การลงทุน

วางแผนการเงิน ให้มีเงินเก็บชัวร์ๆ ตามสไตล์คุณ

ผู้เขียน : IN-Wsible
Published May 15, 2018
วางแผนการเงิน
ยุคที่เศรษฐกิจไม่ค่อยจะสู้ดีแบบนี้ เราต้องรู้จัก วางแผนการเงิน กันเอาไว้ให้ดี คงไม่มีใครอยากทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยไปตลอดชีวิต เราจึงต้องรู้จักการออมเงินเอาไว้บ้าง เพื่อความมั่นคงของชีวิตในอนาคต และเมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งเราจะได้พักผ่อนอย่างสบายใจเพราะมีเงินออมให้ใช้
วันนี้ Rabbit Care ได้หยิบยกเอาเคล็ดลับดีๆ ในการวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด รวมถึงวิธีออมเงินที่น่าสนใจ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับทุกๆ คน มีอะไรบ้างมาดูกันเลย
วางแผนการเงิน ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตบำนาญ

 วิธี วางแผนการเงิน ของตนเอง

การวางแผนการเงิน เป็นข้อพึงปฏิบัติแรกเริ่มที่ทุกคนควรทำ ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือของครอบครัว ต้องมีการจัดสรรให้เหมาะสม โดยจะเชื่อมโยงกับรายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน ภาษี หนี้สิน รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงทางการเงินต่างๆ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
  • สำรวจตัวเอง

เริ่มต้นที่ตัวเองก่อนเลยค่ะ ด้วยการทำความเข้าใจ อุปนิสัยการใช้เงิน เงื่อนไขและข้อจำกัดของตนเอง เพื่อนำมาปรับใช้กับแผนการเงิน
  • กำหนดเป้าหมาย

กำหนดเป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องการให้ชัดเจน โดยแบ่งเป็นเป้าหมายระยะยาว (5, 10, 20 ปี) และเป้าหมายระยะสั้น (ภายใน 1 ปี)
  • จัดสัดส่วนการใช้เงินอย่างเหมาะสม

แบ่งสัดส่วนการใช้เงินตามความเหมาะสม โดยกันเงินเอาไว้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อน แล้วนำเงินที่เหลือมาออมหรือลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ โดยเลือกทางที่คาดว่ามีผลตอบแทนที่คุ้มค่า
  • ลองปฏิบัติตามแผน

ลองปฏิบัติตามแผนดูสัก 3 เดือน ถ้าผลลัพธ์ไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ ให้ลองพิจารณาว่าปัญหาเกิดจากเงินส่วนใด แล้วปรับเปลี่ยนแผนใหม่ เช่น ตัดค่าใช้จ่ายบางส่วนออก หรือลดเงินเป้าหมายลง
วางแผนการเงิน ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตบำนาญ

จัดงบดุลค่าใช้จ่ายส่วนตัว

การจัดงบประมาณหรือจัดงบดุล เป็นส่วนสำคัญของการวางแผนการเงิน เพื่อไม่ให้ ใช้เงินจนเกินตัว ซึ่งเริ่มต้นจาก
  • รวมตัวเลขรายได้

รวมเงินรายรับของคุณทั้งหมด เช่น เงินเดือน ค่าจ้างจากงานพิเศษ เงินโอที ฯลฯ
  • บันทึกรายรับ - รายจ่าย

จดบันทึกรายรับ-รายจ่าย เอาไว้ว่า ในแต่ละเดือนคุณใช้เงินไปกับอะไรบ้าง
  • คาดคะเนรายจ่ายในอนาคต

โดยพิจารณาจากรายจ่ายปัจจุบันที่รวบรวมมาเป็นเงินพื้นฐาน แล้วบวกกับอัตราเงินเฟ้อเข้าไป
  • ทำสรุปงบประมาณ

ทำบันทึกสรุปงบประมาณ แล้วตั้งงบดุลเงินสด โดยการทำตารางแบ่งสัดส่วนรายรับ-รายจ่าย แล้วแบ่งระยะเวลาออกเป็นช่วงๆ เช่น ต่อสัปดาห์ ต่อเดือน หรือต่อปี แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน หากผลรายรับมีมากกว่าถือว่ากำลังไปได้สวยค่ะวางแผนการเงิน ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตบำนาญ

วางแผนการเงินเพื่อซื้อรถยนต์

หากต้องการซื้อรถยนต์ใหม่ ควรพิจารณาค่าใช้จ่ายในการซื้อรถ ไม่ควรเกินร้อยละ 15 ของรายได้ทั้งหมด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาระหนี้สินเกินตัว และเลือกรถยนต์ที่สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า
หากวางแผนว่าจะกู้เงินซื้อรถ ควรเลือกธนาคารหรือไฟแนนซ์ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ หรือมีเงื่อนไขที่น่าสนใจ โดยธนาคารจะคิด ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ส่วนไฟแนนซ์จะคิดแบบ “ดอกเบี้ยรวมเงินต้น” ควรพิจารณาให้ดีว่ากู้เงินกับที่ไหนจะเหมาะสมกว่า
[caption id="attachment_20769" align="aligncenter" width="800"]ววางแผนการเงิน ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตบำนาญ CC : jackjenkinshomes.com[/caption]

วางแผนการเงินเพื่อซื้อบ้าน

บ้านเป็นทรัพย์สินชิ้นใหญ่ คุณควรประเมินกำลังซื้อของตนเองก่อนที่จะซื้อบ้าน โดยราคาบ้านที่ซื้อไม่ควรเกิน 30 เท่าของรายได้ต่อเดือน และค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระบ้านก็ไม่ควรเกิน ร้อยละ 25-30 ของรายได้ต่อเดือน
หากต้องการกู้เงินซื้อบ้าน ให้ยึดหลักสำคัญคือ เลือกโครงการที่มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด กู้เงินให้น้อยที่สุด และผ่อนชำระให้เร็วที่สุด แต่ต้องมีเงินสดจำนวนหนึ่งในการวางดาวน์ เพราะทางโครงการมักจะให้ผู้ซื้อวางเงินดาวน์ร้อยละ 20 ของราคาบ้าน และกู้ได้เพียงร้อยละ 80
วางแผนการเงิน ประกันชีวิตแบบบำนาญ ประกันชีวิตสะสมทรัพย์

วางแผนการเงินเพื่อลูก

คนที่มีครอบครัวควรวางแผนการเงินเพื่อการศึกษาของลูกเอาไว้ด้วย ซึ่งการคำนวณหาค่าเล่าเรียนจะคิดจากค่าเงินปัจจุบันและอนาคต โดยรวมอัตราการเพิ่มของค่าเทอมหรืออัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยต่อปี (ประมาณร้อยละ 5) แล้ววางแผนว่าทำอย่างไรให้ได้เงินตามเป้าหมาย
การวางแผนการเงินสำหรับลูกของคุณ ไม่เพียงแค่การศึกษา แต่ควรรวมถึงค่าใช้จ่ายปลีกย่อยอื่นๆ ที่ลูกต้องใช้ เช่น ค่าเสื้อผ้า ค่าอาหาร ค่าเดินทาง หรือทำประกันออมทรัพย์ก็เป็นวิธีออมเงินเพื่อลูกที่ให้ผลตอบแทนที่ดีเช่นกันค่ะ
วางแผนการเงิน ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตบำนาญ

วางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ

คุณควรถามตัวเองก่อนว่า วางแผนเกษียณ ตอนอายุเท่าใด แล้วคิดว่าตอนนั้นอยากมีเงินใช้เดือนละเท่าใด มีแผนอยากจะทำอะไรบ้าง สำหรับ มนุษย์เงินเดือน แนะนำให้คาดคะเนเงินที่จะได้รับในเดือนสุดท้าย ณ วันที่จะเกษียณ แล้วหารด้วย 2 จะได้จำนวนเงินของค่าใช้จ่ายที่คุณต้องใช้หลังเกษียณ
หากกำลังกังวลว่าเงินออมที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอสำหรับการดำรงชีพในวัยเกษียณหรือไม่ เพราะยังไม่มีหลักประกันที่มั่นคง ขอแนะนำให้ทำ ประกันออมทรัพย์ เอาไว้เพื่อเก็บสะสมเงินก้อนเอาไว้ใช้ในวัยเกษียณ จะสร้างความมั่นใจให้คุณได้ในระดับหนึ่งค่ะ
วางแผนการเงิน ประกันชีวิตบำนาญ ประกันชีวิตสะสมทรัพย์

การลงทุนกับกองทุน

มีเหากคุณงินอยู่จำนวนหนึ่งและอยากจะนำเงินก้อนนี้ไปลงทุนเพื่อต่อยอดให้มีเงินเพิ่มพูนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การลงทุนกับกองทุนต่างๆ  เช่น กองทุน RMF  กองทุน LMF ฯลฯ หรือลงทุนกับธุรกิจ ก็น่าสนใจเช่นกัน
แต่คุณต้องคำนวณก่อนว่า คุณแบ่งเงินไว้สำหรับใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินแล้ว และเงินก้อนที่นำไปลงทุนจะไม่มารบกวนระบบการออมเงินเดิมของคุณ และก่อนลงทุนอย่าลืมศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการขาดทุนในภายหลังด้วยนะคะ
ทั้งหมดนี้คือวิธีวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด ที่เราได้รวบรวมมาฝากคุณในวันนี้ค่ะ จะเห็นได้ว่ามีวิธีหลากหลายให้เลือกใช้เลย สำหรับ Rabbit Care มองว่า การออมเงินด้วยประกันชีวิต เป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์พอสมควร ได้ทั้งออมเงินได้ทั้งรองรับความเสี่ยง แต่อย่างไร ใช้วิธีออมเงินที่คิดว่าเหมาะสมด้วยตัวเองเลยนะคะ เพราะเงินเป็นสิ่งจำเป็นในการชีวิต เราควรเรียนรู้วิธีออมเงิน เพื่อจะได้มีกินมีใช้อย่างมีความสุขไปนานๆ ค่ะ

บทความการลงทุน

Rabbit Care Blog Image 75885

ประกันชีวิตออมทรัพย์และการลงทุน

แชร์ 5 วิธีลงทุนให้ได้ผลดี มีเงินเก็บงอกเงย

จากการที่ธนาคารได้ปรับอัตราเงินฝากดอกเบี้ยให้น้อยลงทุกปี จนแทบทุกวันนี้การนำเงินไปฝากธนาคารไว้เฉย ๆ คงไม่คุ้มเสียแล้ว
Beer Veerasak
19/01/2022
Rabbit Care Blog Image 71059

เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ส่อง Top 3 crypto Bitcoin Dogecoin และ Ethereum เกิดอะไรขึ้น ทำไมถึงฮิต?

นาทีนี้ คงไม่มีใครไม่รู้จักกับสกุลเงินเงินดิจิทัล หรือเจ้าเหรียญคริปโต อย่างแน่นอน เพราะนอกจากจะได้รับความสนใจในฐานะค่าเงินแห่งอนาคตแล้ว
คะน้าใบเขียว
19/07/2021