สินเชื่อส่วนบุคคล

ติดหนี้สินเชื่อบ้าน ผ่อนด้วยสินเชื่อปลดหนี้ Citibank

ผู้เขียน : Rthorns
Published June 12, 2017
เชื่อว่าคงไม่มีใครที่จะสามารถปฏิเสธถึงความสำคัญของบ้านและที่อยู่อาศัยของมนุษย์เราได้เลย เพราะในความเป็นจริงแล้ว บ้านคือทุกสิ่ง คือจุดเริ่มต้นของความรัก สายสัมพันธ์ของทั้งครอบครัวผู้อยู่อาศัย และเพื่อนบ้านรอบ ๆ ข้าง ยังไม่รวมถึงประโยชน์ในด้านที่บ้านเป็นสิ่งที่คอยคุ้มกันเราให้นอนหลับสบาย หรือในภาษาไทยบ้าน ๆ หน่อยก็คงจะเรียกว่า “เป็นที่ซุกหัวนอน” ด้วยความสำคัญของบ้านนี้เอง จึงไม่น่าแปลกใจที่ทำไมที่อยู่อาศัยจึงกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เรา และเป็นที่มาของหนี้สินเชื่อบ้านในปัจจุบัน กลายเป็นปัญหาเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด ดังนั้นวันนี้เราจึงอยากที่จะมาแชร์ประโยชน์ของการรวมหนี้ ปลดหนี้จากสินเชื่อบ้านกัน 

สินเชื่อบ้านคืออะไร

[caption id="attachment_5029" align="alignnone" width="800"] (cc) http://www.lelongtips.com.my/[/caption] สินเชื่อบ้าน สามารถกล่าวถึงความหมายให้เข้าใจได้ง่าย ๆ คือ การที่เราไปกู้ยืมเงินธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อให้พวกเขาออกเงินค่าซื้อหรือสร้างบ้านให้เราก่อน โดยหลักทรัพย์ประกันก็คือ บ้านหลังดังกล่าว ซึ่งจะกลายเป็นหลักค้ำประกันเงินกู้กับทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารซิตี้แบงก์ เพื่อให้มั่นใจว่าหากการผ่อนชำระไม่เป็นไปตามข้อตกลงทางธนาคารหรือสถาบันการเงินยังมีหลักประกันดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ คำว่า “บ้าน” ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่บ้านที่อยู่อาศัยธรรมดา ๆ เพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด คอนโด อาคารพาณิชย์ ทาวน์โฮม และทาวน์เฮ้าส์ เช่นกัน

สินเชื่ออเนกประสงค์

[caption id="attachment_5030" align="alignnone" width="800"] (cc) http://homeandloansearch.com/[/caption] หนึ่งในสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับสินเชื่อบ้านโดยตรง แต่หลายคนยังไม่ทราบก็คือสินเชื่ออเนกประสงค์ ซึ่งหมายถึงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านที่มีผลการผ่อนชำระที่ดีกับธนาคาร เป็นเงินกู้ที่ผู้กู้สามารถนำไปใช้จ่ายส่วนบุคคลได้ กล่าวคือ เหมือนเป็นการทำสินเชื่อกู้ยืมเงินมาใช้สอยเพิ่มเติมจากสินเชื่อบ้าน ซึ่งจะกู้ได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการชำระหนี้ของผู้กู้สินเชื่อบ้าน หากตรงเวลา และจ่ายอย่างสม่ำเสมอก็ไม่น่ามีปัญหาในการทำสินเชื่ออเนกประสงค์เพิ่ม  โดยระยะเวลาการกู้สูงสุดของสินเชื่ออเนกประสงค์ส่วนใหญ่จะสูงสุดได้ไม่เกิน 15 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ ไม่เกิน 60 ปี (กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ) หรือไม่เกิน 65 ปี (กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว) และหลักประกันก็ยังคงเป็นบ้านหรือที่อยู่อาศัยของเราเหมือนเดิม  

สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ: สินเชื่อรวมหนี้ซิตี้แบงก์

[caption id="attachment_5031" align="alignnone" width="800"] (cc) http://www.insurechance.com/[/caption] หนึ่งในสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำที่สามารถช่วยรวมหนี้ที่เกิดขึ้นจากสินเชื่อบ้านหรือที่อยู่อาศัยให้กับคุณได้ก็คือ สินเชื่อรวมหนี้ซิตี้แบงก์ ซึ่งช่วยลดภาระการผ่อนชำระยอดใช้จ่ายต่อเดือนลง ทำให้ง่ายต่อการจัดการเครดิต ทั้งยังลดจำนวนครั้งในการชำระให้น้อยลง เเละที่สำคัญจำนวนวงเงินที่เหลือหลังการรวมหนี้สามารถนำมาใช้เสริม ความคล่องตัวทุกความต้องการของคุณเเละครอบครัวได้ด้วย โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 18% ต่อปีเลยทีเดียว 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 
 • สัญชาติไทย มีอายุ 21 ปีขึ้นไป (รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี)
 • มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานบริษัท
 • ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ
 

เงื่อนไข

 
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 1,000,000บาท
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ใดๆ เมื่อรวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 28%
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน 5 - 35 บาทต่อครั้งขึ้นอยู่ กับผู้ให้บริการ กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขและ ค่าใช้จ่าย ณ จุดให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ข้อมูลเครดิต 12 บาท ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ทวงถามหนี้ 100 บาท/รอบบัญชี
 • การพิจารณาอนุมัติคำขอ และ/หรือการกำหนดวงเงินสินเชื่อ และ/หรืออัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ ขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขภายใน บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้การอนุมัติใดๆ ดังกล่าวให้ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม เงื่อนไข รวมถึงการพิจารณาฯและการคืนเอกสาร โดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

เอกสารประกอบ

 
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และ สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด (ถ้ามี)
 
อย่างไรก็ตามในกรณีของการรวมหนี้สินเชื่อบ้านหรือที่อยู่อาศัยแต่ละประเภท อาจมีรายละเอียดและอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกัน โดยทั่วไปจะให้วงเงินกู้สูงสุดสำหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภท ยกเว้นอาคารชุดที่จะอนุมัติให้ 90%-95% ของราคาประเมิน หรือราคาซื้อขาย แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า (ข้อมูลจาก moneyhub) [caption id="attachment_5032" align="alignnone" width="800"] (cc) https://www.afghomeloans.com.au/[/caption] เห็นสินเชื่อรวมหนี้ดี ๆ มีประโยชน์จากซิตี้แบงก์แบบนี้แล้ว คงอยากสมัครแล้วใช่ไหมล่ะ ติดต่อเรา Rabbit Careได้เลยย ขอบคุณข้อมูลจาก: citibank

บทความสินเชื่อส่วนบุคคล

Rabbit Care Blog Image 75173

สินเชื่อส่วนบุคคล

จัดการค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้อย่างไร เมื่อลูกน้อยต้องเรียนออนไลน์

หลายโรงเรียนอาจเริ่มให้เด็กๆ ที่ฉีดวัคซีนได้กลับไปเรียนบ้างแล้ว แต่หลายๆ โรงเรียนก็ยังคงมีเงื่อนไขด้วยการให้สลับกันเข้าไปเรียนอยู่
คะน้าใบเขียว
06/12/2021
Rabbit Care Blog Image 70766

สินเชื่อส่วนบุคคล

เคล็ดลับขอสินเชื่อส่วนบุคคล ให้ได้วงเงินสูง กู้ง่ายผ่านฉลุย

เมื่อต้องการเงินสักก้อนมาช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน การขอสินเชื่อส่วนบุคคล ก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ
IN-Wsible
11/06/2021
Rabbit Care Blog Image 70759

สินเชื่อส่วนบุคคล

เริ่มต้นธุรกิจเปิดร้านกาแฟ เตรียมตัวอย่างไร ให้ได้กำไรปัง ๆ

สมัยนี้เราจะได้เห็นเรื่องราวของเหล่าเศรษฐีอายุน้อยร้อยล้านกันมากขึ้น จึงเป็น 1 ในแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจ
IN-Wsible
10/06/2021