ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

ช้อปช่วยชาติ สิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ผู้เขียน : tira.Cha
Published October 25, 2017
ช้อปช่วยชาติ
ช็อปช่วยชาติ มาตรการที่ออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปีโดยเฉพาะ อีกทั้งยังเป็นมาตรการที่โดนใจนักช้อปตัวยงแบบสุดๆ
เพราะสามารถนำมาใช้ ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท  !!!
แต่จะมีสินค้าหรือบริการอะไรบ้างนะที่นำไปลดหย่อนภาษีได้? และวิธีการขอลดหย่อนภาษีเขาทำกันอย่างไร? วันนี้ Rabbit Care มีความรู้มาฝากกันค่ะ

ช้อปปิ้ง

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

สิทธิประโยชน์นี้ มีไว้สำหรับผู้ที่จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้า หรือบริการให้แก่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น ซึ่งสามารถใช้เป็น ค่าลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดปีละไม่เกิน 15,000 บาท

เงื่อนไขการรับสิทธิ

การลดหย่อนภาษีจากการช้อปช่วยชาติ สามารถใช้ได้กับสินค้าและบริการแทบทุกรูปแบบ ซึ่งคุณเองก็มีสิทธิหักลดหย่อนภาษีนี้เช่นกัน หากทำตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 • ต้องซื้อสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559
 • ต้องเป็นสินค้าหรือบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อยู่แล้ว
 • ต้องซื้อกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ต้องได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ ไม่สามารถใช้สลิปใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีอย่างย่อได้
 • ต้องไม่เป็นสินค้าหรือบริการที่ต้องห้ามไม่ได้รับสิทธิ์ลดหย่อน

[caption id="attachment_11111" align="aligncenter" width="800"]ลดหย่อนภาษี ขอบคุณภาพจาก
www.idf-dutyfree.com[/caption]

สินค้าและบริการอะไรบ้างนะที่ลดหย่อนภาษีได้

 • ค่าซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อ
 • ค่าซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้า
 • ค่าซื้อสินค้าจากร้านค้า duty free
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร รวมถึงโรงแรม
 • ค่าศัลยกรรมกับสถานเสริมความงามที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรถ อะไหล่รถยนต์
 • ค่าซื้ออุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ค่าบริการทำสปา นวดหน้า
 • ค่าตั๋วหนัง
 • ค่าซ่อมรถ ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559
 • ค่าบริการเทรดหุ้น ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559
 • ค่าตั๋วเครื่องบินที่บินในประเทศ ของสายการบินที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มระหว่างวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559 เช่น  AirAsia นกแอร์ เป็นต้น

[caption id="attachment_11112" align="aligncenter" width="800"]ภาษี ขอบคุณภาพจาก
www.wubook.wu.ac.th[/caption]

สินค้าและบริการอะไรบ้างนะที่ไม่ได้รับสิทธิลดหย่อน

 
 • สินค้าหรือบริการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้ว เช่น ผักสด หนังสือ ทองคำแท่ง การรับบริการจากสถานพยาบาล เป็นต้น
 • สินค้าหรือบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 0%
 • สุรา เบียร์และไวน์
 • ยาสูบ
 • น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 • รถยนต์ รถจักรยานยนต์และเรือ
 • ค่าที่พักและโรงแรม
 • ค่านำเที่ยวและมัคคุเทศน์
[caption id="attachment_11114" align="aligncenter" width="800"]ใบกำกับภาษี ขอบคุณภาพจาก
www.tax.bugnoms.com[/caption]

หลักฐานที่ต้องใช้

การขอลดหย่อนภาษี จากการช้อปช่วยชาติ ต้องใช้ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ ที่ระบุชื่อ วันที่ รายการและจำนวนเงินเท่านั้น หากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไป ก็อดนะคะ

ขอใบกำกับภาษีอย่างไร

การขอใบกำกับภาษี ง่ายแสนง่าย เหมือนปอกกล้วยเข้าปาก แค่คุณท่องตามเรา ดังนี้
“ ขอใบกำกับภาษีในนามบุคคลหน่อยค่ะ ”
เพียงแค่คุณไปใช้บริการตามห้างร้าน ช้อปออนไลน์หรือร้านอาหาร แล้วแจ้งกับพนักงานตามประโยคที่เราให้ท่องเมื่อสักครู่ จากนั้นพนักงานจะขอบัตรประชาชนคุณไปเพื่อกรอกข้อมูล แค่นี้ก็ถือว่าจบการขอใบกำกับภาษีแล้วล่ะค่ะ คุณก็แค่รอให้พนักงานเอาใบกำกับภาษีมาให้เท่านั้นเอง

ใบกํากับภาษีที่ถูกต้อง

แยกกันออกหรือยังคะ ว่า ใบกํากับภาษี/ใบเสร็จ/ใบรับเงิน/ใบส่งของ/ใบรับของ แตกต่างกันอย่างไร หากยังสับสนงุนงงกันอยู่ วันนี้เราจะมาช่วยให้คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้มากขึ้นค่ะซึ่งใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปแบบตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร จะมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้
 • ต้องมีคำว่า “ใบกำกับภาษี” อย่างชัดเจน
 • ต้องมีชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของร้านค้า
 • ต้องมีชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวประชาชนของผู้ซื้อ
 • หมายเลขของใบกำกับภาษี (ถ้ามี)
 • ต้องมีชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
 • ต้องมีจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ต้องมีวัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
 • ข้อความอื่นๆ (ถ้ามี)

คำนวณภาษี

เรื่องที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการช้อปช่วยชาติ

 • หลายคนมักเข้าใจผิดว่าค่าลดหย่อนภาษีช้อปช่วยชาติ สามารถขอรับเป็นเงินสดคืนได้ที่ร้านค้าเลย
ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะการขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจะต้องทำโดยการยื่นภาษีประจำปี 2559 ให้กับกรมสรรพากร ในช่วงต้นปี 2560 เท่านั้น
 • หลายคนมักเข้าใจผิดว่าค่าลดหย่อนภาษีช้อปช่วยชาติ 15,000 บาท คือเงินคืนภาษีจากภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือเรียกง่ายๆว่าค่า VAT
ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเช่นกัน เพราะค่าลดหย่อนภาษี 15,000 บาท นี้ สามารถนำไปใช้เป็นค่าลดหย่อนสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • การซื้อทองรูปพรรณ สามารถนํามาหักลดหย่อนภาษีได้เฉพาะค่ากำเหน็จหรือค่าบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น ส่วนตัวราคาทองรูปพรรณไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้
ประเด็นที่สำคัญ คือ เงินลดหย่อนภาษีช้อปช่วยชาติ  15,000 บาท จะถูกนำไปหักลบก่อนคำนวณภาษี ไม่ใช่หลังคำนวณภาษีนะคะ
แต่หากคุณคำนวณแล้วว่าทั้งปีมีรายได้หลังหักลดหย่อนทุกอย่างแล้วไม่ถึง 150,001 บาท คุณก็จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตรงนี้ แต่สำหรับคนที่มีฐานภาษีต่ำ ก็ลองชั่งน้ำหนักดูว่าคุ้มหรือไม่ แต่ถ้าเป็นสิ่งของที่คุณต้องซื้อใช้อยู่แล้ว ก็ไม่มีอะไรต้องกังวลใช่ไหมล่ะคะ 

บทความประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

Rabbit Care Blog Image 26917

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

เรื่องของการ ลดหย่อนภาษี ที่มนุษย์เงินเดือนยังไม่เก็ท

เดี๋ยวนี้ อะไรๆ ก็ต้อง ลดหย่อนภาษี จึงจะน่าสนใจ เราจะได้เห็นเคล็ดลับเพื่อคนที่ต้องการลดหย่อนภาษีออกมาเป็นจำนวนมาก
IN-Wsible
18/11/2020
Rabbit Care Blog Image 61748

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

น้องใหม่มาแรง! กองทุน SSF ตัวช่วยลดหย่อนภาษี 2563

ปีนี้จะเป็นปีแรกที่กองทุนรวมน้องใหม่อย่าง กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว หรือ Super Saving Fund (SSF) มาแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่สิ้นสุดไปเมื่อช่วงสิ้นปี 2562
ใบไม้ร่าเริง
27/08/2020