ประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ

เรื่องที่คุณต้องรู้ ก่อนทำ ประกันสุขภาพชาวต่างชาติ

ผู้เขียน : IN-Wsible
Published May 09, 2018
ประกันสุขภาพชาวต่างชาติ เป็นสิ่งจำเป็นที่เรามักจะมองข้ามไป สำหรับเพื่อนชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทย ไม่ว่าจะมาทำงาน หรือแต่งงานอยู่กินกับคนไทย ซึ่งชาวต่างชาติก็ต้องเจอกับ ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ หลายๆ อย่าง เมื่อต้องมาใช้ชีวิตในประเทศไทยประกันรูปแบบนี้จะมีส่วนช่วยคุ้มครองความเสี่ยงด้านสุขภาพให้พวกเขาได้ ถ้าคุณกำลังวางแผนซื้อ ประกันสุขภาพชาวต่างชาติ อยู่ละก็ คุณจำเป็นต้องรู้ข้อมูลต่อไปนี้ด้วยนะคะประกันสุขภาพชาวต่างชาติ

ประกันสุขภาพชาวต่างชาติ มีกี่แบบ?

ประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติในประเทศไทย จะมีหลากหลายรูปแบบและถูกปรับไปตามเงื่อนไขของรูปแบบกรมธรรม์ของแต่ละบริษัท แต่จะแบ่งออกมาได้หลักๆ 2 ประเภทคือ
 • ประกันสุขภาพแบบชั่วคราว

ประกันสุขภาพแบบชั่วคราวจะมีหน้าที่คล้ายๆ กับ ประกันการเดินทาง ที่จะขายแก่บุคคลทั่วไป แต่จะเสนอความคุ้มครองแบบกำหนดระยะเวลาในการคุ้มครอง ประกันประเภทนี้จึงเหมาะกับชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยเป็นช่วงเวลาสั้นๆ หรือแค่ มาพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาว
 • ประกันสุขภาพแบบระยะยาว

ประกันสุขภาพแบบระยะยาวจะมีลักษณะที่คล้ายกับประกันสุขภาพสำหรับบุคคลทั่วไป คือจะมีความคุ้มครองในระยะเวลาที่ยาวนานกว่า และขอบเขตความคุ้มครองก็จะมากกว่า จึงเหมาะกับชาวต่างชาติที่มาทำงาน หรืออาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานานประกันสุขภาพชาวต่างชาติ

อยากทำ ประกันสุขภาพชาวต่างชาติ ต้องเตรียมตัวยังไง?

ก่อนที่จะเลือกกรมธรรม์ประกันสุขภาพให้เพื่อนชาวต่างชาติสักฉบับ คุณควรที่จะรู้ข้อมูลต่อไปนี้ก่อน เพราะชาวต่างชาติที่เป็นผู้เอาประกันจะต้องบอกข้อมูลส่วนนี้แก่ประกันเพื่อนำไปใช้ในการพิจารณา และเปรียบเทียบแผนประกันให้ได้ตามที่ต้องการนั่นเองค่ะ
 • ประเทศภูมิลำเนา

ให้ตรวจสอบว่าชาวต่างชาติคนนั้นเป็นคนประเทศอะไร เพื่อพิจารณาเงื่อนไขความคุ้มครองได้ง่ายขึ้น เพราะเงื่อนไขความคุ้มครองของประกันสุขภาพจะแตกต่างกันในบางประเทศ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ

ต้องระบุว่ามี โรคประจำตัวใดๆ หรือไม่ และมีอายุเท่าใด หากชาวต่างชาติที่ต้องการทำประกันมีอายุมากกว่า 60 ปี บริษัทประกันจะส่งไปตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน บางบริษัทก็จะส่งไปตรวจสุขภาพทุกช่วงวัย เพื่อดูความแข็งแรงของร่างกายและนำไปพิจารณาเรื่อง ค่าเบี้ยประกัน
 • งานที่ทำ

หากเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาโดยมีจุดประสงค์คือ มาทำงานในไทย บริษัทประกันจะพิจารณาจากงานที่ทำว่า มีความเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพมากน้อยแค่ไหน ซึ่งข้อนี้จะมีผลต่อค่าเบี้ยประกัน จะสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่ต้องเจอค่ะ
 • เอกสารจำเป็น

เอกสารที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าเป็นชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีแต่งงานกับชาวไทย) สำเนาบัตรประชาชน  หรือ Visa และ Work Permit สำหรับคนที่มาทำงานในประเทศไทย[caption id="attachment_23901" align="aligncenter" width="800"]ประกันสุขภาพชาวต่างชาติ CC : starclipnews.com[/caption]

ความคุ้มครองของ ประกันสุขภาพชาวต่างชาติ

แผนความคุ้มครองของประกันสุขภาพชาวต่างชาติ จะคุ้มครองในรูปแบบของ ประกันสุขภาพทั่วไป โดยจะรับผิดชอบด้านการเข้ารับการรักษาเมื่อมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย โดยจะแบ่งเป็นประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยใน (IPD) และ ผู้ป่วยนอก (OPD) ดังนี้
 • ประกันสุขภาพสำหรับผู้ป่วยใน

ผู้ป่วยใน (IPD) คือ ผู้ป่วยที่เข้ารับ การรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นเวลาตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป และสามารถนอนพักรักษาตัวในห้องพักผู้ป่วยของโรงพยาบาลได้ ผู้ที่ทำประกันสุขภาพผู้ป่วยในจะได้รับความคุ้มครองก็คือ
 • ความคุ้มครองกรณีเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล โดยประกันจะรับผิดชอบค่าห้องพัก ค่ายา และค่ารักษาพยาบาล
 • ผู้เอาประกันสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ในวงเงินสูงสุดที่ประกันกำหนดไว้ ต่อการรักษา 1 ครั้ง
ประกันสุขภาพชาวต่างชาติ
 • ประกันสุขภาพสำหรับผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยนอก (OPD) คือ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล และสามารถกลับบ้านได้เลยหลังจากเข้ารับการรักษา ผู้ที่ทำประกันสุขภาพผู้ป่วยนอกจะได้รับความคุ้มครองก็คือ
 • ความคุ้มครองกรณีเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก
 • ผู้เอาประกันต้องมีอายุตั้งแต่ 21 - 45 ปี
 • สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากอาการเจ็บป่วย หรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ตามวงเงินของกรมธรรม์
 • กรมธรรม์จะมีผลความคุ้มครอง หลังจากได้รับความคุ้มครอง 30 วัน
และนี่ก็คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ ประกันสุขภาพชาวต่างชาติ ที่คุณควรรู้ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อ ทั้งนี้ ต้องพิจารณาปัจจัยเสี่ยงของชาวต่างชาติแต่ละคนว่าเหมาะสมกับประกันรูปแบบใดมากกว่าด้วยนะคะ

บทความประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ

Rabbit Care Blog Image 48915

ประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ

ชาวต่างชาติมาอยู่ไทย ทำประกันสุขภาพได้แล้วนะ

ทุกวันนี้มีชาวต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจหรือทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นชาวจีน ญี่ปุ่น เกาหลี รวมถึงประเทศในแถบยุโรป และอเมริกา
ใบไม้ร่าเริง
07/10/2019
Rabbit Care Blog Image 47798

ประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ

ชาวต่างชาติในไทย กับปัญหาสุขภาพที่ควรระวัง

จะเห็นได้ว่าประเทศไทยนั้น มีประชากรชาวต่างชาติที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่อาศัยในบ้านเราเป็นจำนวนมาก ทั้งคนที่มาอยู่เพื่อการเรียน ทำงาน
IN-Wsible
31/08/2019
Rabbit Care Blog Image 17836

ประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ

9 โรงพยาบาลที่ ชาวต่างชาติ สามารถใช้สิทธิ์รักษาได้

หากเป็นคุณ เมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ ต่างบ้านต่างเมือง หนึ่งเรื่องที่คุณคงเป็นกังวลคงหนีไม่พ้นเรื่องความเจ็บป่วย
NP. Meaw :)
18/01/2018