3 เคล็ดลับใน การบริหารเงินเดือนก้อนแรก ให้คุ้มค่า

เมื่อก้าวเข้าสู่การเป็นมนุษย์เงินเดือน ที่ยังไม่มีประสบการณ์ใน การบริหารเงิน เดือนในชีวิต ให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตทั้งเดือน ทำให้หลายคนประสบปัญหาต่อการใช้จ่ายเงินเดือนก้อนแรก เป็นอย่างมาก

เนื่องจากมีความคิดเพียงว่า จะนำเงินก้อนแรกไปซื้อของขวัญให้แก่ตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว มักจะเป็นสิ่งของฟุ่มเฟือย ที่ไม่มีความจำเป็น และไม่เป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้การทำงานพัฒนา และมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงส่งผลให้เงินไม่พอใช้ไปจนถึงสิ้นเดือน

การบริหารเงิน มนุษย์เงินเดือน

3 วิธี การบริหารเงิน ก้อนแรก ให้คุ้มค่า ฉบับมนุษย์เงินเดือน

มนุษย์เงินเดือนหน้าใหม่ นอกจากจะต้องหาวิธีบริหารงานให้เสร็จตามกำหนดแล้ว การบริหารเงินเดือนก้อนแรกก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งเคล็ดลับในการบริหารเงินเดือนก้อนแรกง่ายๆ ไม่ว่าคุณจะได้รับเงินเดือนมากน้อยเพียงใดก็สามารถทำตามได้ และรับรองว่าจะทำให้คุณมีเงินเพียงพอสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอน

1. การจัดทำงบการเงินส่วนบุคคล

งบการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Statement) คือ รายงานแสดงข้อมูลทางการเงินของบุคคล ได้แก่ สินทรัพย์, หนี้สิน, รายได้, ค่าใช้จ่าย หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับเงิน

งบการเงินส่วนบุคคล ได้แก่

 • งบดุลส่วนบุคคล (Personal Balance Sheet)
 • งบรายได้ และค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (Personal Income and Expense Statement)

โดยงบการเงินส่วนบุคคล เป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนทางการเงิน ที่จะช่วยให้คุณทราบสถานะทางการเงินที่แท้จริง ทำให้สามารถประเมินสถานการณ์การเงินในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้

รวมทั้งช่วยให้การตัดสินใจทางการเงินของคุณ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการนำเงินเดือนไปต่อยอดลงทุนธุรกิจและหลักทรัพย์ หรือการเก็บออมไว้ใช้ในอนาคต

การบริหารเงิน รายรับรายจ่าย

2. การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย

การทำบัญชีรายรับรายจ่าย เป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการบริการจัดการเงินเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยให้คุณทราบถึงแหล่งที่มาของรายรับว่า มาจากทางใดบ้าง ทั้งรายได้หลัก และรายได้เสริม และจะช่วยให้คุณทราบลักษณะรายจ่ายในชีวิตประจำวัน โดยรายจ่ายนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

 • ร่ายจ่ายคงที่

คือ รายจ่ายที่เกิดขึ้นแน่นอน และสม่ำเสมอในทุกๆ เดือน เช่น ค่าเช่าบ้าน, ค่าเดินทาง, ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูครอบครัว

 • รายจ่ายแปรผัน

คือ รายจ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลง และไม่เท่ากันในแต่ละเดือน เช่น ค่างานเลี้ยงสังสรรค์, ค่ารักษาพยาบาล หรือค่านันทนาการต่างๆ ปัญหาเงินเดือนไม่พอใช้ ที่เกิดกับใครหลายคนมักเกิดจากรายจ่ายแปรผัน โดยเฉพาะการใช้จ่ายสิ่งของที่ฟุ่มเฟือย และไม่เป็นประโยชน์

นอกจากนี้ การทำบัญชีรายรับรายจ่าย จะช่วยให้คุณมีเงินออมสำหรับอนาคตมากขึ้น  เพราะเมื่อคุณทราบถึงสถานะการใช้จ่ายของตนเองแล้ว ก็จะทำให้คุณสามารถลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปได้ และทำให้คุณคิดรอบคอบต่อการใช้จ่ายในแต่ละครั้งมากขึ้น

การบริหารเงิน ลงทุนอะไรดี
ขอขอบคุณภาพจาก www.businesstimes.com

3. วางแผนการจัดสรรเงินเดือน

การวางแผนการจัดสรรเงินเดือน ถือเป็นการจัดสรรทรัพย์สินให้เหมาะสม และเพียงพอต่อการใช้จ่ายในแต่ละเดือน โดยคุณควรแบ่งเงินเดือนให้เป็นสัดส่วนเพื่อการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

 • หนี้เก็บออม
 • ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สำคัญ

โดยเฉพาะการชำระหนี้ เช่น ค่าน้ำประปา, ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์, ค่ารีไฟแนนซ์บ้าน, ค่าผ่อนรถยนต์ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาชำระหนี้ไม่ตรงเวลา หรือจำนวนเงินไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ จนคุณต้องไปกู้เงินมาใช้หนี้ และแน่นอนว่า จะต้องมีปัญหาอีกมากมายตามมาให้ปวดหัว

ตัวอย่าง การแบ่งสัดส่วนการใช้เงินเดือน

 • เงินสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็น 60%
 • เงินเพื่อการออมและลงทุน 20%
 • เงินสำหรับใช้จ่ายเพื่อความสุข 10%
 • เงินสำหรับเลี้ยงดูครอบครัว 10%

ซึ่งการจัดสรรเงินเดือนนี้จะต้องปรับให้เหมาะสม และเกิดความสมดุล ระหว่างรายรับรายจ่ายในแต่ละเดือนของแต่ละบุคคลด้วย

หากคุณบริหาร “เงินเดือนก้อนแรก” และเงินเดือนในเดือนถัดๆ ไป ให้เกิดความสมดุลเพียงพอต่อการใช้จ่าย รับรองว่าคุณจะไม่ต้องพบเจอปัญหาเหมือนกับมนุษย์เงินเดือนอีกหลายคน ที่มีเงินไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้จ่าย และยังจะช่วยให้คุณไม่ต้องแบมือขอเงินพ่อแม่ และยืนด้วยลำแข้งของตนเองได้อย่างมั่นคง 

ที่สำคัญจะทำให้คุณไม่ต้องตั้งข้อสงสัยว่า “นี่เงินเดือนหรือเงินทอน?” อย่างที่เรามักพบเห็นมนุษย์เงินเดือนที่ล้มเหลวในการบริหารเงินเดือน มักพูดถึงบนสื่อโซเชี่ยล

บทความทั้งหมด

กองทุน
ประกันชีวิต

โบนัสออกแล้ว! เตรียมตัวไปลงทุนอะไรดี ?!

โบนัสออกทั้งที หลายคนอาจจะวางแผนในการใช้จ่ายเงินกันไว้บ้างแล้วไม่มากก็น้อย แต่สำหรับใครที่อยากจะลองเริ่มต้นลงทุน เพิ่มหลักประกันใช้ชีวิตดูบ้าง การใช้เงินโบนัส ที่เป็นเงินเย็นในการลงทุน ก็น่าสนใจ แล้วเราควรเตรียมตัวไปลงทุนอะไรดีนะ ไปดูกันเลยดีกว่า     โบนัสออกแล้ว! เตรียมตัวไปลงทุนอะไรดี ?!   เช็กลิสต์ ก่อนใช้เงินโบนัสลงทุน ก่อนจะเริ่มต้นเอาเงินโบนัสไปลงทุนอะไร อย่างแรกที่คุณต้องเช็กลิสต์เลย คือความพร้อมต่างๆ

สายตาสั้น-แสงสีฟ้า
ประกันสุขภาพ IPD-OPD

อาการสายตาพัง Computer Vision Syndrome ที่คนยุคดิจิทัลต้องระวัง!

เมื่อโลกของเราเริ่มมีการเปลี่ยนผ่านจากยุคอนาล็อกมาสู่ยุคดิจิทัล พฤติกรรมของคนเราก็เริ่มปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตของเรามากขึ้น อย่างเช่น คอมพิวเตอร์, แท็บเล็ท และสมาร์ทโฟน ที่เป็นดั่งอุปกรณ์คู่ใจของคนในยุคดิจิทัลเลย ซึ่งการใช้งาน Gadgets เหล่านี้ จะบอกว่าช่วยอำนวยความสะดวกมากขึ้นมันก็จริงอยู่ แต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็เป็นสิ่งที่บั่นทอนสุขภาพไปโดยไม่รู้ตัว อย่างโรคที่เราจะกล่าวถึงกันในบทความนี้ ก็คือโรค “Computer Vision Syndrome”

มะเร็งเต้านม
ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง

การแพทย์แบบแม่นยำ รักษามะเร็งเต้านมหายขาดทุกระยะ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ประเทศไทยในแต่ละปีมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่กว่า 120,000 ราย และมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตมากกว่า 60,000 ราย ขณะที่ทั่วโลกจะมีผู้ป่วยใหม่โรคมะเร็งมากกว่า 11 ล้านคน ซึ่งพบว่า มะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของผู้หญิงไทยเพิ่มสูงขึ้นทุกปี แต่วันนี้ประเทศไทยได้มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เทคโนโลยีทางการแพทย์ การแพทย์แบบแม่นยำ (Precision

icon image icon image
Back to top