แบงค์ขาด ก็มีค่า! เอามา แลกธนบัตรชำรุด กันดีกว่า

“เงิน” เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสิ่งของระหว่างกัน ในอดีตนั้นคนเราใช้วิธีแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของ จนพัฒนามาเป็นการใช้เบี้ย เป็นเงินพดด้วง จนกลายมาเป็นเงินแบบเหรียญ และแบบธนบัตร แบบเดียวกับที่เราใช้กันในปัจจุบันนั่นเองค่ะ

เงินแบบธนบัตร หรือที่เราเรียกกันว่า แบงก์ นั้นทำมาจากกระดาษลายน้ำ จึงมีโอกาสชำรุด หรือเสียหายได้ง่ายกว่าเงินแบบเหรียญที่ทำมาจากโลหะ  ถ้าหาก ธนบัตรชำรุด เราจะทำอย่างไรได้บ้างให้เงินนั้นกลับมาใช้ได้เหมือนเดิม

ธนบัตรชำรุด
CC : ธนาคารแห่งประเทศไทย

4 ลักษณะของ ธนบัตรชำรุด

ธนบัตรที่ผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานาน ผ่านการส่งต่อมาหลายมือ ย่อมมีสภาพที่เปลี่ยนแปลง สึกหรอไปตามกาลเวลา ในบางกรณีอาจโดนสัตว์หรือแมลง กัด แทะ จนธนบัตรเสียหายไม่สามารถนำมาใช้งานได้ตามปกติ

พระราชบัญญัติเงินตรา พุทธศักราช 2501 มาตรา 18 บัญญัติไว้ว่า ธนบัตรชำรุด ไม่เป็นเงินที่จะ ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย โดยจำแนกลักษณะของ ธนบัตรชำรุด เป็น 4 ลักษณะ ดังนี้

 • ธนบัตรครึ่งฉบับ 

คือ ธนบัตรที่ถูกแยกตรงกลาง หรือค่อนไปทางกลาง เป็นสองส่วนตามแนวยืนเท่านั้น

 • ธนบัตรต่อท่อนผิด 

คือ ธนบัตรที่มีส่วนของธนบัตรใบอื่นมาต่อเข้าเป็นฉบับเดียวกัน

 • ธนบัตรขาดวิ่น 

คือ ธนบัตรที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายไป

 • ธนบัตรลบเลือน 

คือ ธนบัตรที่มีเหตุให้อ่านข้อความ หรือตัวเลขไม่ชัดเจน ตัวอักษรถูกลบเลือน

ถ้าต้องการ แลกธนบัตรชำรุด จะสามารถทำได้อย่างไร?

หากคุณมีธนบัตรชำรุดตามลักษณะดังกล่าว อย่าเพิ่งนำไปทิ้งนะคะ เพราะเราสามารถแลกคืน แล้วนำเงินมาใช้ได้ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการแลกเปลี่ยน ธนบัตรชำรุด ไว้ดังนี้

 • ยื่นคำร้องต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

หากเรามีความความประสงค์จะขอแลกเปลี่ยน ธนบัตรชำรุด ให้ทำคำร้องเป็นหนังสือตามแบบแผน และนำไปยื่นต่อธนาคารแห่งประเทศไทย หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยมอบหมาย โดยแนบธนบัตรที่ชำรุดไปกับคำร้องนำส่งธนบัตรชำรุดด้วย

ในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือเจ้าหน้าที่เห็นสมควรจะรับ ธนบัตรชำรุด ไว้แลกเปลี่ยน โดยไม่ต้องยื่นคำร้องก็ได้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาความเสียหาย

 • รับแลกเปลี่ยน ธนบัตรชำรุด ตามข้อจำกัดและหลักเกณฑ์

1. ธนบัตรครึ่งฉบับ รับแลกเปลี่ยนแต่ละครึ่งฉบับเพียงครึ่งราคาเต็มของธนบัตรนั้น
2. ธนบัตรต่อท่อนผิด ถ้าไม่เกิน 2 ท่อน แต่ละท่อนเป็นธนบัตรแบบและจำนวนเดียวกัน จะรับแลกเปลี่ยนเต็มราคาของธนบัตรนั้น
3. ธนบัตรขาดวิ่น รับแลกเปลี่ยนเฉพาะกรณีที่เห็นประจักษ์ว่าส่วนที่เหลืออยู่มีมากกว่าครึ่งฉบับ รับแลกเปลี่ยนตามราคาเต็มของธนบัตรนั้น
4. ธนบัตรลบเลือน รับแลกเปลี่ยนในกรณีที่มีการลบเลือนนั้น แต่ไม่ได้ลบเลือนจนดูไม่ออกว่าเป็นธนบัตรที่แท้จริง โดยจะรับแลกเปลี่ยนเต็มราคาของธนบัตรนั้น

ธนบัตรชำรุด

เราสามารถขอ แลกธนบัตรชำรุด ได้ที่ไหนบ้าง?

สำหรับเพื่อนๆ ที่ต้องการนำ ธนบัตรชำรุด ไปแลกเปลี่ยนเป็น ธนบัตรรุ่นใหม่ สามารถขอแลกธนบัตรได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น ตามสถานที่ต่อไปนี้เลย

 • ธนาคารออมสิน ทั่วประเทศ (ให้บริการทุกวัน ตามเวลาทำการปกติ)
 • ธนาคารพาณิชย์ ทั่วประเทศ (ให้บริการเฉพาะวันพุธ ยกเว้นสาขาย่อยและสาขาในห้างสรรพสินค้า)

แต่ธนาคารจะรับแลกเปลี่ยนเฉพาะ ธนบัตรชำรุด ที่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นธนบัตรของจริงที่ผลิตจากโรงพิมพ์ธนบัตรซึ่งควบคุมโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นค่ะ 

หากธนบัตรเป็นของปลอม จะถือว่าผิดกฎหมายและถูกนำไปทำลายทันที เพราะฉะนั้น อย่าลืมตรวจสอบธนบัตรให้ดีนะคะว่าเป็นของปลอมหรือไม่

5 วิธีตรวจสอบ ธนบัตรปลอม

ธนบัตรปลอม เป็นธนบัตรที่มีการลักลอบผลิตและนำมาใช้ปะปนกับธนบัตรของจริง ซึ่งถือว่าผิดกฎหมายและธนบัตรนั้นไม่สามารถนำมาใช้จ่ายได้ เราสามารถสังเกตตามจุดต่างๆ ของธนบัตรว่าเป็นของจริงหรือของปลอมได้ด้วยวิธีต่อไปนี้ค่ะ

 • กระดาษธนบัตร

ธนบัตรของจริงจะทำจากกระดาษที่มีใยฝ้ายเป็นส่วนประกอบหลัก มีความแข็งแกร่ง ทนทาน ไม่ยุ่ยง่าย เมื่อสัมผัสจะรู้สึกแตกต่างจากกระดาษทั่วไป

 • แถบสีโลหะ

เกิดจากขั้นตอนการผลิตด้วยการฝังแถบพลาสติกขนาดเล็กเคลือบด้วยสีโลหะไว้ในเนื้อกระดาษตามแนวตั้ง และมีบางส่วนของแถบปรากฏที่ด้านหลัง ภายในแถบจะมีตัวเลขแจ้งราคาของธนบัตรนั้นๆ เมื่อยกส่องจะมองเห็นชัดทั้ง 2 ด้านแลกธนบัตรชำรุด

 • แถบฟอยล์ 3 มิติ

เป็นแถบฟอยล์ที่ถูกผนึกตามแนวตั้ง ภายในมีภาพเป็นมิติ และจะเคลื่อนไหวเมื่อพลิกเอียงธนบัตรไปมา เปลี่ยนสีสะท้อนสวยงาม

 • ตัวเลขแฝง

เป็นตัวเลขที่ซ่อนอยู่ในลวดลายเส้นนูนบริเวณมุมล่างของธนบัตร จะสามารถมองเห็นได้เมื่อพลิกเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่าง โดยมองจากมุมล่างซ้ายเข้าหากึ่งกลางของธนบัตร

 • ตัวเลขจิ๋ว

ตัวเลขจิ๋วถูกซ่อนไว้อย่างกลมกลืนในลวดลายของธนบัตร เพื่อให้ยากต่อการปลอมแปลง เป็นตัวเลขจิ๋วที่บ่งบอกราคาของธนบัตรนั้นๆ จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อใช้แว่นขยาย

(คุณสามารถไปดูภาพจริงๆ ในการสังเกตธนบัตร จาก ธปท. ได้เลยค่ะ)

นอกจากจะนำธนบัตรไปจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันได้แล้ว ธนบัตรยังยังเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีคุณค่าทางศิลปะ มีลวดลายที่บ่งบอกเอกลักษณ์ความเป็นไทย เพราะฉะนั้น เมื่อนำ ธนบัตรชำรุด ไปแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรใบใหม่มาใช้แล้ว ก็ขอให้นำไปใช้ในสิ่งที่เกิดประโยชน์และไม่ผิดกฎหมายนะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

บทความทั้งหมด

คนอ้วน
ประกันสุขภาพ

“คนอ้วน” เสี่ยงโควิด-19 มีวิธีรับมืออย่างไรให้ปลอดภัย

ณ ห้วงเวลานี้ คงปฎิเสธไม่ได้ว่า ประกันโควิด-19 ถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่เพิ่มความอุ่นใจได้ไม่น้อย สำหรับสถานการณ์ระลอกใหม่นี้ที่มีแนวโน้วว่า จะมีการเพิ่มปริมาณผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคนอ้วนหลังจากที่แพทย์ออกมาเตือนว่า คนที่มีน้ำหนักมากหรือคนอ้วน มีโอกาสเสี่ยงติดโควิด-19 มากกว่าคนปกตินั้น เกิดจากเพราะสาเหตุอะไร แล้วอย่างนี้คนอ้วนจะมีวิธีรับมืออย่างไรบ้าง Rabbit Care มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาฝากกัน  ทำไม? คนอ้วนถึงเสี่ยงติดโควิด-19 มากสุด  ต้องยอมรับว่า

วันตรุษจีน
บัตรเครดิต

เตรียมตัวไหว้เจ้าวันตรุษจีนแบบนิวนอร์มอล เลี่ยงโควิด-19

นับถอยหลังย่างก้าวเข้าสู่เทศกาลวันตรุษจีน ซึ่งถือว่าเป็นวันปีใหม่ของคนจีน หรือคนไทยเชื้อสายจีน เพื่อจัดตระเตรียมของไหว้บรรพบุรุษ และไหว้เทพเจ้า ที่จะช่วยเสริมให้เจริญในหน้าที่การงานก้าวหน้า และเฮง ๆ ตลอดปี และในปีนี้เนื่องจากว่าเรายังคงต้องประสบกับปัญหาโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ยังแพร่ระบาดอย่างหนัก จึงทำให้คนไทยเชื้อสายจีนต้องจัดกิจกรรมในครั้งนี้แบบนิวนอร์มอล ซึ่งต้องมีการเตรียมอะไรบ้างเพื่อให้ห่างไกลโควิด-19 ตามไปดูกันเลย      ขั้นตอนการไหว้เจ้าตรุษจีนยุคนิวนอร์มอล ในยุคโควิด-19 พฤติกรรมการไหว้เจ้าตรุษจีนมีการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคนิวนอร์มอล เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยเป็นสำคัญหลังจากที่โควิด-19 ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง

หม้อน้ำรั่ว
ประกันรถยนต์

หม้อน้ำรถยนต์รั่วกลางทาง ต้องรับมืออย่างไร

ใครขับรถเก่าที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป คงต้องประสบพบเจอกับปัญหาเครื่องยนต์ที่ร้อนจัด เนื่องจากหม้อน้ำรั่ว ทำให้รถสตาร์ทไม่ติด ซึ่งเราที่เป็นเจ้าของรถจะมีวิธีการสังเกตและวิธีการจัดการแก้ไขได้อย่างไร วันนี้ Rabbit Care นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาฝากสำหรับผู้ขับขี่ที่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเครื่องยนต์มากนัก ว่าถ้าเกิดปัญหาดังกล่าวจะรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ได้อย่างไร  วิธีสังเกตอาการหม้อน้ำรั่ว โดยปกติแล้วรถยนต์ทุกคันจะต้องมีหม้อน้ำ ซึ่งเป็นอุปกรณ์หนึ่งของรถยนต์ที่จะช่วยในการระบายความร้อนนั่นเอง เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงจนเกินไป และถ้าวันหนึ่งวันใดหากเกิดปัญหาผิดปกติของระบบอาจทำให้หม้อน้ำรั่วได้ โดยอาการต่าง ๆ อาจสังเกตได้ดังนี้  

icon image icon image
Back to top