การลงทุน

ต่างชาติขานรับ อีอีซี (EEC) แห่เข้าลงทุนในไทยเพียบ

ผู้เขียน : ใบไม้ร่าเริง
Published September 06, 2018
อีอีซี
  • นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เดินหน้าผลักดันโครงการพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อให้เป็นจุดดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามายังไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่จะช่วยสร้างการเติบโตในอนาคต
  • กรมพัฒนาธุรกิจการค้อนุญาตให้นักลงทุนจากต่างประเทศ 18 ราย เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 1,048 ล้านบาท

ธุรกิจต่างด้าวพุ่งทะลักไทยขานรับ อีอีซี

[caption id="attachment_34625" align="alignnone" width="700"]อีอีซี นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ขอบคุณภาพ siambusinessnews)[/caption]

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้อนุญาตให้คนต่างด้าว 18 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี ซึ่งมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 1,048 ล้านบาท และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทย 282 คน รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน

จากรายงานพบว่าตั้งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคมที่ผ่านมา มีต่างด้าวได้รับใบอนุญาตจำนวน 178 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 8,546 ล้านบาท เทียบกับเดือนมกราคม-สิงหาคม 2560 คน มีต่างด้าวได้รับใบอนุญาตจำนวนมากถึง 192 ราย และมีเงินลงทุนทั้งสิ้น 5,842 ล้านบาท ซึ่งทั้งปี 2560 มีคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น 270 ราย และมีเงินลงทุน 7,302 ล้านบาท เรียกว่ามูลค่ารวมตลอดปี 2560 ยังไม่สูงเท่ายอดรวมของปี 2561 ที่เพิ่งผ่านมาเพียง 8 เดือนเท่านั้น

ไทยดึงเกาหลีลงทุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในไทย

[caption id="attachment_34624" align="alignnone" width="700"]อีอีซี นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) (ขอบคุณภาพThe Bangkok Insight)[/caption]

ขณะเดียวกัน นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายในงานสัมมนา “โอกาสการลงทุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในไทย” ว่า บีโอไอ ร่วมกับ อาเซียน โคเรีย เซ็นเตอร์ (ASEAN-Korea Centre: AKC) หน่วยงานส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างเกาหลีใต้และภูมิภาคอาเซียน และสถาบันอุตสาหกรรมหุ่นยนต์แห่งเกาหลีใต้ นำคณะนักธุรกิจจากกลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จำนวนกว่า 30 ราย จาก 13 บริษัท เดินทางมาศึกษาลู่ทางการลงทุนในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 4- 6 ก.ย. 2561

โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้บริษัทจากเกาหลีใต้มองเห็นโอกาสการลงทุนในประเทศไทย และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหากเข้ามาลงทุนด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน และการออกสมาร์ทวีซ่า เพื่อดึงดูดบุคลากรทักษะสูงให้เข้ามาทำงานในไทยด้วย นอกจากนี้ บีโอไอจะนำคณะนักธุรกิจเกาหลีใต้ เดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) อีกด้วย

นายลี ฮยอก เลขาธิการศูนย์อาเซียน โคเรีย เซ็นเตอร์ กล่าวว่า กิจกรรมสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นการให้ข้อมูลเพื่อช่วยให้นักธุรกิจที่สนใจได้ทราบโอกาสและลู่ทางการลงทุนในประเทศไทยโดยตรง ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย ที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนอย่างจริงจัง ภายใต้การให้สิทธิประโยชน์หลากหลาย ทั้งนี้นักลงทุนจากเกาหลีใต้ได้รับการยอมรับถึงศักยภาพในการเป็นผู้พัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในระดับที่ดี และมีความสนใจที่จะขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ


รัฐฯ เตรียมปั้นครูพิเศษ รองรับ อีอีซี

[caption id="attachment_34622" align="alignnone" width="650"]อีอีซี พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ขอบคุณภาพ กรุงเทพธุรกิจ)[/caption]

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เสนอแนะให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวม “ครูพิเศษ” โดยบูรณาการภารกิจผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ด้วยการนำร่องในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

ทั้งในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เริ่มสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการแล้วหลายแห่ง พื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการ แต่ยังมีลักษณะต่างคนต่างทำ ดังนั้น จากนี้ไปจะให้หน่วยงานรัฐบันทึกข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบของการทำระบบฐานข้อมูลรวม (ทั้งในด้านวิชาการและทักษะฝีมือในสาขาอาชีพต่าง ๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางให้สถานศึกษาทั่วประเทศสามารถเข้าถึงบุคคลเหล่านี้ในฐานะครูพิเศษได้อย่างทั่วถึง

โดยตั้งเป้าหมายให้ได้ 500 คน ภายในปีนี้ รัฐบาลจึงขอเชิญชวนบุคลากรในภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญใน 10 สาขา อุตสาหกรรมเป้าหมาย และสาขาวิชาชีพอื่นที่จำเป็นต่อการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวร่วมกันเข้ามาเป็นครูพิเศษ เพื่อร่วมกันผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพเข้าสู่สถานประกอบการ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ขอบคุณข้อมูลและภาพ กรุงเทพธุรกิจ , เดลินิวส์ , ไทยโพสท์

บทความการลงทุน

Rabbit Care Blog Image 75885

ประกันชีวิตออมทรัพย์และการลงทุน

แชร์ 5 วิธีลงทุนให้ได้ผลดี มีเงินเก็บงอกเงย

จากการที่ธนาคารได้ปรับอัตราเงินฝากดอกเบี้ยให้น้อยลงทุกปี จนแทบทุกวันนี้การนำเงินไปฝากธนาคารไว้เฉย ๆ คงไม่คุ้มเสียแล้ว
Beer Veerasak
19/01/2022
Rabbit Care Blog Image 71059

เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ส่อง Top 3 crypto Bitcoin Dogecoin และ Ethereum เกิดอะไรขึ้น ทำไมถึงฮิต?

นาทีนี้ คงไม่มีใครไม่รู้จักกับสกุลเงินเงินดิจิทัล หรือเจ้าเหรียญคริปโต อย่างแน่นอน เพราะนอกจากจะได้รับความสนใจในฐานะค่าเงินแห่งอนาคตแล้ว
คะน้าใบเขียว
19/07/2021