ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง

ประกันชีวิต VS ประกันโรคร้ายแรง แตกต่างกันอย่างไร??

ผู้เขียน : NP. Meaw :)
Published October 25, 2017
ประกันสุขภาพ

กรมธรรม์ประกันแต่ละประเภทแน่นอนว่ามีความแตกต่างกันอยู่แล้ว ทั้ง ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุ ประกันบ้าน และอื่นๆอีกหลากหลายทั้งนี้ก็เพื่อรองรับต่อการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันของลูกค้า เพื่อให้สอดคล้องต่อชีวิตที่ลูกค้าจะได้เลือกซื้อกรมธรรม์ได้อย่างเหมาะสม

แต่วันนี้เรามาดูความแตกต่างของประกันชีวิต และ ประกันโรคร้ายแรง กันดีกว่าว่าเป็นอย่างไร เหมาะกับใครคนที่มีปัญหาสุขภาพแบบใด

ประกันชีวิต

ทำความรู้จักประกันชีวิต

ประกันชีวิต คืออะไร การกระจายความเสี่ยงที่ไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่วิธีหนึ่ง หลายคนอาจใช้วิธีระมัดระวังตัวให้ปลอดภัยจากอันตราย แต่ประกันชีวิตมีความครอบคลุมทั้งการตาย การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ ปัญหาสุขภาพ ตลอดจนการสูญเสียรายได้ในยามชรา

ดังนั้น หากเกิดปัญหาอะไรขึ้นมา การมีประกันชีวิตติดตัวไว้อย่างน้อยก็จะช่วยผู้ซื้อประกันได้ในหลายๆเรื่อง

ซึ่งประกันชีวิตแยกได้ด้วยกัน 3 ประเภท

  • ประเภทสามัญ

    ประกันชีวิตประเภทสามัญ เป็นการประกันชีวิตที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยค่อนข้างสูง ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป

ในการพิจารณารับประกันชีวิตอาจจะมีการตรวจสุขภาพหรือไม่ตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพหรือไม่ก็ตาม จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท และมีการชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน หรือรายเดือน

  • ประเภทอุตสาหกรรม

    เป็นการประกันชีวิตที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำ โดยทั่วไปตั้งแต่ 10,000 - 30,000 บาท เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้ต่ำ การชำระเบี้ยประกันภัยจะชำระเป็นรายเดือน และไม่มีการตรวจสุขภาพ


ฉะนั้นจึงมีระยะเวลารอคอย คือ ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บตามธรรมชาติ บริษัทจะไม่จ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระมาแล้วทั้งหมด

  • ประเภทกลุ่ม

    เป็นการประกันชีวิตที่กรมธรรม์หนึ่งจะมีผู้เอาประกันชีวิตร่วมกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ส่วนมากจะเป็นกลุ่มของพนักงานบริษัท ในการพิจารณารับประกันอาจจะมีการตรวจสุขภาพหรือไม่ตรวจก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

การประกันชีวิตกลุ่ม นี้อัตราเบี้ยประกันชีวิตจะต่ำกว่าประเภทสามัญและประเภท อุตสาหกรรม

แต่ทั้งนี้ ประกันชีวิตแต่ละประเภทก็ย่อมมีความแตกต่างในความคุ้มครอง ซึ่งหากผู้ซื้อประกันยังเห็นว่าประกันชีวิตที่ซื้อไปยังไม่ครอบคุมก็สามารถซื้อกรมธรรม์เสริมต่างๆได้

ประกันโรคร้ายแรง

ทำความรู้จักประกันโรคร้ายแรง

สำหรับ ประกันภัยโรคร้ายแรง เป็นกรมธรรม์ประกันฉบับพิเศษที่ผู้ซื้อประกันที่มีปัญหาสุขภาพ สามารถทำเพิ่มได้จากประกันสุขภาพธรรมดา ประกันโรคร้ายแรงจะให้ความคุ้มครองในโรคที่นอกเหนือจากประกันสุขภาพอื่นๆที่มีให้ หรือ คุ้มครองโรคที่คุณประกันสุขภาพหลักไม่ให้ความคุ้มครอง

ประกันโรคร้ายแรงนี้ ผู้ซื้อประกันจะไม่สามารถซื้อได้หากไม่มีกรมธรรมสุขภาพหลัก ซึ่งหากใครที่ต้องการทำประกันโรคร้ายแรงเพิ่มเติมเมื่อมีประกันสุขภาพหลักแล้วจึงไม่จะเป็นที่จะต้องตรวจสุขภาพอีก

การซื้อประกันโรคร้ายแรง เป็นการเพิ่มความคุ้มครองที่ครอบคุม หากเมื่อผู้ซื้อประกันมีปัญหาสุขภาพตามมาภายหลังก็จะได้รับการดูแลจากกรมธรรม์ที่ซื้อ และไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องค่าใช้จ่าย

ความแตกต่างของประกันชีวิต และ ประกันโรคร้ายแรง

สำหรับความแตกต่างของประกันทั้ง 2 แบบ แน่นอนว่า

ประกันชีวิต คือประกันหลักที่หากใครต้องการซื้อก็สามารถที่จะซื้อได้เลย ตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์กำหนด

แต่สำหรับประกันโรคร้ายแรง ซึ่งเป็นกรมธรรม์เสริมหากใครสนใจที่จะซื้อผู้ซื้อจะต้องมีกรมธรรม์หลักอยู่แล้ว

ไม่ว่ากรมธรรม์หลักนั้นจะเป็นประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ ก็สามารถซื้อประกันโรคร้ายแรงไปคุ้มครองเพิ่มเติมได้ เพราะอย่างที่ได้เกริ่นมาว่า เพราะความแตกต่างในเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรมบางอย่างอาจจะไม่คุ้มครองได้อย่างครอบคุม ดังนั้นการซื้อกรมธรรม์เพิ่มจึงเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการ

ประกันชีวิต และ ประกันโรคร้ายแรง คือกรมธรรม์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับวิถีชีวิตของคนเรา ไม่ว่าผู้นั้นจะมีปัญหาสุขภาพ หรือไม่มี เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่ครอบคุมที่สุด แต่อย่างไรก็ดีกรมธรรม์แต่ละตัวก็ไม่สามารถที่จะครอบคุมได้ตามความต้องการของผู้ซื้อ จึงมีกรมธรรม์เสริมขึ้นมา

ดังนั้น ก่อนที่จะซื้อกรมธรรม์ใดๆไม่ว่าจะซื้อกับบริษัทประกัน หรือซื้อกับโบรกเกอร์ประกันภัย ผู้ซื้อควรตรวจสอบเงื่อนไข ข้อยกเว้น และความคุ้มครองในกรมธรรม์นั้นๆให้ดี เพราะเพื่อผลประโยชน์ความคุ้มครองที่ผู้ซื้อจะได้รับบางครั้งอาจจะยังไม่ถูกใจก็จะได้ซื้อกรมธรรม์อื่นๆเพิ่มเติมได้

และหากท่านใดสนใจหรือยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับประกันภัยใดๆ Rabbit Care สามารถให้คำแนะนำดีสำหรับคุณได้

บทความประกันสุขภาพโรคร้ายแรง

Rabbit Care Blog Image 70661

ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง

เรื่องราวของโรคร้ายแปลก ๆ ทั่วโลก ที่อาจอยู่ใกล้ตัวคุณเพียงแค่เอื้อม

โลกของเรามีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นมากมายตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน บางเรื่องก็ยังเป็นปริศนา และยังหาคำตอบไม่ได้มาจนถึงปัจจุบัน อย่างเช่น 7
IN-Wsible
27/05/2021
Rabbit Care Blog Image 70494

ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง

ปอดติดเชื้อ อาการเป็นยังไง สังเกตยังไงได้บ้างนะ?

หนึ่งในอาการที่เด่นชัดของ โควิด-19 คือ ปอดติดเชื้อ และยิ่งในสถานการณ์ที่โรคระบาดระลอกใหม่ และหลายครั้งก็ไม่แสดงอาการ หรือมีอาการเพียงรน้อยนิด รู้ตัวอีกที
คะน้าใบเขียว
14/05/2021
Rabbit Care Blog Image 70205

ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง

การแพทย์แบบแม่นยำ รักษามะเร็งเต้านมหายขาดทุกระยะ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ประเทศไทยในแต่ละปีมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่กว่า 120,000 ราย และมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตมากกว่า 60,000 ราย
ใบไม้ร่าเริง
21/04/2021