ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

4 วิธีลดหย่อนภาษีดีๆ สไตล์คนมีครอบครัว

ผู้เขียน : V.yada
Published November 21, 2018
วิธีลดหย่อนภาษี
ถึงช่วงปลายปีทีไร ก็เหมือนจะเป็นสัญญาณ ที่บอกให้เรารู้ว่าถึงเวลา คิดหา วิธีลดหย่อนภาษี ประจำปีกันอีกแล้ว ซึ่งเจ้า ค่าลดหย่อนภาษี เนี่ยมันก็มีหลายแบบให้เลือกใช้ได้ตามสบาย ไม่ว่าจะเป็นการซื้อประกัน ค่าลดหย่อนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ ค่าบริจาคต่างๆ หรือ การลงทุนในกองทุน เป็นต้นแต่สิ่งที่ Rabbit Care จะมาพูดคุยกันวันนี้ คือ ค่าลดหย่อนภาษีสำหรับคนมีครอบครัวค่ะ มาดูกันว่า คนที่มีภาระต้องดูแลครอบครัวแบบเรา จะสามารถนำอะไรมาเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้เพิ่มเติมบ้าง
วิธีลดหย่อนภาษี 1

4 ค่าลดหย่อนภาษี สำหรับคนที่มีครอบครัว

1.ค่าลดหย่อนภาษีบุตร

ลดหย่อนบุตรคนแรก 30,000 บาท คนที่ 2 ขึ้นไป คนละ 60,000 บาท (ลูกปี 61 เป็นต้นไป)

ถือเป็นค่าลดหย่อนที่ เพิ่งมีการเปลี่ยนแปลง และจะเริ่มมีผลบังคับสําหรับเงินได้พึงประเมินประจําปีภาษี 2561 ที่จะต้องยื่นรายการ ในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. ปี 2562 นี้ค่ะ
โดยบุตรที่ชอบธรรมทางกฎหมาย  สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ คนละ 30,000 บาท และต่อจากนี้ถ้ามีลูกคนที่ 2 เป็นต้นไป ก็สามารถลดหย่อนเพิ่มได้ คนละ 60,000 บาท ด้วยกัน
โดยในการนับลำดับบุตร ให้นับลำดับของบุตรทุกคนไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม (เริ่มใช้ได้เฉพาะบุตรที่เกิดในหรือหลังปี พ.ศ. 2561 ขึ้นไป เท่านั้น)สาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ ก็เนื่องจากว่าทางภาครัฐต้องการกระตุ้นให้คนไทยมีลูกกันมากขึ้น เพื่อลดปัญหาขาดแคลนวัยแรงงาน ในสังคมผู้สูงอายุของไทยนั่นเองค่ะ ซึ่งก็ถือเป็นข้อดีของคนที่มีครอบครัวใหญ่ที่จะสามารถลดหย่อนภาษีได้ แถมการลดหย่อนแบบนี้ ยังไม่ต้องหารครึ่งระหว่างสามี-ภรรยา ด้วยนะคะ แต่ละคนสามารถแยกหักกันได้แบบเต็มๆ เลยค่ะนอกจากนี้ กรมสรรพากร ยังอยู่ระหว่างผลักดันแก้กฎหมาย ให้สามารถนำค่าคลอดและฝากท้องกับโรงพยาบาล ลดหย่อนภาษีได้ 60,000 บาท/ปี ด้วย ซึ่งต้องรออัปเดตกันอีกนิด ว่าจะผ่านและมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่ค่ะ

เงื่อนไข

 • ต้องเป็นลูกแท้ๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราหรือคู่สมรส หรือ ลูกบุญธรรมที่เราจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมแล้ว
 • ลูกต้องอายุไม่ถึง 20 ปี หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรืออายุ 20-25 ปี แต่ต้องเรียนอยู่ระดับอนุปริญญา (ปวส.) หรือปริญญาตรีขึ้นไป
 • ลูกอายุเท่าไหร่ก็ได้ แต่ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
 • เราหรือลูก คนใดคนหนึ่ง ต้องอยู่ในประเทศไทยครบ 180 วันในปีภาษีนั้น
วิธีลดหย่อนภาษี 2

2.ค่าลดหย่อนภาษีคู่สมรส

ลดหย่อนคู่สมรส คนละ 60,000 บาท

สำหรับใคร ที่มีสามีหรือภรรยาที่ไม่มีรายได้เลย สามารถใช้คู่สมรสเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้แบบเหมา 60,000 บาท/ปีด้วยกันค่ะ ซึ่งก็สามารถนำไปทบรวมกับ ค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท รวมเป็นลดหย่อน 120,000 บาท ได้เลย ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ลดหย่อนคู่สมรสได้แค่คนเดียวนะคะ มีสอง มีสาม ไม่นับค่ะข้อควรระวัง คือ สมมุติว่า สามีหรือภรรยาของเรา ไม่ได้มีรายได้มาจากการทำงาน แต่มีพวกเงินปันผลหรือดอกเบี้ยที่ได้จาก การฝากธนาคาร ต่างๆ อยู่ ถ้าต้องการนำมาลดหย่อนภาษีคู่สมรส ก็ต้องเลือกว่าจะยื่นภาษีร่วมกัน แล้วปล่อยให้ดอกเบี้ยหรือปันผลถูกภาษี ณ ที่จ่ายหักแล้วจบไปก่อนค่ะ ถึงจะลดหย่อนได้ ไม่อย่างนั้นมันจะถือว่าคู่ของเรามีรายได้อยู่ ซึ่งผิดเกณฑ์ลดหย่อนนั่นเอง

เงื่อนไข

 • ต้องเป็นคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
 • คู่สมรสต้องไม่มีรายได้เลย
 • อย่างน้อยคู่สมรสหรือตัวเรา คนใดคนหนึ่ง ต้องอยู่ในประเทศไทยครบ 180 วันในปีภาษีนั้น
วิธีลดหย่อนภาษี 3

3.ค่าลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบิดามารดา

ค่าลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบิดามารดา คนละ 30,000 บาท/ปี สูงสุดไม่เกิน 4 คน

ค่าลดหย่อนเลี้ยงดูบิดามารดานี้ เราสามารถนำทั้งคุณพ่อคุณแม่ของเรา และคุณพ่อคุณแม่ของคู่สมรส ที่มีอายุครบ 60 ปีแล้ว มาลดหย่อนภาษีได้ คนละ 30,000 บาท ซึ่งจำกัดสูงสุดไม่เกิน 4 คนค่ะวิธีนี้ ข้อควรระวังเลย คือ การหักภาษีซ้ำซ้อนค่ะ คือ ถ้าคุณมีพี่น้อง ที่ต้องการใช้คุณพ่อคุณแม่เพื่อ หักภาษี เหมือนกัน คุณจะต้องแบ่งกันให้ดีว่าปีนี้ ใครจะได้ลดหย่อนค่ะ เพราะถ้าเกิดใช้สิทธิ์ซ้ำกันขึ้นมา มีหวังอดหมดแน่นอนเลย

เงื่อนไข

 • เราต้องเป็นลูกแท้ๆ ตามกฎหมาย (ลูกบุญธรรมไม่มีสิทธิ์นี้)
 • คุณพ่อคุณแม่ ต้องอายุอย่างน้อยครบ 60 ปีแล้ว ในปีภาษีนั้น และต้องอยู่ในความดูแลของเราเอง
 • คุณพ่อคุณแม่ มีรายได้ทั้งปีภาษี ไม่เกิน 30,000 บาท
 • เราหรือคุณพ่อคุณแม่ คนใดคนหนึ่ง ต้องอยู่ในประเทศไทยครบ 180 วันในปีภาษีนั้น

ในกรณีที่เป็น คุณพ่อคุณแม่ของคู่สมรส

 • คู่สมรสต้องไม่มีรายได้เลยตลอดปีภาษีนั้น
 • คู่สมรสต้องเป็นลูกแท้ๆ ตามกฎหมาย (ลูกบุญธรรมไม่มีสิทธิ์นี้)
วิธีลดหย่อนภาษี 4

4.ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา

ลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา สูงสุด รวมปีละ 15,000 บาท

อีกหนึ่งค่าลดหย่อนภาษี สำหรับคนมีครอบครัวที่น่าสนใจ คือ ค่าลดหย่อน เมื่อเราจ่าย เบี้ยประกันสุขภาพ ให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเรานั่นเองค่ะ โดยถ้าเราจ่ายเบี้ยประกันให้ท่านอยู่แล้ว เราก็สามารถนำมันมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง รวมสูงสุดปีละ 15,000 บาทด้วยกัน ซึ่งก็รวมถึงเบี้ยประกันสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่คู่สมรสด้วยโดยเบี้ยประกันนี้ จะจำกัดแค่ประกันสุขภาพเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับ ประกันชีวิต แต่อย่างใดค่ะ ส่วนใครที่แบ่งกันจ่ายเบี้ยประกันกับพี่น้องคนอื่น การลดหย่อนก็จะหารกันไปตามจำนวนพี่น้องที่ร่วมกันจ่ายค่ะ

เงื่อนไข

 • เราต้องเป็นลูกแท้ๆ ตามกฎหมาย (ลูกบุญธรรมไม่มีสิทธิ์นี้)
 • คุณพ่อคุณแม่ ต้องอายุอย่างน้อยครบ 60 ปีแล้ว ในปีภาษีนั้น
 • คุณพ่อคุณแม่ มีรายได้ทั้งปีภาษีไม่เกิน 30,000 บาท
 • เราหรือคุณพ่อคุณแม่ คนใดคนหนึ่ง ต้องอยู่ในประเทศไทยครบ 180 วันในปีภาษีนั้น

ซึ่งถ้าเป็น คุณพ่อคุณแม่ของคู่สมรส

 • คู่สมรสต้องเป็นลูกแท้ๆ ตามกฎหมาย (ลูกบุญธรรมไม่มีสิทธิ์นี้)
 • คู่สมรสต้องไม่มีรายได้เลยตลอดปีภาษีนั้น

นอกจากนี้ ประกันสุขภาพ ต้องมีความคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่

 • เป็นประกันภัยคุ้มครองการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
 • เป็นประกันภัยอุบัติเหตุที่คุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูกด้วย
 • เป็น ประกันภัยโรคร้ายแรง (Critical Illnesses); หรือ
 • เป็นประกันภัยแบบดูแลระยะยาว (Long Term Care)

รู้แบบนี้แล้ว ก็คำนวณกันดีๆ นะคะ แล้วอย่าลืมไปยื่นภาษีให้ตรงเวลาและครบถ้วนกันด้วยนะ ไม่อย่างนั้นโดนเก็บย้อนหลังขึ้นมา Rabbit Care ไม่รู้ด้วยนะ

บทความประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

Rabbit Care Blog Image 26917

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

เรื่องของการ ลดหย่อนภาษี ที่มนุษย์เงินเดือนยังไม่เก็ท

เดี๋ยวนี้ อะไรๆ ก็ต้อง ลดหย่อนภาษี จึงจะน่าสนใจ เราจะได้เห็นเคล็ดลับเพื่อคนที่ต้องการลดหย่อนภาษีออกมาเป็นจำนวนมาก
IN-Wsible
18/11/2020
Rabbit Care Blog Image 61748

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

น้องใหม่มาแรง! กองทุน SSF ตัวช่วยลดหย่อนภาษี 2563

ปีนี้จะเป็นปีแรกที่กองทุนรวมน้องใหม่อย่าง กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว หรือ Super Saving Fund (SSF) มาแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่สิ้นสุดไปเมื่อช่วงสิ้นปี 2562
ใบไม้ร่าเริง
27/08/2020