ประกันสุขภาพ IPD-OPD

รู้ยัง? ประกันสุขภาพ ใช้ลดหย่อนภาษีได้แล้วจ้า !

ผู้เขียน : tira.Cha
Published December 21, 2017
health insurance

คนไทยเตรียมเฮกันได้เลย เพราะกระทรวงการคลังออกมาประกาศชัดแล้วว่า ประกันสุขภาพสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ปีละ 15,000 บาท รวมกับประกันชีวิตได้ไม่เกิน 1 แสนบาท !

แต่เดี๋ยวก่อน ก่อนที่คุณจะวิ่งไปทำ ประกันสุขภาพ วันนี้กระต่ายน้อย Rabbit Care จะพาเพื่อนๆ ไปทำความรู้จักกับประกันสุขภาพกันก่อน เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ และความเข้าใจก่อนที่จะทำ

[caption id="attachment_15660" align="aligncenter" width="800"]ประกันสุขภาพ ขอบคุณภาพจาก healthmarkets.com[/caption]

ทำความรู้จักกับ ประกันสุขภาพ

การทำประกันสุขภาพ ก็เปรียบเสมือนกับการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเรา ทั้งนี้ ยังเป็นการกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความเจ็บป่วย และการเสียชีวิตจาก โรคภัยไข้เจ็บ อีกด้วย

ซึ่งคำว่า ประกันสุขภาพ หมายถึง การจ่ายเงินทดแทน หรือการจ่ายค่าสินไหมจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้เอาประกันภัย เพื่อไว้ใช้จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่ายา และค่าบริการ

โดยการจ่ายเงินเหล่านี้ จะครอบคลุมความคุ้มครองตั้งแต่การเจ็บป่วยที่เกิดจากโรคภัยต่างๆ ไปจนถึงอาการบาดเจ็บที่เนื่องมาจาก อุบัติเหตุ ตามลักษณะการคุ้มครองที่คุณได้เลือกไว้

ประกันสุขภาพ มีกี่ประเภทกันนะ

การประกันสุขภาพ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

(1) การประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ แบบรายบุคคล

(2) การประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ แบบรวมกลุ่ม

[caption id="attachment_15658" align="aligncenter" width="800"]ความคุ้มครองประกันสุขภาพ ขอบคุณภาพจาก thonburi2hospital.com[/caption]

ความคุ้มครองของประกันสุขภาพ

  • ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกัน ต้องนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

ในกรณีนี้ ผู้ป่วยจะต้องเป็นคนไข้ประจำในโรงพยาบาล ซึ่งต้องเข้ารับการรักษาตัวไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งอาจเกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วย หรืออุบัติเหตุ

ส่วนทางผู้รับประกัน จะต้องมีการจ่ายค่าชดเชย โดยแบ่งออกเป็น ค่ายา ค่านอนโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายจากการบาดเจ็บ ค่าอาหาร และค่าบริการทั่วไป

  • ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกัน ต้องได้รับการผ่าตัด

ในกรณีนี้ ผู้รับประกันจะต้องมีการจ่ายค่าชดเชย อันเนื่องมาจากค่ารักษาพยาบาลโดย การผ่าตัด รวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของการเข้าปรึกษาแพทย์ร่วมด้วย

  • ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกัน ต้องเข้ารับการรักษาฟัน

ในกรณีนี้ ผู้รับประกันจะต้องมีการจ่ายค่าชดเชย ในส่วนของ ค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการทางทันตแพทย์

  • ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกัน ต้องคลอดบุตร

ในกรณีนี้ ผู้รับประกันจะต้องมีการจ่ายค่าชดเชย ในส่วนที่ผู้เอาประกันต้องนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล เพื่อรอ การคลอดบุตร

  • ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกัน ต้องเข้ารับการรักษาที่ไม่ใช่ในโรงพยาบาล

อาทิเช่น คลินิก หรือหน่วยพยาบาลขนาดเล็ก รวมไปถึงในส่วนของผู้ป่วยนอก ผู้รับประกันจะต้องมีการจ่ายค่าชดเชย สำหรับค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์

  • ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกัน จำเป็นต้องได้รับการดูแลจากแพทย์

ในกรณีนี้ ผู้รับประกันจะต้องมีการจ่ายค่าชดเชย หรือค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่ผู้เอาประกัน

  • ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกัน จำเป็นต้องได้รับการดูแลจากพยาบาลพิเศษ

ไม่ว่าจะเป็นภายในโรงพยาบาล หรืออยู่ที่บ้าน ผู้รับประกันก็จะต้องจ่ายค่าชดเชยในส่วนของค่าบริการ และค่ารักษาพยาบาลให้

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=iiMqzQho04Q[/embed]

เฮกันลั่น ! ประกันสุขภาพใช้ลดหย่อนภาษีได้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ออกกฎกระทรวงใหม่ ไว้ดังนี้

เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยในปีภาษี ให้แก่บริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักร สําหรับการประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ตามจํานวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาท

ซึ่งเมื่อรวมกับค่าลดหย่อนตามมาตรา 47 (1) (ง) แห่งประมวลรัษฎากร หรือเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตาม (61) วรรคหนึ่ง หรือ (94) แล้วแต่กรณี ต้องไม่เกินหนึ่งแสนบาท

ทั้งนี้ สําหรับเบี้ยประกันภัยที่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดีกําหนด

ซึ่งมาตรการนี้ นับเป็นมาตรการที่ส่งเสริมให้ประชาชนที่มีรายได้หันมาทำประกันสุขภาพ เพื่อเป็นการลดการรักษาพยาบาลด้วยบัตรทอง และประกันสังคม ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศได้มากขึ้น

เรียกว่า ได้ประโยชน์กันทุกฝ่าย ทั้งคนทำประกัน บริษัทประกัน และรัฐบาลเลยทีเดียว

อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2561 รัฐบาลก็ได้เตรียมออก มาตรการลดหย่อนภาษี จากการท่องเที่ยวในชุมชน และท้องถิ่นแล้ว โดยคาดว่าจะหักลดหย่อนภาษีได้ 15,000 บาทต่อปี

ซึ่งจะให้ท่องเที่ยวได้ทั้งปี 2561 เลย เนื่องจากรัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวมากที่สุด ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมของมาตรการนี้ คงต้องรอประกาศอธิบดีอีกที

แต่สำหรับคนที่ ทำประกันสุขภาพ ไว้ตั้งแต่ต้นปี ก็อย่าลืมเก็บใบเสร็จไว้ให้ดีนะคะ เพราะตอนนี้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เป็นของคุณแล้ว

บทความประกันสุขภาพ IPD-OPD

Rabbit Care Blog Image 70693

ประกันสุขภาพ IPD-OPD

สัญญาณสุขภาพ ที่สื่อสารผ่านปัญหาผิวของคุณ

เมื่อคนเรามีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ดี สิ่งเหล่านั้นจะแสดงออกมาผ่านทางสุขภาพจิตที่ดี ร่างกายที่รู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า มีความพร้อมที่จะกระทำสิ่งต่าง
IN-Wsible
31/05/2021
Rabbit Care Blog Image 70497

ประกันสุขภาพ IPD-OPD

7 สมุนไพรกินแก้ร้อนใน ดับกระหายคลายร้อน

บ้านเราต้องยอมรับว่า เป็นเมืองร้อนที่อากาศอบอ้าว ในบางครั้งถ้าได้รับความร้อนเข้าสู่ร่างกายอาจทำให้เกิดความไม่สมดุลได้ ส่งผลให้เกิดโรคตามช่องปากตามมา
ใบไม้ร่าเริง
13/05/2021
Rabbit Care Blog Image 70432

ประกันสุขภาพ IPD-OPD

อาการสายตาพัง Computer Vision Syndrome ที่คนยุคดิจิทัลต้องระวัง!

เมื่อโลกของเราเริ่มมีการเปลี่ยนผ่านจากยุคอนาล็อกมาสู่ยุคดิจิทัล พฤติกรรมของคนเราก็เริ่มปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ
IN-Wsible
11/05/2021