สินเชื่อส่วนบุคคล

พักชำระหนี้สินเชื่อ ช่วงโควิด-19 ระบาด ต้องเริ่มต้นยังไง?

ผู้เขียน : คะน้าใบเขียว
Published April 11, 2020
สินเชื่อส่วนบุคคล
หันไปทางไหนเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีเอาเสียเลย แต่จากข่าวที่รัฐบาลจะช่วยเยียวยาเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อและหนี้ของประชาชนก็น่าสนใจไม่น้อย ลองมาดูสิว่ามาตรการพักชำระหนี้ที่ว่านั้นเป็นอย่างไร? แล้วจะขอพักหนี้ยังไงดีล่ะ?สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไหนดี

พักชำระหนี้สินเชื่อ ช่วงโควิด-19 ระบาด ต้องเริ่มต้นยังไง?

คอนเฟิร์ม! แบงก์ชาติจับมือธนาคารเยียวยาประชาชน

หลังจากที่ไวรัสโควิด-19 ทำพิษจนหลายภาคส่วนส่งผลกระทบรุนแรงในวงกว้างต่อธุรกิจและประชาชนทั่วไป ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้จับมือธนาคารทั่วประเทศออกมาตรการช่วยลูกหนี้ ทั้งสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ บัตรเครดิต โดยการลดดอกเบี้ย พักชำระหนี้ ขยายเวลาผ่อนชำระ และให้ทุนหมุนเวียนเพิ่มสภาพคล่องในธุรกิจ เป็นต้นโดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับสถาบันการเงิน กำหนดมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ลูกหนี้ธุรกิจทุกประเภท และหนี้ครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเน้นการให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและเร่งปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งมีการกำหนดเป็นมาตรการชั่วคราวระยะเวลา 2 ปี ระหว่าง 1 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2564 ดังนี้
 • ให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม
 • พักชำระหนี้เป็นการชั่วคราว
 • ขยายระยะเวลาการชำระหนี้
 • ลดดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม
 • ผ่อนชำระขั้นต่ำบัตรเครดิตได้ต่ำกว่าร้อยละ 10
 • เพิ่มวงเงินชั่วคราวสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล 
สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลมาตราการเหล่านี้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้สถาบันการเงินช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกันเงินสำรอง รวมทั้งการรายงานข้อมูลเครดิตของลูกหนี้เพื่อให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นนั่นเอง  โดยมีเงื่อนไขและขั้นตอนต่าง ๆ แตกต่างไปตามแต่ละประเภทสินเชื่อ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารตั้งข้อกำหนด  ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2563 หลาย ๆ ธนาคาร ทั้งธนาคารสังกัดรัฐบาล และธนาคารพาณิชย์ภาคเอกชนได้ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เพิ่มเติม ซึ่งหลัก ๆ แล้วก็จะเป็นการพักเงินต้นและลดดอกเบี้ย โดยจะเน้นที่กลุ่มลูกหนี้รายย่อย และผู้ประกอบการขนาดเล็ก เพื่อจะช่วยให้ประชาชนมีสภาพคล่องทางการเงินในช่วงนี้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล

ต้องเตรียมอะไรบ้าง? ก่อนขอพักชำระหนี้

โดยทั่วไปแล้วเอกสารยิบย่อยนั้นจะขึ้นอยู่กับแต่ละทางธนาคารเรียกขอ แต่เอกสารหลัก ๆ ในการขอพักชำระหนี้สิน และประกอบการพิจารณาว่าลูกหนี้เข้าข่ายการเยียวยานี้หรือไม่ ต้องเตรียมเอกสารขั้นพื้นฐานต่อไปนี้ 1.แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอรับความช่วยเหลือ (มีให้ดาวน์โหลดฟรี ตามเว็บไซต์ของทุก ๆ ธนาคาร)2.เอกสารส่วนบุคคล
 • บัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบมรณะบัตร (แล้วแต่กรณี)
3.เอกสารรายได้ (เพื่อพิจารณาความสามารถในการประนอมหนี้)
 • อาชีพประจำ ต้องมีหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน และบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 • อาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ หรือ ค้าขาย ต้องมีหนังสือจดทะเบียนบริคณห์สนธิ หนังสือจดทะเบียนการค้า บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน หรือ เอกสารที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการของตนเอง เช่น สัญญาเช่าแผง เช่าร้าน ตัวอย่างใบสั่งสินค้า เป็นต้น
4.เอกสารแสดงภาระหนี้ต่าง ๆ เช่น ใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สัญญากู้เงินต่าง ๆ เป็นต้น
ใครที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองเข้าข่ายจะได้พักชำระหนี้หรือไม่ ก็ลองสอบถามทางธนาคารก่อนได้ เพื่อการอนุมัติที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
ทำสินเชื่อส่วนบุคคล

ขอพักชำระหนี้ ดีจริงหรือ ? 

เราควรทำความเข้าใจอีกเรื่อง คือ การขอพักชำระหนี้นั้นก็ไม่แตกต่างอะไรไปจากการปรับโครงสร้างหนี้ โดยเราทำความเข้าใจง่าย ๆ กันก่อนว่า การปรับโครงสร้างเหล่านี้ แบ่งเป็น 3 แบบ คือ 

ปรับโครงสร้างหนี้แบบป้องกัน ใช้กับลูกหนี้ที่ผ่อนชำระด้วยดีมาโดยตลอด แต่มาเจอเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้รายได้หายไปชั่วคราว แต่เชื่อว่ายังมีศักยภาพ และทำมาหากินได้ในอนาคต 

กลุ่มที่เป็นหนี้เสียอยู่แล้ว คือ ค้างชำระเกิน 3 งวดแล้ว ถือว่าเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

กลุ่มที่เจอเหตุการณ์หนักมาก รายได้สูญหาย เรียกว่า income shock และมีหนี้บ้าน หนี้รถยนต์ หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ต้องผ่อน กลุ่มนี้ต้องรีบไปขอพักชำระหนี้ ในประวัติการชำระหนี้ก็จะบอกว่าตอนนี้บัญชีนี้อยู่ระหว่างการพักชำระหนี้ จนถึงกำหนดของการพักชำระนั่นเอง

สินเชื่ออนุมัติไว สินเชื่อส่วนบุคคล ดอกเบี้ยถูก

แล้วแบบนี้ พักชำระหนี้ จะดีไหมนะ ? 

หลายคนอาจจะดีใจ โล่งใจ ที่สามารถพักชำระหนี้ได้ แต่ก็ไม่เสมอไป เพราะสิ่งที่คุณพึงต้องระวังคือเงื่อนไขต่างๆ  ที่ต้องอ่านให้เข้าใจเสียก่อนการลงนามตกลงพักชำระหนี้บางโครงการให้คุณพักชำระก็จริง แต่เป็นเพียงแค่เงินต้นเท่านั้น ส่วนดอกเบี้ยต่าง ๆ ยังคงเดินอยู่ หรือการทำเรื่องขอพักชำระหนี้แล้ว เงื่อนไขดอกเบี้ยต่าง ๆ จะเปลี่ยนไปภายหลังตลอดระยะเวลาสัญญา สุดท้ายดอกเพิ่ม เงินต้นเพิ่ม นี่คือเรื่องที่ควรระวังว่าจะทำแล้วไม่คุ้มเสียนะคะสรุปแล้ว ถ้าอยากพักชำระหนี้ในช่วง โควิด-19 แบบนี้ หากคุณยังมีความสามารถในการชำระหนี้ แปลว่ายังมีรายได้และยังพอชำระหนี้ได้ อาจเพราะกลัวว่ารายได้ในอนาคตจะไม่แน่นอน ในกรณีนี้ขอให้ผ่อนชำระตามปกติ กัดฟันสู้ต่ออีกสักหน่อยจะดีกว่า เพราะไม่เสี่ยงต่อดอกเบี้ยที่อาจจะเปลี่ยนไปตามสัญญาหลังขอพักชำระ หรือเสี่ยงโดนดอกเบี้ยเพิ่มในอนาคต

แต่ถ้าใครไม่ไหวจริง ๆ แนะนำให้ประเมินความคุ้มค่าเป็นหลัก และปรึกษาธนาคารเรื่องการพักชำระหนี้ให้ดีก่อนตัดสินใจนะคะ


ที่สำคัญ อย่าลืมอ่านเอกสารเกี่ยวกับข้อตกลงต่าง ๆ ในการขอพักชำระหนี้สินไว้ก่อนจะดีที่สุด และถ้าใครที่มองหาสินเชื่อส่วนบุคคลอื่น ๆ เพิ่มเติมไว้ใช้เป็นเงินสำรองในช่วงนี้ ก็ต้องนี่เลย สินเชื่อส่วนบุคคล จาก Rabbit Care แหล่งรวบรวมสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่น่าสนใจเอาไว้มากมาย ถ้าสนใจก็คลิกเลย!สินเชื่อส่วนบุคคล

ขอบคุณข้อมูลจาก :  www.thairath.co.th/lifestyle/life/1803641

บทความสินเชื่อส่วนบุคคล

Rabbit Care Blog Image 75173

สินเชื่อส่วนบุคคล

จัดการค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้อย่างไร เมื่อลูกน้อยต้องเรียนออนไลน์

หลายโรงเรียนอาจเริ่มให้เด็กๆ ที่ฉีดวัคซีนได้กลับไปเรียนบ้างแล้ว แต่หลายๆ โรงเรียนก็ยังคงมีเงื่อนไขด้วยการให้สลับกันเข้าไปเรียนอยู่
คะน้าใบเขียว
06/12/2021
Rabbit Care Blog Image 70766

สินเชื่อส่วนบุคคล

เคล็ดลับขอสินเชื่อส่วนบุคคล ให้ได้วงเงินสูง กู้ง่ายผ่านฉลุย

เมื่อต้องการเงินสักก้อนมาช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน การขอสินเชื่อส่วนบุคคล ก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ
IN-Wsible
11/06/2021
Rabbit Care Blog Image 70759

สินเชื่อส่วนบุคคล

เริ่มต้นธุรกิจเปิดร้านกาแฟ เตรียมตัวอย่างไร ให้ได้กำไรปัง ๆ

สมัยนี้เราจะได้เห็นเรื่องราวของเหล่าเศรษฐีอายุน้อยร้อยล้านกันมากขึ้น จึงเป็น 1 ในแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจ
IN-Wsible
10/06/2021