ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

3 ช่องทาง สำหรับการลดหย่อนภาษี

ผู้เขียน : tira.Cha
Published October 25, 2017
ลดหย่อนภาษี
ใกล้ถึงเทศกาลจ่ายภาษีทีไร บรรดามนุษย์เงินเดือนทั้งหลายต่างพากันกุมขมับทุกที เพราะเป็นช่วงเวลาที่ต้องรวบรวมเอกสารทางการเงินมาคิด คำนวณภาษี และลุ้นว่าจะถูกหักเท่าไหร่ แล้วจะได้เงินคืนหรือไม่แต่หากใครที่เพิ่งผันตัวเองมาเป็นมนุษย์เงินเดือน อาจจะงงอยู่ว่า มีอะไรบ้างนะที่จะช่วยลดหย่อนภาษีได้ วันนี้ Rabbit Care จึงมี 3 ช่องทางการลดหย่อนภาษี มาแนะนำกันค่ะ

ประกันชีวิต

ช่องทางแรก การทำประกันชีวิต

อย่างที่ทราบกันดีว่า การทำประกันชีวิตนั้น มีประโยชน์มากมายหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล การออมทรัพย์ รวมไปถึง การลดหย่อนภาษี อีกด้วย
โดยรัฐบาลได้มองเห็นความสำคัญของการทำประกันชีวิต จึงสนับสนุนให้ประชาชนทำประกันชีวิต และให้นำเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท ของกรมธรรม์ที่มี กำหนดระยะเวลาการประกันชีวิตไม่น้อยกว่า 10 ปี ของผู้มีเงินได้และคู่สมรส ไปหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้

ซึ่งแบบประกันชีวิต ที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ มีดังนี้

แบบประกันชีวิตนี้ จะเน้นให้ความคุ้มครองชีวิต โดยจะให้ผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล ซึ่งสามารถนำเบี้ยประกันที่จ่ายในแต่ละปี มาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทแบบประกันชีวิตนี้ จะจ่ายผลประโยชน์ให้เป็นรายงวดเท่าๆ กัน ตั้งแต่อายุ 55 – 85 ปี โดยจะได้รับเงินผลประโยชน์หลังจากจ่ายเบี้ยประกันครบแล้วเท่านั้น ซึ่งสามารถนำเบี้ยประกันที่จ่ายในแต่ละปี มาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

การบริจาคเงิน

ช่องทางที่สอง การบริจาคเงิน

มูลนิธิการกุศลระหว่างประเทศ (Charities Aid Foundation-CAF) ได้จัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่บริจาคเงินช่วยเหลือผู้อื่นมากเป็นอันดับ 3 ของโลก
แต่สายบุญทั้งหลาย รู้กันหรือไม่ว่า การบริจาคเงินที่คุณทำกันอยู่นั้น จะทำให้คุณได้สิทธิประโยชน์พิเศษทางภาษีด้วยนะ

บริจาคเงินแบบไหนได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

  • เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา

คือ เงินที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่สถานศึกษาของรัฐ โรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาที่ดิน จัดสร้างอาคาร จัดหาวัสดุอุปกรณ์การศึกษา เท่านั้น โดยในกรณีนี้จะได้รับการลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่า แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆแล้ว
  • เงินสนับสนุนเพื่อการกีฬา

คือ เงินที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการกีฬาตามที่รัฐกำหนด โดยสามารถลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่าของเงินบริจาค แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินได้
  • เงินบริจาคการกุศลสาธารณะ

คือ เงินที่บริจาคให้แก่วัดวาอาราม สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล สถานการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เท่ากับจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้ หลังหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อนและเงินบริจาค 2 ประเภทข้างต้นแล้ว
[caption id="attachment_11144" align="aligncenter" width="800"]หุ้น ขอบคุณภาพจาก
www.moneyhub.in.th[/caption]

ช่องทางที่สาม LTF/RMF

ปัจจุบัน มนุษย์เงินเดือน หันมาลงทุนใน LTF/RMF มากขึ้น เนื่องจากวิธีดังกล่าว นอกจากจะสามารถใช้เป็นสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้แล้ว ยังถือเป็น การลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นอีกด้วย
  • LTF หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

เป็นกองทุนรวมที่เน้นการลงทุนในหุ้นเป็นหลัก เหมาะสำหรับคนทุกกลุ่มที่ต้องการลงทุนในหุ้นระยะยาว แต่ไม่มีความชำนาญเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นหรือไม่มีเวลาติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิด
  • RMF หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

เป็นกองทุนรวมที่ส่งเสริมการออมเงินในระยะยาว ไว้สำหรับใช้จ่ายยามเกษียณอายุ และเพื่อรองรับความเสี่ยงตามช่วงอายุของผู้ลงทุน ตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำถึงความเสี่ยงสูง
ซึ่ง LTF/RMF ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การลงทุน คือ เพิ่มเติมจากคำว่า เงินได้ เป็นคำว่า ผู้มีเงินได้สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้สูงสุด 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี เป็นจำนวนเงินสูงสุดถึง 500,000 บาท

ภาษี

สรุปรวมการลดหย่อนภาษี

การลดหย่อนภาษีจากประกันชีวิต

  • ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ และแบบออมทรัพย์

หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
  • ประกันชีวิตแบบบำนาญ

หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท

การลดหย่อนภาษีจากการลงทุน LTF/RMF

สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้สูงสุด 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี เป็นจำนวนเงินสูงสุดถึง 500,000 บาท

การลดหย่อนภาษีจากเงินบริจาค

  • เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา

หักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้
  • เงินสนับสนุนเพื่อการกีฬา

หักลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ 20 ของเงินได้
  • เงินบริจาคการกุศลสาธารณะ

ลดหย่อนภาษีได้เท่ากับจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้ หลังหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อนและเงินบริจาค 2 ประเภทข้างต้นอย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ทางภาษี ก็เป็นสิ่งสำคัญที่มนุษย์เงินเดือนต้องศึกษาเรียนรู้ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคน ซึ่งวิธีการลดหย่อนภาษีก็มีมากมายหลายรูปแบบ ทุกคนจึงควรวางแผนการลดหย่อนภาษีให้ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองอย่างสูงสุดนะคะ

บทความประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

Rabbit Care Blog Image 26917

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

เรื่องของการ ลดหย่อนภาษี ที่มนุษย์เงินเดือนยังไม่เก็ท

เดี๋ยวนี้ อะไรๆ ก็ต้อง ลดหย่อนภาษี จึงจะน่าสนใจ เราจะได้เห็นเคล็ดลับเพื่อคนที่ต้องการลดหย่อนภาษีออกมาเป็นจำนวนมาก
IN-Wsible
18/11/2020
Rabbit Care Blog Image 61748

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

น้องใหม่มาแรง! กองทุน SSF ตัวช่วยลดหย่อนภาษี 2563

ปีนี้จะเป็นปีแรกที่กองทุนรวมน้องใหม่อย่าง กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว หรือ Super Saving Fund (SSF) มาแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่สิ้นสุดไปเมื่อช่วงสิ้นปี 2562
ใบไม้ร่าเริง
27/08/2020