ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

กฎใหม่กรมสรรพสามิต ทำให้โรงงานยาสูบเจ๊ง จริงหรือ?

ผู้เขียน : JK, CFP®
Published December 06, 2017

Preview(opens in a new tab)

เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงขยับปรับตัวอะไรสักอย่างขึ้นมา แน่นอนย่อมมีทั้งผลกระทบด้านบวกและด้านลบเสมอ โดยเฉพาะเวลาที่รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย ไม่ว่าจะเป็น การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ การให้การสนับสนุนบางอย่าง รวมไปถึงเรื่องที่สำคัญและมีผลกระทบวงกว้างอย่างเรื่อง "ภาษี"

https://youtu.be/ITO7NjD7mog

โรงงานยาสูบเจ๊ง คือผลกระทบในวงกว้าง

ตัวอย่างล่าสุดก็คือ "โรงงานยาสูบ" ได้ออกมาบอกว่า ให้รัฐบาลทบทวน พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 หรือ กฎหมายภาษีอากรยาสูบใหม่ หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่า ภาษีบาป เพราะส่งผลกระทบในวงกว้าง ได้แก่

[caption id="attachment_14338" align="aligncenter" width="800"]ราคาบุหรี่ ขอบคุณรูปภาพจาก https://www.silpa-mag.com/club/art-and-culture/article_5576[/caption]

แน่นอนว่าทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้มากกว่า 12,000 ล้านบาทในปี 2661 เพราะรายได้ที่โรงงานยาสูบนำส่งให้กับรัฐบาลมีมากหลายส่วน เช่น

  • ค่าแสตมป์ยาสูบ
  • ภาษีสรรพสามิต
  • ภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น (มหาดไทย)
  • ภาษีเงินได้ชำระแทนผู้ประกอบการการค้า
  • ภาษีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
  • เงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)
  • องค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งประเทศไทย (สสท.)
  • กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (กกท.)
  • เงินสนับสนุนสร้างสวนป่าเบญจกิติ 

ราคาบุหรี่

 ราคาบุหรี่ปรับตัว เปิดโอกาสให้บุหรี่นำเข้ามีบทบาท

ราคาบุหรี่หากถามว่ากฎหมายภาษีอากรยาสูบใหม่กระทบกับราคาบุหรี่ปัจจุบันขนาดไหน ถ้าคิดโดยคร่าวๆ ก็จะทำให้ราคาบุหรี่ปรับตัวขึ้นประมาณ 20-30% จากราคาปกติ ซึ่งจะทำให้ราคาบุหรี่ของคนไทยแพง หรือใกล้เคียงกับบุหรี่นำเข้าจากต่างประเทศ

การปรับราคาบุหรี่ เลยกลายเป็นว่าเปิดโอกาสให้บุหรี่นำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยมากขึ้น อาจทำให้บุหรี่ไทยเสียส่วนแบ่งทางการตลาด หากทิ้งไว้ในระยะยาวก็จะยิ่งแย่ลงไปอีก 

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=LAFY-OIDVvo[/embed]

 

ส่วนตัวมองว่า ในระยะสั้นของการปรับกฎหมายภาษีอากรใหม่ หรือภาษีบาป ย่อมมีผลกระทบอยู่แล้ว ตรงนี้ รัฐบาลจะต้องกลับไปทำการบ้าน และหาทางออกเพิ่มเติมให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบ เช่น เกษตรกรที่ปลูกยาสูบอยู่ อาจจะส่งเสริมอาชีพอื่นๆ เพื่อชดเชยรายได้ของเกษตรกรที่หายไป

ส่วนเรื่องรายได้อื่นๆ ปัจจุบัน รัฐบาลมีการปรับโครงสร้างภาษี ที่มีแนวโน้มจะเก็บได้มากขึ้นอยู่แล้ว ซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีแผนรองรับอยู่แล้วด้วย

ราคาบุหรี่

ราคาบุหรี่แพงขึ้น ส่งผลกระทบกับผู้มีรายได้น้อย 

เพราะจริงๆ ถ้าถามว่า การที่บุหรี่ราคาปรับขึ้น แล้วคนจะบริโภคน้อยลงก็เห็นด้วยอยู่เหมือนกัน เพราะคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆ น่าจะเป็น กลุ่มคนที่มีรายได้ค่อนข้างต่ำ แล้วบุหรี่ก็ถือว่าเป็นรายจ่ายที่เยอะเมื่อเทียบกับรายได้

การที่ลด ละ เลิกบุหรี่ได้ นอกจากจะทำให้มีเงินออมเหลือมากขึ้นแล้ว ยังมีประโยชน์ทางอ้อมคือเรื่องสุขภาพที่ดีขึ้น รวมไปถึงสภาวะด้านอารมณ์ที่จะดีขึ้นมาตามอีกด้วย

ส่วนเรื่องกลัวบุหรี่นอกเข้ามาทำตลาดไทย เรื่องนี้ถ้าเราต้องการลดให้คนไทยบริโภคสินค้าเหล่านี้น้อยลง นอกจากจะเพิ่มภาษีบาปแล้ว การเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าพวกบุหรี่จากต่างประเทศจะช่วยทำให้ราคาบุหรี่แพงขึ้นแล้ว แนวโน้มการบริโภคก็จะลดลงตามหลักอุปสงค์และอุปทานอยู่แล้ว

ทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมมีแรงต้าน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับเล็กที่สุดอย่างสังคมครอบครัว รวมถึงระดับใหญ่โตอย่างประเทศ ก็มีแรงต้านเหมือนๆ กัน ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะบริหารแรงต้านอย่างไร แล้วสนับสนุนข้อดีให้เห็นชัดได้อย่างไรมากกว่า

บทความประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

Rabbit Care Blog Image 26917

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

เรื่องของการ ลดหย่อนภาษี ที่มนุษย์เงินเดือนยังไม่เก็ท

เดี๋ยวนี้ อะไรๆ ก็ต้อง ลดหย่อนภาษี จึงจะน่าสนใจ เราจะได้เห็นเคล็ดลับเพื่อคนที่ต้องการลดหย่อนภาษีออกมาเป็นจำนวนมาก
IN-Wsible
18/11/2020
Rabbit Care Blog Image 61748

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

น้องใหม่มาแรง! กองทุน SSF ตัวช่วยลดหย่อนภาษี 2563

ปีนี้จะเป็นปีแรกที่กองทุนรวมน้องใหม่อย่าง กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว หรือ Super Saving Fund (SSF) มาแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่สิ้นสุดไปเมื่อช่วงสิ้นปี 2562
ใบไม้ร่าเริง
27/08/2020