ประกันชีวิตผู้สูงอายุ

สืบค้นเรื่องราวของนายหน้าประกันชีวิต

ผู้เขียน : 9 Tails
Published January 30, 2017
นายหน้าประกันชีวิต
เมื่อฉุกคิดได้ว่าในอนาคตฉันจะรับความเสี่ยงต่อไปไหวไหม โอเค ถ้าตัวคนเดียวก็ยังพอสู้ไหว แล้วถ้าทั้งครอบครัวล่ะ จะแบกรับความเสี่ยงนั้นได้นานเท่าไหร่กันเชียว การกระจายความเสี่ยงมีอยู่หลากหลายวิธี ซึ่งวิธีหนึ่งก็คือการใช้ ประกันชีวิต เป็นตัวช่วยในการแบกรับความเสี่ยงของทั้งเราและคนในครอบครัว แต่การจะมีประกันชีวิตมาไว้ครอบครอง แน่นอนว่าต้องซื้อผ่านตัวแทนประกันชีวิต .. อะอ๊าว แล้วแบบนี้เขาเป็นใคร เรามาทำความรู้จักกันดีกว่า

เขาเป็นใครหนอ? เขามาจากไหน?

คือบุคคลที่อยู่ใกล้กับสัญญาประกันชีวิตของผู้เอาประกันมากที่สุด โดยเป็นทั้งตัวแทนของบริษัทประกันและเป็นตัวแทนของผู้เอาประกัน ซึ่งตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกันชีวิตกำหนดไว้ว่า “ผู้ที่บริษัทมอบหมายให้ทำการชักชวนให้บุคคลทำสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท”  แต่ไม่สามารถจะชวนใครมาทำประกันได้เลยเหมือนใจนึก แต่ต้องได้รับมอบหมายกับบริษัทนั้นๆ ก่อน แล้วที่สำคัญ นายหน้าประกันชีวิตไม่ได้เป็นกันง่ายๆ มีเส้นทางที่ต้องฝ่าฝันเหมือนอาชีพอื่นๆ นะจ๊ะ

คุณสมบัติมีอะไรบ้าง?

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าไม่ได้เป็นง่ายๆ ต้องผ่านการสอบ ซึ่งสามารถสมัครสอบได้ที่ สมาคมประกันชีวิตไทย หรือบริษัทประกันชีวิตส่งมาให้สอบนั่นเอง ซึ่งตัวแทนประกันชีวิตต้องสอบรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามมาตรา 68 และต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 69 ซึ่งคุณสมบัติที่ว่านั้นได้แก่ 1.เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 2.มีภูมิลำเนาในประเทศไทย 3.ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

4.ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาติ

5.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

6.ไม่เป็นนายหน้าประกันชีวิต

7.ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตในระยะเวลา 3 ปีก่อนขอรับใบอนุญาต

8.ได้รับการศึกษาวิชาประกันชีวิตจากสถาบันการศึกษาที่นายทะเบียนประกาศกำหนดหรือสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตได้ตามหลักศุตรและวิธีการที่นายทะเบียนประกาศกำหนดเห็นไหมละว่าไม่ง่ายอย่างที่คิด โดยข้อ 4 และ 7 นั้นสำคัญมากๆ หากใครมีประวัตินี้ความไว้วางใจในการมอบหมายก็จะถดถอยลง

จรรยาบรรณที่ขาดไม่ได้

ถ้าใครสนใจอยากเป็นนายหน้าประกันชีวิตก็หวังว่าข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ ข้างบนจะเป็นประโยชน์อยู่บ้าง แต่สำหรับผู้บริโภคอย่างเรา จะรู้ได้อย่างไรว่าไว้ใจได้ หรือไม่ทำให้ลำบากในภายภาคหน้าแต่ขอบอกว่ามีตัวแทนประกันชีวิตถูกร้องเรียนและเพิกถอนใบอนุญาตอยู่บ่อยครั้ง แสดงให้เห็นว่าสมาคมไทยประกันชีวิตไม่ได้ละเลยตรงนี้ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากบริษัทประกันชีวิตแต่ข้อมูลที่จะกล่าวต่อไปนี้ล้วนเป็นประโยชน์ต่อผู้เอาประกันอย่างเรา และยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีความฝันอยากเป็นนายหน้าประกันชีวิต ซึ่งจรรยาบรรณเป็นสิ่งที่ทุกอาชีพต้องมี โดยต้องรู้จุดหมายว่าอาชีพของเรามีจุดประสงค์เพื่ออะไร และตัวแทนประกันชีวิตที่ดีต้องมีจรรยาบรรณเหล่านี้

1.มีความซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ2.ให้บริการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่ เพื่อรักษาประโยชน์ของตนเอง3.รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยข้อมูลของผู้เอาประกัน และบริษัทที่ตัวเองอยู่ใต้บัญชาต่อผู้อื่น4.เปิดเผยความจริงของผู้เอาประกันในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อให้กรมธรรม์สมบูรณ์แบบ5.ไม่ยื่นข้อเสนอที่เกินความจริงที่อยู่นอกเหนือกรมธรรม์ให้ผู้เอาประกัน6.ไม่ยื่นข้อเสนอให้ทำกรมธรรม์ฉบับเก่าเพื่อทำอันใหม่ 7.ไม่หลอกล่อข้อเสนอเกินความจริงอย่างเช่นการลดค่าบำเหน็จเพื่อให้ผู้เอาประกันหลงกล8.ไม่ใส่ร้ายป้ายสีตัวแทนประกันชีวิตบริษัทอื่น9.หมั่นเติมความรู้ในชีวาชีพของตนเองอยู่เสมอ10.ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม มีศักดิ์ศรีในตัวเอง อย่างไรก็ดี หวังว่าข้อมูลที่กล่าวไปข้างต้น จะช่วยให้คนที่อยากเป็นนายหน้าประกันชีวิต รู้จักเตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ และเตรียมใจให้พร้อมสำหรับทำอาชีพนี้ และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแก่คนที่คิดอยากจะกระจายความเสี่ยง เพราะอย่างน้อยที่สุดผู้เอาประกันจะได้ไม่เสียใจหรือผิดหวังหลังเลือกใช้บริการกับบริษัทประกันชีวิตไปแล้ว

สนใจทำประกันชีวิต ติดต่อ ที่นี่

บทความประกันชีวิตผู้สูงอายุ

Rabbit Care Blog Image 65748

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ

โรคอะไรบ้าง ที่ผู้สูงอายุในบ้านคุณต้องระวัง

คุณทราบหรือไม่ว่า จากสถิติได้วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เพศชายมีอายุเฉลี่ยสั้นกว่าเพศหญิง โดยเฉพาะผู้ชายวัยกลางคนไปจนถึงผู้สูงวัย ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ
ใบไม้ร่าเริง
01/12/2020
Rabbit Care Blog Image 62657

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ

“เบี้ยผู้สูงอายุ” คืออะไร? วางแผนยังไงนะ?

กลายเป็นข่าวใหญ่โตไปเมื่อช่วงเดือนก่อน และทำให้หลายคนกังวลไม่น้อยกับข่าวเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุที่ถูกเลื่อนจ่าย เหตุการณ์แบบนี้แทบไม่เคยเกิดขึ้น
คะน้าใบเขียว
07/10/2020
Rabbit Care Blog Image 62510

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ

ซึมเศร้าในวัยเกษียณ เกิดจากอะไร ?

พอเริ่มแก่ตัว หรือเข้าสู่ช่วงวัยเกษียณ ทำไมบางคนถึงได้สุ่มเสี่ยงหรือเป็นโรคซึมเศร้าทั้งที่ไม่เคยมีอาการมาก่อน? วันนี้ Rabbit Care
คะน้าใบเขียว
28/09/2020