ประกันชีวิตสำหรับวางแผนเกษียณ

ข้อผิดพลาดในการวางแผนใช้เงิน หลังเกษียณอายุ

ผู้เขียน : IN-Wsible
Published April 04, 2018
หลังเกษียณอายุ วางแผนชีวิต
“อยากมีชีวิต หลังเกษียณอายุ เป็นแบบไหน?” นี่ไม่ใช่คำถามจากธุรกิจขายตรงแต่อย่างใดค่ะ แต่เป็นคำถามที่ทุกคนจะต้องพบในอนาคตอย่างแน่นอน เพราะมันหมายถึง การวางแผนชีวิตในอนาคตหลังจากที่ไม่ได้ทำงานแล้วนั่นเองการวางแผนใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ เป็นเรื่องของการสร้างความมั่นคงในชีวิต เพื่อให้มีเงินใช้แม้ไม่ได้ทำงานแล้ว ถ้าไม่วางแผนตั้งแต่เนิ่นๆ หรือวางแผนผิดพลาดก็อาจทำให้เกิดปัญหาได้ Rabbit Care จึงหยิบเอาข้อมูลดีๆ มาบอกต่อทุกคนที่กำลังวางแผนชีวิตกันค่ะหลังเกษียณอายุ วางแผนชีวิต

ข้อผิดพลาดของการ วางแผนใช้เงิน หลังเกษียณอายุ

การวางแผนการใช้เงินเพื่อเก็บไว้ใช้หลังเกษียณอายุนั้นเป็นเรื่องดีค่ะ แต่ก็ต้องวางแผนอย่างถูกวิธีด้วยนะคะ มาลองเช็กดูหน่อยดีกว่าว่า ใครเผลอวางแผนใช้เงินผิดพลาดไปหรือเปล่า จะได้เปลี่ยนวิธีการตั้งแต่ยังไม่สายนะคะ ไปดูกันเลย

1. ประเมินค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ ไม่ตรงกับความเป็นจริง

การประเมินค่าใช้จ่ายนั้นจะประเมินจากไลฟ์สไตล์ที่ออกแบบไว้ คุณต้องรู้ตัวเองว่าหลังเกษียณต้องการจะใช้ชีวิตแบบใด อยากอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ในเมือง จะพักผ่อนแบบใด จากงานวิจัยหลายฉบับพบว่า ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของคนในวัยเกษียณอายุนั้นควรอยู่ที่ 70% ของรายรับปีสุดท้ายก่อนเกษียณนอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงภาระการผ่อนทรัพย์สิน เช่น บ้าน รถยนต์ หรือมีโรคประจำตัวที่ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นประจำ ก็ควรประเมินรวมสถานการณ์ส่วนนี้และเตรียมเงินเอาไว้มากขึ้นสำหรับวัยหลังเกษียณอายุ ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจำเป็น และจะทำให้เงินออมหมดไปอย่างรวดเร็ว หากไม่เตรียมการวางแผนให้ดี
ดังนั้น การประเมิน ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ ให้มากกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการใช้ชีวิตได้มากกว่าการประเมินค่าใช้จ่ายที่น้อยเกินไป
หลังเกษียณอายุ วางแผนชีวิต

2. คาดคะเนระยะเวลาไว้น้อยกว่าความเป็นจริง

มีหลายคนที่คาดว่า ตนเองจะเสียชีวิตก่อนที่จะใช้เงินที่เก็บไว้หลังเกษียณอายุจะหมดลง แต่ก็มีอายุยืนกว่าที่ได้คาดคะเนเอาไว้ ผลที่เกิดขึ้นคือ เงินไม่พอใช้ เพราะว่าหมดไปก่อนที่ตนจะสิ้นอายุขัย ต้องพึ่งพาเงินทองของลูกหลานอีก ถ้าพอมีเงินก็รอด แต่ถ้าลูกหลานไม่มีเงินก็ลำบากเลยดังนั้น จึงควร เก็บเงินเอาไว้ให้มากพอ ในกรณีที่มีอายุยืนยาวกว่าที่คาดไว้ ไม่ต้องเสียดาย เพราะถ้าจากไปแล้วเงินยังเหลือก็จะเป็นประโยชน์ต่อลูกหลานต่อไป หรือมีความประสงค์จะบริจาคเพื่อการกุศลก็สามารถทำได้หลังเกษียณอายุ วางแผนชีวิต

3. เลือกใช้วิธีการออมที่ไม่เหมาะสม

การออมเงินเป็นหลักของการวางแผนใช้เงินเพื่ออนาคต หลายคนมีเงินออม แต่ใช้วิธีการออมที่แตกต่างกันออกไป นอกเหนือจากการเก็บสะสมเงินเอง หรือนำไปฝากธนาคาร เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นนั่นเอง

ยกตัวอย่างเช่น

การลงทุนกับกองทุน RMF หรือกองทุน LMF ที่จะได้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือ การออมผ่านการทำ ประกันชีวิตแบบบำนาญ ที่จะได้ทั้งเงินปันผลและได้รับความคุ้มครองชีวิตด้วย ให้ลองเลือกดูตามความเหมาะสมของตนเองค่ะ
ความผิดพลาดในการออมมักจะมาจาก การไม่กระจายเงินในการลงทุน ดังนั้น คุณควรที่จะจัดสัดส่วนเงินที่จะลงทุนไม่ให้มากจนเกินไป เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุน
หลังเกษียณอายุ วางแผนชีวิต

เตรียมตัวเพื่อใช้ชีวิตหลังเกษียณ อย่างมั่นคง

หลังจากรู้ข้อผิดพลาดกันไปแล้ว เรามาดูวิธีการเตรียมตัวใช้ชีวิตอย่างมั่นคงกันบ้างดีกว่าค่ะว่าเราต้องเตรียมวางแผนกับอะไรบ้าง
  • กำหนดอายุ

กำหนดช่วงอายุที่ต้องการจะเกษียณ เช่น อายุ 55 ปี หรือ 60 ปี หรือต้องการจะ Early retire เมื่ออายุ 45 ปี เพื่อให้รู้ว่า เรามีเวลาเหลืออีกนานแค่ไหนในการเตรียมตัวและเก็บออมเงิน
  • ระยะเวลาใช้ชีวิต

ลองประเมินช่วงเวลาที่เราจะใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ เช่น 20 ปี 30 ปี เพื่อจะได้คำนวณเงินว่า มีจำนวนเพียงพอกับเวลาที่กำหนดไว้แล้วหรือยัง
โดยอาจประเมินจากคนในครอบครัวว่า ส่วนใหญ่มีอายุถึงประมาณกี่ปี ความแข็งแรงของสุขภาพ และพฤติกรรมการใช้ชีวิตว่ามีความเสี่ยงมากแค่ไหน
  • ประเมินค่าใช้จ่าย

โดยประเมินการไลฟ์สไตล์ของตนเองว่า มักจะใช้เงินไปกับความสนใจในด้านใดบ้าง เช่น การท่องเที่ยว การทำอาหาร การพักผ่อน ฯลฯ และ ควรคำนึงถึง ภาวะเงินเฟ้อ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยประมาณเป็นรายเดือน แล้วนำไปคำนวณตามช่วงเวลาหลังเกษียณอายุ
  • รายได้หลังเกษียณอายุ

ประเมินรายได้ที่จะได้รับหลังเกษียณว่าจะได้จำนวนเท่าใด และได้เป็นระยะเวลาต่อเนื่องนานแค่ไหน เช่น เงินจากกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ เงินจากประกันชีวิต
  • รายได้ปัจจุบัน

ประเมินค่าใช้จ่ายของตัวเองจากรายได้ในปัจจุบัน เพื่อจะได้รู้ว่าต้องเก็บออมวันละเท่าใด ควรใช้เงินเท่าใดให้มีเงินเก็บออม จะวางแผนการออมเงินที่เหมาะสมได้เชื่อว่าทุกคนคงอยากใช้ชีวิตในช่วงหลังเกษียณอายุอย่างสุขสบายและสงบ พักผ่อนให้เต็มที่หลังจากทำงานหนักมาหลายปี นี่จึงเป็นเหตุผลที่ เราควรให้ความสำคัญกับการวางแผนเกษียณ หรือ การวางแผนการใช้เงินแต่เนิ่นๆ เพื่อความสุขสบายที่รอเราอยู่ในอนาคตนั่นเองค่ะ

บทความประกันชีวิตสำหรับวางแผนเกษียณ

Rabbit Care Blog Image 70144

ประกันชีวิตสำหรับวางแผนเกษียณ

ซ้อมเป็นเศรษฐี ถ้าถูกหวยต้องทำยังไงบ้าง ?

ใครอยากจะเป็นเศรษฐี ? ฉันน่ะสิ ฉันน่ะสิ! ใครๆ ก็อยากจะรวย แน่นอนว่าหนทางสู่การร่ำรวย และเป็นเศรษฐีในช่วงข้ามคืน
คะน้าใบเขียว
15/04/2021
Rabbit Care Blog Image 68698

ประกันชีวิตสำหรับวางแผนเกษียณ

อินโทรเวิร์ต เอ็กซ์โทรเวิร์ต คืออะไร แตกต่างกันยังไงนะ

ช่วงนี้ดูเหมือนทุกคนจะพูดถึงเรื่อง อินโทรเวิร์ต และ เอ็กซ์โทรเวิร์ต บ่อยเสียเหลือเกิน แล้วมันคืออะไรกันนะ เราเข้าใจในกลุ่มคนนั้นๆ จริงหรือเปล่านะ ?
คะน้าใบเขียว
31/03/2021
Rabbit Care Blog Image 65841

ประกันชีวิตสำหรับวางแผนเกษียณ

กองทุน RMF กับ SSF ออมเพื่อเกษียณอายุได้จริงหรือ?

จากการทำงานหนักมาตลอดทั้งชีวิต คุณเคยวางแผนการใช้ชีวิตในช่วงเกษียณอายุกันบ้างหรือไม่? ว่าหลังจากช่วงเกษียณอายุแล้วจะทำอะไรต่อ
ใบไม้ร่าเริง
20/12/2020