ประกันชีวิตผู้สูงอายุ

เทคนิครักษาสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุ

ผู้เขียน : I'm Duck
Published April 20, 2018
ผู้สูงอายุ
จากการวิจัยของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ที่จัดขึ้นเพื่อศึกษาหนทางลดผลกระทบของปัญหาที่จะเกิดขึ้นและเตรียมพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุพบว่า จำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะเพิ่มสัดส่วนมากขึ้นเรื่อยๆ และจากการตรวจสอบจำนวนผู้สูงอายุที่ป่วยโดยกระทรวงสาธารณสุข พบว่า

ผู้สูงอายุในประเทศไทยมีเกณฑ์เพิ่มสูงขึ้นปีละ  500,000 คน และจะยังเพิ่มสูงขึ้นไปอีก

ผู้สูงอายุ

เทคนิครักษาสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุ

1. การดูแลผู้สูงอายุด้านอาหาร

ผู้สูงอายุควรที่จะบริโภคอาหารอ่อน ย่อยง่าย รสไม่จัด หลีกเลี่ยงผลไม้ดิบ หรือผักสดชนิดย่อยยาก และหลีกเลี่ยงอาหารประเภททอดน้ำมัน จำกัดไขมันทุกประเภทให้เหลือน้อยที่สุด เพราะเป็นอาหารที่มีประโยชน์น้อยที่สุดสำหรับผู้สูงอายุและควรทานผักผลไม้ให้มากอย่างน้อยวันละ 5 มื้อ เพื่อให้ได้วิตามิน เกลือแร่และใยอาหาร รวมทั้งดื่มน้ำให้มากๆ อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุควรได้อาหารหลากหลายชนิด ไม่ควรกินซ้ำๆ ชนิดเดียวกันต่อเนื่อง เพราะจะเกิดการสะสมสารไม่พึงประสงค์หรือภาวะขาดสารอาหารได้ง่าย

2. การดูแลผู้สูงอายุด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและการออกกำลังกาย

โดยทั่วไป การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ คือ การเดิน หากไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ แพทย์มักแนะนำให้เดินวันละประมาณ 20 - 30 นาทีทุกๆ วัน ซึ่งในการเดินควรต้องหาสถานที่ที่ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุและเพื่อป้องกันอุบัติเหตุโดยเฉพาะการล้ม ควรมีการใส่เครื่องช่วยพยุงต่างๆ รวมถึงเลือกรองเท้าที่เหมาะสมต่อการเดิน ทางที่ดีควรปรึกษาแพทย์และนักกายภาพบำบัดก่อน ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอจะช่วยชะลอความเสื่อมถอยของเนื้อเยื่อข้อกระดูกและกล้ามเนื้อได้

3. การดูแลผู้สูงอายุเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในบ้าน

ผู้สูงอายุมักมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ได้สูง สาเหตุเกิดจากปัญหาการเสื่อมถอยของสมอง กล้ามเนื้อ กระดูก ข้อ การมองเห็นและการได้ยินมีประสิทธิภาพลดลง ทำให้ผู้สูงอายุลื่นล้มได้ง่าย ดังนั้น เราจึงต้องจัดบ้านให้ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุเพื่อป้องกันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในบ้านผู้สูงอายุ

4. การดูแลผู้สูงอายุด้านสุขภาพจิต

จากสถิติในปี พศ. 2550 ในสหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต จนนำไปสู่การฆ่าตัวตายมีปริมาณ 14.3 คนต่อผู้สูงอายุ 100,000 คน ซึ่งในกลุ่มคนทั่วไปอัตราการฆ่าตัวตายคือ 11.3 คนต่อประชากร 100,000 คนดังนั้น การดูแลผู้สูงอายุจึงต้องให้ความรักความนับถือเหมือนเมื่อครั้งผู้สูงอายุยังอยู่ในวัยทำงาน ให้ความเข้าใจ มีเวลาให้บ้าง สั่งสอนอบรมให้ลูกหลานยังคงเคารพนับถือ ผู้สูงอายุต้องไม่แสดงให้รู้สึกว่าเป็นภาระ หมดคุณค่า หรือไม่เป็นที่ต้องการของครอบครัว

5. การดูแลผู้สูงอายุจากการติดเชื้อ

เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้สูงอายุนั้นมีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคที่ค่อนข้างต่ำกว่าคนทั่วไป ส่งผลให้ติดเชื้อได้ง่ายและมักเป็นการติดเชื้อที่รุนแรง บ่อยครั้งการติดเชื้ออาจกลายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้ ดังนั้น ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และครอบครัวต้องใส่ใจดูแลรักษาสุขอนามัยพื้นฐาน (สุขบัญญัติแห่งชาติ) ของผู้สูงอายุอย่างเคร่งครัด เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อของผู้สูงอายุ

6. การดูแลผู้สูงอายุด้านขับถ่าย

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักมีปัญหาในการขับถ่ายเสมอ ทั้งการปัสสาวะและการอุจจาระ ทั้งนี้ เกิดจากการเสื่อมถอยของเซลล์ต่างๆ รวมถึงกล้ามเนื้อหูรูดต่างๆ ด้วย ดังนั้น การดูแลผู้สูงอายุจึงต้องใส่ใจในเรื่องการจัดห้องพักอาศัยให้ใกล้ห้องน้ำ เครื่องนุ่งห่มควรต้องใส่ง่ายถอดง่าย สอนให้ผู้สูงอายุรู้จักใช้ผ้าอ้อมอนามัย และให้ผู้สูงอายุเลือกและทดลองใช้แบบต่างๆ ด้วยตนเองอย่างไรก็ดี 6 เทคนิครักษารักษาสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ที่ Rabbit Care นำมาฝากในวันนี้เป็นแค่แนวทางเบื้องต้นในการรักษาสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเท่านั้น เพื่อความไม่ประมาททำประกันชีวิตสูงวัย สบายกระเป๋า (เพื่อผู้สูงอายุ) ประกันชีวิตเพื่อคนสูงวัยจาก อลิอันซ์ อยุธยา เอาไว้ดีกว่ารับรองว่าตอบโจทย์ผู้สูงวัยในยุค 4.0 แน่นอน

ผู้สูงอายุ

ประกันชีวิตสูงวัย สบายกระเป๋า (เพื่อผู้สูงอายุ) ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้สูงวัยยุค 4.0

“ประกันชีวิตสูงวัย สบายกระเป๋า (เพื่อผู้สูงอายุ)” หนึ่งในผลิตภัณฑ์ จาก อลิอันซ์ อยุธยา ที่ออกแบบมาเพื่อผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 50 - 70 ปี ให้มีความสบายใจในชีวิตหลังเกษียณ อุ่นใจแม้ยามป่วยไข้ และสิทธิพิเศษจาก อลิอันซ์ อยุธยา ที่ออกแบบมาเพื่อเอื้อประโยชน์กับคุณแบบสุดๆ
  • หลักประกันค่ารักษาพยาบาล

เมื่อคุณเจ็บป่วยจนต้องเข้ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน รับเงินชดเชยรายได้แผนสูงสุด 2,500 บาทต่อวัน และรับเงินชดเชยรายได้เพิ่มเป็น 2 เท่า เมื่อเข้าพักรักษาตัวในห้อง ไอ.ซี.ยู. หากมีการผ่าตัดใหญ่และผ่าตัดซับซ้อนรับเงินก้อนเพิ่มเติมแผนสูงสุด 25,000 บาทต่อการผ่าตัด 1 ครั้ง
  • มีเงินก้อนให้ตัวเองหรือเป็นมรดกให้ลูกหลาน

หากอยู่ครบสัญญา ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 90 ปี รับ 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดย “หัก” เงินผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษที่ได้เคลมไปแล้วทั้งหมด (ถ้ามี)
  • เบี้ยประกันคงที่

ไม่ว่าอายุของคุณจะเพิ่มมากขึ้นขนาดไหน ตราบใดที่คุณทำประกันชีวิตสูงวัย สบายกระเป๋า (เพื่อผู้สูงอายุ) กับ อลิอันซ์ อยุธยา แล้วล่ะก็ บอกเลยว่าเบี้ยประกันคงที่ ไม่มีเพิ่มขึ้นแน่นอนหากคุณคือผู้สูงอายุที่กำลังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตแล้วละก็ rabbit finance ขอบอกเลยว่า ประกันชีวิตสูงวัย สบายกระเป๋า (เพื่อผู้สูงอายุ) จาก อลิอันซ์ อยุธยา คือประกันชีวิตที่ตอบโจทย์ตรงใจ ใช่ทุกความต้องการแน่นอน

หมายเหตุ : ประกันชีวิตสูงวัย สบายกระเป๋า (เพื่อผู้สูงอายุ) เป็นชื่อทางการตลาด

ชื่อที่ปรากฏอยู่ในกรมธรรม์ คือ มาย สบาย แคร์ A90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ)

บทความประกันชีวิตผู้สูงอายุ

Rabbit Care Blog Image 65748

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ

โรคอะไรบ้าง ที่ผู้สูงอายุในบ้านคุณต้องระวัง

คุณทราบหรือไม่ว่า จากสถิติได้วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เพศชายมีอายุเฉลี่ยสั้นกว่าเพศหญิง โดยเฉพาะผู้ชายวัยกลางคนไปจนถึงผู้สูงวัย ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ
ใบไม้ร่าเริง
01/12/2020
Rabbit Care Blog Image 62657

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ

“เบี้ยผู้สูงอายุ” คืออะไร? วางแผนยังไงนะ?

กลายเป็นข่าวใหญ่โตไปเมื่อช่วงเดือนก่อน และทำให้หลายคนกังวลไม่น้อยกับข่าวเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุที่ถูกเลื่อนจ่าย เหตุการณ์แบบนี้แทบไม่เคยเกิดขึ้น
คะน้าใบเขียว
07/10/2020
Rabbit Care Blog Image 62510

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ

ซึมเศร้าในวัยเกษียณ เกิดจากอะไร ?

พอเริ่มแก่ตัว หรือเข้าสู่ช่วงวัยเกษียณ ทำไมบางคนถึงได้สุ่มเสี่ยงหรือเป็นโรคซึมเศร้าทั้งที่ไม่เคยมีอาการมาก่อน? วันนี้ Rabbit Care
คะน้าใบเขียว
28/09/2020