ประกันสุขภาพ IPD-OPD

ประกันสุขภาพ เลือกแบบไหนถึงเรียกว่า “สุดคุ้ม”

ผู้เขียน : ใบไม้ร่าเริง
Published December 07, 2018
ประกันสุขภาพ
ด้วยวิวัฒนาการเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เปลี่ยนไป ทำให้การรักษาโรคต่างๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การรักษาทุกวันนี้และในอนาคตต่อผู้ป่วยนั้นดียิ่งขึ้น แต่เมื่อเทคโนโลยีทางการแพทย์พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นมากเท่าไหร่ ค่ารักษาพยาบาลโรคต่างๆ ก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกันแม้ว่าบางคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอาจจะมีประกันสังคมอยู่แล้วก็ตาม แต่บางครั้งก็ยังไม่พอกับค่าใช้จ่ายที่ตามมา หลายคนจึงเลือกที่จะซื้อแบบประกันสุขภาพ เป็นตัวช่วยเข้ามาเสริมในการลดค่าใช้จ่ายค่ารักษา เพื่อให้ได้เข้าถึงการบริการทางแพทย์ที่ดีมากยิ่งขึ้น แต่จะซื้อประกันแบบไหน รูปแบบใดได้บ้าง วันนี้ Rabbit Care หาข้อมูลมาให้แล้วค่ะประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ คืออะไร มีดียังไง

การทำประกันสุขภาพ หมายถึง การให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยจากโรคภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อประกันภัยสุขภาพจากบริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทประกันวินาศภัย​ได้
ซึ่งทั่วไปแล้วประโยชน์ของการทำประกันภัยสุขภาพจากบริษัทประกันภัย จะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย โดยจะให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ได้รับการบาดเจ็บทางร่างกายเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือการเจ็บป่วยที่ส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล
ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ แบ่งออกได้ 2 แบบ คือ

1.ประกันสุขภาพแบบปกติ

ความคุ้มครองก็จะเป็นความคุ้มครองแบบพื้นฐาน เช่น ค่าห้อง ค่ารักษาพยาบาล ค่าอาหาร โดยประกันสุขภาพแบบปกตินี้ จะแบ่งความคุ้มครองย่อยๆ แต่ละอันออกเป็นรายวันยกตัวอย่างเช่น ค่าห้องเบิกได้ไม่เกิน 1,200 บาทต่อวัน ค่าอาหารไม่เกิน 500 บาทต่อวัน และค่าใช้จ่ายนี้โดยปกติจะยังมีการระบุจำนวนวันสูงสุดเพิ่มเติม เช่น สามารถเบิกได้ไม่เกิน 125 วันต่อการเจ็บป่วย 1 ครั้ง เป็นต้นโดยข้อดีของประกันแบบนี้ก็คือ เราจะเจ็บป่วยกี่ครั้งก็สามารถเบิกได้หมด แต่ในบางครั้งประกันชนิดนี้อาจจะมีความคุ้มครองแยกย่อยแบบละเอียด ทำให้หลายๆ ครั้งจะมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินออกมา เช่น ทำประกันชนิดค่าห้อง 1,200 บาท แต่เราเข้าพักรักษาในห้องพักราคา 2,000 บาท เราก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 800 บาท เป็นต้น ประกันชนิดนี้ราคาจะถูกกว่าประกันชนิดเหมาจ่ายค่อนข้างมาก

2.ประกันแบบเหมาจ่าย

ประกันชนิดนี้ราคาจะแพงกว่าประกันสุขภาพแบบปกติ ซึ่งประกันชนิดนี้ในเบื้องต้นจะมีแบ่งความคุ้มครองออกเป็นข้อย่อย เช่นเดียวกับประกันแบบปกติ เช่นค่าห้อง ค่าอาหาร แต่สิ่งที่ประกันชนิดนี้มีเพิ่มเข้ามาก็คือ กลุ่มของค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งวงเงินในส่วนนี้ของประกันแบบเหมาจ่ายจะสูงมากประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ คุ้มครองอะไรได้บ้าง

เมื่อเกิดจากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ ประกันสุขภาพจะคุ้มครองเราเมื่อต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยบริษัทประกันจะชดเชยค่าใช้จ่ายให้ดังนี้
  • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอก ให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่คลินิกหรือแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล​
  • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เช่น ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินจากการเกิดอุบัติเหตุ ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการทั่วไปอื่นๆ เป็นต้น
  • ค่ารักษาพยาบาลหรือผ่าตัดฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเกิดอุบัติเหตุ
  • ค่าใช้จ่ายกรณีทำฟัน
  • ค่าชดเชยรายวันระหว่างต้องนอนโรงพยาบาล
  • ค่าคลอดบุตร
ประกันสุขภาพ

ทำประกันสุขภาพให้ประโยชน์อะไรบ้าง

1.สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนทางภาษี

สำหรับกรมธรรม์ที่มีอายุการประกันตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป อาจจะไม่จำเป็นต้องส่งประกันนานถึง 10 ปี เช่นประกันที่ส่ง 5 ปี และคุ้มครอง 10 ปีก็สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท

2.อุ่นใจกับค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย

หรืออุบัติเหตุต่างๆ ที่จะมีวงเงินฉุกเฉินที่ช่วยดูแลคุณและครอบครัว หากมีเหตุจำเป็นต้องใช้จ่ายอย่างเร่งด่วน ประกันสุขภาพก็สามารถช่วยคุณได้

3.เป็นหลักประกันให้กับครอบครัว

ช่วยสร้างความมั่นใจและมั่นคงให้กับชีวิตได้ว่า เมื่อเกิดป่วยหนักขึ้นมาก็ยังสามารถช่วยแบ่งเบารายจ่ายของครอบครัวได้ โดยไม่เป็นภาระประกันสุขภาพ

ทำประกันสุขภาพที่ไหนดี

ปัจจุบันมีประกันสุขภาพออกมาเยอะแยะมากมาย และวันนี้เราจะมาแนะนำกรมธรรม์ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ กัน คือ

1.เมืองไทยประกันชีวิต

เมืองไทยประกันชีวิต กับโครงการ มนุษย์เงินเดือน คุ้มชัวร์ ช่วยเติมเต็มสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ที่มีเงินแบบเหมาจ่ายเมื่อนอนโรงพยาบาลสูงสุด 375,000 บาทต่อปี

2.ซิกน่าประกันภัย

ซิกน่าประกันภัยกับประกันสุขภาพ พิเศษสุดสุด "ซื้อ 1 ดูแล 2" คุ้มครองทั้งคุณ และคนพิเศษ ให้อุ่นใจทุกสถานการณ์ รับความคุ้มครองสูงสุด 800,000 บาท ทั้งอุบัติเหตุ การเสียชีวิต อวัยวะ สายตา รวมถึง 5 โรคร้ายแรงใกล้ตัว และค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 30,000 บาท จากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง แถมชดเชยรายได้จากการนอนโรงพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 2,000 บาทต่อวัน

3.อลิอันซ์ อยุธยา

อลิอันซ์ อยุธยา กับประกันประกันสุขภาพเหมาๆ ครบเครื่อง ทุกเรื่อง ทุกโรคแผนประกันที่จะให้ความคุ้มครองตั้งแต่อาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจนถึงเจ็บป่วยรุนแรง ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 200,000 บาทต่อปี และรับเงินชดเชยรายได้รายวัน หากต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลสูงสุดถึง 1,000 บาทต่อวัน นอกจากนี้เมื่ออยู่ครบสัญญาเมื่ออายุ 85 ปี ก็จะได้รับเงินก้อนคืนการันตีขั้นต่ำ 200,000 บาทอีกด้วย

ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้คนสนใจซื้อประกันสุขภาพมากขึ้น ส่วนหนึ่งก็เพื่อรับมือกับโรคร้ายแรง และลดภาระตัวเองจากค่ารักษาพยาบาลที่ปรับขึ้นทุกปี บวกกับภาครัฐเปิดโอกาสให้คนที่ทำประกันสุขภาพ สามารถใช้เบี้ยประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้ สิทธิประโยชน์เยอะขนาดนี้แล้ว ใครที่กำลังมองหาประกันสุขภาพสามารถ คลิกเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  Rabbit Care คลิกเดียวได้ครบหมดที่คุณต้องการ

บทความประกันสุขภาพ IPD-OPD

Rabbit Care Blog Image 70693

ประกันสุขภาพ IPD-OPD

สัญญาณสุขภาพ ที่สื่อสารผ่านปัญหาผิวของคุณ

เมื่อคนเรามีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ดี สิ่งเหล่านั้นจะแสดงออกมาผ่านทางสุขภาพจิตที่ดี ร่างกายที่รู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า มีความพร้อมที่จะกระทำสิ่งต่าง
IN-Wsible
31/05/2021
Rabbit Care Blog Image 70497

ประกันสุขภาพ IPD-OPD

7 สมุนไพรกินแก้ร้อนใน ดับกระหายคลายร้อน

บ้านเราต้องยอมรับว่า เป็นเมืองร้อนที่อากาศอบอ้าว ในบางครั้งถ้าได้รับความร้อนเข้าสู่ร่างกายอาจทำให้เกิดความไม่สมดุลได้ ส่งผลให้เกิดโรคตามช่องปากตามมา
ใบไม้ร่าเริง
13/05/2021
Rabbit Care Blog Image 70432

ประกันสุขภาพ IPD-OPD

อาการสายตาพัง Computer Vision Syndrome ที่คนยุคดิจิทัลต้องระวัง!

เมื่อโลกของเราเริ่มมีการเปลี่ยนผ่านจากยุคอนาล็อกมาสู่ยุคดิจิทัล พฤติกรรมของคนเราก็เริ่มปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ
IN-Wsible
11/05/2021