ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

บริจาคเงินช่วยลดหย่อนภาษีได้จริงหรอ ?

ผู้เขียน : tira.Cha
Published October 19, 2017
การบริจาคเงิน
เป็นที่ถกเถียงกันมานาน กับเรื่อง บริจาคเงินช่วยลดหย่อนภาษีได้ เนื่องจากหลายๆคนไม่เข้าใจว่าค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะสามารถนำไปหักภาษีอย่างถูกต้องได้อย่างไร เพราะฉะนั้น วันนี้ Rabbit Care จะมาช่วยให้คุณเข้าใจการบริจาคเงินที่ได้ทั้งบุญและได้ทั้งลดค่าใช้จ่ายทางภาษีให้มากขึ้นค่ะ

บริจาคเงิน

บริจาคเงินที่ไหนได้บ้างนะ ?

การบริจาคเงิน ไม่ว่าจะทำที่ไหน ทำกับใคร ทำอย่างไรก็ได้บุญหมด แต่การบริจาคเงินโดยที่คุณสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ด้วย มีอยู่ 3 ประเภทเท่านั้นนะคะคือ เงินที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่สถานศึกษาของรัฐ โรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาที่ดิน จัดสร้างอาคาร จัดหาวัสดุอุปกรณ์การศึกษา เท่านั้น
โดยในกรณีนี้จะได้รับการลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่า แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆแล้ว
 • เงินสนับสนุนเพื่อการกีฬา คือ

  เงินที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการกีฬาตามที่รัฐกำหนด โดยสามารถลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่าของเงินบริจาค แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินได้ หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆ ซึ่งเงินบริจาคนี้มีกรอบเวลากำหนดให้ใช้ได้ในระหว่างปีภาษี 2548 – 2551 เท่านั้น นั่นหมายความว่า ปัจจุบันโครงการนี้ได้หมดอายุลงแล้ว ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีก
 • เงินบริจาคการกุศลสาธารณะ

  คือ เงินที่บริจาคให้แก่วัดวาอาราม สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล สถานการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เท่ากับจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้ หลังหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อนและเงินบริจาค 2 ประเภทข้างต้นแล้ว
อย่างไรก็ตาม คุณควรตรวจสอบรายละเอียดปลีกย่อยให้แน่ใจก่อนบริจาคนะคะ เพื่อความชัวร์ว่าคุณจะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้จริงๆ ซึ่งรายชื่อสถานศึกษา รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการบริจาค คุณสามารถตรวจสอบได้โดยการคลิ๊กที่เว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะ www.rd.go.th

ลดหย่อนภาษี

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

สายบุญทั้งหลาย รู้กันหรือไม่ว่า การบริจาคเงินที่คุณทำกันอยู่นั้น จะทำให้คุณได้สิทธิประโยชน์พิเศษทางภาษีด้วยนะ ซึ่ง สิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่คุณจะได้ มี 2 แบบด้วยกัน คือ
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับเงินบริจาคแบบจ่าย 1 ได้ 2

  หรือเรียกง่ายๆว่า ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของเงินบริจาค เช่น คุณบริจาค 100 บาท คุณก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง 200 บาท ซึ่งเงินบริจาคแบบนี้ ได้แก่ เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับเงินบริจาคแบบจ่าย 1 ได้ 1

  หรือเรียกง่ายๆว่า บริจาคเท่าไหร่ก็ลดหย่อนภาษีได้เท่านั้น เช่น การบริจาคเงินให้กับวัดหรือมูลนิธิ

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เงื่อนไขการบริจาคเงินเพื่อขอลดหย่อนภาษี

เงินที่บริจาคจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เงินที่บริจาคแก่สถานพยาบาล , สถานศึกษาของราชการ และ เงินบริจาคที่เป็นสาธารณประโยชน์แก่องค์การหรือสถานสาธารณกุศล กับ เงินที่บริจาคให้แก่สถานศึกษา ตามโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ

โดยเงินบริจาคดังกล่าวต้องมีเงื่อนไขดังนี้

(1) เงินที่บริจาคแก่สถานพยาบาล , สถานศึกษาของราชการและเงินบริจาคที่เป็นสาธารณประโยชน์แก่องค์การหรือสถานสาธารณกุศล

 • ต้องบริจาคเป็นเงินเท่านั้นและต้องมีหลักฐานการบริจาค เช่น ใบรับเงิน , ใบเสร็จรับเงิน 
 • ต้องบริจาคให้แก่องค์การสาธารณะกุศล เช่น สถานพยาบาลของราชการหรือองค์การรัฐบาล สถานศึกษาของราชการหรือองค์การรัฐบาล หรือเอกชน วัดวาอารามทุกศาสนาที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย หอสมุด ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลป สถานพักฟื้นฯ บุคคลด้อยโอกาส เช่น เด็ก คนชรา คนพิการ มูลนิธิ สมาคม หรือ กองทุนที่ได้รับการประกาศตามประกาศกระทรวงการคลัง
เงินบริจาคสามารถนำมา หักลดหย่อนภาษี ได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินที่เหลือหลังหักลดหย่อนแล้ว หากบริจาคแบบใช้ชื่อร่วมกัน ต้องเฉลี่ยตามรายชื่อที่บริจาค

(2) เงินที่บริจาคให้แก่สถานศึกษา ตามโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ

 • ต้องจัดหา จัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดินหรือที่ดินให้สถานศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น
 • ต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น แบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา แต่หากจะให้เป็นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จะต้องเป็นอุปกรณ์ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานเท่านั้น
 • จัดหาครู อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิการศึกษาหรือเป็นทุนการศึกษา การประดิษฐ์ การพัฒนา การค้นคว้า การวิจัย สำหรับนักเรียนนิสิตหรือนักศึกษา
ในกรณีนี้คุณสามารถหัก ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ก่อนหักเงินบริจาค แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินที่เหลือ
รู้แบบนี้แล้ว คุณก็สามารถบริจาคเงินไปด้วย วางแผนทางภาษีไปด้วย ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วล่ะค่ะ แบบนี้เขาเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกถึงสองตัวเลย

บทความประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

Rabbit Care Blog Image 26917

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

เรื่องของการ ลดหย่อนภาษี ที่มนุษย์เงินเดือนยังไม่เก็ท

เดี๋ยวนี้ อะไรๆ ก็ต้อง ลดหย่อนภาษี จึงจะน่าสนใจ เราจะได้เห็นเคล็ดลับเพื่อคนที่ต้องการลดหย่อนภาษีออกมาเป็นจำนวนมาก
IN-Wsible
18/11/2020
Rabbit Care Blog Image 61748

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

น้องใหม่มาแรง! กองทุน SSF ตัวช่วยลดหย่อนภาษี 2563

ปีนี้จะเป็นปีแรกที่กองทุนรวมน้องใหม่อย่าง กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว หรือ Super Saving Fund (SSF) มาแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่สิ้นสุดไปเมื่อช่วงสิ้นปี 2562
ใบไม้ร่าเริง
27/08/2020