ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

ว่าด้วยเรื่อง เหตุผลที่เราต้องจ่ายภาษี

ผู้เขียน : HamsterB
Published November 30, 2017
ภาษี

ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร หากมาอยู่อาศัยในประเทศไทย เชื่อว่าก็คงจะต้องเคยได้ยินถึงคำว่า ภาษี มาบ้างไม่มากก็น้อย เพราะเป็นสิ่งที่คนทำงานไม่ว่าจะประเภทไหนก็ต้องประสบพบเจอด้วยกันทั้งนั้น

แต่เคยสงสัยกันบ้างไหมว่า ทำไมจะต้องจ่ายด้วย แล้วการจ่ายภาษี หมายถึงการเป็นพลเมืองดีอย่างที่เขาพูดกันยังไง ? วันนี้เราจะมาตอบคำถามเหล่านี้กัน

ภาษี

ภาษี คืออะไร

ภาษี หมายถึง เงินที่รัฐบาลเรียกเก็บจากประชาชนเพื่อนำไปพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ  โดยสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภทดังนี้

1. ภาษีทางตรง

ภาษีทางตรง คือ ภาษีที่รัฐบาลสามารถเรียกเก็บจากประชาชนที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพและภาษีที่ได้จากการประกอบกิจการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการค้า การบริการ หรืออุตสาหกรรม

เช่น มนุษย์เงินเดือน หรือทำธุรกิจส่วนตัวก็จำเป็นจะต้องเสียภาษีทางตรงกันทุกคน หากมีรายได้จากการประกอบอาชีพ หรือ ทำงานดังกล่าว

โดยภาษีทางตรงสามารถแบ่งออกไปได้อีกหลากหลายรูปแบบ เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีทรัพย์สินต่างๆ เป็นต้น 

2. ภาษีทางอ้อม

หมายถึง ภาษีที่รัฐบาลเก็บจากประชาชนเมื่อมีการซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ซึ่งมักจะเรียกกันว่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยภาษีทางอ้อมจะจัดเก็บเฉพาะจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นผลิต การจำหน่ายหรือการให้บริการ เท่านั้น

สำหรับ ประเทศไทยได้กำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ 10% แต่ทั้งนี้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีจะออกพระราชกฤษฎีกาลดภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือ 7% เป็นประจำทุกปี

โดยที่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ที่เก็บได้ จะถูกโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่เหลืออีก 8 ส่วนจะถูกโอนให้แก่รัฐบาลกลาง (ข้อมูลจาก wikipedia)

ภาษี

รัฐบาลได้ภาษีแล้วนำไปใช้อะไร

พูดถึงเรื่องความหมายและประเภทของภาษี กันมาแล้ว แต่คำถามสำคัญที่เชื่อว่าหลายคนยังคงรู้สึกค้างคาและสงสัยกันอยู่ก็คือ แล้วภาษีหรือเงินที่รัฐบาลเก็บกับประชาชนไป ไม่ว่าจะเป็นภาษีทางตรงหรือภาษีทางอ้อม รัฐบาลเอาไปใช้ทำอะไรบ้าง

  • เงินเดือนข้าราชการเพื่อให้บริการประชาชน

ภาษีที่เราจ่ายกันนั้นจะถูกนำไปจ่ายเงินเดือนให้ข้าราชการเพื่อให้บริการประชาชน เช่น คุณครูในโรงเรียนรัฐบาล คุณหมอในโรงพยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นต้น

  • ค่าน้ำ ค่าไฟ สถานที่ราชการ

นำไปจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ของสถานที่ราชการต่าง ๆ แน่นอนว่าโรงเรียน โรงพยาบาล หรือโรงพักในส่วนของรัฐบาลคงจะอยู่ได้ลำบากหากขาดการประปาหรือไฟฟ้าไป

ดังนั้น นอกจากที่รัฐบาลจะนำเงินภาษีของเราไปจ่ายเป็นเงินเดือนให้ข้าราชการแล้ว ยังไปจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ หรือค่าซ่อมแซมสถานที่ซึ่งข้าราชการต้องใช้ทำงานอีกด้วย

  • พัฒนาประเทศ

ภาษีจะถูกนำมาใช้ใน การพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนน สร้างโรงเรียน สร้างสถานที่ราชการ รวมไปถึง การซ่อมแซมถนน และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่เป็นส่วนรวมอีกด้วย

ภาษี

ทำไมจะต้องจ่ายภาษีด้วย?

จะเห็นได้จากข้อก่อนหน้านี้เลยว่า เงินภาษีของเราที่ต้องจ่ายให้กับรัฐบาลได้ถูกนำไปใช้กับภารกิจสำคัญหลากหลายด้านอย่างมาก ตั้งแต่สถาบันการศึกษา สถาบันแพทย์ ผู้พิทักษ์กฏหมาย และส่งผลยาวไปจนถึงการใช้ชีวิตประจำวันธรรมดา ๆ ของประชาชนแต่ละคนเลยทีเดียว

ถ้าหากประชาชนไม่จ่ายภาษีดังกล่าว รัฐบาลก็ไม่มีเงินที่จะไปจ่ายเงินเดือนให้กับคุณครูที่ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยในการสอนเด็กๆ ที่เป็นอนาคตของชาติ และยังไม่มีเงินไปบำรุงรักษาท้องถนนที่เราผ่านไปและมาทุกวันอีกด้วย

ในมิติหนึ่งอาจกล่าวได้ว่า หากประชาชนไม่จ่ายภาษี รัฐบาลก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โครงสร้างของประเทศก็จะสั่นคลอน นำมาสู่ปัญหามากมายหลายประการ นั่นเอง

ในมุมหนึ่งบางท่านอาจจะคิดว่า “จะจ่ายภาษีไปทำไม ในเมื่อสุดท้ายแล้ว ก็เอาเงินเราไปโกงกันเองอยู่ดี” ซึ่งแม้ปัญหาการโกงกินหรือทุจริตในประเทศไทยจะเป็นปัญหาที่มีให้เห็นอยู่จริง และยังคงมีปรากฏอยู่แม้ในปัจจุบัน

แต่เราก็ต้องไม่ลืมว่า กลุ่มคนที่ทำการทุจริตหรือคดโกงดังกล่าว เป็นเพียงแค่กลุ่มคนบางส่วนเท่านั้น ยังมีเจ้าหน้าที่รัฐอีกจำนวนมากที่ต้องอาศัยเงินจากภาษีของเรา และพวกเขาเหล่านั้นต่างก็ทำหน้าที่ของตนเองอย่างบริสุทธิ์ ทำอย่างสุดความสามารถ การที่เราจะไม่จ่ายเงินภาษีแล้วอ้างว่าจ่ายไปก็โดนคนโกงเอาไปกิน ก็เป็นเหมือนการทำร้ายพวกเขาเหล่านี้อย่างอ้อมๆ ทั้งที่พวกเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยจ่ายภาษี

ยื่นจ่ายภาษีได้ที่ไหน

ช่องทางการชำระภาษี

1. ชำระเงินด้วยตนเอง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือเขตต่าง ๆ ทั่วประเทศ

2. การชำระด้วยชุดชำระเงินหรือ Pay in Slip ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่เข้าร่วมโครงการรับชำระภาษี

3. ชำระผ่านธนาคารด้วยวิธีต่าง ๆ

  • เอทีเอ็ม
  • เคาท์เตอร์ธนาคาร
  • แอปพลิเคชั่นธนาคารบนมือถือ (ไอแบงก์กิ้ง)

หากพูดกันในความเป็นจริงแล้ว ปัญหาการโกงกินและใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม ก็ไม่ได้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทย แต่ทั่วทุกมุมโลกอย่างแท้จริง และเป็นปัญหาระดับมนุษยชาติที่อาจเป็นไปได้ยากที่จะแก้ไข เพราะทุกสรรพสิ่งก็ต้องมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเป็นเรื่องธรรมดา

ในเมื่อมีนักล่า ก็ต้องมีผู้ถูกล่า มีคนผิด ก็ต้องมีคนถูก สองสิ่งที่ต้องคู่กันไปเพื่อสร้างความสมดุล เหมือนกับในกรณีนี้ที่ เมื่อมีคนบริสุทธิ์ใจ ก็ต้องมีคนโกงเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติ ถึงแม้ว่าเราจะไม่อยากยอมรับมันก็ตาม ซึ่งเราก็คงจะต้องทำใจยอมรับและค่อย ๆ แก้ไขกันต่อไป

บทความประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

Rabbit Care Blog Image 26917

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

เรื่องของการ ลดหย่อนภาษี ที่มนุษย์เงินเดือนยังไม่เก็ท

เดี๋ยวนี้ อะไรๆ ก็ต้อง ลดหย่อนภาษี จึงจะน่าสนใจ เราจะได้เห็นเคล็ดลับเพื่อคนที่ต้องการลดหย่อนภาษีออกมาเป็นจำนวนมาก
IN-Wsible
18/11/2020
Rabbit Care Blog Image 61748

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

น้องใหม่มาแรง! กองทุน SSF ตัวช่วยลดหย่อนภาษี 2563

ปีนี้จะเป็นปีแรกที่กองทุนรวมน้องใหม่อย่าง กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว หรือ Super Saving Fund (SSF) มาแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่สิ้นสุดไปเมื่อช่วงสิ้นปี 2562
ใบไม้ร่าเริง
27/08/2020