ประกันสุขภาพ IPD-OPD

อาชีพฟรีแลนซ์ ควรทำ ประกันสุขภาพ หรือ ประกันสังคม

ผู้เขียน : wacheese
Published January 25, 2018
ประกันสังคม

เป็นที่ทราบกันดีว่า อาชีพอิสระ หรืออาชีพฟรีแลนซ์ (Freelancer) จะไม่ได้รับสวัสดิการจากนายจ้างที่จะเข้ามาช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล หรือที่เรียกว่า ประกันสุขภาพกลุ่ม ดังนั้น ฟรีแลนซ์หลายคนจึงต้องหันไปทำประกันสุขภาพ และประกันสังคมด้วยตนเองแทน

แล้วระหว่างการทำ ประกันสุขภาพ และประกันสังคม แบบใดจะเหมาะกับอาชีพฟรีแลนซ์มากกว่ากัน หรือควรจะทำควบคู่กันไปดี อยากหายสงสัยก็ตาม Rabbit Care มาเลย

อาชีพอิสระ อาชีพฟรีแลนซ์ หลักประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ VS ประกันสังคม

แม้ประกันสุขภาพ และประกันสังคมจะให้สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกัน แต่ก็มีข้อแตกต่างกันอยู่มาก โดยเฉพาะความคุ้มครองเพิ่มเติม และค่าใช้จ่ายในการทำหลักประกัน ทั้งการให้ความคุ้มครอง การชดเชยต่างๆ และราคาเบี้ยประกัน ดังนี้

1. ประกันสุขภาพ

“ประกันสุขภาพ” คือ ประเภทของการประกันภัยที่ผู้ทำประกันตกลงทำสัญญากับบริษัทประกัน ว่าจะจ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการรักษาพยาบาล โรคภัยร้ายแรง หรืออุบัติเหตุ ให้กับผู้เอาประกันภัย

โดยประเภทประกันสุขภาพที่เหมาะกับอาชีพอิสระ เช่น ประกันสุขภาพแบบรายบุคคล ซึ่งประโยชน์ที่ผู้เอาประกันจะได้รับ คือ

บริษัทประกันจะคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บ และการบาดเจ็บนั้นทำให้ผู้เอาประกันต้องรับการรักษาพยาบาล ซึ่งบริษัทประกันจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ส่วนเบี้ยของประกันสุขภาพก็ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด และเงื่อนไขของแผนประกันสุขภาพนั้นๆ โดยจะมีผลมาจากปัจจัยด้านอายุ เพศ สุขภาพ และอาชีพร่วมด้วย แต่ส่วนใหญ่แล้วเบี้ยประกันจะมีราคาค่อนข้างสูง

หากเลือกทำประกันสุขภาพกับ Rabbit Care รับรองว่า ผู้ซื้อกรมธรรม์จะได้รับราคาเบี้ยประกันที่ถูกกว่าและคุ้มค่ากว่าการทำประกันสุขภาพกับที่อื่น แน่นอนค่ะ ฟันธงเลย!

2. ประกันสังคม

ประกันสังคมมาตรา 40 เป็นหลักประกันความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออาชีพฟรีแลนซ์โดยเฉพาะ ซึ่งสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมมาตรา 40 มีให้เลือกตัดสินใจถึง 3 ทางเลือก ดังนี้

  • ประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่ 1

เป็นการเลือกจ่ายเงินสมทบ 100 บาทต่อเดือน โดยจะมอบสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ และเสียชีวิต

ผู้ประกันตนจะได้รับเงินชดเชยรายได้เมื่อเจ็บป่วย และเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล 300 บาทต่อวัน โดยสูงสุดไม่เกิน 30 วัน และค่าทำศพ 20,000 บาท

อาชีพอิสระ อาชีพฟรีแลนซ์ หลักประกันสุขภาพ
ขอขอบคุณภาพจาก www.thonburi2hospital.com
  • ประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่ 2

เป็นการเลือกจ่ายเงินสมทบ 150 บาทต่อเดือน โดยจะมอบสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต และชราภาพเท่านั้น

ผู้ประกันตนจะได้รับเงินชดเชยรายได้เมื่อเจ็บป่วยและเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล 300 บาทต่อวัน โดยสูงสุดไม่เกิน 30 วัน และเงินค่าเกษียณอายุไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท

  • ประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3

เป็นการเลือกจ่ายเงินสมทบ 450 บาทต่อเดือน โดยจะมอบสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต และชราภาพ

ผู้ประกันตนจะได้รับเงินชดเชยรายได้เมื่อเจ็บป่วย และเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล 300 บาทต่อวัน โดยสูงสุดไม่เกิน 30 วัน และเงินค่าทำศพสูงสุด 40,000 บาท

อาชีพอิสระ อาชีพฟรีแลนซ์ หลักประกันสุขภาพ

อาชีพอิสระ กับ ประกันสุขภาพ และ ประกันสังคม 

แม้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ (Freelancer) จะมีรายได้ที่ค่อนข้างสูง เพราะสามารถรับงานได้อย่างหลากหลายและไม่จำกัด

แต่ฟรีแลนซ์ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่นับว่ายังไม่มั่นคงนัก เนื่องจากมีรายได้ที่ไม่แน่นอน ไม่มีโบนัส และสิทธิประโยชน์อย่างมนุษย์เงินเดือนทั่วไป

ด้วยเหตุผลนี้เองจึงทำให้ผู้ประกอบอาชีพฟรีแลนซ์หลายคน มองหาหลักประกันสุขภาพให้กับชีวิต อย่าง ประกันสุขภาพ และประกันสังคม ซึ่งมีคำถามต่อมาอีกว่า เราควรจะเลือกทำหลักประกันประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือควรทำควบคู่ไปกันดี ?

การเลือกทำประกันสุขภาพและประกันสังคม ก็ต้องขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ และความต้องการสิทธิประโยชน์ทางด้านสุขภาพของแต่ละบุคคลแต่หากต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ที่ครบถ้วนและครบครันแล้ว ก็ควรจะเลือกทำ ประกันสุขภาพ และประกันสังคมควบคู่กันไป

เพราะจากข้อมูลข้างต้นคงเห็นกันแล้วว่า หลักประกันทั้ง 2 ประเภทจะให้สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

สำหรับผู้ที่เริ่มต้นประกอบอาชีพฟรีแลนซ์และยังมีกำลังทรัพย์ไม่มากนัก แต่มีความต้องการที่จะหาหลักประกันทางด้านสุขภาพให้แก่ตนเอง อาจจะใช้วิธีการตรวจสอบสวัสดิการที่ได้รับจากภาครัฐ อย่าง บัตรทองก่อน

แล้วจากนั้นก็ค่อยเลือกทำประกันสุขภาพที่มีราคาเบี้ยประกันไม่สูงมาก และมอบสิทธิประโยชน์นอกเหนือจากสวัสดิการของรัฐเพิ่มในภายหลังก็ได้

บทความประกันสุขภาพ IPD-OPD

Rabbit Care Blog Image 77918

ประกันสุขภาพ, ประกันสุขภาพ IPD-OPD

เตือนภัยสายออกกำลังกาย! เล่นกีฬาหนักแล้วบาดเจ็บส่วนใดได้บ้าง!?

ทุกวันนี้ คนไทยให้ความสนใจในการเล่นกีฬามากขึ้น ไม่ว่าจะวิ่ง เล่นฟุตบอล บาสเก็ตบอล แบตมินตัน และอื่น ๆ
Furonto
20/07/2022
Rabbit Care Blog Image 77611

ประกันสุขภาพ, ประกันสุขภาพ IPD-OPD

เตือนภัย! ใช้ยาแก้ปวดเกินขนาดส่งผลต่อร่ายกายอย่างไรบ้าง?

ยาแก้ปวดเป็นยาสามัญที่ไม่ว่าใคร ๆ ก็มีติดไว้ประจำตัว หากมีอาการปวดหัว เป็นไข้ ปวดไมเกรน ปวดกล้ามเนื้อ หรือปวดประจำเดือน ต่างก็หันมาพึ่งยาแก้ปวดกันทั้งสิ้น
Little Seal
21/06/2022
Rabbit Care Blog Image 77576

ประกันสุขภาพ, ประกันสุขภาพ IPD-OPD, ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง

3 วิธีเลือกซื้อประกันสุขภาพรายเดือน ให้ได้เบี้ยหลักร้อย! เลือกแบบไหนดี?

หลายคนอยากมีประกันสุขภาพจ่ายรายเดือนติดตัวไว้สักฉบับ แต่เข้าใจว่าเบี้ยประกันอาจสูงเกินไป จนเกิดเป็นคำถามที่ว่าประกันสุขภาพเดือนละ 300-500 บาท
Tawan
14/06/2022