ทิวลิป ลิลลี่ ฯลฯ [caption id="" align="aligncenter" width="800"] Credit Photo: www.thairoyalprojecttour.com[/caption] นอกจากนั้น ยังมีการเลี้ยงกระต่าย แพะ ไก่กระดูกดำ และหมู เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีรายได้ อีกทั้งถ้าเพื่อนๆ ไปเที่ยวที่นี่ก็จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าม้ง จีนยูนนาน และเย้าอีกด้วย และเมื่อเที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้งเสร็จ ก็สามารถไป เที่ยวดอยผาตั้งและจุดชมวิวผาบ่อง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเดียวกับดอยผาตั้งต่อได้ โดยเพื่อนๆ ก็จะได้สัมผัสอากาศหนาวๆ ชมวิวทะเลหมอกและเทือกเขาของประเทศลาวได้ด้วย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง จ.เชียงราย เวลาเปิด - ปิด :  ทุกวัน เวลา 08.00 - 16.00 น. ค่าเข้าชม : ฟรี

การเดินทาง :

  • จากเชียงราย ให้ใช้เส้นทางเชียงราย – เวียงชัย – พญาเม็งราย - บ้านต้า (ทางหลวงหมายเลข 1233, 1173 และ 1152) ไปประมาณ 50 กิโลเมตร
  • จากบ้านต้า - บ้านท่าเจริญ (ทางหลวง 1020) ไปประมาณ 45 กิโลเมตร
  • จากบ้านท่าเจริญ – เวียงแก่น - ปางหัด (ทางหลวง 1155) ไปประมาณ 17 กิโลเมตร
  • จากปางหัด - ดอยผาตั้ง อีกประมาณ 15 กิโลเมตร
จากนั้นจะเจอทางแยกขึ้นสู่ดอยผาตั้ง ให้ขับประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะมีทางแยกขวามือเข้าไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ซึ่งมีระยะทางประมาณ 500 เมตร รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 160 กิโลเมตร [caption id="attachment_11684" align="aligncenter" width="800"]ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ จ.เชียงราย Credit Photo: www.chiangraifocus.com[/caption]

3. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ จ.เชียงราย

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ ตั้งอยู่ที่บ้านดอยสะโง๊ะ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ต้องการช่วยเหลือชาวบ้านดอยสะโง๊ะทั้งเผ่าอีก้อ ไทลื้อ คนเมืองและไทลื้อที่อยู่ในดินแดนสามเหลี่ยมทองคำให้มีรายได้ประจำ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ  เพื่อนๆ จะได้ชมแปลงปลูกพืชผัก ไม้ดอก ไม้ผล และสมุนไพรซึ่งไฮไลท์ของที่นี่อยู่ที่ดอกเก๊กฮวยและดอกคาโมมายด์ [caption id="attachment_11680" align="aligncenter" width="800"]ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ จ.เชียงราย Credit Photo: www.chiangraifocus.com[/caption] นอกจากนั้นเพื่อนๆ จะได้ชมขั้นตอนการผลิตชาเก๊กฮวย ได้ชิมเก๊กฮวยและคาโมมายด์ ซึ่งสามารถเลือกซื้อกลับบ้านได้ด้วย และยังมีการสาธิตการเย็บผ้า งานฝีมือต่างๆ ของชาวอาข่า นอกจากนั้นใกล้ๆ กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ ก็สามารถไปชมทะเลหมอก ชมวิวริมโขงสามเหลี่ยมมองคำ เที่ยวทะเลสาบเชียงแสนได้อีกด้วย [caption id="" align="aligncenter" width="800"] Credit Photo: www.chiangraifocus.com[/caption] เวลาเปิด - ปิด : ทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น. ค่าเข้าชม : 10 บาท การเดินทาง : จากตัวเมืองเชียงรายให้ขับรถไปทาง อ.แม่จัน (ถนนทางหลวงหมายเลข 1 เส้นเดียวกับไปแม่สาย) จากนั้นจะมีทางแยก ไป อ.เชียงแสน (ทางหลวงหมายเลข 101) โดยให้ขับตรงไปผ่านสามเหลี่ยมทองคำ ถึงกิโลเมตรที่ 18 แล้วเลี้ยวซ้ายไปอีก 3 กิโลเมตร ก็จะถึงที่หมาย

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

 4.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

นาข้าวบันไดที่เราเห็นภาพสวยๆ อยู่บ่อยครั้งในโซเชียลก็คือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นั่นเอง โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานทรัพย์ เพื่อจัดตั้งเป็นธนาคารข้าวแห่งแรกของโลก และทรงมีพระกระแสรับสั่งให้ประธานมูลนิธิโครงการหลวงเข้าช่วยเหลือพัฒนาอาชีพให้แก่ชาวเขาในพื้นที่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กาแฟอาราบิก้า ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ตั้งอยู่ที่บ้านดง หมู่ 5 ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในช่วงฤดูนาข้าวประมาณเดือนตุลาคม เพื่อนๆ ก็จะได้ชมคามงามของนาข้าวขั้นบันได และไม่ไกลจากศูนย์เพื่อนๆ ก็จะได้ชมแปลงปลูกกาแฟอาราบิก้าที่บ้านห้วยห้อม ซึ่งกาแฟของที่นี่ส่งจำหน่ายให้กับสตาร์บัคส์ด้วย นอกจากนั้นเพื่อนๆ จะได้ชมการทอผ้าขนแกะของกลุ่มแม่บ้านห้วยห้อม ซึ่งบอกเลยว่างานแต่ละชิ้นนั้นประณีตสุดๆ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เวลาเปิด - ปิด : ทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น. ค่าเข้าชม : มีไกด์ท้องถิ่นนำเยี่ยมชมรอบๆ หมู่บ้าน ครั้งละ 100 บาท ติดต่อ นายสุบิน กระจ่างเนตร ผู้ใหญ่บ้านห้วยห้อม 080-791-4107 การเดินทาง : จากตัวเมืองเชียงใหม่ให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 108 (เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) ผ่านแม่สะเรียง ไปยังอำเภอแม่ลาน้อย เมื่อถึงกิโลเมตรที่ 132 ให้เลี้ยวขวาไปตามเส้นทาง 1266 แล้วขึ้นดอยไปอีกประมาณ 30 กิโลเมตรก็จะถึงที่หมาย [caption id="attachment_11688" align="aligncenter" width="800"]ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง จ.แม่ฮ่องสอน Credit Photo: 70routesofking.tourismthailand.org[/caption]

5.ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตั้งอยู่ที่ ต.หมอกจำแป๋ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่ เนื่องจากแต่ก่อนนี้พื้นที่แห่งนี้ห่างไกลและเข้าถึงยากลำบากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นห่วงประชาชนชาวไทยใหญ่ กระเหรี่ยง ม้ง มูเซอ ลีซอ และลั๊วะ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ ที่ประกอบอาชีพทำลายป่า ทำไร่เลื่อนลอย ปลูกฝิ่น รับจ้างขนยาเสพติด จึงมีพระราชดำริให้กองทัพบก โดยกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่จัดตั้งศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง จ.แม่ฮ่องสอน ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองเป็นแห่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพราะหากเพื่อนๆ ได้ไปเที่ยวป่าสนริมอ่างเก็บน้ำปางอุ๋งที่เราคุ้นเคยกันก็จะได้มาเที่ยวที่ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง เพราะ ปางอุ๋ง นั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองนั่นเอง โดยภายในศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง จะประกอบไปด้วยศูนย์การวิจัยเชิงพัฒนาส่งเสริมอาชีพบนพื้นที่สูงหลายแขนง สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า ตลอดจนศูนย์อนุรักษ์และจัดการพื้นที่ป่า หากใครถวิลหาธรรมชาติอย่างแท้จริงรับรองว่ามาเที่ยวที่นี่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง จ.แม่ฮ่องสอน เวลาเปิด - ปิด : ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น. ค่าเข้าชม : ฟรี การเดินทาง : ให้ใช้ทางหลวง 1095 แม่ฮ่องสอน – ปาย เมื่อถึงกิโลเมตรที่ 10 ให้เลี้ยวซ้ายไปบ้านหมอกจำแป๋ ขับไปประมาณ 70 กิโลเมตรก็จะถึงที่หมาย ที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังมีโครงการหลวงซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจอยู่อีกหลายแห่ง ซึ่งจะให้ดีแนะนำว่าให้วางแผนการเดินทางในช่วงวันหยุดยาวสิ้นปีนี้แล้วจัด Road Trip กันไปสัมผัสธรรมชาติพร้อมอากาศหนาวๆ รับรองว่าฟินแท้อย่างแน่นอน

และหากต้องการจองที่พักในเชียงรายและแม่ฮ่องสอนราคาถูก ก็สามารถกดจองที่พักได้ที่ Expedia เพราะเรามีโรงแรมใกล้โครงการหลวงให้เลือกพักเพียบ

บทความประกันการเดินทาง

ประกันการเดินทาง

เพราะการเที่ยวกับเธอ ทำให้ฉันได้เจอความสุขเกินคาดคิด

เพราะการเดินทาง การท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสุขและช่วงเวลาดี ๆ ได้เสมอ โดยเฉพาะการได้ท่องเที่ยวไปยังที่ใหม่ ๆ พร้อมคนรู้ใจ
EYESRISUPA
24/07/2020

ประกันการเดินทาง

อัพเดต 9 ที่เที่ยวกรุงเทพฯ สำหรับคนชอบถ่ายรูปเก๋ ๆ

เสน่ห์อันเย้ายวนใจของกรุงเทพฯ นอกจากสตรีทฟู้ดอร่อย ๆ แล้ว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสวย ๆ คูล ๆ ให้ได้อัพรูปลงโซเชียลแบบไม่มีเอ้าท์ ซึ่งจะมีที่ไหนบ้างนั้น
ใบไม้ร่าเริง
01/02/2020

ประกันการเดินทาง

ปักหมุด! 8 ศาลเจ้า-วัดจีน ไหว้ขอพรรับ ตรุษจีน 2563

อยากไหว้พระ อยากพาครอบครัวไปขอพร สำหรับตรุษจีนปีนี้ จะไปที่ไหนดีนะ? ที่ไหนแก้ชง วัดไหนขอพรเฉพาะทางได้บ้าง วันนี้ Rabbit Care จะมาแนะนำ 8 สถานที่ ไหว้พระ-ขอพร
คะน้าใบเขียว
22/01/2020