ผู้พิการ สามารถทำประกันภัย รูปแบบไหนได้บ้าง

ปัจจุบันประเทศไทยของเรา มีจำนวนผู้พิการ มากถึง 1,808,524 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.63 ของประชากรทั้งหมดและมีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ถ้าเป็นในอดีตกลุ่มผู้พิการส่วนใหญ่จะไม่สามารถทำการซื้อประกันต่างๆ ได้ เนื่องจากผู้พิการ เข้าข่ายอยู่ในกลุ่มที่บริษัทประกันคิดว่า “มีความเสี่ยงด้านสุขภาพสูง” และกรมธรรม์ของหลายบริษัทได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่า

“ผู้เอาประกันจะต้องมีร่างกายสมบูรณ์ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ”

แต่ถึงแม้พวกเขาจะพิการ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ความเสี่ยงต่างๆ ในชีวิตของพวกเขาจะน้อยกว่าคนปกติเลย สังคมไทยรวมถึงธุรกิจประกันภัยจึงได้เริ่มมีการปรับตัวเพื่อให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงสิทธิในเรื่องของประกันภัยได้เทียบเท่ากับคนปกติทั่วไปมากขึ้น ซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันว่าในปัจจุบัน ผู้พิการสามารถเลือกทำประกันอะไรได้บ้าง

ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

คปภ. ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยและสมาคมประกันชีวิตไทย ได้ทำการออกแบบ “กรมธรรม์อุบัติเหตุ เพื่อคนพิการ สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)” สำหรับคนพิการโดยเฉพาะ

เพื่อให้ผู้พิการเข้าถึงระบบประกันภัยได้มากขึ้นและสามารถใช้มันเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงในชีวิตได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้พิการในอนาคต และที่สำคัญมี เบี้ยประกัน เริ่มต้นเพียง 300 บาทต่อปี เท่านั้น

ความคุ้มครองของประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ

สำหรับความคุ้มครองของประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการนั้น จะครอบคลุมความเสี่ยงและจ่ายเงินชดเชยในกรณีของ

 • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

  ไม่รวมการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวน 100,000 บาท

 • กรณีเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม

  ลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวน 50,000 บาท

 • ผลประโยชน์ค่าใช้จ่าย

ในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรกนับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) จำนวน 5,000 บาท

 • ผลประโยชน์ชดเชย

เงินปลอบขวัญ เนื่องจากอุบัติเหตุ (ต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นคนไข้ใน ในโรงพยาบาล เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 4 วัน) ตลอดระยะเวลาประกันภัย จำนวน 5,000 บาท

 • ผลประโยชน์การชดเชยรายได้

ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 200 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 20 วัน

ประกันภัยผู้พิการ1(cc) i.ytimg.com

ใครสามารถทำประกันนี้ได้บ้าง

สำหรับในเบื้องต้นนั้น ประกันภัยอุบัติเหตุ เพื่อคนพิการสามารถรองรับความพิการได้ 3 กลุ่ม คือ 

 • กลุ่มคนพิการทางการมองเห็น
 • กลุ่มคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
 • กลุ่มคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย

โดยกลุ่มผู้พิการเหล่านี้เป็นกลุ่มที่สามารถพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตประจำวันให้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติ ดังนั้นจึงควรที่จะได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลือกให้พวกเขาได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเองเทียบเท่ากับคนปกติ

เงื่อนไขของประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ

สำหรับผู้พิการที่ประสงค์จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 60 ปีบริบูรณ์ และสามารถซื้อได้คนละไม่เกิน 2 กรมธรรม์

โดยการซื้อประกัน คุณสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผู้พิการไปซื้อได้กับ บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 30 บริษัท หรือจะเข้าไปซื้อที่เคาร์เตอร์เซอร์วิสใน 7-11 หรือเทสโก้โลตัสก็ได้

ประกันภัยผู้พิการ2

ประกันสังคมและบัตรทอง

1. ประกันสังคม

สำหรับผู้พิการที่เข้าทำงานในหน่วยงานหรือบริษัทต่างๆ สามารถเลือกใช้สิทธิ์การรักษาของประกันสังคมได้แล้ว โดยสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ได้ อีกทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เหมือนกับบุคคลปกติครบทุกประการ ไม่ว่าจะเป็น

 • เงินค่าทดแทนการขาดรายได้ กรณีพักรักษาตัวตาคำสั่งแพทย์ของผู้พิการที่เป็นผู้ประกันตน
 • กรณีคลอดบุตร
 • กรณีทุพพลภาพ
 • กรณีเสียชีวิต
 • สงเคราะห์บุตร
 • ว่างงาน
 • ชราภาพ

โดยผู้พิการที่ต้องการจะแจ้งความประสงค์เลือกใช้ สิทธิ์ประกันสังคม สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานประกันสังคม จังหวัด เขตพื้นที่ และสาขาทุกแห่งทั่วประเทศ

นอกจากนั้น ผู้พิการยังสามารถเลือกได้อีกด้วยว่า อยากจะใช้สิทธิการรักษาของประกันสังคม หรือ ประกันสุขภาพ (บัตรทอง) อย่างใดอย่างหนึ่งได้ และหากสิ่งที่เลือกไม่ตอบรับกับความต้องการ ก็สามารถเปลี่ยนได้ปีละ 1 ครั้ง

ประกันสุขภาพคนพิการ

2. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง

ในกรณีที่ผู้พิการเลือกรับการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง ผู้พิการจะสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐได้ทุกแห่งโดยไม่ต้องมีใบส่งต่อ และมีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ เช่น

 • การตรวจวินิจฉัย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษด้วยวิธีอื่น ๆ
 • การบริการอุปกรณ์เทียมอุปกรณ์เสริมหรือเครื่องช่วยความพิการ
 • กายภาพบำบัด
 • การบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและการบริการส่งเสริมพัฒนาการ
 • การฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะที่จำเป็นแก่ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ

หากผู้พิการเลือกรับการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะจัดหน่วยบริการทดแทนโดยอัตโนมัติ

แต่หากผู้ประกันตนที่เป็นคนพิการต้องการเปลี่ยนหน่วยบริการที่จัดให้ สามารถติดต่อขอเปลี่ยนหน่วยบริการได้ที่หน่วยบริการของ สปส. ทุกแห่ง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1330

ประกันภัยผู้พิการ3

แล้วประกันแบบอื่นๆละ สามารถทำได้หรือไม่?

สำหรับผู้พิการที่มีความสนใจอยากทำ ประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพเพิ่มเติม ต้องบอกก่อนว่า ในปัจจุบันยังไม่มีกรมธรรม์ที่ออกแบบมาเพื่อผู้พิการโดยเฉพาะ

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ผู้พิการจะไม่สามารถทำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพได้เลย

เพราะ บริษัทประกันบางแห่งมี กรมธรรม์ประกันภัย ที่ไม่ได้ระบุเงื่อนไขด้านความพิการเอาไว้ ทำให้ผู้พิการก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปซื้อและทำสัญญาประกันได้ แต่จะได้รับประกันหรือไม่ ก็ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละบริษัทอีกที 

แน่นอนว่า เงื่อนไขในการรับประกันจะต้องมีมากกว่าคนปกติและเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายก็อาจจะมีราคาสูงกว่าปกติก็เป็นได้ เพราะฉะนั้น ผู้พิการที่ต้องการจะซื้อประกันเหล่านี้ ควรศึกษาข้อมูลและปรึกษาบริษัทประกันให้ดีเสียก่อนที่จะตัดสินใจทำ เพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆนั่นเอง

ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่ผู้พิการสามารถเข้าถึงสิทธิพื้นฐานต่างๆได้มากขึ้น แต่ปัญหาความเลื่อมล้ำในสังคมไทยก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องถกเถียงและแก้ไขกันต่อไปเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม

สำหรับธุรกิจประกันภัยนั้น เราก็หวังว่าในอนาคตจะมีการขยายความคุ้มครองไปยังกลุ่มผู้พิการอื่นๆมากขึ้น และบริษัทประกันภัยเองก็คงจะเริ่มปรับตัวและสร้างกรมธรรม์ประกันแบบต่างๆเพื่อมารองรับความต้องการของผู้พิการได้มากขึ้นด้วย

บทความทั้งหมด

ผู้สูงวัย
ประกันสุขภาพ

แอปพลิเคชันใหม่ ‘ชราเฮโย’ สำหรับ สุขภาพของ ผู้สูงวัย

เปิดตัวแล้ว สำหรับแอปพลิเคชั่นใหม่ล่าสุด ที่จะช่วยให้สังคม ผู้สูงวัย ในไทยนั้น สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น กับ แอปพลิเคชั่น ‘ชราเฮโย’  ที่จะช่วยสกัดปัญหาโรคร้าย โรคชรา ไม่ว่าจะเป็น โรคอ้วน, ความดันเลือดสูง, เบาหวาน, ข้ออักเสบ, ปอดอุดกั้นเรื้อรัง, หัวใจตีบ หรืออัมพาต เป็นต้น

โรคไหลตาย
ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง

ระวัง! สัญญาณร้าย ก่อนเป็นโรคไหลตาย

โรคไหลตาย อีกหนึ่งโรคร้าย ภัยเงียบ ที่วันดีคืนดี อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งกับคนรอบตัว หรือตัวเราเอง แล้วโรคนี่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไหมนะ เราเสี่ยงเป็นโรคไหลตายพวกนี้รึเปล่า มีสัญญาณอะไรหรือไม่ มาดูกันเลยดีกว่า     สัญญาณก่อนเป็นโรคไหลตาย   โรคไหลตายคืออะไรกัน ? เกิดจากอะไรนะ? ทำความรู้จักกันก่อนว่า อาการ “ไหลตาย”

ถั่งเช่า
บริการอื่น ๆ

ถั่งเช่า ดีต่อสุขภาพจริงหรือภัยเงียบ ?

ช่วงนี้สิ่งที่กำลังเป็นทอล์คออฟเดอะทาวน์ในประเด็นสุขภาพเห็นจะหนีไม่พ้น “ถั่งเช่า” เพราะธุรกิจอาหารเสริมที่มีถั่งเช่าเป็นส่วนประกอบหลักกำลังเป็นที่แพร่หลายในท้องตลาดอย่างมาก มีโฆษณาสรรพคุณเกินจริงทางเคเบิลทีวีแทบทุกช่อง ทำให้บรรดาลูกหลานต่างเป็นห่วงผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านว่าจะหลงซื้อมารับประทาน ซึ่งก็ได้มีผู้สูงอายุจากหลายครอบครัวหลงเชื่อและสั่งมารับประทานกันมากมาย ที่น่าเสียใจก็คือบางคนได้รับอันตรายจนถึงแก่ชีวิต จึงทำให้หลาย ๆ คนเริ่มสงสัยว่าถั่งเช่าคืออะไรกันแน่ ก่อนหน้านี้ไม่เคยได้ยินใครออกมาพูดถึงอันตรายของมัน สรุปแล้วมันมีประโยชน์จริงหรือเป็นภัยเงียบต่อสุขภาพของคนเรา หากอยากรู้ ติดตามได้ในบทความเลยค่ะ ถั่งเช่าคืออะไร ? ถั่งเช่า หรือที่หลายคนรู้จักกันในนามของ “ไวอะกร้าแห่งเทือกเขาหิมาลัย” เรียกในภาษาจีนกลางว่า

icon image icon image
Back to top