ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

5 เทคนิค เพื่อการลดหย่อนภาษีที่ง่ายเว่อร์

ผู้เขียน : ใบไม้ร่าเริง
Published July 18, 2020
ประกันลดหย่อนภาษี

มนุษย์เงินเดือนเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ต้องเสียภาษี เพราะมีรายได้ประจำทุกเดือน โดยกรมสรรพากรจะเรียกเก็บภาษีประเภทเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งหลายคนพอพูดเรื่องของภาษีแล้วก็ทำหน้างง ๆ และไม่ค่อยจะเข้าใจสักเท่าไร วันนี้ Rabbit Care มีข้อมูลดี ๆ ที่เป็นตัวช่วยให้คุณได้ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี 

ประกันลดหย่อนภาษี

 

สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เราต้องเข้าใจ 

1.เข้าใจวิธีคำนวณภาษี

การแพลนตั้งแต่เนิ่น ๆ จะช่วยให้เราสามารถลดหย่อนภาษีได้ครบ โดยต้องเข้าใจวิธีคำนวณภาษีอย่างถูกต้อง ซึ่งสูตรในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ

(รายได้ - รายจ่าย) - ค่าลดหย่อนภาษี = เงินได้สุทธิ

เงินได้สุทธิ x อัตราภาษี = ภาษีที่ต้องจ่าย 

ยกตัวอย่างเช่น นางสาว ก. มีรายได้ประเภทที่ 1 (เงินเดือน) หักรายจ่ายได้ 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 

หลังจากหักรายจ่ายแล้วจึงจะนำค่าลดหย่อนภาษีมาหักลบเพื่อให้ได้เงินได้สุทธิ เมื่อเงินได้สุทธิตั้งแต่ 150,001 บาทขึ้นไป จึงนำไปคูณอัตราภาษี ออกมาเป็นภาษีที่ต้องจ่าย

ประกันลดหย่อนภาษี

2.ค่าลดหย่อนภาษีจากภาระติดตัว

กลุ่มนี้เป็นค่าลดหย่อนส่วนตัวของผู้เสียภาษีเอง หรืออาจจะอยู่ในความดูแลของตัวผู้เสียภาษีด้วย ได้แก่ 

 • ลดหย่อนส่วนตัว  60,000 บาท 
 • คู่สมรสที่ไม่มีเงินได้  60,000 บาท 
 • บุตรที่เรียนอยู่และอายุไม่เกิน 25 ปี คนละ 30,000 บาท 
 • ค่าฝากครรภ์หรือคลอดบุตร ไม่เกิน  60,000 บาท 
 • ค่าอุปการะพ่อแม่ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป คนละ 30,000 บาท 
 • ค่าอุปการะผู้พิการหรือทุพพลภาพ คนละ 60,000 บาท 
 • เบี้ยประกันชีวิตคู่สมรส ถ้าคู่สมรสไม่มีเงินได้ ลดหย่อนไม่เกิน 10,000 บาท 

 

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ผู้เสียภาษีต้องรับผิดชอบตลอดทั้งปี ฉะนั้นแล้วทางกฎหมายให้นำสิทธิต่าง ๆ เหล่านี้ตามเงื่อนไขลดหย่อนทางภาษีได้ 

ประกันลดหย่อนภาษี

3.ค่าลดหย่อนภาษีที่เกิดจากการออมเงิน

ค่าลดหย่อนภาษีจากการที่รัฐบาลสนับสนุนให้ออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณอายุ และควรมีการวางแผนตลอดทั้งปีแบบการซื้อสะสม เพื่อเฉลี่ยราคาตลอดทั้งปี สามารถนำสิทธิประโยชน์นี้มาลดหย่อนทางภาษีได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น 

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไม่เกิน 15% ของค่าจ้างไม่เกิน 500,000 บาท
 • กองทุน (กบข.) และกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน ไม่เกิน  500,000 บาท 
 • กองทุนออมเงินแห่งชาติ ไม่เกิน 13,200 บาท 
 • RMF ไม่เกิน 15% หรือไม่เกิน 500,000 บาท 
 • กองทุนประกันสังคม ไม่เกิน 9,000 บาท 

ประกันลดหย่อนภาษี

4.ค่าลดหย่อนภาษีการบริจาค

เป็นค่าลดหย่อนภาษีที่นำมาคิดหลังหักค่าลดหย่อนอื่น ๆ เช่น การบริจาคให้กับสถานพยาบาล โรงเรียน มูลนิธิ หรือการบริจาคอื่น ๆ ที่เข้าข่ายเงื่อนไขของกรมสรรพากร เหมาะสำหรับใครที่วางแผนลดหย่อนภาษี และชอบการทำบุญบริจาค ก็จะสามารถใช้สิทธิ์ในส่วนนี้ได้ 

 • เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา การกีฬา การพัฒนาสังคม และโรงพยาบาลรัฐ ลดหย่อนได้ 2 เท่า แต่ไม่เกิน 10%
 • เงินบริจาคทั่วไป ไม่เกิน 10% 
 • เงินบริจาคพรรคการเมือง ไม่เกิน 10,000 บาท  

 

ประกันลดหย่อนภาษี

5.ค่าเบี้ยประกัน

นอกจากจะให้ในเรื่องของความคุ้มครองแล้วยังสามารถนำสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มาลดหย่อนทางภาษีได้ ซึ่งได้แก่ 

 • เบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพที่ทำให้ตัวเอง สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริงได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท และตรงตามเงื่อนไข ซึ่งแบบประกันชีวิตต้องมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป หากมีเงินคืนระหว่างสัญญา เงินคืนสะสมต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันภัยสะสม
 • เบี้ยประกันประกันชีวิตแบบบำนาญ ไม่เกิน 15% หรือ 200,000 บาท
 • เบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่ของผู้มีเงินได้และคู่สมรส ไม่เกิน 15,000 บาท 

หากคุณกำลังวางแผนเรื่องภาษีและหาทางลดหย่อน การซื้อประกันชีวิตเอาไว้ก็มีประโยชน์หลายต่อเลยนะ นอกจากได้ความคุ้มครอง ได้เงินประกัน และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แล้ว ยังให้สิทธิในการลดหย่อนภาษีอีกด้วย

สนใจ ประกันลดหย่อนภาษี คลิกเลย Rabbit Care

ประกันลดหย่อนภาษี

บทความประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

Rabbit Care Blog Image 26917

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

เรื่องของการ ลดหย่อนภาษี ที่มนุษย์เงินเดือนยังไม่เก็ท

เดี๋ยวนี้ อะไรๆ ก็ต้อง ลดหย่อนภาษี จึงจะน่าสนใจ เราจะได้เห็นเคล็ดลับเพื่อคนที่ต้องการลดหย่อนภาษีออกมาเป็นจำนวนมาก
IN-Wsible
18/11/2020
Rabbit Care Blog Image 61748

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

น้องใหม่มาแรง! กองทุน SSF ตัวช่วยลดหย่อนภาษี 2563

ปีนี้จะเป็นปีแรกที่กองทุนรวมน้องใหม่อย่าง กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว หรือ Super Saving Fund (SSF) มาแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่สิ้นสุดไปเมื่อช่วงสิ้นปี 2562
ใบไม้ร่าเริง
27/08/2020