ประกันรถยนต์

ยกเลิกได้ไหม ถ้าจ่าย เบี้ยประกันรถยนต์ ชั้น 1 ไปแล้ว

ผู้เขียน : NP. Meaw :)
Published January 25, 2018
เบี้ยประกันรถยนต์
บ่อยครั้งมีผู้ที่ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 แล้วต้องการยกเลิกกรมธรรม์ทั้งที่จ่ายเงินค่า เบี้ยประกันรถยนต์ ไปแล้ว ซึ่งเกิดขึ้นมาจากหลายๆ สาเหตุด้วยกัน จนเกิดความเป็นกังวลว่า...
  • จะสามารถที่ยกเลิกกรมธรรม์ได้หรือไม่?
  • ยกเลิกแล้วจะได้รับเงินเบี้ยประกันรถยนต์คืนหรือไม่?
  • ขั้นตอนในการยกเลิกกรมธรรม์จะยุ่งยากไหม?
  • ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการยกเลิกกรมธรรม์หรือเปล่า?
หรืออีกสารพัดความกังวล แต่ยังไม่ต้องเป็นกังวลไปค่ะ เพราะวันนี้เรามีคำตอบมาให้คุณแล้ว หากใครที่กำลังเจอกับปัญหานี้อยู่เราลองมาดูกันซิว่า จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรเบี้ยประกันรถยนต์ ประกันรถชั้น 1

ไม่จ่าย เบี้ยประกันรถยนต์ ยกเลิกกรมธรรม์ เมื่อไหร่ดี

เหตุผลที่ผู้เอาประกัน ไม่ต่อประกันรถยนต์ชั้น 1 หรือเปลี่ยนบริษัทประกัน มีด้วยกันหลายเหตุผลค่ะ แต่โดยรวมแล้วก็อยู่ที่ความต้องการของผู้เอาประกัน และเป็นสิทธิ์เด็ดขาด บริษัทประกันไม่สามารถบังคับ ขู่เข็ญ หรือกำหนดความต้องการของผู้เอาประกันได้ถ้าผู้เอาประกันคิดว่า ประกันรถชั้น 1 ที่ซื้อมา ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือถูกเอาเปรียบ จากบริษัทประกันรถยนต์ ก็สามารถเรียกร้องกับ คปภ. ได้เลย เหตุผลหลักๆ  5 ข้อที่ Rabbit Care รวบรวมมามี ดังนี้1. เพิ่งได้อ่านความคุ้มครองแล้วเกิดความไม่พอใจ หรือไม่ชอบใจในความคุ้มครองที่ได้รับ 2. ไม่พอใจในบริการหลังจากจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันรถยนต์ไปแล้ว 3. เจอค่าเบี้ยประกันรถยนต์ในกรมธรรม์ประกันเดียวกัน ของบริษัทอื่นที่ถูกกว่า 4. ต้องการลดชั้นประกันลงมาเพราะ เงินไม่พอ 5. ประเภทประกันไม่เหมาะกับตัวเอง
ดังนั้น สิ่งสำคัญ ควรที่ศึกษาข้อกำหนดเงื่อนไข ความคุ้มครอง ตลอดจนข้อยกเว้นความคุ้มครองให้ดีเสียก่อน เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกรมธรรม์ภายหลัง

เบี้ยประกันรถยนต์

วิธีการยกเลิกกรมธรรม์ประกันรถยนต์

สำหรับใครที่กำลังมีปัญหา หรือไม่พอใจในกรมธรรม์ที่ตัวเองตกลงซื้อ แม้จะเป็นกรมธรรม์ประกันรถยนต์ชั้น 1 ก็ตาม แล้วอยากที่จะขอยกเลิกกรมธรรม์ สามารถทำได้นะคะ ซึ่งวิธีการยกเลิกกรมธรรม์ประกันรถยนต์นั้น สามารถทำได้ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่ายคือ ผู้ซื้อกรมธรรม์  และบริษัทประกัน  แน่นอนว่าต้องมีเงื่อนไข กติกาการยกเลิกที่แตกต่างกัน  ดังนี้

1. กรณีบริษัทประกันขอยกเลิกกรมธรรม์

สำหรับกรณีที่บริษัทประกันขอยกเลิกกรมธรรม์นี้ บริษัทประกันจะต้องส่งหนังสือถึงผู้ซื้อประกันล่วงหน้าไปก่อนไม่น้อยกว่า 15 วัน และบริษัทประกันจะต้องคืนค่าเบี้ยประกันรถยนต์ให้แก่ผู้ซื้อประกันภัยตามจำนวนที่เหลือ พร้อมทั้งคืนค่าภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

2. กรณีผู้ซื้อประกันยกเลิกกรมธรรม์

และในกรณีที่ผู้ซื้อประกันต้องการยกเลิกกรมธรรม์ ให้ดำเนินการแจ้งความต้องการกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกัน โดยต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กรมธรรม์จะสิ้นสุดเมื่อ บริษัทประกันได้รับหนังสือจากผู้ซื้อประกัน หรือวันที่ระบุในหนังสือบอกเลิกสัญญากรมธรรม์ แต่ การยกเลิกกรมธรรม์ประกันรถยนต์มีด้วยกัน 2 รูปแบบ ดังนี้
  • ยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกรมธรรม์ก่อนวันคุ้มครอง

การที่คุณซื้อกรมธรรม์พร้อมจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันรถยนต์แล้วแต่ยังไม่ถึงวันคุ้มครอง คุณสามารถที่จะทำการยกเลิกกรมธรรม์ หรือปรับเปลี่ยนความคุ้มครองได้ทันทีแน่นอนว่า หากยกเลิกกรมธรรม์คุณก็จะได้รับเงินค่าเบี้ยประกันรถยนต์คืนเต็มจำนวน แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับบริษัทประกันนั้นๆ ด้วยว่าจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่
โดยเอกสารที่ต้องเตรียมในการยกเลิกกรมธรรม์ก็จะมีเพียง สำเนาบัตรประชาชน ที่ระบุว่าต้องการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกรมธรรม์
  • ยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกรมธรรม์หลังวันคุ้มครอง

การที่คุณต้องการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกรมธรรม์หลังวันคุ้มครอง ขั้นแรกเลยคุณต้องทำการแจ้งความต้องการว่าต้องการยกเลิกความคุ้มครอง จากนั้นบริษัทประกันจะทำการคำนวณเงินส่วนต่างจากค่าเบี้ยประกันรถยนต์ที่คุณสามารถรับคืนได้
ขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่นาน และเมื่อคุณได้รับเงินค่าเบี้ยประกันรถยนต์คืนก็ถือเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนในการยกเลิกกรมธรรม์
การปรับเปลี่ยนกรมธรรม์ความคุ้มครองเมื่อคุณทำการแจ้งความต้องการต่อพนักงานแล้ว บริษัทจะคำนวณเงินค่าส่วนต่างที่คุณจะต้องเสียเพิ่มหรือได้รับเงินคืน ตามราคาค่าเบี้ยประกันรถยนต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนจะมีราคาที่สูงหรือต่ำกว่าเช่นเดียวกันเอกสารที่ต้องใช้ก็มีเพียง สำเนาบัตรประชาชน ที่ระบุว่าต้องการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกรมธรรม์เท่านั้น

เบี้ยประกันรถยนต์

แจ้งยกเลิกกรมธรรม์เรียบร้อย แล้วไงต่อ??

เมื่อคุณได้ยกเลิกกรมธรรม์ที่คุณทำไปเรียบร้อยแล้ว คงคิดว่าจะเอายังไงต่อดี จะซื้อกรมธรรม์ใหม่ดีไหม  หรือจะไม่ทำประกันต่อแล้วดี ซึ่ง Rabbit Care ขออนุญาติแนะนำให้คุณซื้อกรมธรรม์ใหม่ดีกว่าค่ะ เพราะอย่างน้อยรถที่คุณรักก็ยังได้รับความคุ้มครอง ไม่ว่าจะเป็นประกันชั้น1 หรือประกันชั้นไหนๆ นอกจากนี้ แล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยแต่ในการเลือกซื้อกรมธรรม์ครั้งใหม่ คุณควรมีความรอบครอบ ในรายละเอียด เงื่อนไข ข้อบังคับ และข้อยกเว้นความคุ้มครองต่างๆ ให้ดีก่อน รวมถึงต้องวิเคราะห์การใช้รถของตัวคุณเองให้ดีว่าจะเหมาะสมกับประกันรถยนต์รูปแบบใด เพื่อที่จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาในการมายกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์อีกหากคุณยังไม่แน่ใจ เราก็พร้อมให้ความช่วยเหลือ เลือกกรมธรรม์ที่เหมาะสมกับคุณและที่สำคัญราคาค่าเบี้ยประกันรถยนต์อย่างที่คุณจะไม่เคยได้รับจากที่ไหนมาก่อน เชิญคุณเปรียบเทียบเบี้ยประกันได้ที่ Rabbit Care เลยค่ะ

บทความประกันรถยนต์

Rabbit Care Blog Image 74854

ประกันรถยนต์

ไขคำตอบ รถยนต์ไฟฟ้า EV สามารถซื้อประกันรถยนต์ได้หรือไม่?

เนื่องจากเทคโนโลยีอันก้าวกระโดดทำให้มนุษย์เปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น ซึ่งบริษัทผลิตรถยนต์หลายแห่งก็ได้พัฒนารถรุ่นใหม่ ๆ
Beer Veerasak
27/10/2021
Rabbit Care Blog Image 74785

ประกันรถยนต์

How to เปรียบเทียบประกันรถยนต์กับ Rabbit Care ง่าย ๆ ภายใน 8 ขั้นตอน!

Rabbit Care เราขอนำเสนอระบบเปรียบเทียบประกันรถยนต์ออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้คุณได้แผนประกันรถยนต์ที่ตรงใจได้ง่าย ๆ ภายในระยะเวลาไม่ถึง 1 นาที
Beer Veerasak
19/10/2021
Rabbit Care Blog Image 71197

ประกันรถยนต์

แชร์เคล็ดลับ ล้างรถด้วยตัวเองลดรอยขนแมว

รถของใคร ใครก็รัก แล้วจะทำยังไงให้ถนอมสีรถสุดที่รักให้ยังดูใหม่เสมอ ไม่มีรอยขีดข่วนกันนะ? วันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆ สำหรับการล้างรถมาฝาก !  ส่องเคล็ดลับ
คะน้าใบเขียว
27/07/2021