ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
Top-Banner-mobile_Critical-Illness-Cancer.jpg

ทำไมต้องซื้อประกันมะเร็ง กับ Rabbit Care ?

แคร์เมื่อเจอ

รับค่ารักษามะเร็ง เหมาจ่ายสูงสุด 9 ล้านบาท

แคร์ให้ครบ

คุ้มครองมะเร็งเฉพาะเพศ เพิ่มเติม* สูงสุด 1.2 ล้านบาท

แคร์การรักษา

คุ้มครองค่าคีโม ค่าฉายแสง จ่ายให้ตามจริง*

แคร์โรคร้าย

ตรวจพบมะเร็ง รับความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาลตามจริง*

แคร์สุขภาพ

รับฟรีโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง และแพ็กเกจตรวจสุขภาพทุกปี*

แคร์คนข้างหลัง

ครอบครัวไม่เดือดร้อน เรื่องค่ารักษา และไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน