ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง

ภัยร้าย เฝ้าระวัง “โรคมะเร็งในเด็ก”

ผู้เขียน : NP. Meaw :)
Published September 22, 2017
เด็กแรกเกิด มะเร็งในเด็ก
ชีวิตทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลก ย่อมมีความหมาย มีความสำคัญ กับอีกคนเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด ที่เฝ้าฟูมฟักมาเป็นระยะเวลากว่า 9 เดือน ด้วยความหวังที่ลูกน้อยออกมาแล้วจะมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ แต่ใครเล่าจะรู้ว่า ในเด็กๆ ก็มีความเสี่ยงต่อโรงร้าย อย่าง “มะเร็ง” เช่นกัน และยิ่งพ่อแม่รู้ว่าลูกน้อยที่เกิดมา ร่างกายไม่แข็งแรง หัวใจของคนเป็นพ่อแม่ก็แทบสลาย ดังนั้น วันนี้เรามารู้จักมะเร็งที่สามารถเกิดได้ตั้งแต่ในเด็กแรกเกิด เพื่อเป็นแนวทางป้องกัน ดูแล ให้กับคนที่เรารักกันค่ะ
https://www.youtube.com/watch?v=DOjeQ0B2z6g

โรคมะเร็งในเด็ก

โรคมะเร็งในเด็ก  หมายถึง โรคมะเร็งที่เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ เด็กแรกเกิด จนถึงอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งเป็นโรคที่มีอัตราการเกิดน้อยกว่าในผู้ใหญ่มาก คิดเป็นประมาณ 1 ใน 10 ของโรคมะเร็งในผู้ใหญ่ และเกือบทั้งหมดเป็นมะเร็งที่มีชนิดแตกต่างจากผู้ใหญ่

สาเหตุโรคมะเร็งในเด็ก

ถ้าถามว่าสาเหตุที่แน่ชัดของโรคมะเร็งในเด็กแรกเกิด คืออะไร ก็คงไม่มีใครทราบได้ แต่เชื่อกันว่า ปัจจัยที่จะกล่าวต่อไปนี้ อาจทำให้เกิดโรคร้ายแรง หรือทำให้เด็กแรกเกิดเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งได้
 • พันธุกรรม   ทั้งชนิดถ่ายทอดและไม่ถ่ายทอดเป็นปัจจัยสำคัญของโรค
 • สิ่งแวดล้อม   การได้รับสารเคมีบางชนิดในปริมาณสูง เช่น ยาฆ่าแมลง
 • รังสีเอกซ์เรย์ (x-rays)   การได้รับรังสีในปริมาณสูงขณะที่เด็กแรกเกิดอยู่ในครรภ์
 • จากมารดาได้รับสารบางชนิดปริมาณสูงต่อเนื่องในขณะตั้งครรภ์  เช่น  ยาฆ่าแมลง เนื้อสัตว์แปรรูป   หรือ แม่ผู้ตั้งครรภ์ติดสุรา  ก็เป็นปัจจัยที่สามารถทำให้เด็กเป็นมะเร็งได้
ถือว่าการเป็นมะเร็งในเด็ก เป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้ เพราะเด็กไม่ได้รับสารหรือเหตุที่จะทำให้เกิดโรคได้เท่าผู้ใหญ่ ทั้งนี้ กรณีที่เกิดขึ้นก็อาจเกิดจากปัจจัยเสี่ยงของมารดาผู้ตั้งครรภ์ที่มีผลมากที่สุด และรวมถึงปัจจัยอื่นๆ ตามที่กล่าวมาเด็กแรกเกิด

โรคมะเร็งที่มักเกิดในเด็ก

 • โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (พบได้มากที่สุด)
 • โรคเนื้องอก หรือ มะเร็งสมอง
 • โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
 • โรคมะเร็งประสาท
 • โรคมะเร็งลูกตา
 • โรคมะเร็งไต
 • โรคมะเร็งตับ
 • โรคมะเร็งกระดูก
 • โรคมะเร็งกล้ามเนื้อ
 • โรคมะเร็งอวัยวะ
 • โรคมะเร็งอื่นๆ
แค่เห็นรายชื่อมะเร็งก็สร้างความน่ากลัวให้ผู้ปกครองไม่น้อย เราจึงมีอาการเบื้องต้นง่ายๆ ที่พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถจดจำไว้เพื่อสังเกตดูลูกน้อย ตั้งแต่ลูกน้อยยังเป็นเพียง เด็กแรกเกิด เพื่อที่จะได้รู้และสามารถแก้ไข หรือรักษาได้ทันหากบุตรหลานมีความผิดปกติ[caption align="aligncenter" width="800"]เด็กแรกเกิด ขอบคุณรูปภาพจาก สสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ[/caption]

สัญญาณเตือนมะเร็งในเด็ก

 • เลือดกำเดาออกบ่อย หรือมีเลือดออกแบบไม่มีสาเหตุ
 • พบก้อนเนื้อผิดปกติ
 • เป็นไข้แบบไม่มีสาเหตุ  และเป็นบ่อยไม่หาย เป็นซ้ำๆ
 • มีสีผิวซีด มีจุด มีจ้ำ ห้อเลือดได้ง่าย มีรอยฟกช้ำได้ง่าย
 • มีอาการบวม หรือปวดบริเวณข้อต่อกระดูกขา
สัญญาณเตือนการเกิดมะเร็งที่กล่าวมา อาจเป็นเพียงแค่สัญญาณเบื้องต้น ดังนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครองควรสังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของบุตรหลานตนเองให้ดี เพราะถึงแม้ลูกหลานท่านอาจจะไม่ได้เป็นมะเร็งแต่ก็ยังมีอีกหลายโรคที่สามารถเป็นได้ หากสังเกตและพบก็จะได้เตรียมตัวรับมือได้ทัน

การรักษาโรคมะเร็งในเด็ก

แนวทางและวิธีการรักษโรคมะเร็งในเด็ก สามารถเกิดได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิด มีการรักษาเช่นเดียวกับการรักษาในผู้ใหญ่ คือ การผ่าตัด ยาเคมีบำบัด และ รังสีรักษาและวิธีการรักษาที่สำคัญ คือการผ่าตัด และยาเคมีบำบัด เพราะการใช้รังสีรักษาจะมีผลข้างเคียงในการรักษาที่สูงสำหรับเด็ก และหากวิธีอื่นไม่ได้ผลจึงจะใช้รังสีรักษา ซึ่งอาจเป็นกรณีที่รักษาเพื่อบรรเทาอาการในขั้นที่โรคลุกลามในระยะที่รุนแรงการผ่าตัด ถือเป็นวิธีการที่สำคัญสำหรับการรักษา เพราะหากผ่าตัดเอาก้อนเนื้อร้ายออกไปหมด และตามด้วยการใช้ยาเคมีบำบัด โอกาสในการหายจากโรคก็มีมาก แต่มะเร็งบางอย่าง โรคมักจะกระจายเข้าสู่กระดูก จึงรักษาได้แค่ยาเคมีบำบัดเป็นสำคัญร่วมกับรังสีรักษาบ้างตามระยะของโรค

เด็กแรกเกิด มะเร็งในเด็ก

ประกันมะเร็ง

ปัญหาของโรคที่เกิดในเด็ก ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น คือ เด็กแรกเกิด ไม่สามารถบอกถึงอาการความเจ็บปวดได้ เหมือนในวัยผู้ใหญ่ หรือวัยที่สามารถสื่อสารได้ จึงต้องอาศัยความเอาใจใส่ และการสังเกตจากผู้ปกครอง เพื่อหากผิดปกติจะได้รีบปรึกษาแพทย์ได้ทัน
ดังนั้น อะไรที่เป็นการทำเพื่อคนที่คุณรัก และเพื่อสร้างความอุ่นในให้ตัวเองก็สมควรที่จะทำ
อย่างการทำประกันมะเร็ง หรือ ประกันสุขภาพเด็ก  ที่ดูแลทั้งค่ารักษาพยาบาล หรือค่าวัคซีนต่างๆ ก็เป็นอีกทางที่จะเป็นคุ้มครองลูกหลา หากมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้น ลูกหลานท่านจะไม่ถูกทอดทิ้ง และยังมีค่ารักษาพยาบาลแน่นอน หากสนใจ สามารถสอบถามได้ที่ Rabbit Care โบรคเกอร์ประกันภัยที่คนไทยไว้วางใจ

บทความประกันสุขภาพโรคร้ายแรง

Rabbit Care Blog Image 70661

ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง

เรื่องราวของโรคร้ายแปลก ๆ ทั่วโลก ที่อาจอยู่ใกล้ตัวคุณเพียงแค่เอื้อม

โลกของเรามีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นมากมายตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน บางเรื่องก็ยังเป็นปริศนา และยังหาคำตอบไม่ได้มาจนถึงปัจจุบัน อย่างเช่น 7
IN-Wsible
27/05/2021
Rabbit Care Blog Image 70494

ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง

ปอดติดเชื้อ อาการเป็นยังไง สังเกตยังไงได้บ้างนะ?

หนึ่งในอาการที่เด่นชัดของ โควิด-19 คือ ปอดติดเชื้อ และยิ่งในสถานการณ์ที่โรคระบาดระลอกใหม่ และหลายครั้งก็ไม่แสดงอาการ หรือมีอาการเพียงรน้อยนิด รู้ตัวอีกที
คะน้าใบเขียว
14/05/2021
Rabbit Care Blog Image 70205

ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง

การแพทย์แบบแม่นยำ รักษามะเร็งเต้านมหายขาดทุกระยะ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ประเทศไทยในแต่ละปีมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่กว่า 120,000 ราย และมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตมากกว่า 60,000 ราย
ใบไม้ร่าเริง
21/04/2021