ประกันสุขภาพ IPD-OPD

ใครว่า? ประกันสุขภาพ ไม่จำเป็นสำหรับคนในครอบครัว

ผู้เขียน : ใบไม้ร่าเริง
Published April 02, 2019
ซื้อประกันสุขภาพ กับ Rabbit Care
หลายคนคิดว่าทำประกันสุขภาพให้กับคนในครอบครัวนั้นไม่สำคัญ เพราะคิดเอาเองว่า ทุกคนก็มีสวัสดิการของภาครัฐไว้คอยรองรับอยู่แล้ว แต่คุณกำลังเข้าใจผิด!  เพราะสวัสดิการที่มีอยู่นั้นอาจไม่เพียงพอ หากคนที่คุณรักหรือคนในครอบครัวเกิดเจ็บป่วยกระทันหัน บวกกับวิวัฒนาการทางการเแพทย์ที่ก้าวไกล ทำให้การรักษามีค่าใช้จ่ายสูงเพิ่มมากขึ้น
ฉะนั้นแล้วการทำประกันสุขภาพเอาไว้ จะเป็นตัวช่วยให้คุณสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่าย และช่วยเสริมความอุ่นใจให้กับคุณและคนในครอบครัวได้มากยิ่งขึ้น
ประกันสุขภาพ สำหรับครอบครัว

เลือกประกันสุขภาพอย่างไร? ให้เหมาะกับครอบครัว 

ปัจจุบันการเลือกประกันสุขภาพให้กับครอบครัวหรือคนที่คุณรักมีทั้งแบบทั่วไปสำหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และแบบประกันสุขภาพโรคร้าย ที่ให้ความคุ้มครองเจาะจงโรคร้ายโดยเฉพาะ เช่น โรคมะเร็งและโรคหัวใจ ที่ในแต่ละปีมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่า ประกันสุขภาพทั้ง 2 แบบ ที่เรากล่าวถึงในข้างต้นนั้น จะมีความคุ้มครอง และรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างประกันสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

แผนประกันสุขภาพสำหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

แผนประกันสุขภาพแบบแรกนี้ จะให้ความคุ้มครองในเรื่องของการรักษาพยาบาล ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก ก็สามารถได้รับการรักษาได้แบบไม่ต้องกังวล ซึ่งเราก็มีประกันสุขภาพประเภทนี้ มาแนะนำ 3 แผนด้วยกัน ได้แก่1.เติมเงินยามป่วย จาก ไทยประกันชีวิต เหมาะสำหรับทุกช่วงวัย ที่ต้องการได้รับค่ารักษาพยาบาลแบบไม่ต้องกังวล
 • จ่ายเบี้ย 5 ปี คุ้มครอง 5 ปี
 • จ่ายค่าเบี้ยเพียงวันละ 9 บาท คุ้มครองสูงสุด 600,000 บาท
 • ชดเชยรายได้เมื่อนอนโรงพยาบาล จากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย สูงถึงวันละ 3,000 บาท ติดต่อกันสูงสุด 365 วัน
 • ผ่าตัดใหญ่ได้เงินชดเชย 60,000 บาท
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 16 – 60 ปีเท่านั้น
 • สามารถส่งเบี้ยประกันได้เป็นรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และรายปี
 • กรณีไม่มีการเคลมครบ 5 ปี รับเบี้ยคืน 1 ปี ปีสุดท้ายรับเบี้ยคืน 100% หรือ 100,000 บาท
 • ได้สิทธิในการลดหย่อนทางภาษี
 • เมื่อออกจากโรงพยาบาลยังได้รับเงินปลอบขวัญสูงสุด 3,000 บาท
ประกันสุขภาพจากเอ็ทน่า2.Aetna Personal Care จากเอ็ทน่า แผนความคุ้มครองให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ 300,000 ถึง 600,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปสูงสุดครั้งละ 50,000 บาท
 • ให้ความคุ้มครองการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
 • คุ้มครองค่าธรรมเนียมผ่าตัดสูงสุด 70,000 บาทต่อครั้ง
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั่วไปสูงสุดครั้งละ 50,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้ความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง
 • คุ้มครองค่ารักษาฉุกเฉินกรณีผู้ป่วยนอกสูงสุด 7,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน คุ้มครองสูงสุด 600,000 บาท
 • สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม สำหรับความคุ้มครองผู้ป่วยนอก สูติกรรม และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้
 • ให้ความคุ้มครองทั้งการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง
ประกันสุขภาพจากกรุงไทยแอกซ่า3.iHealthy จากกรุงไทย-แอกซ่า คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท
 • หากเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน จะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย
 • ได้รับความคุ้มครองคุณแม่ในขณะตั้งครรภ์ ทั้งค่ารักษาพยาบาล การคลอดบุตร ค่าหออภิบาลทารกแรกเกิด และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นก่อนหรือหลังคลอดบุตร
 • การดูแลสุขภาพสายตา การทันตกรรม รวมถึงการฉีดวัคซีนได้
 • สามารถใช้ความคุ้มครองการตรวจสุขภาพประจำปี
 • คุ้มครองการรักษากับแพทย์ทางเลือกอย่าง การฝังเข็ม หรือไคโรแพรคติก จากที่ได้รับการรับรองจากแพทย์เฉพาะทาง
 • คุ้มครองสุขภาพทุกที่ทั่วโลก
ประกันสุขภาพ สำหรับโรคร้ายแรง

แผนประกันสุขภาพโรคร้าย

แผนประกันสุขภาพประเภทนี้ ชื่อก็บอกอยู่ตรงตัวว่า ประกันโรคร้ายแรง ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็ง หรือโรคหัวใจ ประกันสุขภาพนี้ก็สามารถช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้กับคุณได้1.แผนประกันสุขภาพ สุขสันต์ จากกรุงเทพประกันภัย คุ้มครองมะเร็ง และโรคร้ายแรงอีก 47 โรค จ่ายเบี้ย 10 ปี คุ้มครอง 15 ปี รับผลประโยชน์สูงสุดถึง 3 ล้านบาท
 • เบี้ยเริ่มต้นแค่เดือนละ 119 บาท
 • จ่ายเบี้ย 10 ปี แต่คุ้มครองถึง 25 ปี หรือ 15 ปี
 • เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา ไม่มีการปรับเพิ่มตามอายุ
 • เบี้ยประกันสุขภาพนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ สูงสุด 15,000 บาท
ประกันสุขภาพ โรคร้ายแรงจากไทยประกันชีวิต2.โรคร้ายแรงรีฟันด์ ไทยประกันชีวิต คุ้มครองโรคร้ายแรง 10 โรคที่มีอัตราเสี่ยงในกลุ่มโรคมะเร็ง, โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดในสมอง
 • ชำระเบี้ย 5 ปี คุ้มครอง 5 ปี
 • รับเงินค่ารักษาสูงสุด 1 ล้านบาท เมื่อเจอโรคร้าย
 • ชดเชยรายได้สูงสุด วันละ 1,000 บาท สูงสุด 365 วัน กรณีพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในโรงพยาบาล
 • คืนเบี้ยปีสุดท้าย กรณีไม่เคลมติดต่อกัน 5 ปี
 • หลักประกันให้แก่ครอบครัว ด้วยความคุ้มครองชีวิต 100,000 บาท

เพื่อคนที่คุณรักจะได้อุ่นใจ นอกจากการดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงแล้ว การมีประกันสุขภาพควบคู่ไปด้วย จะยิ่งช่วยให้ชีวิตของคุณได้รับการคุ้มครอง ดูแลมากยิ่งขึ้น หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมสามารถ คลิกเข้ามาที่ Rabbit Care ประกันสุขภาพ ได้เลย เรามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง เลยค่ะ 

บทความประกันสุขภาพ IPD-OPD

Rabbit Care Blog Image 70693

ประกันสุขภาพ IPD-OPD

สัญญาณสุขภาพ ที่สื่อสารผ่านปัญหาผิวของคุณ

เมื่อคนเรามีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ดี สิ่งเหล่านั้นจะแสดงออกมาผ่านทางสุขภาพจิตที่ดี ร่างกายที่รู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า มีความพร้อมที่จะกระทำสิ่งต่าง
IN-Wsible
31/05/2021
Rabbit Care Blog Image 70497

ประกันสุขภาพ IPD-OPD

7 สมุนไพรกินแก้ร้อนใน ดับกระหายคลายร้อน

บ้านเราต้องยอมรับว่า เป็นเมืองร้อนที่อากาศอบอ้าว ในบางครั้งถ้าได้รับความร้อนเข้าสู่ร่างกายอาจทำให้เกิดความไม่สมดุลได้ ส่งผลให้เกิดโรคตามช่องปากตามมา
ใบไม้ร่าเริง
13/05/2021
Rabbit Care Blog Image 70432

ประกันสุขภาพ IPD-OPD

อาการสายตาพัง Computer Vision Syndrome ที่คนยุคดิจิทัลต้องระวัง!

เมื่อโลกของเราเริ่มมีการเปลี่ยนผ่านจากยุคอนาล็อกมาสู่ยุคดิจิทัล พฤติกรรมของคนเราก็เริ่มปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ
IN-Wsible
11/05/2021