ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

วิธียื่นภาษีมีอะไรบ้าง

ผู้เขียน : doubleP
Published March 10, 2017
วิธียื่นภาษี
ใครที่กำลังทำงานและมีรายได้มีสิ่งหนึ่งที่เรายังคงต้องเตรียมตัวกันอีกอย่างก็คือเราจะต้องเสียภาษีกันด้วยซึ่งการเสียภาษีนั้นเป็นหน้าที่ของพลเมืองอย่างเราที่ต้องทำกันเป็นประจำในทุกๆปี และก่อนอื่นเราต้องอย่าลืมตรวจสอบว่าเราสามารถลดหย่อนอะไรได้บ้างตามที่กรมสรรพากรกำหนด และสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าเราจะไปยื่นภาษีกันได้ที่ไหนบ้าง วันนี้เรามี วิธียื่นภาษีมาแนะนำกันค่ะ 

หลักฐานที่จะต้องใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการ 

วิธีในการยื่นภาษีนั้นก็เหมือนกับการยื่นเอกสารต่างๆ ที่เราจะต้องเตรียมหลักฐานในการยื่น ซึ่ง เอกสารในการยื่นภาษีมี ดังนี้

สำหรับ เอกสาร ที่เราจะต้องนำไปประกอบการยื่น มีดังนี้

 1. หนังสือรับรองเงินได้ทุกประเภท
 2. หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
 3. หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย
 4. หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา (ล.ย. 03)
 5. หนังสือรับรองค่าเบี้ยประกันสำหรับการประกันสุขภาพบิดามารดา
 6. หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ (ล.ย. 04)
 7. หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
 8. หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
 9. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซื้อบ้าน
 10. ภาษีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นจากการซื้อบ้านหลังแรก
 11. ใบเสร็จรับเงินบริจาคการกุศลสาธารณะ
 12. ค่าลดหย่อนอื่นๆ เช่น ลดหย่อนคู่สมรส ลดหย่อนบุตร การเครดิตภาษีปันผล

โดยที่ต้องแสดงเอกสารเหล่านี้ควบคู่ไปกับ

 • แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป (ภ.ง.ด.90) คือ ใช้สำหรับผู้มีเงินได้ประเภทที่มิใช่เงินเดือน หรือมีเงินได้ 2 ประเภท ขึ้นไป (หรือสำหรับคนมีเงินเดือนและมีรายได้อื่นด้วยเช่น ปันผลจากกองทุนและหุ้น ขายที่ดินได้ หรือจากมรดกเป็นต้น)
 • แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (ภ.ง.ด.91) คือ ใช้สำหรับผู้มีเงินได้ประเภท “เงินเดือน” อย่างเดียวให้ยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้ของทั้งปี (ครั้งเดียว) ภายในเดือน มี.ค.ของปีถัดไป
โดยพิมพ์ชื่อ ที่อยู่ ฯลฯ ที่ กรมสรรพากร จัดทำขึ้น และจัดส่งให้ หรือสามารถดาวโหลดไฟล์ PDF ได้จากทาง Web Site ของทางกรมสรรพากรนั่นเอง


สถานที่ยื่นภาษี

หลังจากที่เราเตรียมเอกสารกันเรียบร้อยแล้ว ก๋ต้องมาดูกันว่าเราสามารถไปยื่นภาษีได้ที่ไหนบ้าง ซึ่งสถานที่ที่เราจะสามารถไปยื่นภาษีได้นั้นในปัจจุบันมีช่องทางในการยื่นที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทำให้เราสะดวกสบายมากกว่าเดิม โดยสถานที่ที่ยื่นภาษีได้มี ดังต่อไปนี้
 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (เดิมเรียกว่า สำนักงานสรรพากรเขต/อำเภอ)
 • ธนาคารพาณิชย์ไทย และสาขาที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด สำหรับการยื่นแบบฯ และมีภาษีที่ต้องชำระพร้อมกับการยื่นแบบฯ ดังนี้
-   ธนาคารพาณิชย์ไทย (ยกเว้น บมจ.ธนาคารกรุงไทย) มีหลักเกณฑ์ดังนี้   (1) ใช้แบบ ภ.ง.ด.90 หรือแบบ ภ.ง.ด.91 ฉบับที่พิมพ์ชื่อ ที่อยู่ ฯลฯ ที่ กรมสรรพากร จัดทำขึ้น และจัดส่งให้(2) มีเงินภาษีต้องชำระ พร้อมกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือแบบ ภ.ง.ด.91-  ธนาคารกรุงไทย มีหลักเกณฑ์ดังนี้(1) มีเงินภาษีต้องชำระ โดยต้องชำระทั้งจำนวน(2) ไม่มีเงินภาษีต้องชำระ หรือขอคืนเงินภาษี
 • ที่ทำการไปรษณีย์ สำหรับการยื่นแบบฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม เท่านั้น มีหลักเกณฑ์ดังนี้
- ผู้มีเงินได้มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร- ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมแนบเช็ค (ประเภท ข. ค. หรือ ง.) หรือ          ธนาณัติ (ตามจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระทั้งจำนวน) โดยส่งไปยัง “ สำนักบริหารการคลังและรายได้กรมสรรพากร อาคารกรมสรรพากร เลขที่90 ซอยพหลโยธิน7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ” - กรมสรรพากรจะถือเอาวันที่ลงทะเบียนไปรษณีย์เป็นวันรับแบบและชำระภาษี และจะส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ยื่นแบบฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน- กรณีผู้มีเงินได้ที่มีภูมิลำเนา อยู่ในต่างจังหวัด หรือประสงค์จะขอ ชำระภาษีเป็นงวด จะยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 โดยส่งทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียนไม่ได้

ทาง Web Site ของกรมสรรพากร ที่ www.rd.go.th โดยท่านต้องชำระภาษี ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ หรือชำระผ่าน e-payment หรือโดยวิธีอื่น ได้แก่ ATM, Internet Banking, Tele-Banking, Mobile Banking, Counter Service (ของธนาคาร), เคาน์เตอร์เซอร์วิส และ Pay at Post (ไปรษณีย์)เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวิธียื่นภาษีในแบบต่างๆ  ใครสะดวกไปจ่ายด้วยตนเองที่กรมสรรพากร ธนาคารพาณิชย์ ส่งไปรษณีย์ หรือใครที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วเลือกที่จะยื่นภาษีผ่านทางออนไลน์ก้ได้เช่นกันง่ายๆ เพียงเข้า Web Site ของกรมสรรพากรเพียงเท่านี้คุณก็สามารถจ่ายค่าภาษีได้อย่างสะดวก รวดเร็วและง่ายดาย ภายในเวลาไม่นาน ซึ่งสำหรับการยื่นภาษีในปี 2017 นั้นตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ายื่นวันไหน อาจจะเป็น ช่วง 1 มกราคม – 31 มีนาคม เหมือนของทุกปี หรือมีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ว่ายังไงทุกคนก็อย่าลืมเตรียมเอกสารต่างๆให้พร้อมสำหรับตอนยื่นภาษีกันด้วยนะคะ เพื่อที่จะได้รวมเร็ว ไม่ทิ้งไว้นาน และนอกจากนี้การเสียภาษียังเป็นการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีของประเทศอีกด้วย

บทความประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

Rabbit Care Blog Image 26917

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

เรื่องของการ ลดหย่อนภาษี ที่มนุษย์เงินเดือนยังไม่เก็ท

เดี๋ยวนี้ อะไรๆ ก็ต้อง ลดหย่อนภาษี จึงจะน่าสนใจ เราจะได้เห็นเคล็ดลับเพื่อคนที่ต้องการลดหย่อนภาษีออกมาเป็นจำนวนมาก
IN-Wsible
18/11/2020
Rabbit Care Blog Image 61748

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

น้องใหม่มาแรง! กองทุน SSF ตัวช่วยลดหย่อนภาษี 2563

ปีนี้จะเป็นปีแรกที่กองทุนรวมน้องใหม่อย่าง กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว หรือ Super Saving Fund (SSF) มาแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่สิ้นสุดไปเมื่อช่วงสิ้นปี 2562
ใบไม้ร่าเริง
27/08/2020