บัตรเครดิต

รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต… แบบนี้ก็มีด้วย?

ผู้เขียน : I'm Duck
Published December 14, 2017
รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

ใครที่มีบัตรเครดิต และชอบนำมาใช้จ่าย รูดปรี๊ดๆ กันเป็นประจำ หรือในบางกรณีที่คุณมีความจำเป็นที่จะต้องซื้อสินค้าหรือบริการที่มีราคาแพงเกินกว่าระดับรายได้ที่มีอยู่ และต้องใช้ระยะเวลาการผ่อนชำระที่ยาวนาน จนทำให้ยอดค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตเพิ่มสูงขึ้นจนไม่รู้จะทำอย่างไรดี ใครที่เผชิญกับปัญหานี้อยู่ วันนี้เรามีคำตอบมาฝากค่ะ

รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

ทำความรู้จัก “รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต”

การรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต  คือ การกู้ยืมสินเชื่อก้อนใหม่เพื่อนำไปผ่อนชำระสินเชื่อเดิมที่มีอยู่ ซึ่งสถาบันการเงินมักมีข้อเสนอพิเศษเกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์ เช่น การลดอัตราดอกเบี้ย หรือการยืดระยะเวลาในการผ่อนชำระให้ยาวนานขึ้น เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ขอสินเชื่อ

ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

ปัจจุบันมีธนาคาร หรือสถาบันการเงินหลายเจ้าเปิดให้รีไฟแนนซ์บัตรเครดิตก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการรีไฟแนนซ์หนี้ โดย ขั้นตอนในการรีไฟแนนซ์ บัตรเครดิตมีเพียง 5 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1. พิจารณาดูเงื่อนไขและคุณสมบัติของเรา ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่สถาบันการเงินระบุไว้

2. สรุปความต้องการของเราว่ารีไฟแนนซ์บัตรเครดิตไปเพื่ออะไร

3. ศึกษาเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์สินเชื่อรีไฟแนนซ์ หรือข้อมูลบัตรเครดิตก่อนสมัคร ว่ามีที่ใดบ้างที่ให้ข้อเสนอดีๆ เหมาะกับตัวเรามากที่สุด

4. เตรียมเอกสารและข้อมูลให้พร้อมในการยื่นรีไฟแนนซ์

5. เลือกช่องทางการรีไฟแนนซ์ ซึ่งจะมีทั้งสมัครผ่านตัวแทน สมัครกับธนาคาร หรือสมัครทางออนไลน์ก็ได้

รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

ดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตคิดอย่างไร

ในการรีไฟแนนซ์จะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ซึ่งจะคล้ายคลึงกับวิธีการคิดดอกเบี้ยสำหรับ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือสินเชื่อรถยนต์ แต่จะมีการนำค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้องมารวมในการคำนวณอัตราดอกเบี้ยเพื่อใช้ในการคิดลดด้วย ซึ่งส่วนใหญ่จะคำนวณแบบนี้ค่ะ 

 • ดอกเบี้ยชำระต่องวด

เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ยต่องวด x 12 x จำนวนวัน แล้วหารด้วย 365

 • ค่าธรรมเนียมจ่ายต่องวด

เงินต้นคงเหลือ x ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินต่องวด x 12 x จำนวนวัน แล้วหารด้วย 365

 • เงินต้นที่ต้องชำระต่องวด

ยอดเงินต้นที่ชำระต่องวด – ดอกเบี้ยชำระต่องวด - ค่าธรรมเนียมจ่ายต่องวด

 • เงินต้นคงเหลืองวดถัดไป

ยอดหนี้ – เงินต้นที่ชำระ

สำหรับเงินต้นคงเหลือในงวดที่ 1 นำไปคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในงวดที่ 2 ส่วนเงินต้นคงเหลือในงวดที่ 2 ก็จะใช้คิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในงวดที่ 3 แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ จนพวกตัวเลข การคิดคำนวนอะไรพวกนี้อาจจะดูงงๆ นิดหน่อย ต้องลองค่อยๆ ศึกษาดูนะคะ

รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

ข้อดี - ข้อเสีย การรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

 • ข้อดีของการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

1. ช่วยให้มีจำนวนเงินสดเหลือใช้ในแต่ละเดือนมากขึ้นในการเลือกการส่งค่างวดที่ต่ำกว่า ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้สามารถ บริหารเงินสด ได้ดีขึ้น อีกทั้งวางแผนการใช้เงินได้ง่ายขึ้น

2. ช่วยลดยอดหนี้บัตรเครดิตรวมที่ต้องชำระลง หากเลือกรับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับระยะเวลาผ่อนชำระเท่ากัน

3. ทำให้คลายความกังวลเรื่องภาระหนี้บัตรเครดิตลงไปได้บ้าง

4. ช่วยปิดยอดหนี้บัตรเครดิตได้เร็วขึ้น หากเลือกแบบได้ดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ถูกกว่าธนาคารเดิมโดยการส่งต่องวดเท่าเดิม จะทำให้ปิดยอดหนี้บัตรเครดิตได้เสร็จสิ้นเร็วขึ้น

5. ช่วยรวมหนี้ เพื่อให้สะดวกในการชำระครั้งเดียว เพราะหากมีหลายๆ ใบก็อาจยุ่งยากในการชำระเงินแต่มีที่เดียวจ่ายครั้งเดียวจบ

 • ข้อเสียของการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

1. ทำให้เกิดการใช้เงินเกินตัวและก่อภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น

2. ทำให้จำนวนเงินที่มีใช้ในอนาคตลดลง เพราะเรานำ เงินในอนาคต มาใช้ล่วงหน้าเยอะแล้ว

รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

จะขอรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตต้องมีองค์ประกอบใดบ้าง

1. คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

 • มีอายุ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • กรณีทำงานประจำ ต้องมี รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท ขึ้นไป/เดือน มีอายุงาน 2 ปี ขึ้นไป
 • กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท มีอายุงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้
 • ไม่มีประวัติเสียทางการเงิน ไม่มีภาระหนี้สูง และรายได้สุทธิของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำต้องเหลือไม่น้อยกว่า 5,000 บาท/เดือน

ก่อนทำ การรีไฟแนนซ์ ควรตรวจสอบกับธนาคารอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแน่นอน

2. เอกสารในการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

ในการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตเอกสารที่ใช้ก็จะคล้ายๆ กับการทำบัตรเครดิตใหม่ซึ่งจะมีดังนี้

กรณีเป็นพนักงานประจำ ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนที่เป็นต้นฉบับเท่านั้น หรือเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนที่อายุไม่เกิน 2 เดือน
 • เอกสารแสดงภาระหนี้ของสถาบันการเงินอื่นๆ
 • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อผู้สมัคร เพื่อจะโอนเงินเข้าบัญชี

กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวหรือประกอบกิจการอื่นๆ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนหรือสำเนาทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีนิติบุคคล)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน หรือสำเนาภาษีเงินได้ (ภ.พ.30) หรือสำเนางบการเงินปัจจุบัน
 • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อผู้สมัคร
 • เอกสารแสดงภาระหนี้ของสถาบันการเงินอื่นๆ

และนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่คุณควรรู้ก่อนจะรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตค่ะ การรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ถึงแม้จะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่กำลังมีปัญหาบัตรเครดิต แต่มันก็อาจเป็นเพียงการต่อลมหายใจได้เพียงชั่วระยะเวลาเท่านั้น หากเราไม่หยุดก่อหนี้ยังไงปัญหานี้มันก็จะยังไม่จบและมีต่อไปได้เรื่อยๆ

ดังนั้น ทางออกที่ดีก็คือ การประหยัดใช้จ่ายอย่างพอเพียง ใช้บัตรเครดิตให้พอดีกับงบประมาณในกระเป๋า รวมถึงชำระหนี้ให้ครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลา แบบนี้จึงเป็นทางแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาวค่ะ 

บทความบัตรเครดิต

Rabbit Care Blog Image 75083

บัตรเครดิต

แชร์เคล็ดลับช้อปออนไลน์อย่างไรไม่ให้เงินหมดกระเป๋า

ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าทุกวันนี้ การช้อปปิ้งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงล๊อคดาวน์
คะน้าใบเขียว
16/11/2021
Rabbit Care Blog Image 70705

บัตรเครดิต

“เซิร์ฟสเก็ต” ต่างจาก “สเก็ตบอร์ด” อย่างไรกันนะ?

หนึ่งในกีฬาที่ใครๆ ต่างก็ให้ความสนใจในช่วงนี้ ก็คงหนีไม่พ้น เซิร์ฟสเก็ต (Surf Skate) นี่เอง ว่าแต่เจ้ากีฬาชนิดนี่ แตกต่างกับ สเก็ตบอร์ด (Skateboard) ยังไงกันนะ ?
คะน้าใบเขียว
01/06/2021
Rabbit Care Blog Image 70616

บัตรเครดิต

8 สิทธิประโยชน์ บัตรเครดิตที่ได้มากกว่าการชอปปิ้ง

บัตรเครดิตนอกจากจะให้ความปลอดภัยแล้ว ยังพกพาง่ายกว่าเงินสดอีกด้วย และถ้าใครเลือกบัตรเครดิตที่ตรงตามกับไลฟ์สไตส์ของตัวเองด้วยแล้ว
ใบไม้ร่าเริง
20/05/2021