หมวดหมู่ข้อเข่าเสื่อม

บทความทั้งหมด​ของข้อเข่าเสื่อม

Rabbit Care Blog Image 28364

ประกันสุขภาพ IPD-OPD

“เสียงดังกรอบแกรบ” ระวังเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม

พออายุเริ่มเข้า 40 ปี กระดูกก็เริ่มที่จะเสื่อมไปตามอายุ บางคนอาจจะมีเสียงดังกรอบแกรบภายในข้อ เกิดจากก๊าซในน้ำไขข้อกลายเป็นฟองนั่นเอง
ใบไม้ร่าเริง
18/06/2018