ประกันชีวิตออมทรัพย์และการลงทุน

อยากผลักดันให้ลูกมีแต้มต่อ มาวางแผนการศึกษากันเถอะ

ผู้เขียน : ใบไม้ร่าเริง
Published January 24, 2020
ประกันชีวิต
สิ่งสำคัญสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่นั่นคือได้เห็นลูกมีความสุข จึงพยายามหาทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่สุดให้แก่ลูก โดยเฉพาะการศึกษา เพราะว่าการได้รับการศึกษาที่ดีจะเป็นประตูเบิกทางและสร้างแต้มต่อไปสู่อนาคตที่ดีได้พ่อแม่หลายคนพยายามผลักดันให้ลูกได้เรียนหนังสือสูง ๆ เท่าที่จะมีกำลังส่งได้ แต่การเลี้ยงลูกในยุคสมัยนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อย ๆ ฉะนั้นต้องมีการวางแผนทางการเงินให้เป็นระบบ เพื่อให้ลูกได้รับสิ่งที่ดีอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ได้ตั้งใจไว้ วันนี้ Rabbit Care ก็อยากมาแชร์ไอเดียดี ๆ เพื่อคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายประกันชีวิต

4 วิธีออมเงิน สำหรับอนาคตของลูก

1.วางแผนเก็บออมเพื่อการศึกษาให้ลูกแต่เนิ่น ๆ

เมื่อตั้งใจแล้วว่าต้องการเก็บออมให้ลูกเพื่อเป็นทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ไปจนถึงขั้นระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ซึ่งล้วนแล้วแต่มีค่าใช้จ่ายด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครองจึงควรเริ่มวางแผนออมเงิน เพื่อเป็นการต่อยอดทางการศึกษาให้แก่ลูกรักของคุณ ยิ่งเริ่มวางแผนได้เร็วเท่าไหร่ ก็จะสามารถสร้างอนาคตที่ดีให้แก่ลูกได้เต็มที่

2.วางแผนการศึกษาระยะสั้น - ระยะยาว

ระหว่างทางของการศึกษาทุกระดับชั้น ย่อมมีค่าใช้จ่ายจิปาถะต่าง ๆ เข้ามามากมาย เช่น ค่าใช้จ่ายรายวัน ค่ารถ ค่าขนม ค่าอาหาร ค่าชุดนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ค่าเทอม ค่าเรียนพิเศษ ฯลฯ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงต้องมีการวางแผนทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยอาจจะเลือกกระจายการลงทุนให้เหมาะสมเพื่อต่อยอดเงินเก็บให้งอกเงย เพื่อสำรองไว้ใช้จ่ายในอนาคตประกันชีวิต

3.เริ่มต้นกระจายการลงทุนเพื่อรับผลตอบแทน

การกระจายการลงทุนนั้นถือว่าเป็นการช่วยลดความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเงินฝากออมทรัพย์เพื่อให้เกิดสภาพคล่องได้ในทุก ๆ วัน เช่น ค่าขนม ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเรียนพิเศษ เป็นต้น ส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ เป็นการวางแผนออมในระยะสั้นหรือระยะกลางเพื่อเป็นค่าเทอมให้ลูก ๆ และการลงทุนในหุ้น หรือกองทุนรวมเพื่อเป็นการลงทุนในระยะยาว และให้ผลตอบแทนที่ดีในอนาคตได้ หากลูก ๆ อยากเรียนต่อสูง ๆ  หรือไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในต่างแดนก็จะได้สนับสนุนเต็มที่

4.ปกป้องความเสี่ยงผ่านการวางแผนประกันชีวิต

ประกันชีวิตถือเป็นการวางแผนระยะยาวที่ดีให้แก่ลูก เพราะอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่ไม่นอน สิ่งที่ไม่คาดฝันย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ ถ้าวันนั้นลูกของคุณต้องอยู่โดยที่ไม่มีคุณแล้ว อาจส่งผลให้มีเงินไม่เพียงพอที่จะเรียนต่อจนจบอย่างที่ตั้งใจไว้ การสร้างความคุ้มครองผ่านประกันชีวิต ด้วยความคุ้มครองชีวิตที่มีทุนประกันจะทำให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาลูกได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในยามที่คุณไม่สามารถอยู่ดูแลลูกของคุณได้อีกต่อไป ส่วนที่เหลือก็สามารถเก็บเป็นมรดกได้อีกด้วยประกันชีวิต

ประกันชีวิต มีประโยชน์มากกว่าที่คิด

การทำประกันชีวิตนอกจากจะได้เก็บออมไว้ให้ลูกเพื่อเป็นทุนการศึกษาไปสู่อนาคตที่ดีแล้ว การทำประกันชีวิตยังสามารถให้ประโยชน์ต่าง ๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
  • ประโยชน์ด้านความคุ้มครอง กรณีที่ผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรม ผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินชดเชยให้ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาให้แก่ทายาทหรือผู้รับประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย เพื่อให้ครอบครัวของผู้เอาประกันภัยมีเงินเลี้ยงชีพต่อไป
  • ประโยชน์ของการออมเงินผ่านประกันชีวิต ทำให้มีวินัยเป็นการส่งเสริมให้เกิดการประหยัดเพื่อการออมทรัพย์ สามารถใช้เป็นเครื่องมือออมเงินเพื่อไว้ใช้ยามชรา หรือออมไว้เพื่อเก็บเป็นทุนการศึกษาของบุตรหลาน
  • สร้างความมั่นคงของรายได้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้ ในกรณีการทำประกันคุ้มครองการเจ็บป่วย หรือการประกันอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันภัยจะได้เงินทดแทนเพื่อใช้ในการเลี้ยงชีพในกรณีทุพพลภาพ
  • ประโยชน์ทางภาษี ผู้เอาประกันสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตมาใช้ในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
การวางแผนการเงินผ่านประกันชีวิตที่ตอบโจทย์ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาแก่ลูกหลานของคุณเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งใจ

สนใจทำประกันชีวิต คลิกที่ Rabbit Care

บทความประกันชีวิตออมทรัพย์และการลงทุน

Rabbit Care Blog Image 75885

ประกันชีวิตออมทรัพย์และการลงทุน

แชร์ 5 วิธีลงทุนให้ได้ผลดี มีเงินเก็บงอกเงย

จากการที่ธนาคารได้ปรับอัตราเงินฝากดอกเบี้ยให้น้อยลงทุกปี จนแทบทุกวันนี้การนำเงินไปฝากธนาคารไว้เฉย ๆ คงไม่คุ้มเสียแล้ว
Beer Veerasak
19/01/2022
Rabbit Care Blog Image 70336

ประกันชีวิตออมทรัพย์และการลงทุน

พ่อแม่มือใหม่ บริหารการเงินอย่างไรให้รุ่งเงินไม่ช็อต

วางแผนออมเงินให้ลูกแบบไหนดี การวางแผนการเงินให้แก่ลูกน้อยนั้นถือว่า เป็นเรื่องที่สำคัญ เช่น เริ่มตั้งแต่ลูกจะเริ่มเรียนอนุบาลที่โรงเรียนอะไร
ใบไม้ร่าเริง
05/05/2021
Rabbit Care Blog Image 67530

ประกันชีวิตออมทรัพย์และการลงทุน

References สำคัญแค่ไหน เมื่อต้องยื่น resume สมัครงานใหม่?

สำหรับคนวัยทำงานแล้ว การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน และการลาออกจากงาน เรียกได้ว่าเป็นเรื่องปกติที่ต้องเจอตลอดชีวิตการทำงาน
IN-Wsible
02/04/2021