อาชีพฟรีแลนซ์ ควรทำ ประกันสุขภาพ หรือ ประกันสังคม

เป็นที่ทราบกันดีว่า อาชีพอิสระ หรืออาชีพฟรีแลนซ์ (Freelancer) จะไม่ได้รับสวัสดิการจากนายจ้างที่จะเข้ามาช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล หรือที่เรียกว่า ประกันสุขภาพกลุ่ม ดังนั้น ฟรีแลนซ์หลายคนจึงต้องหันไปทำประกันสุขภาพ และประกันสังคมด้วยตนเองแทน

แล้วระหว่างการทำ ประกันสุขภาพ และประกันสังคม แบบใดจะเหมาะกับอาชีพฟรีแลนซ์มากกว่ากัน หรือควรจะทำควบคู่กันไปดี อยากหายสงสัยก็ตาม Rabbit Care มาเลย

อาชีพอิสระ อาชีพฟรีแลนซ์ หลักประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ VS ประกันสังคม

แม้ประกันสุขภาพ และประกันสังคมจะให้สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกัน แต่ก็มีข้อแตกต่างกันอยู่มาก โดยเฉพาะความคุ้มครองเพิ่มเติม และค่าใช้จ่ายในการทำหลักประกัน ทั้งการให้ความคุ้มครอง การชดเชยต่างๆ และราคาเบี้ยประกัน ดังนี้

1. ประกันสุขภาพ

“ประกันสุขภาพ” คือ ประเภทของการประกันภัยที่ผู้ทำประกันตกลงทำสัญญากับบริษัทประกัน ว่าจะจ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการรักษาพยาบาล โรคภัยร้ายแรง หรืออุบัติเหตุ ให้กับผู้เอาประกันภัย

โดยประเภทประกันสุขภาพที่เหมาะกับอาชีพอิสระ เช่น ประกันสุขภาพแบบรายบุคคล ซึ่งประโยชน์ที่ผู้เอาประกันจะได้รับ คือ

บริษัทประกันจะคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บ และการบาดเจ็บนั้นทำให้ผู้เอาประกันต้องรับการรักษาพยาบาล ซึ่งบริษัทประกันจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ส่วนเบี้ยของประกันสุขภาพก็ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด และเงื่อนไขของแผนประกันสุขภาพนั้นๆ โดยจะมีผลมาจากปัจจัยด้านอายุ เพศ สุขภาพ และอาชีพร่วมด้วย แต่ส่วนใหญ่แล้วเบี้ยประกันจะมีราคาค่อนข้างสูง

หากเลือกทำประกันสุขภาพกับ Rabbit Care รับรองว่า ผู้ซื้อกรมธรรม์จะได้รับราคาเบี้ยประกันที่ถูกกว่าและคุ้มค่ากว่าการทำประกันสุขภาพกับที่อื่น แน่นอนค่ะ ฟันธงเลย!

2. ประกันสังคม

ประกันสังคมมาตรา 40 เป็นหลักประกันความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออาชีพฟรีแลนซ์โดยเฉพาะ ซึ่งสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมมาตรา 40 มีให้เลือกตัดสินใจถึง 3 ทางเลือก ดังนี้

  • ประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่ 1

เป็นการเลือกจ่ายเงินสมทบ 100 บาทต่อเดือน โดยจะมอบสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ และเสียชีวิต

ผู้ประกันตนจะได้รับเงินชดเชยรายได้เมื่อเจ็บป่วย และเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล 300 บาทต่อวัน โดยสูงสุดไม่เกิน 30 วัน และค่าทำศพ 20,000 บาท

อาชีพอิสระ อาชีพฟรีแลนซ์ หลักประกันสุขภาพ
ขอขอบคุณภาพจาก www.thonburi2hospital.com
  • ประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่ 2

เป็นการเลือกจ่ายเงินสมทบ 150 บาทต่อเดือน โดยจะมอบสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต และชราภาพเท่านั้น

ผู้ประกันตนจะได้รับเงินชดเชยรายได้เมื่อเจ็บป่วยและเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล 300 บาทต่อวัน โดยสูงสุดไม่เกิน 30 วัน และเงินค่าเกษียณอายุไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท

  • ประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3

เป็นการเลือกจ่ายเงินสมทบ 450 บาทต่อเดือน โดยจะมอบสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต และชราภาพ

ผู้ประกันตนจะได้รับเงินชดเชยรายได้เมื่อเจ็บป่วย และเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล 300 บาทต่อวัน โดยสูงสุดไม่เกิน 30 วัน และเงินค่าทำศพสูงสุด 40,000 บาท

อาชีพอิสระ อาชีพฟรีแลนซ์ หลักประกันสุขภาพ

อาชีพอิสระ กับ ประกันสุขภาพ และ ประกันสังคม 

แม้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ (Freelancer) จะมีรายได้ที่ค่อนข้างสูง เพราะสามารถรับงานได้อย่างหลากหลายและไม่จำกัด

แต่ฟรีแลนซ์ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่นับว่ายังไม่มั่นคงนัก เนื่องจากมีรายได้ที่ไม่แน่นอน ไม่มีโบนัส และสิทธิประโยชน์อย่างมนุษย์เงินเดือนทั่วไป

ด้วยเหตุผลนี้เองจึงทำให้ผู้ประกอบอาชีพฟรีแลนซ์หลายคน มองหาหลักประกันสุขภาพให้กับชีวิต อย่าง ประกันสุขภาพ และประกันสังคม ซึ่งมีคำถามต่อมาอีกว่า เราควรจะเลือกทำหลักประกันประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือควรทำควบคู่ไปกันดี ?

การเลือกทำประกันสุขภาพและประกันสังคม ก็ต้องขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ และความต้องการสิทธิประโยชน์ทางด้านสุขภาพของแต่ละบุคคลแต่หากต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ที่ครบถ้วนและครบครันแล้ว ก็ควรจะเลือกทำ ประกันสุขภาพ และประกันสังคมควบคู่กันไป

เพราะจากข้อมูลข้างต้นคงเห็นกันแล้วว่า หลักประกันทั้ง 2 ประเภทจะให้สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

สำหรับผู้ที่เริ่มต้นประกอบอาชีพฟรีแลนซ์และยังมีกำลังทรัพย์ไม่มากนัก แต่มีความต้องการที่จะหาหลักประกันทางด้านสุขภาพให้แก่ตนเอง อาจจะใช้วิธีการตรวจสอบสวัสดิการที่ได้รับจากภาครัฐ อย่าง บัตรทองก่อน

แล้วจากนั้นก็ค่อยเลือกทำประกันสุขภาพที่มีราคาเบี้ยประกันไม่สูงมาก และมอบสิทธิประโยชน์นอกเหนือจากสวัสดิการของรัฐเพิ่มในภายหลังก็ได้

บทความทั้งหมด

rabbit care ซื้อประกันออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์

เกาะติดเทรนด์ตลาดประกันภัยในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางจะเป็นอย่างไร มาดูกัน!

ปัจจุบันนี้หลายคนเห็นความสำคัญกับการทำประกันภัยมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนมาก เพราะการทำประกันภัยให้ความอุ่นใจ เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะได้รับการชดเชยให้ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งนับว่าสร้างคุ้มค่ากับผู้ทำประกัน รวมถึงเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในปัจจุบันยังมีส่วนที่ทำให้ผู้คนสนใจทำประกันภัยกันมากขึ้นด้วย ซึ่งเราจะนำประเด็นนี้มาวิเคราะห์ส่องดูว่าเทรนด์การซื้อประกันภัยนั้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงมากแค่ไหน และการซื้อประกันภัยจะมีรูปแบบอย่างไรในอนาคตอันใกล้   ย้อนรอยตลาดประกันภัยในอดีต เมื่อประมาณหลายสิบปีก่อน หลายคนอาจยังติดภาพลักษณ์ของพนักงานขายประกันที่ใส่สูทเข้ามาเสนอแผนความคุ้มครองให้คุณถึงหน้าบ้าน พร้อมพูดถึงข้อดีของการทำประกันภัยต่าง ๆ บางคนอาจปฏิเสธไปเพราะยังไม่เห็นถึงความสำคัญของประกันภัย หรือฟังแผนความคุ้มครองของพนักงานไม่รู้เรื่อง หากวิเคราะห์กันตามตรงแล้วคนสมัยก่อนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการทำประกันภัยเท่าใดนัก เพราะเห็นว่าเป็นการจ่ายเงินสูญเปล่า หรือมองว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันนั้นเป็นเรื่องไกลตัว หรือบางคนอาจจะมองว่าการซื้อประกันเป็นการแช่งตนเองด้วยซ้ำ

ผ่อนบ้าน
สินเชื่อบ้าน

เคล็ดลับปิดหนี้บ้าน ผ่อนบ้านหมดเร็ว ต้องทำอย่างไร?

สำหรับหลาย ๆ คน การผ่อนชำระสินเชื่อบ้านนั้นน่าจะเป็นอีกภาระค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างหนักและใช้เวลายาวนานเหลือเกิน กว่าจะผ่อนหมด เพราะเงื่อนไขของสินเชื่อบ้านก็มักจะเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ต้องใช้เวลาผ่อนเป็นเวลานานเป็นสิบ ๆ ปี บางคนที่เริ่มกู้ซื้อบ้านตั้งแต่อายุยังน้อยก็อาจได้ระยะเวลาผ่อนยาวเป็น 20-40 ปี เลย เชื่อว่าใคร ๆ ก็อยากจะทำให้หนี้ผ่อนชำระค่าบ้านนั้นหมดลงไว ๆ จะได้สบายใจเสียที แต่จะมีวิธีไหนบ้างที่ช่วยปิดหนี้บ้านให้หมดได้เร็ว บทความนี้ขอนำเคล็ดลับมาแบ่งปันทุกท่านกันในวันนี้ ปิดหนี้ผ่อนบ้านให้หมดเร็ว

ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมพบกับ แรบบิท ไฟแนนซ์ จะมีการปรับโฉมใหม่ เร็ว ๆ นี้!

หลังจากที่ทาง rabbit finance ได้ให้บริการในฐานะโบรกเกอร์ประกันภัยที่ไว้ใจมาอย่างยาวนาน ก็ถึงเวลาแล้ว ที่จะยกระดับการบริการ ปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้น และเตรียมพบกับกิจกรรมเล่นเกมชิงรางวัลฟรี ให้คุณร่วมสนุก พร้อมของรางวัล โปรโมชั่นสุดพิเศษอีกมากมายตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไป !   จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่อยากให้คุณ “เลือก” ปฎิเสธไม่ได้เลยว่า ในไทยเรา มีบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยเป็นจำนวนมาก

icon image icon image
Back to top